Skip to main content

Full text of "Secret Service Magazine (October 1997)"

See other formats


r 
1 

1 


I 

CENA 3z! 90gr 

INDEX 321052 

ISSN 1230-7726 BIGGEST SELLIMG 

COMPUTER GAMES MAGAZINE IN EUROPE ISSN 1230-7726 771230 772975 10> 
\ \ 
(4 V / ^% r w 

/ / ; ut i l 
1 
RT.OO"D OMBN 

l^ V OPTiMUS BIS INFORMACJA HANDLOWA 

www.optinius-bi^.coni pl 

OPTIMUS BIS (034) 652 974 
OPTIMUS S.A. (018) 437 797 


YV\ vi. 
ZUPEtNIE NOWY PUNKT WIDZENIA 
MJ-630A Podajnik kartek 100 Rozbudowany sterownik w Windows 

630A 


640A 


llosfi gtowic 


1 


2 


Cartridge kolorowy 


1 


1 


Cartridge czarny 


opcja 


1 


Polskie czcionki Mazovia r Latin-2 


• 


• 


Rozdzielczo£c druku - kolor (dpi) 


600x300 


600x300 


Szybkosc druku - kolor (ppm) 


1 


1 


WydajnoSc cartrrdge'a w stronach: 
mono - 5% zapetnienia strony 
kolor - 1 5% zapeinienia strony 


1000 
200 


* 

1000 
200 
i 
100 MJC-640A 
ELECTRONICS SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp, z o.o. 

0CH0TA OFFICE PARK 

AI. Jerozolimskie 1 81 , 02-222 Warszawa 

tel. +48 22 608 44 00 fax +48 22 608 44 Ol Dystrybutorzy: * ABC DATA 
"AB" PH 

ACTION 

CADENA SYSTEMS 
NTT System Warszawa, ul. Elbla.ska 17, tel. (0-22) 633 70 11 
Wroclaw, ul. Krakowska 82, tel. {0-71} 342 20 61 
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 46/54, tel. (0-22) 36 14 13 
Warszawa, ul. Ursynowska 62, tel. (0-22) 44 50 85 
Warszawa, ul. Osowska 84. tel. {0-22} 610 97 80 


I • IRoad Rasn, 
lEarttiworm Jim. 
■Ceasar II. 
IHeroesotMlgrit 

and Magic, 
IU.S, Navy 

RgHtcrs, 
lA-tOCu&a!» 
Missionforce: 

CyberSlorm, 
■CrearureShock. 
Kenewars. 
KD Ultra Pinball 

2:Cfesp Night 

Na 11 pfylach CD ROM zawiera 10 wspama- 
|4ych gier. Dofgczona polska instrukcja. 

MEGAPAK7 169,99 

|Na 6 prytach CD-ROM zawiera 
6 wspanialych gier. Wlelostro- 
jnicowa i<istrukcja po polsku. 

■ActuaSoccer, 

IMagic Carpet 2, 

IChaos Overlords, 

■Cc-manche, 

■Famasy General, 

Uerra Nova. 

MEGASIXPAK 139,9 Fascynuja,ce potqczenie 
!w jednej grze sziuki 
iwalki, strategii i urnie- 
jfi/tnoäci przeZycra, Ocal 
icywrtizacjg ludzk^ przed 
najazdem obcych istot zl 
kosmosu. CONQUEST EARTH 1 44,99 

Start sie demonem - sira2nl-| 
Wem lochu, ktöry ma na 
ustugac*i armie przerazaja.- 
jcych potworow. Zaprowactö| 
| rzqdy terroru w sielskich krai- 
[nach na powiarzchni. Zniszczl 
|wrog6w. ktörzytakomle palrzaj 
na Twe bogactwa. Gra w| 
IcatoScl spolszczona. 

DUNGEON KEEPER 139,99\ 

Kantynuacia j.sdnej z najiepiej 
przyj^tycfi przez krytyke 
graczy gier przysodowych 
Ponad 300 anlmowartych w 
czasle rzeczywlstyni postaci, 
izometryczne rcuty plefcnle 
I wyrenderowanycft wn§trr. 
Rzeczywlsta perspektywa tr6j- 
wymiarowych krajobrazöw. 

LiniE BIG ADVENTURE 2 139, 
Najnowsza edytja doskona- 
lycn wyscigöw samc-chodo- 
wycn. Masz do v/yboru 161 
toröw. samochody I kier&wcy| 
roku 1996, 28 imprez na au- 
[tentyczriych torach NASCAR.I 
Bardzo reallstyczne sterowa- 
Inie samochodami, doskonafa 
Igranka SVGA. 

NASCÄR RACING II 79,99\ 
Dlugo oczeklwana w pe-tni 
spolszczona wersja slrategicz- 
ne| gry wszachczasöw. Start rta| 
czele armii. nagocjuf z wr&ga- 
mi l buduj cuda swiaia. wyka- 
rzystuftc nowe technologle.l 
Podejmul decyzje spotarto- 
polityczne I ekonomiczne ab<y| 
zapewnid rozkwit Cywilizacji. CIVIUZATION II PL 139,9! 


4k* Wyröwnaj rachunkl z potez- 
nym Swlatowym Konsortium. 
Tylko Twdj Instynkt. zwinnoäii i 
Sita ognia pozwoia. Ci pize- 

trwab. Uzywa|a.-& 19 rodza^öw 
nlszczycielsfdch broni. zbadaj 
10 wielopozlomowych Srodo- 
.visk. Unikal putapek i odkry- 
waj tajemfilce przeciwnlköw. CBUSADEB NO REG RET 59,99] 

Dwle supergry strateojczn&, w 
pakiecie, fta ptycis CD-ROM. 
W UFO 1 jesteö dcnvüdea 
XCOM organtzacji poworanej 
do walks z rosnacym zagroze- 
niem ze strony obcych cywlU- 
zacjl. W UFO 2 Obcy atakuja, z 
gt?bl oceanöw a Ich broii jest 
ntezwykle skuteczna. 

UFO 1/X-GOM (UFD2) 79,99 IPaklet zawwa dooatkowe ml- 
sja do gier Red Alert (ponad 
450 mis|i}, Warcraft II (ponad 
700 mis|l) oraz Command & 
Conquer (ponad 200 misji). 
Pßyjemny i efektywry Inter- 
fajs automatycznie dodaJa,cy| 
nowe poziomy do wszystlcich| 
Itrzech gier. TACTICAL OPERATIONS 79,99 ■WlB^iil iWitaj w swißcie ktöry nie zna| 
JiloSci. Korlrolujasz cybargi 
nalezqce do Eurocorp orazl 
loszalar/ch lanatyktiv/ Koäciotal 
Nowe) Epokl. Masz do- dyspo- 

zycjl, w arsenafe Synd/kalu,' 
dodatkowe 15 nowych rodza- 
j6w broni. Ponad 30 miast do 
Izdob/cia w 60 misjach. 

SYNDICATE WARS 79,991 688 HUMTER NILLER 

ACE VENTURA 

A.D. COP 

A.D. 2044 - 2CD 

ALF. GOLD 

AGE OF RIFLES 

A.M.O.K. 

IASSAULTRIGS 

AVALON CLASSIC 1 

lAVALON CLASSIC 2 

AXELERATOR 

BATTLESHIP 

B10F0RGE 

BLAM! MACHINEHEAD 

BLQOD 

BROKEM SWORD 

CSC. - REO ALERT 

CAPITAUSM+ 

C AR MAG ED EON 

CATZ 139.99 

119.99 

99.99 

114.99 

139.99 
139.99 
139.99 
119.99 

69.00 

69.00 
119.99 
144.99 

49.99 
139.99 
139.99 

99.99 
144.99 
139.99 
139.99 

79.99 LONGBOW AH - 64D GOLD 
LORDS OF THE REALM II 
MASTER OF ORION 2 
MDK 

MECHWARRIQR 2 
MEGAPAK 6 - 10 CD 139.99 
139.99 
139.99 
139.99 
139.99 
154.99 CHESSMASTER 5000 (Win. 95) 139.99 

CITY OF LOST CHILDREN 129.99 

CIVIUZATION 1 + C0L0NIZATION 79.99 

CIVIUZATION 2 wersja pofska 139.99 

CLANDESTINY 79.99 

CLOSE COMBAT - Microsoft 109.99 

C0MANCHE3.O 139.99 

COMPLETE GREAT NAVAL BAHLES - 

FINAL FURY - 4 CD 159.99 

Na 4 crtytach CD-ROM zawiera 4 woienne Qiy: Great 
Maval Battles IV: Burning Steel 1939-42, Great Waval 
Baltles II; Guadalcanal 1942-43. Great Na\ra! Battles 
III: Fury in tfw Pacrflc 1 941 -44. Great Waval Battles I : 
North Atlantic 1939-43. InstruKcja po poteku. 

CONQUEST EARTH 144.99 

COUNTERSTRIKE imisje RED ALERT) 84,99 

CRÜSADER ND REGRET 59.99 

DARK HOUR - poziomy do QUAKE 88.50 Na 10 ptytach CQ-ROM zawtera 10 wspanialycti 
gier: Rlddle ot Master Lu, Druid, Allled General, 
Pinball 30. Legend ot Kyrandla III, Steel Panthers, 
Manie Karts, Deatn Gate, Actlon Soccer. AI Unser Jr. 
Arcada Radng. instmkcja po polsku. 
MEGAPAK7 - 11 CD 169.99 

Na 11 ptytach CO ROM zawiera 10 wspanlarych gier: 
Road Rasb (Win 95), farthworm Jlm(Wn 95). 
Ceasar II. Heroes of Mlght and Magic (Win 95), U.S. 
Navy Rghters. A-10 Cuba (Win 95). Mteslo Force: 
Cyiiarstorm, Creature Shock (Win 95K Genewars, 
3D Ultra Plnball 2: Creepnight 
Wielostronicowa Instrukcja po polsku. 
MEGARACE II 119.99 

MEGASIXPAK 139.99 

Na 6 ptytach CD-ROM zawlara B wspaniarfych gier 
Aciua Soccsr, Magic Carpet 2, Chaos Overlords, 
Comanche. f^ntasy General, TerraKova. Wlelostro- 
nlcowa Instrukcja po polsku. 

MILLENIA 79.99 

M0N0POLY 144.99 

MONSTER TRUCK MADKESS 

-Microsoft 114.99 

MOTO RAGER 139.99 

NASCAR RACING II 79.99 

NEED FOR SPEED 2 139.99 

NECRODOME 144.99 

NET: ZONE 79.99 

NORMAÜTY 59.99 

OUTLAWS HL, 

PERFECT WEAPON 139.99 

PHANTASMAGORIA II - WIN 95 99.99 

POD 129.99 

PODWOJNE KLOPOTY BUDA TUCKERA 99.99 

Prcygodöwka w calo^ci po polsku. 
ZAMOW PRZEZ TELEFON !!! KAZDY KLIENT OTRZYMUJE KART^ RABATOWA 

oraz 3-MIESI^CZNA PRENUMERAT^ NASZEJ OFERTY. 

Gra STAR CRÜSADER lub wysyHca GRATIS !!! 

* szczegöty kupon zamöwiema. DARKLIGHT CONFLICT 
DEAOLOCK 
IDEATH RALLY 
DEATHWARE 139.99 
129.99 

88.50 
119.99 Zestaw zawiera pelne wersje gier DUKE NUKEM oraz 
DUKE NUKEM \\ oraz grywalw demonstraeje gier: 
Quak«, Heretic, The Ultimale Doom.. Duke Nuicem 
1 3Ü. Tftfiinlnai Verocity. Oescent Test Right. War Wind, 
Mecroüome, Mega Race II, Woltensteln 3D. 

DEFINITIVE WARGAME COLLECTION 2 - 

12 gier. 4 CD 139.99 

Mb 4 plyiach CD-ROM nwfera IS wojewiych o& 
strategicmych: Harpoon II, V for VictoryzUtari Beach. 
|v tor Vlctory: Marken Garden. Genghls Khan II, 
ftomanca ol ttie Kinßdoms III. Operaüon 
|Europe;Path to Vlctory, High Command. Command 
HO, Panzer Ge-nerai. Steel PanHvaTS, Waro^ame 
Construction Sei ii; Tanks! InstruK-cja po polsku. 

OESTRUCTION DERBY II 139.99 

DIABLO • WIN '95 144.99 

DIE HARD TRILOGY (Windows 95) 139.99 

DOUBLE PLAY 139.99 

Na dwöch ptytach CD-ROM zawiera dwle doskonale 
'gry irecmQfclowe: PFTFAU oraz EÄRTHWOftH JIM 

|apro|elctowane special nie dla Windows 95. 
DodaikowQ otrzymasz doskonaly 6-przyctSÄOwy 
PCGAME PA0 (SV-233) wart TO du Takze zaprotek- 
towany dla Windows 95. 

DOWN IN THE DUMPS 88.50 

DRAGON LORE II 88.50 

DUNGEON KEEPER 139.99 

EARTHSIEGE2 129.99 

ECSTATICA II wersja polska 139.99 

EUROFIGHTER 2000 - WIN 95 159.99 

EXTREME ASSAULT 144.99 

FALLEN HAVEN 139.99 

FATAL RACING 59.99 

F/A- 18 HÖRNET 3.0 139.99 

FIFA SOCCER 49.99 

FIFA SOCCER MANAGER 139.99 

F0RMULA1 179.99 

FRAGILE ALLEGIANCE 88.50 

I GENE MACHINE 79.99 

GEX - Microsoft 114.99 

GNOME 139.99 

GOOSEBUMPS - Microsoft 154.99 

GRAND PRIX 2 - Formuia I 134.99 

GUTS AND CARTERS 139.99 

HARVESTER 88.50 

HELFIRE ZONE 49.99 
HEROES OF MIGHT & MAGIC II 144.99 

Hl NO 139.99 

HYPERBLADE (Windows 95) TEL. 

IMPERIUM GALACTICA 144.99 

IF - 22 RAPTQR 149.99 

INDEPENDENCE DAY 139.99 

INTERSTATE '76 129.99 

JET FIGHTER III 149.99 

KAJKO I KOKOSZ 59.00 

KICK OFF "96 88.50 

KKND 139.99 

KRAZY IVAN 129.99 

LITTLE BIG ADVENTURE 49.99 

LITTLE BIG ADVENTURE 2 139.99 POLANIE CD 84.99 

POWER F1 139.99 

PRIVATEER 2 - Darkening 1 49.99 

PSYCHIC DETECTIVE 49.99 

REALMS OF THE HAUNTIMB 99.99 

RELOAOED 129.99 

RETURN FIRE 88.50 

RIOT 139.99 

ROAD WARRIOR 59.99 

S.T.O.R.M. 88.50 

SCARAB (Windows 95) 139.99 

ISCORCHED PLANET 59.99 

SCORCHER 79.99 

SECRET SERVICE CO 47 19.90 

SECRET SERVICE CO 48 19.90 

j SECRET SERVICE CO 49 19.90 

I SECRET SERVICE CO 50 19.90 

SETTLERS II 137,99 

SEHLERS II - nowe misje 79.99 

SKELLSHOCK 88.50 

SHERLOCK HOLMES II 79.99 

SIDELINE 69.99 

SIM ANT 49.99 

SIM EARTH 49.99 

SIM FARM 49.99 

SIMPSONS CARTOON STUDIO 139.99 

SKY NET - THE TERMINATOR 88.50 

SMURFY 125.00 

SOUL TRAP 119.99 

STARC0NTROL3 129.99 

STAR GENERAL (Windows 95) TEL. 

STRIFE 129.99 

STEEL PANTHERS II 139.99 

SWIV 3D 139.99 

SYNDICATE WARS 79.9S 

TACTICAL OPERATIONS II 79.99 

TEENAGENT 69.00 

THE 11-th HOUR 59.99 

THEME HOSPITAL 139.99 

ITILT 79.99 

TIME WARRIORS 139.99 

TOMB RIDER 139.99 

ITOONSTRUCK 99.99 
TOUCHE- przygody muszkieteröw 119.99 

Przygodöwka w calosci po polsku. 

ITUNEL B-1 139.99 

UFO 1 + X-COM (UFO 2) 79.99 

UFO 3 139.99 

WAR COLLEGE 79.99 

WAGES OF WAR 139.99 

WARCRAFT II 139.99 

U.S. NAVY FIGHTEBS J 97 139.99 
WARHAMMER 

- CIEN ROGATEGO SZCZURA 139.99 

IWAR WIND (Windows 95) 134.99 

WERSAL 1685 139.99 
Przygodöwka w carosci po polsku. 

WOODEN SHIPS & IRON MAN 139.99 

WORMS UNITED 129.99 

XS 139.99 

COMPUTER SOFTWARE SKLEP WYSYLKOWY 
,5" HD GRY 3XLOQIC GAME5 34.90 

7 DNI 7 NOGY 42.90 

Gra przygodowa po polsku dla dorosrych. 

ARHIE II 29.90 

4 tnisie komandosa Arniego. 

BATTLE ISLE 29.90 

Gra strateglczna 

CRAZYCAHS II 24.90 

Symuiacja samochofl j. Walczysz z czasem oraz z 
pollcjaniaml, 

EKSPERYMENT DELFIN 52.90 

6ra przygodowa po poteku, 

ELEKTROBODY 35.90 

Gra przygodowo-zreczno&lowa 

F-29 RETALIATOR 39.0O 

Symulator lotnlczy. Ponad 1D0 misp. 

FIRST SAMURAI 29.90 

Walkt wschodu. 

FLIPER 35.90 

Wszystide elemenly lllperöw. 8 stotäw. 
FRANKENSTEIN 29.90t 

PrzYQötföwa. Szalony baron Frankenstein dazy do 
Qjywtenia monslrüm. 

FRANKO 42.90 

Walkt ullczne. 

FRONT LINES 59.90 

Sirategla woienna. 
HAROLD'S MISSION 49.0O 

Przygodöwka. Portiszasz sie p^ wnetrzu kompu-tera 
Humor plakat. 

H I G H S EAS TRADER 59 . 00 

Strategie. Sredniowteczny handel rrrorski. 
INTERN. SOCCER 29.90 

Ptfka noina 8 druiyn. dane o zawodnlkach. 
ISHAR II 39.90 

ISHARIII 46.00 

RPG w^dröwtca po kralnie Ellöw. zagadkl magia. 
| JAZZ JACK RABBIT 35.90 

Doskonata gra platformowa. 

I JAZZ JACKRABBIT II 35.90 

Dalsze przygodykTtillka. 

KA-50 HOKUM 48.80 

ISymutec^a fimlgrowcäw w walce z morskiml 
plratami. 

KAJKO I KOKOSZ 49.0O 

Przygodöwka na podstawie komlk&u. Dobrs zabawa. ] 

KOSMOS 43.90 
(Gra handlowa w kosmosie. 

LAZARUS 39.90 

LAZARUS PAK 59.90 

LIGA POLSKA MAN. 97 49.99 j 

LORDS OF THE REALM 59.90 
Srednlovjiec rna slrateg la. 

MEG ABLAST 29.90 

Gra loglczna. 

MEQALOMANIA 29.90 

Straiegia. 

POLANIE 54.90 

RÖBBO 35.90 

Oosko-nala gra loglcznchzrfcznoäciowa. 
SKAUT KWATERMASTER 44.90 

SLATERMAN 34.9D 

SUICIDE SPEED 39.90 

THE GAMES-OLIMPIADA 24.40 

Symulator 30 dyscyplin sportowych. 
TORNADO 59.00 

Symuiacja lotusamototem Tornado. 
JTYRIAN 43.90 

Kosrniczna super slrrelaniria. 

Manager pilkarski. Uozllwo^c 
prowadzenia jerfnego i zespo- 
föw Polskiej Ekstraklasy. peine 
kompendium wiedzy o polskiej 
pihee noZnej. 

DuZy pakiet lunkeji nunageM 
skich I tranershlch. W pelni 
animowane akcje podezasi 
meezy. 

Liga Polska Manager 9 97 3 pryty CD-ROM z bezsprze- 
Icznle na^lepszym pakletern 
programöw do nairkl j^zyka 

langielskiego. EuroPlus to 

hrzyietni Kurs |ezi*ka dla 
mlodztezy 6 dorosrych oparty 
Ina Flying Colours flrmy 
Heinemann z Qxfordu. 
Programy zawiera^ tysia.es cv.'iczert. Iluyrov-an« sa. zdt&claml I wieloma scen- -4| MEMMNUfl 

Tylko u nas przy zakupie EuroP/ust Prot. Pack 
otrzymasz bezplainie rnurttm&dialne shjchawki z 
mlkrofonem i regulaci^gtoönoSci (0 wanoöci 40 zt). 

EuroPtos-f ProPack 409,90 

|3D ATLAS 149.90 

Muitimefliainy program geograficzny po polsku. 

ATLAS SWIATA 06.95 

ICZAROWNICA AG ATA 89.90 

Bajka Interaktywna. 

DYKTANDO 96.90 

Produkt roku 1996!!! (PC Kurier) 

ENCYKLOPEDIA KOSMOSU 99.00 

Multimediaina ancyklopedia kosmosu zawierajaca 
| wiele zagadnieri 2 d2ied2iny astro-nomi. 

ENCYKLOPEDIA Pnyrody 169.95 

ENCYKLOPEDIA PWN 239.99 

Nafwceksze wydarzemie na rynku programöw 

rr.ultimedialnycn!" 

EuroPiuv* 1 NfvmiecM 215.00 

HISTORIA SWIATÄ 169.95 

| JAK TO DZIALA 169.95 

LITERAT 96,90 

iMultimedialne kompendium wiedzy z zakresu 

literalury (pozlom Uceum). 

MOJE PIERWSZE ABC 86.90 

Mu'itimedialny program dla dzlecl od tat 3 do nautd 

pisamai czytanla. 

NEWBEAT 

PROFESOR HENRY 69.90 

Angtalskl. (slownfetwo) 

PROSTE DROGI 64.90 

Samochödowö, polit i ftz. mapy POLSKU, NIEMIEC. 

EUROPY. Wyszukuje miasta. ullce. opt po^czenla. 

SEKRETY KRÖLA 62.90 

interaktywna oajlia (3 - 1 lat> pa polsku. 
IStOWNIK J. Palskiego 139,00 

zawiera trzytömowy Stownik J§zyka Polsldego PWN 
oraz Stownlk Wyrazöw Obcych. Wspolpraca z 
j edytorami WORD oraz WOflD PERFECT dfa WIN.. 

WORD TRANSLATOR CD 

Niezwykle rozbudowony skwiik-tiumaci. Uumoay ihm i 

(ob leksty. Pakiet zawiera: 
IStowoik Ni&niötlio-Pofclo-NiMciwtkiiawiKO 105 000 hasat 
I Slownik Angifll sfeo-Pofstt>- Angj* h k i zowiwa 15fl 000 bosel 

I nagranq *ynvowe ckote 20 DÖÖ bn«l slowraSiowyth. 
Wersja WINDOWS 95 249,99 ll fe < Multimediaina encyktopedla po 

polsku lOpt(mus-Pascal). Od 

piehistom do wspWczesrtoöci, 

od Ameryki l AlryW do Europy, 

w tym Pobkl. Ponad 700 

Iflustr., 30 fllmöw, 100 anlmacill 

180 min. dzwieku. Program [ 

Izalecany przez MEN dla szkof; 

Jpodstawowych 1 5rednlch. 

49, 99 [HISTORIA SWIATA 169,95 
I > Gra przygodowa dla obdarzo- 
nych poczuclem humoru. 
Zabawrsa gralika. starannie I 
wykonana muzyka. Setki 
Izagadek l przyg^d. Fantastycz- 
Ina zabawa na wiele godzln. 
jProgram olrzymal ZtOTY| 
1DYSK - nagrode mlesi$cznika 
ISWIATGIER. 
o SKAUT KWATERMASTER 44,90 2 pryty CD-ROM z plfcrwszym 
( j>odstawowy rn ) poztoine m 
kursu äezyka nlemlecklego w 
irodowisku EuroPHus* (nagr. 
jflfflHem Teraz Polska), Pro- 
gramy zawieraiq tyslqce ewi- 
czeri, llustrowane S4 zdJeciaml 
mm I scenkami wideo. 

■ -^d 215,00 

EUROP/üSf Sprachkurs Deutsch fahf Pierwsza polska gra strategiez- ,1 c 
na na komputery IBM PC.* 
Nlesamo'.vlta podräZ do prze- 
ipefnionego odgtosaml ni«us-i 
tann^i waiw I pulsuia.ceBo| 
potez-na, magia. swlala przod- ' 
köw. Periekcyjna oprawal 
graficzna, stero-wan ie poszcze- 1| 
|gölnyml postaciaml. 

POLANIE 


I» ¥ Najlepszy na rvnku program 
do iw&rzenia muzyki. Nawetl 
laik zostanie gwiazda, dyskote- 
W. Ponad 250 Instrumentiw 1! 
sampli, 20 niezaleZnych kana- 
löw. Zaawansowans «dytory 
muzyczne | setki dzwl?WwJ 
Wszystko obsluglwane peer] 
niezwykle przy|azny interfejs. 

54,90|NEWBEAT 

SV-234 99.99 

t 
I ^ 
PÄD do PC 

8xFIRE 

analog owo- cyf rowy gg Juz przy zakupach 
powyzej 89,00 ' bzczegory - Kupon zarngw i 
Przy zakupacri programöw na PC za kwolf powyzej 89 zf 
ma2esz wybraii: Cztonkostwo w KLUBIE beiplatnte 

lub Secrot Service CD 50 w cenle 7, 95 d ABC CHEUII 
6RZPAC 

EDUKACJA 

GEOGRAFIA 

HISTORIA 

kyper SLOWNIK4d.dO Dia Windows 

Stowfflft ang.-pol, pol.-ang, Tlumaczy wyrazy l 
zduüi. 

JEZYK ANGIELSKI 34.90 

J^ZYK NIEMIECK1 34.90 

KURS PRAWA JAZDY 44.90 

Tesiy prayootowuflce do egzaminu na prawo jazdy 
A. B, C. D, t 2000 pyün" ( 300 llustracjH! ! ! 
i SjC xe9 **** AMIOA 

.przy Z3*up<e man. 2 programöw mozes? wyprac; 
WHIZZ (A SOÖWfiOQ/1200)A«pfiirni> 

lub ALFRED CHICKEN bnptotnte 

iuu nur icii. .»..—. (iiWtti fcfc. **«..*.-*/ j jö ti 
C-64 przy zakupie min. 3 programöw mozesz 
wybf.ic bezptetnie grg ETERNAL. I ZADZWONod8 M do18 M 
czekamy na Twoje zamöwienie: -94) 402-54 1 
lub przyslij zamöwienie na adres: 
75-016 Koszalin 1, skr. poczt. 211 
ttd^CEbttSKfl MYSZ (do wszystkich modeli) 39,90 zl ROZSZERZEKIA PAMIECI MATEMATVKA kl. VII- VII 


37.90 


MATMAMIA 
37.90 


ORTOMANIA 
34.90 


PITAGORAS3WIN 
49.90 


Matematyka liceum W. 1-2 


PITAG0RAS4WIN 
49.90 


Matemalyte liceum kl. 3-4 


PITAGÖRAS 5 WIN 
49.90 


Maiematyta. liceum przygot 


do maiury. 

WORD TRANSLATOR 
dto Windows 3.11 f Windews 95 

Nierwyidü rozbudowQny sbwiik-thjmocZ. Thintatzy slowa i 
cnfc leksty. Baflepny w kilku wersjach: 

• Hiemit(l(o-Pol5ko-Hi*ini«cki 

105lyswtal 144,90 

Y Ar^lsWPübfco.Angdski 

lSOlyü$cy h«d I44,fÖ 

!• Po«r Pock - obo stowniki razam 19f,9 9 

rfcgrim üEa liczniöw szköf 
Dadst. i Äretinicli. Zawlera; 
1 Pwlfecznikcfiemlc2ny opl- 

su&cy poflst. tKlaty chamil, 
' Ulöad okres&wy pierwiast- 

ItQwcrtemicznyeh, 
' Kilkadziesia.! adan* o rdznyrn 

siopniu trudnoScl, 
' Testy z catego zakresu chemil 

ABC Chemil 34,90 

iZsstaw trzech proflramftw 

edu-kacyinych dla szfcöf p-odst 

loraz plerwszych klas szkaly| 

■sfedn. Trzy doskortate pozycle: 

ORTORTis - gra ortoaraftazna, 

GEOGRAFIA - uza porcja 
maierialii, nauka, lesty, 
HISTORIA - kllkaset tesiöw. 

bogata oprawa grafena 

EDU KAC JA 59,90 Prjjgram oferuje wlete zadart w 

tibi werstach, tacznie okofö 
ZW! Zadania prjdano w atrak- 
-Olmi formie (rysunM, wykre- 
sy) zprzyst$pnyml, szczegiWo- 
\wfml wskazdwkaml. Dodalko- 
wo: syrniilacja egzaminu wsle- 
prago do szkoly Sredn. + päd- 
recznHc 1 dzieraniczeic ucznia! 
A5D0D0 1MBRAM 
A600 DO 2MB CHIP RAM EDUKACJA ABC CHEMII 
DEUTSCH TESTER 
ENGLISH TESTER 

GEOGRAFIA 

HISTORIA 

ORTOTRIS 

PITAGÖRAS 1 (klasy.V-VHI) 

PITAGÖRAS 3 (klasy 1-11 liceum) GRY AMIGA 1 MB ALFRED CHICKEN 

ASTRAL 

CLASSIC BOARD GAMES 

DQMAN-GRZSCHY ARDANA 

DREENSHAR - DZIEtO MAGÖW 

EPIC 

FOREST DUMB FOREVER 

FRANKO 

TNTERCALARIS 

JAGUAR XJ 220 

KAJKO I KOKOSZ 

K NICHTS OF THE SKY 

KUPIEC 

LAZARUS 

LEGION - Nowosc 1 MB 

LIGA POLSKA MANAGER '96 

MIASTO SMJERCI 

HB 

MR. TGMATO 
OUMPIADA 96 
PINBALL HAZARD 
RAJD PRZEZ POLSKA 

RQAD RASH 

SEEK AND DESTROY 

TOTAL FOOTBALL 

TYRAN 

SKAUr KWATERMASTER 

SZACHISTA 

W POTRZASKU 

WACUS the DETECTIVE 

ZESTAW GIER 1 (4 dyski) 54,90 
94^90 

29,90 
14,90 
14,90 

14,90 
14,90 
14,90 
25,90 

2^901 

29,90 

29,90 

25,00 

36,90 

35,99 

25,00 

29,90 

24,90 

42,00 

25,001 

29,90! 

29,90 

29,90 

29,90 

39,90 

39,90 

29,90 

38,99 

29,90 

29,90 

29,90 

29,90 

29,90 

39,90 

49,90 

39,90 

29.90 

35,99 

35,99 

35,99 

29,90 WalW pQwietrzne i ijcerze 
przeslworzy w I Wojnle Swlat ] 
20 typöw samolot6w, setki 
misji w siedmiu kategoriach I 
{zrzuty, bomftardowania..). 
Alccja widcwzna z 1 3 röznycli I 
kierunkäw a nawlgacja na 
podstawie szczeg, mapy w 
oparclu o punkty ortentacvjne. 

KNIGHTSOF THE SKY 29,90 Ullczne wyöclgi motocyKiowe. l 
pneciwlco 14-Iu wrogo nasla- 
wlonym przeclwnlkom na 5 to- ; 
lach. Unlkaj zderzeri z prze- ; 
szlcodaml, omijaj pollcyjne pa- 
trol-e, odblerz przeciwnikowl: kl) 
a wygrasz I Kfobgdziesz 1ufi- 
dusre na modernizacJe swegö 
motoni. 

IRQ AD RASH 29,90 EDUKACJA CHEMIA 7.99 

Test 25 tematöw z zaftre&u matsrlalu szkoly pod- 
stawawej l pierwszych klas szktö är&dnlch. 

GEOGRAFIA 7.95 

Test. 18 lemalöw z zakresu rflalerialu szkoty pod- 
slawov/e) I pietwszych klas sskö* Srednlch. 
HISTORIA 7.93 

Test 17 tematöw z zakresu maienaKi sztcoly pod- 
stav^oiA'e) I pietwszych. klas szkct srednich. 
J^ZVK ANGIELSKI 7.95 

Je^zyk anglelskl, kuis podst. Wspomaga nauke 
sWwek, przyittad/ stosowania czasöw. 
J^ZYK NIEMIECKI 7.95 

Jezyk niemleckl, kors poöst Wspomaoa nauke 
slQwek, przyklady &tosowania czasöw. 
ORTOTRIS 7.95 

Gra ucz^ca ortagrafii. w stylu TETRIS'a. 

HARDTRACK COMPOSER 8.90 

Profeslcnainy edytor mwyczny.Tworzwte wlasnych 
iodtwarzanie golowych ulwor6w. Gra przygixJowa-zr^cznoäcIO" 
na. Doskonale anlmowany.l 
duzych lozmiarön boiialet. 
zj62/ilcawa.na graflka. '.viele] 
przedmlo!6w dö odnaleziftnia I 
uzycia. Mn-rjstwo zagadko-| 
wv&ti sytuac|l ( mozllwosi na- 
granla stanu -gry - lakze w| 
wers|ikaset-w«|. 

CHWAT tylko 7,95 Gra decyzyjno-h and Iowa osa- 
dzona w zamlerzriite) prze&zto- 
■ sei. wiele niespodzianek w 
czasie podrözy: Mfa, smok, 
sztorm, 11p. Podr§czna mapa 
Öwtota, >odstawowö Imforma- 
cje o mlastacrt, portach i osa- 
dach. Bogaia oprawa graticz- 
Ina.zaplsstanugrynaflysk. KUPIEC 
GRY caiodyskowy 
kasetowv 7,85 Gra decyzyimo-handlowa osa- 
tfzona w zamierzchtej przeszKi- 
Sei. wiele niespodzlanek w 
czasie podfözy: zWjcy» smok, 

Isztorm, Itp. Podreczna mapa 
Äwlata, pod&tawowe Informa- 

[cje o miastach. ponäch I osa- 
dach. Bcgata oprav/a graflcz- 
na, zapis stanu gfy na dysk. 

KUPIEC mmu 
7.95 
7.95 
7,95 7.95 29,90 \ x »I ' «jur Gra straiegiczria z elemenlaml 
RPG. Traliasz tfo Swiala fanta- 
jsy. gdzie dowodzlsz pi§ciooso- 
(bowym, wielorasowym i&glo- 
nem. Zostan Kupcem, zDQjem, 
ob-szarnikiem, poszuklwaczem 
skarböw, Anlmowane posiacie, 
doskonaty dAvleh. 
iNowoäCIMBRAMü CHWAT 

DEMON BLUE(kaseta) 
DRIP 

Agent Drip aiakowany przez stwery zblera 
pogubione monety . 

ETERNAL 

Androld Elernal bada n-apromieniowana,. byta. fabry- 
ke; rofcotov.'. Supar graflka.wiele &lapÖw. 

KtAX(kaS3!3) 7.95 

Gra lofliczno-zr?&mostiowa. 

KLEMENS 7.95 

BohalBr w prinym nl€bezpleczef\stw Swlecle rat-uje 
swych braut 256 komnal !!! 
KOSCJ ft POKER 

Dwie doskonale gry dla ihazarözistöw. 
KUPIEC - wersja calodyskowa 
KUPIEC - wersja kasetowa 
LATER HiS ßra zrecznoSciOwa. Androld | 
Elernal bada napromleiHo 
wanq, by^ fabryke robotöw.| 
Przed toba, 27 sektor<Vw o röz- 
nej dtugoscl i röznym stopnlul 
napromieniowania. Zbieraj po 
drodze krysztaty - kaizde 50 
szt dajs flowe zycle. Super | 
grafika, wiele elapÄw. TERNAL 7,95 7.95 19.90 
7.95 

7.95 LEGION tylko 39, 3 QU miecze Wytrop I znfszcz - |ako pilot 
imlgtowca APACHE. Wyslartuj 
w dzlesiajticach mordeiczycb 
misji. na terylorium wroga. Do 
wyboru fözfle rc-dzajft bfonl - 
w lym pödski pov/ietrze-! 
ztemEa. MozIiwoSC gry dla' 
dwäch graezy ((eden jest 
pilotem, drugi steruje broniaj. 
SEEK & DESTROY 39,90 Matematyka kl. Vll-Vlll 37,90 GRY A500+, 600, 1200 ISHAR III 42,00 

LEGIOH - (2MB CHIP RAM) 39,90 

MISTRZ POLSKI 42,90 

WHIZZ 29,90 *» |Gra przygodowa dla obdarzo- 
nych peezüciem humoru. 
IZaöawna grafika I starannie] 
iwyKonana muzyka. Program 
olrzymaf ZtOTY DYSK • 
jnagrode miesieeznika SWIAT] 
GIER. Wyprowadi malego Laiera z gioinych lochöw 
LAZARUS 7.95 

IECZE VAtDGIR A II 7.95 

NIÖHTÖRECD (kaseta. 7.95 

Ntezwyklerozbud'owanagra przygoüowo- 

zrecznoScigwa 

PUFFY'S SAGA (kaseta) 7.95 

Wäeloetapowa gra zrscznosciowa. 

PUZZNIC (KäSeta) 7.95 

Gra Joßiczno-zrecznoäciowa 

RODEO G AM ES - ( Raseia) 7.95 

Gra zrc^cznoSciowa. 7 konkur&ncji rodem z Ozikisgo 

Zachodu. 

SKATE. WARS <kaseta) 7.95 

Fanlastyczna gra sportowa - rodza.j pilki noznej 

SLATERMAH 7.95 

Pomöz kosmicia naprawli przypadkiern wyrz^dzone 

szkody. walczqc z wieloma shvorkamü. 

SPY WHO LOVED ME (kasela) 7.95 

TRI ADA - 3 gry 7.9 S 

TlMTR*S-tak Tetris, ASHiOQ-uWadanie karnieni wg 
regul. BOMBl-znls^w wroga. ^pmbafnl. Jetina z rajlepszycti gier zreez- 
noficiowych, jakie stworzono! 
Ina COMMODORE C-64. 
Twoim zadaniem Jest uwolnie-| 
Inle bohatera r nlesamowitego; 
swiala pelnego najrözniejszych, 
stworz&rt. Korzystajac z ukry- 
tych rvaczyrt, dajqcych energi«? 
Izflajdz" 8 kluczy. KASETA 

EMON BLUE 7,95 jj' Niesamowita misja nafs*ynniej- 
szego szpiega. JAMES BONd| 
i agenl sowleckiego wywladu 
ANYA AMASOWA musza.1 
odkn/C lajemnice znlkniec'ia 
dwöch lodzi podwodnych, 
radzieckiej i brytyjskiej. Wiele | 

przygöd. rözne rodzaje bronl. 

KASETA\ 

IThe Spy Who Loved Me 7,95\ »■■ Od Twycb umiejemosci i magllj 
zalezy uwolnlenie piemiema od 
ciemi^?cy - Krwawego Henona. 
Ciekawa labuta, roznorodnosti 
sceneril, doskonale wykonanie 
(grafika, animacle, wysoka 
gfywarnoää) autorstvva grupy 
INaEXION., wirr f;;wK:«t .0,9/ rri Trzy doskonate gry. fa.cza.ee 
prr/lemric5C orania z raukq 
trudnel, polskiej ortagrafll. 
Zoslaly one zinlegrov/ane ze 
H soba,, co pozwala na wspOlne ' 
dla '.',': r/s tkich IrzGCh gier 
prowadzenie dzlenniczka gra- 
cza, zawiera|a.cego popetalone 
przez nlego Wedy. 

ORTOMANIA 34,90 PROGRAMY UZYTKOWE AMILAB 

AMITEKST PRO GOLD 
ASYSTEHT PRO 
DIGI BOOSTER 
NOVAPAINT IV LITERATURA AMOS PRO - podreeznik 24,90 
44,90 
26,90 
25,90 
49^00 

25-95 | Skaut Kwatermaster 29,90 

PODR^CZNIK PRO&RAMOWANIA 

AM CS PRO 

- piogromomc kaidy moze 

hla 45C snonach zawiera pizyWady wykorzystania] 
wrekszoäcl rozkazöw |ezyka AMOS PROFFESIONAL 
Dofaczone 2 dysktetkl z opisanymi w podr?czniku| 
procedurami. ^5 Qfi AKCESORIA ACTION PLUS 6.7 36.90 

Kanrldt przfiznaezony do usprawnienla wspöfpracy 
kornpulera ze staeja, dysköw - pizyspiesza jej prace 
do 20 razy !!!. Bardzo wiele dodatkowych lunkcji. 
FINAL III 24.90 

Karuidz przBznaczorry do usprawnlenJa wspöfpracy 
komputera ze staeja, dysköw - przysptesza jej prace 
do 15 razy !!!. 60 dodatkowych lunkcfi. 

NN 5,25' DD pUd. 20 Mt. 12,90 

Oysklehci bezfirmowe, paczka20 szt. Woinlk BASf. IECZE VALDGIRA II 7,95 
Gra zrecznogciowo-Jablrynto- 
wa- Era wojen gwiezdnych. 
Pütkownlk Colonel otrzymal 
mlsje w opuszezonej bazfö, na 

kraflcac^i galaktykl. Dos*onata| 
grafika. plynne animacle. 
Rozbudowane poziomy, petne| 
Obcych. LAZARUS 7,95 JAK Z AM AWIA 

Zapraszamy do zakupöw wysytkowych w naszej 
firmle. Z naszq pomoeq mogq Paiistwoj 
iivygodnie, bez poäpiechu i co najwazniejsze, nie 
ruszajqc si§ z domu dokonac zaküpöw progra- 
möw i akeesohöw kompulerowych> 

• Nie trzeba ptectf z göry. 2a przesylk? zaptecisz 
listonoszowi przy odbiorze programöw. 

• Naszych dotychczasowych klientow prosimy 
opodanie numeruklienta. 

ZAMÖWIENIA TELEFONICZNE 

*FV± (0-94)402-541 

codziennie od 8™ do 1 8 M 
Szczegöly - kupon zamowienia 

ZAMÖWIENIA POCZTOWE 

Wytnij kupon, wpisz: tytuiy, ceny zamawianych 
programöw, swöj adres, naklej na kartke 
poeztowa, i wy^fij na nasz adres: 

Tim Soft 

skr. poczt. 211 

_ 75-016 Koszalin 1 

Korzystajae z okazji zapraszamy Paristwa 
serdeeznie do wst$powania w szeregi KLUBU 
STAtEGO KLIENTA ♦ »** 
KLUB S TAL EGO KLIENTA 

Aby zostaö czlonkiem KLUBU 
nalezy, sktedajqc zamöwienie na 
programy, oplaciö rocznq skradk? w 
kwocie 7,95 zr. Czlonkowie klubu 
nie maja, obowiqzku dokonywania 
zadnych zakupöw. 

Przywileje czionköw KLUBU: 

bezpfatna oferta - min. szeöö razy 
wroku(co1-3miesigce) 
szybka wysylka - wiekszoäö 
paezek wysylamy w ciqgu 3 dni. 
Przy ograniczonej itosci ktöregos 
z programöw realizujemy w 
pierwszej kolejnosci zamowienia 
klubowiezöw 

bezplatne zamowienia poeztowe - 
nie jest potrzebny znaczek, jeäli 
wyölesz zamöwienie na otrzyma- 
nym od nas druku zamowienia. 
bezpfatna wysyrka (opcjonalnie) 
juz przy zamöwieniach powyzej 
39,00 ztül | j-.j|'i Kupon zamowienia 

NrKlientatjeSiiposiada«): Komputer □ cd rom □ dysk q mm 

IMazwisko, imie: ul./miejsc. 
Poczta: _ tei 1 


TYTUt 


NOSNIK 
l mr . 1 


CENA 


5 


TYTUt 
NOSNIK CENA 

t j . . . i 


2 
!.. 


l 
6. . . . 


,. 1 . 


, . 1 


3 
| , 


I 
7 


. . 1 . 


. f.. « • . . 


i. 


1 
RAZEffc 


4 

1 

Mnje zamöwienie przekracza 89,00 zr (czfonkowie klubu 39,00 zl). Wybieram wie'C jednq z ponizszycri propozycji: BEZPLATNE CZLONKOSTWO W KLUBIE Q BEZPLATWIE 
BEZPLATNA VWSYLKA PACZKI Q BEZPtATWIE 

lub przy zakupach programöw na PC za minimum 89 zk 
STAR CRUSADER Q BEZPLATWIE 

lub SECRET SERVICE CD 50 Q 7,95 Zf 

lub PC PRO RAD SV 234 Q 79.90 zl lub przy zakupach mlnlum 3 gier na GOMMODORE C-64: 

ETERNAL QBEZPLATNIE 

lub przy zakupach minimum 2 programöw na AMIGE: 

WHIZZ (Arnika 5Ö0W600/120O) O BEZPtATNIE 

lub ALFRED CHICKEN □ BEZPtATNIE 

lub KUPIEC 7,95zi DOLICZ KOSZTY WYSYtKI PACZKI 7,95 2t Tak, po zapoznaniu sie zzasadamifunkcjonowania KLUBU, chee zostad jego CZLONKIEM. 
ZakreSlam pole obok, aby oplaclc rocznqskladlce w wysoko^ci 7,95 A 


Q 7,95 z* Ceny w zrotych, zawieraja VAT, gwarantowane do 01.11.97. Termin wysylki 3-14 dni.fi odpis zamawiaja.cego RAZEM DO ZAPLATY: patzdziernik 199T 
Dementia 
Earthsfege 3 
„,Falccn4.0 

23».. ...................................Foresaken 

22 .................... Po puious: The TTiird Coming 

IO imi I Ulli II III I MH»t II III IH ttttl |«l III II llttl IUI iW I IU A 

16 „...„„......„.....The Reap 

•Unreal - wywlad z twörcaml 
19 .—..........-«-™... Wlng Commander 5 Kombat Korner Vlrtua Fighter 2 50 tat SS ECTS* 97 - relacja 

Jublleusz SS50 Opisy/Recenzje MttJ Oficjalne Logo obcho- 
döw pi$cdziesi$ciolecüx 
Secret Service 
r Redaktor naczelny 
Marcin Przasnyski 

Z-ca red. nacz, 

Walöemar Nowak 

Sekretarz redakcji 

Rafat Gatecki Zespöt redakcyjny: 

tukasz Bura 
AleksandraCwalina 

Andrzej Cwaiina 

Rafal Frqckiewicz 
Micha! Gol^biewski 

OarluszGoralski 
Marcin Kamii Görecki 

Pawel Jankowski 

Lech Kalwas 
Robert Korzenrewski 

Dominik Kruk 

Leszek M. Kujawski 

Madej Michalski 

MateuszOzynski 

Kfzyszlol Paplinski 
Radostaw Walczyk 

Bogdan Wicinshi 
Design & DTP 

STUDIO ProScrip! 

PegazAs^ Design Croup: 

Waldemar Nowak 

Jacek Piekarek 

Adam Andrzejewski 

Druk 

PPW IMPROM SA 

Warszawa 

Ul.Mifeka 67/69 

Naklad 149.500 egz. 

Adresredakcjl 
SECRET SERVICE 
00-600 Warszawa 66 

skr. poczt. 21 

teWfex (0-22) 624-91 -47 

pön-ptgodz.9*-16 a ' 

e-mail: 

redakcja@ssqnline.com.pl 

Internet: 

http:tfwww.ssQnline.com.py 

Redaxa nie odpowiada za 
IreSc ogtoszen i refclam. Mate- 

riakSw nie zamöwiöitych nie 

zwraca, w j>rzypadku pubükacjs, 

zastrzega sooie Drawo do skr-ö- 

low. Wszystfoe uzyte znaki fir- 

mowe i towarawe s^ zastfzezo- 

ne przez ich wta£ciöeli. 

Wydawea: ProScript Sp. z o.o. 


ADCop 

_ Atomlc Bomberman 

*#M ii iiij iiibip iiaami Mimiiirf llim ■■■ iitiiiimtii M-AClCrältf I 
*W *«i*4ia*l ni»i»iiii*«iiiwunm um ■ **9w%*mmDBV\ Ctt\ DUC 

66 ....Baffleground 7: Bull Run 

39 Blood Omen: Legacy of Kain 

58 Broten Sword 2: The Smoking Minor 

Of ■»#•■• ■■■■■■ ■■«■■■* tifl|llllllA*t«l*Bl»l»llllBI*r«Hl«««llVKhllI 

Ü"l ■■■■■■■■■■ H»^inmifMK»<tinimnM* >>if%^l ll^HQI vi 

ffV itiit*4iahMifiiM4ial*Hn*t «iiiniiBiiLIal K vUlvl I 

.Oregon Dtce 
EF2000V5 

^^^^ -Ewmy Walio ns 

V«C »lliiiiiiillrmilMilitrtutiiiiiiiiiiiitiiiiiiiit Cf tHllWfllVl 

.Feeble Flies mnffif «■■ ■ ■■"fiHfffvmTnffil niartuui iiiiiiidinniiiii 47.. »M'Hlill II i iiiritdin i ■r wn im fmprfVHWBm . 
...».Hardoore4x4 

■ ii»»i«uiiu a HGXdl Z 

70 HOMM 2; Price of Loyalty 

54—..-. ■■-» H ....,»i— ■«. «— I'F — 22 Raptor 

35 ...» . Jack Nicklaus Golf 4 

64 . .......utile Big Adventure 2, cz. 2 

00 «i wtfii* «••Mtjaia« Ulm «■ n-i mini in muh iei PnCflQlcfil 05J 

*f3 #»44AAii4iaBH»a>ii««»>i»iMiaiiii«»ui-ilW0n9I0r lUGKS 

■ric ■■»■»iiiiitiiiiinaiMiniiMiiiiiiiiMiiino rssspcci 

71 .. ._. Outpost 2: Dlvlded Destlny 

45 »-„Pinball Constnjctlon Kit 40 ._... 

36 ..... 

41 1*1 ■■•*••*■#*■ «■ ** V llllllllll -minn n* h tciiii4uuirtrn^ VI ■■■■■■• 

44 

33 

72... 
70 ..... QAD 

Resident Evll 

Sega Worldwlde Soccer 

„ Sonic 3D 

.„„Star Trek; Generatio ns 

Take No Prlsoners 

Team Fl 

.Timeshock Pinball ii i uiitiiiiuiiiii i iiieiiiiit •■■variMMai laaiut I 11IIM 4«*tt •■■■■■ iiiuimpiimiiuii 1 1 ii m •■ T-4IEK 

Tone Rebellion 
......Total Annihilation 

62 Voodoo KU 

48...... ..Xcar Experiments! Raclng ■ UliMIIM 
Virtua Fighter 2 przybywa na PC, Najlepsze mor- 
dobicie z konsoli Saturn zabija swojq dofdadnosciq 
i, niestety, wymaganiami sprzftowymi 
Hexen 2jest brate m blizniakiem Quake i zpunktu 

widzenia pojedynczego gracza przewzsza go 

o gtowf. Kuleje tylko multiplayer «numm— 

96 Manga Room 

.......................... The Hakkenden Szaletistwo piszczqcyck 
jajek - Tamagotchi dotar- 
tojuz do nas. Ale czy sta- 
nk si§ czyms wigcej niz 
szpanerski breloczek 
Epicka saga animo- 
wana The Hakken- 
den przewyzsza swym 
rozmachem Sagf 
o ludziach lodu r 

menu so 


B Druga po Lwie Leonie grafirmy Leryx Longsoft 
ambitnie staje w szranki z Warlords i Heroes of 
Might and Magic \ 
\ 
Nowaprzygoda George 'a w Broken Sword2jest 
tudzqco podobna do Indiany Jonesa 4 f ak 
wychodzijej to tylko na zdrowie 

Horror z Play- 
Station na PC. 
Wymaga karty 

3Dfx. PrzeraiM 

fabutq i opra- 

wq graficznq. 
Przygodöwka 

od tat 18 
Do kloniarzy C&C dotqczyt kultowy Ron 
Gilbert. Jego gra Total Annihilation nie 

wnosi absolutnie nie nowego, powiela to co 
naßepsze w sposob doskonafy 
Efektownie y krwawo i mrazem bardzo interesujqco 
wypada nowa zrfcznosciöwka Take No Prisoners DEMA ; 

Achtung Spi 
Art ol Flying [j 

Broken Sword 2 

Bucanner 

Carmageddon: Splat Pack 

Clash 

Claw 

Counter Action 

Cricket 97: Ashes Tour Edition 

Dark Earth 

Delta Hydra 

Emergency 

Enterpreneur 

Entombed En 

Forced Alliance Rocket Ride 
SODAOff'RoadRacIng 
Steel Panthers 3 
The Reap 
Tresh Itl 
Virtua Fig hter 2 
War Wind 2 
Worms 2 


G-Police 

Hexen 2 

Chasm; The Rift 

Incorming 

International Rally Championship 

Jetfighter: Füll Burn 

Jurassic Primitive War 

Mass Destructlon 

Muzzl-e Velocity 

NBA Live '97 1 

Nebuia Fighter 

PGA Tour Golf PRO 

Planet Blupl 

Premier Manger '97 

Ravage NOWOS 

Actüa Soccer 2 
Andretti Racing 
Blade Runner 
Captives 
Close Combat 2 
Daikatana 
F15 

Fifth Element 
Foresaken 
Frogger 

Gabriel Knight 3 
ardball 6 
Hedz 
\\ Incoming 

^ MS Fjioht Simulator '98 
NHL Powerplay 98 
Oddwortd: Abbe s Oddysey 
Prfaee and the Coward 
Quake 2 
Reflux 
Riot: Mobile Armor 
Semper Fi 
Seven Kingdoms 
w Ultim@te Race 
Warhammer 2; Dark Omen 
Youngblood 

OPISY 

Alien Odyssey 

CreatureShock 
Little Big Adventure 2 
Papparazi! 
Powerslave 
Teenagent 
The Lost Vikings 
Vandal Hearts 
Virtua Cop 

REDAKCYJNE 

RetacfezECTS ^^^ 
Glos przeciwko Hexen 2 
Manga Room 

Trudne pytani 
konieeznie! 
Shareware .-»* t -k 

Alien Carnage , faezip 

ARO ..,.., .aro12.zip 

Avenger av10a.zip 

Blast Doors blastse2.exe 

Bluppo bluppo.exe 

BombSeeker bombdemo.zip 

Jump Star Jumpstar.zip 

Super Bubble Manie , mania.zip 

Meteor Rescue meteor.zlp 

Uüllirv. .^i^iduuiuidi^^i^.iPM.. t ,QU( ll\.tip 

Revenge Of Froggie rotzip 

SK-1irStar Killer'.. , sk-111M.zip 

SentlnelsofCeth soc-10.zip 

SGN/Starline Super Gube Hopper sqh.zip 

Defense Of The Squid Man squid1.zip 

Sraider sraider.exe 

Ancientlvory ytb.zlp 
Patche 

Greek Island ssn_fix.zip 3945439 

30 Ultra Mini Golf . mgpatlUip .1537525 

688i Hunter Killer e_6881J.zip ... 128653 

Amulets and Armor aapatch.zip 277019 

Betrayal at Antara antarll0.zip 166254 

Birthright brdosptzip 1153794 

Birthright ,....brwn95pLzip 1110623 

Blood lO210.zip 1702211 

Blood rsw0210.zip 524109 

Championship bocg_p1.zip 1127293 

Saloon.. > UM .....ccs101.zip 708403 

Carmaggedon (US) 3Dfx carmavus.zip 752134 

Carmaggedon 3Dfx ...carmagev.zip ...766607 

Carmaggedon UK (3Dfx) carmavuk.zip.......... 753506 

Carmaggedon US (3Dfx) c3dfx_us.zip 753250 Cheat Pack.. EarthHex earthhex.zip 6385 

F18 ...H6_3Q1b.zip... 3081980 

Fire Fight ffi2up.zip ..1336462 

FireFight *JL..ffsw12up.z»p .....1590848 

FPS: Golf „,...^r... aolfteta.zip 1475805 

FPS; Golf golfpt15.zip 1488835 

GL Quake............. glq8_09.zip 276369 

GL Quake glq8~27.zip 276803 

Imperium Galactica igupd12e.zip 503938 

Jelly Fish jellyfis.zip 285053 

KKND « kkndvljzip 1485025 

Siege Pack iotr2sg1.zip 504409 

LOTR2: Siege Pack I2siegep.zip 542864 

Overthe Reich otrlLzip 783178 

POD pwr.zip 1838208 

Red Alert ra108usp.zip 1190941 

Rogue (GLQuake) roguegl.zip 2101831 

Stars! st26b26Lzip 399888 

Stars! , ..st26d26f.zip 368904 

Stars!..... st27027b.zip... 390761 

Stars! st27b27l.zip 368184 

Stars! sw0210.zip 623663 

TombRaider s3tomb.zip 352163 

Tomb Raider (Mystique) lomb_mys.zip 439197 

Tomb Raider {Power VR) tombpvrzip 1090157 

(VooDooRUSH) „.tombrush.zip,... 363362 

Warcraft 2 war2_140.zip 1253208 

WipeoutXL woxlnetb.zip 456504 

WIR wlr13x,zip 180122 

ZPC ...zpezip.. 430585 

Cheaty 

Callahan'sCrosstime Saloon callahan.zip 

DarkCoFony dkcoltrn.zip, dccheaLzip 

Faery Tale Adventure fta2-gw.arj 
iff»fi^fvi*^ffffMYttritttr*fff«rf*tffritifff'tM«rtf4t«i Civil War cw203_a.zip .524553 

Civil War cw203>zip. M ...280375 

Civil War cw203_czip 802898 

Creatures creatur2^ip... «...1957557 

Creatures. creatrv2.zip 1079478 

Creatures (NT) creatrntzip 93326 .,.„.ChtpCkQ7.zip 

Imperialem.... imper.zip 

Mass Destruction... ..masdesgw.zip 

Need for Speed n4s2ucv.zip 

Raiden2..... raid2cht.zip 

Realms of the Haunting roth-uhs.zip 

X-COM 3: Apocalypse (MapEdit) mexcomap.zip. SKRET SERVICE #50 n ^^ r 


Martinez i Pegaz 
na gruzach 

przysziej redakcß, 
Wbrew plotkom 
zbudowalismyjq 
od zera Wesolkina tie dawnego 
pokaju dowödcy warty Po dwöt . 
twikavh 
jit: mt Mt 
nie chce... ■' v 


Gotowe trzeba oblac wjachowym 
gronie, co nie, Kaszpir? IL To wprawdzie jeszcze nie pigcdzie- 
sigt lat, ale „tylko" piecdziesigty nu- 
mer. Ponad cztery lata nieustanne- 
go kotowrotu. Taki skromny jubileusz 
sktania do refleksji i spojrzenia w prze- 
szfosc. Od momentu startu (16 marca 
1993 r.) dzieli nas tadny kawatek czasu, 

chociaz wydaje 
si?, ze byto to 
tak niedawno. 

Dia niektörych 
sposröd na- 
szych czytelna- 
köw to potowa,. 
albo i cate ich 
doroste zycie. 

Przez ten 
czas zrobilismy 
duzo, ale naj- 
wazniejsze jest 
chyba to, ie by- 
lismy prekurso- 
rami na wielu 
polach. Pierwsl 
wyjezdzalismy 
do Londynu na 
I ECTS, nawigzy- 
walismy konlakty i drukowalßmy obszerne 
raporty z tego co dzieje ti$ u'producentöw. 
Przekonywafismy, ze w Europfe Wschod- 
niej naprawd? sq komputery. Gonilismy za 

i nowosciami i wprowadzili- 
smy rzetelny dziat newsöw. 
Chyba jako pierwsi wyda- 
walismy Cover Dyski, a po- 
tem Cover CD. Zapuscili- 
smy sie tez na targi E3 do 
USA. Jako jedyni w branzy 
gierkowej wydajemy seri? 
ksiqzek dla graczy - KOM- 
PENDIUM WIEDZY. SECRET SERVICE; powstat z potrzeby serca. Zato- 
zyli go ludzie, ktörzy nie wiedzieli, ze z dwoma kompule- 
rami i starg drukarkg jest to niemozliwe. Lokal zbudowa- 
lismy sami, odbudowuj^c zdemolowane pomieszczenia 
dawnej wojskowej wartowni, komputery byty wtesne, 
a w gtowach wojna. 

Z püwstaniem SS nierozerwalnie zwigzany jest jesz- 
cze pewien cztowiek« ktörego nazwiska byc mozejuz dzis >ia> 


Martinez wrzuca Junta 
.^ m ^ l do Tamizy z nadziejq, 
l s J ze jeszcze tu wroci nikt nie pami^ta. Byi to öwczesny prezes Spötdzielni Bajtek - 
Jarostaw Mtodzki, ktöry wykurzaj^c nas z Top Secretu (nasze- 
go pierwszego dziecka), wywolal posrednio wszystkie przyszle 
wydarzenia. Jestesmy mu za to bardzo wdzi?czni. 

Pierwszy numer SS, ktöry wyslartowat do kiosköw w mar- 
cu 1993 r M tworzyli; Martinez, Pegaz Ass, Doc, Betut, Junior, 
User Jama, CSL Potem ludzi przybywato, redakcjasi? rozra- 
stata, pismo rosto w s% Co miesigc przychodzili nowi wspa- 
niali ludzie z nowymi swietnymi pomyslami. Czas leciat, przy- 
nosz^c kolejne numery. 

Przez te cztery lata przez redakcj? przewin^to si? blisko 
50 osöb. Niniejszym chcemy oddac poklon ich pracy. Spisa- 
Hsmy wi?c wszystkie nazwiska kotacz^ce sie po zakamar- 
kach glowy i po kilka stow na temat kazdego z nich, w kolej- 
nosci pojawiania si? w zespole. Jesli ktos zostat pomini^ty, 
serdecznie przepraszamy - pamifö juz nie ta. 

SS'01 tworzyli; Martinez - Marcin Przasnyski O 
Bardziej wielozadaniowy od Windowsöw i zdecydowanie mniej 
si? zawiesza. Historia pplskiej prasy komputerowej, zaczynaf 
razem z Bajtkiem 1 1 lat temu. Wspötpomystodawca i zafozy- 
ciel wraz z Waldemarem Nowakiem magazynu Top Secret 
(obaj zresetowani potem przez öwczesne wladze) f a nasti 
nie Secret Service. Czfowiek instytucja o pami^ci pr2ekräcza- 
jqcej pojemnosc niejednego serwera. Dö dzis Redaktor Na- 
czeiny SS - absolutnie nie do zast^pienia. 

Pegaz Ass - Waldemar Nowak Autor szaty graficznej 
Secreta i pedantyczny copywriter. Wymy^lit i prowadzäl SU- 
PERY. Autor wszystkich podpisöw pod screenami. Przy kaz- 
dej okazji tworzy dokumentacj^ fotograficzn^. Nadal glöwny 
grafik w wydawnictwie, wyrocznia w sprawacti elegancji i este- 
tyki, dodatkowo Redaktor Naczefny w ANIMEGAIDO. 

Junior - Andrzej G. Bactnski. Na poGz^tku dziatalnosci 
sma byt najbardziej zorientowany w sprawie nowosci. Wszyst- 
kie przygodöwki SIERRY znat na pami^c. 

Doc - Lech Kalwas. Par? lat temu opracowat model pisa- 
nia o strategiach, ktöry wcietoriy w zycie funkcjonuje do dziS. 
Sciqgn^l do redakcji wi^kszosc osöb z tzw. drugiego skfadu, 
czyli Bergera, KaYtecka, Pejotla, posrednio tez Gulasha 
Smiato mozna przypuscic, ze Napoleon tomocz^c cat^ Europa 
w XIX wieku korzystat z opisöw Doca, Bez niego takiego pismi 
jakiftznacreby/iie byto. Na co dzieri pisze prawdziwe Strategie 
dla takich drobnych firm jak Telekomunikacja Polska S.A. 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 

Andreas Kissel - Andrzej Kisiel. Znawca wszelkiego 
skowego sprz^tu latajaeego, plywaj^cego i jezdz^cego oraz 
akustyk jakich mato. Nigdy nie grat na komputerze; ptsal 
o sprz?cie wojskowym na kartkach. Obecnie Redaktor Naczel- 
ny miesi?cznika „Audio". / / 

' Master - Piolr Kos Przez dlugi czas ciqgn^l Tipsy oraz 
dziat Atari az do smierci tegoz. Potrafil wykrzesac z siebie takie 
teksty, ze jedna potowa redakcji lezata zamroezona (Pegaz), 
adaigazwijaiasi^zesmiechu (Martinez). . 

User Jama - Jacek MarczewskI O On pierwszy zaez^i pi- 
sac o kultowych filmach (Star Trek) oraz sprawach okotogro- 
wych. Wymusit wprowadzenie szpalt komentarza przy swoieh 
opisach, byt niejako prekursorem recenzowania gier. Wymyslit 

i prowadzit dziat sprz^to- 
wy, Savegamer'a oraz kq- 

cikzNiesmtertelnosciami. 
Obecnie Red. Naczelny 
miesigeznika Reset. 

CSL - Konrad Ol- 
szewski. Wspierat nas du- 
^Krr.<v ECTS tez sif rozwijal, zaczynaf od matej 
halki w odlegtej dzielnicy Londynu 

Samantha Flint z Sierra On-Line, nasz 
pierwszy powabty kontakt na Zachodzie 

Regularnie od 1994 rokujezdzqc na ECTS 
niechcqcy zmusilismy caiy polski swuttek 
gierkowy do wydawania pienifdzy na 
bilety do Londynu f* ! .' ' ^ 

-V ► • - < 

- ii r ?s » ■ f£6 


- K W\ < 
SECRET SERVICE #50 ; w 
8 

i « chowo, wiamywal si§ do 
redakcyjnej sieci, kilka 
razy zawirusowal nam 
komputery, Opisat ze 

dwiegry, stanowczowo- 
lal assembler. Obecnie pracuje w CD Projekt. 
Betut - Mateusz Przasnyski 
W trudnych chwilach zawsze mozna byto 
na niego liczyö, Robif za maszynistkg, re- 
cenzenta, kierowc?, sekretark§, korektora, 
zastepc? szefa - i wszystko mu wychodzi- 

lo. Potrafi tez niezie przytozyc. 

Gustav - Robert Rogowski. Gdyby nie 
zona i potornstwo, na pewno by si? rozpi- 
saJ. Obdarzony diabelskim poczuciem hu- \ moru, 

pomagal 

nam w konfi- 

gurowaniu opome- 

go sprz^tu. Od nas prze- 

szedf do Kompanii Muzycz- 

nej Pomaton. Obecnie szef 

firmy Net Music. 

Virus - Tomasz Ro- 
gowski. Brat powyzsze- 
go, zna biegle norweski, 
pilotuje szybowce i gra 

w golfa. Zajmowaf sie 
symulacjami lotniczy- 

mi, niestety szybko 
znudzitsiepisaniem. 

WtP-PawetSikora 
Uznany guru 
sprz^towo-pro- 
gramowy, nasz 
dobry kumpel 
(a nawet wi§- 
cej). Wzywa- 
my go kiedy 
juz nie nie 
pomaga, 
sprz# sie sy- 
pie, a programy 
zawieszaß. Gdy 
najszybszym zna- 

•lym procesorem byt 

386, on juz nosit w gtowie 
schemat Pentiuma, a w plecaku lutownic? 
i twardziela z trzydziestoma partycjami. Je- 
su na swiecie jest ktokolwiek, 
kto potrafi wynegocjowac pro- 
toköt PPP gwizdzqc przez z?- 
by do stuchawki, to wtasnie 
on. Umie zbudowac komputer z dwöch gwozdzi i metra sznurka. Bez jego 
pomoey sprz^t w kilku staejach telewizyj- 
nych dawno by si? rozsypat. 

Konrad Styrylski. Mito£nik symulato- 
röw, pisat krötko, obecnie pracuje w Pol- 
skim Radio - nie zdqzyl dorobic si§ xyvki. 

SS'05 i nowe slty: Pejotl - Pawel 
Jankowski. Pienwszy pisat na powaznie 
o grach ekonomicznych i managerach, 
Wymyslit i prowadzif Aicha! Internet. Zna 
w sieci takie miejsca, ze... strach si§ baa 
Przechod2it okres wypaczen i przeszedf. 
Obecnie pisze gtöwnie do AN1MEGAIDQ. 

Kayteck - Kamil Mgtrak. Znawca r 
wr^cz koneser dobrych gier, do tego ma- 

UM - niak re- 

alistycz- 

nych sy- 

mulato- 

röw. 

Dzi^ki 

niemu 

dzie- 

sigtki 

tysl?- 

c y 

■m t o - 

dych ludzi 

nauezyto si? la- 

ta£ z gtowg i ro- *© x ilrf I 
naojD.O x 

10 x «»I© ilTEI z u - 

miec gry 
jako extra Jl Emvi H rozrywk?. Op?fany r nawiedzo- 
ny i wybuchafecy pomyslami, 
chociai niesmiaty, wymiata na 
rowerze görskim jak nikt. Obec- 
nie na stypendium w Resecie ;). 
SS'06, sktad sif po- 
wigksza: MrGregor - Grze- 
gorz Stgpien. Wpadatdo nas z wypiekami 
raz w tygodniu, przynoszqc artykuty pisa- 
ne na lekejach, na kartkach z zeszytu. Nie- 
ktöre nawet poszty do druku. Ciekawe co Pierwszy wyjazd na E3 do USA i nowe 
wyzwanie; skok przez Atlantyk. 
Konkurencja nie wytrzymata konkureneji... 
Wizyty w kabinie pilotow nalezq do rytuatu 
redakcyjnvch wyjazdow. Pozdrawiamy catq 
obstug't PLL LOT! 

Pierwsw ulotka promocyjna nowegopisma. 
Gdyby nie Wy, pennte by nas nie byto Ö\N teraz robi? Ozis moze miec 
juzzeHlat. 
SS'07, jest nas znowu wi?- 
cej: Plexiglass - Piotr Lutostanski. 

Wywracat kazdg gr§ na lewg stron§ i nie 
zostawial na niej suchej nitki. Najbardziej 
jednak lubif grac w brydza i szybko porzucil 
komputer na rzecz zywych partneröw - zo- 
stat Mistrzem Polski or something... 

SS'09 S ujawniajq si^ talenty: Victo- 
ria - Anna Maria Wozniak, Podöwczas pra- 

cowafa w „Wiedzy i Zycfu", a po godzinach 
wpadafa do nas. Uwielbiata grad w DOQM'a, 
zwtaszcza noc^. Robila najpaskudniejszg 
kaw$ na swiecie, ktöra w godzinach poran- 
nych wskrzeszala steranych SSowcöw. 

SS' 10: C(w)alineczka - Andrzej Cwa- 
lina O Do momentu pojawienia si$ An- 
drzeja, patrzylismy na RPG z niezrozumie- 

niem. On zupelnie zmienit nasze pogl^dy. f i t *> * 


Potrafi przejsc nawet te najdfuzsze, naj- 

trudniejsze, najbardziej niemozliwe. Wy- 
niöstz domu niestychana ch^c pornoey in- 
nym - kochamy go za to. Fotograficzna pa- 
mi?c. Wyrwal Krupika na zon?. 

Berger - Dariusz Göralski. Cztowek. 
ktöry doktadnie wie czego chee od gier. 
Zajmuje si§ tyfko strategiami. Pisat za- 
wsze z gt§bi samego siebie, a dusz? gier 
przelewal na papier. Prawdziwy historyk 
wojskowosci ze Sztabu Generalnego WP. 
Na chwil§ zbtqdzil, ale juz wröcil. 

Miez - Piotr Mankowski Rozruszat 
u nas dziai Newsöw r czyli Rzut Okiem. 
Z pasj^. gonif za kazdq nowosciq. W swo- 
rch najlepszych latach wypluwat teksty na 
kilogramy. Prekursor dyskusji na tamach 
SS. Mitosnik przygodöwek, odrzucai 
z obrzydzeniem wszelkie zr^cznosciöwki, 
w tym mordobicia, jako niegodne jego oso- 
by. Obecnie vice-Naczelny w Resecie, 

Wicik - Bogdan Wiciriski Q Amigo- 
wiec z krwi i kosci, miaf chyba z 10 tysi^cy 
dyskietek. Granie byto zawsze u niego na 
ktöryms tarn miejscu, po korzystaniu ■ *•» i 7, Kobiety, kobiety, kobiety... / w 


**' \ •'••v >-\. f"9. mm :-■ * - *>. T "V m I Pfgflz w wolnych chwilach dorabia w polu -*, V 
uze 
km, nazvwa 

s/f Ryhkü. 
Jako 
maskoika 
ma cieikie 

iycie z zycia. Zakochany w pifce noznej, 
kat SENSfBLA, spiritus movens 
gier grupowych. Obecnie prowadzi 
firm? ptytowq S.MAK. Records, 
specjalizujqcq si? w muzyce Hip-Hop. 

SS'1 1 : PooH - Pawei Chmielowiec. 
IQ powyzej dwusetki i niepozomy wy- 
glqd. Potrafit opisac kazd^ gr§ na kazd^ 
platform§, a tym samym zapetnic dowol- 
n§ ilosc miejsca. Najcz^screj byto to nie 
na temat, ale czytato si$ swietnie. 

61200 - Marcin Gutkiewicz. Drugi, 
röwnie niepozomy kolega (papuzka nie- 

Pamiftacie premier '$ filmu MK? roztqczka PooH'a), miaMalent do rozwalania 
pfatformöwek. Przechodzil kazdq, do same- 
go korica. Wysfawianie si? na papierze nie- 
zbyt mu szlo, ale live potrafit sciemniac jak 
mato kto. Obecnie robi chyba w Gamblerze. 

SS' 12, ten numer si? pami^ta: Gu- 
lash - Marcin Kami! Görecki G Gulash 
to po prostu Gulash. Kolejny czlowiek änsty- 
tucja. Stworzyf mordobicia w umystach se- 
tek tysi§cy Poiaköw. Mimo dtugiego stazu 
wci^z jest napalony na wszystko, a przez to 
nieobliczalny. Miat pierwszego Gravisa 
w Polsce. Gdy tylko pojawito si? PlaySta- 
tion, sprowadzil je sobie z Japonii za 30 ba- 
niek. Na wiese o projekeie nowych polygo- 
nöw w jakims wschodnim mordobiciu, go- 
töw przejechaö 2000 mil po 3 screeny. 
Obecnie dodatkowo Redaktor Naczelny 
magazynu 
konsolowe- 
go NEO. 

SSM 4: 
Bamse - 
P I o t r 
Pawlak CD 
Wiecznie 
senny czfowiek, ozywiat si§ tylko na 
dzwi^k stowa SIERRA. Ze stoiekim 
spokojem przechodzil wszystkie, 
zwtaszcza najtrudniejsze przygodöw- 
ki. Naprawd? dobrze pisat - krötko 
i na temat. Obecnie w Resecie. 

Harti - Adam Wieczorek. Zakochany 
w C-64 koder scenowy; do ostatniej chwili 
pisai gry, a dla SS opisy. Przechodzil naj- 
trudniejsze zr$cznosciowki. Studiowal ß- 
zyk tybetariski, a potem odmian? wietnam- 
G Miez i User, Viani SS-owi dyskutanci, 

zafundowali nam ciqz$-malemu nadano 

irrüg Reset. Pozdrawiamy catq redakcjp 

Co roku pojawia si§ multum 
nowych pozycjL Jedne nas 
ienujq, inne bawiq, a jesz- 
cze inne gfcboko zapadajq w pa- 
mifö, niekiedy stajq si$ nawet 
przed miete m powszechnego po- 
zqdania wybladtych. wychudzo- 
nych i zaokularzonych mitosni- 
köw komputerowej rozpusty. Cöz 
takiego siedzi w grach, czym nas 

zachwycajq? Historia pokazuje, 
ze nie ma konkretnej reeepty. Naj- 
czpsciej rolf odgrywa innowaeyj- 

nosc, ale czf$to urzeka nas po 
prostu niezwykfy klimat, czy nie- 
samowita historia. Kiedy indziej 
chodzi o cos nieuchwytnego, 
cos, co trzyrna nas godzinami 
przed ekranem komputera. Rzad- 
ko jest to siiczna grafika - to wy- 

stareza na krötko. ZwykJe trudno 
jest ocenic, ktöra gra zapisze s/p 
trwale w dziejach elektronicznej 
rozrywki - jedynym uczciwym sf- 
dziq jest czas. 

IPonizej chcielibysmy przedsta- 
wic kilka takich wtasnie wieko- 
pomnych tytutöw, ktöre to koie- 
giainie wybralismy w naszym re- 
dakcyjnym gronie. 

O nich nie zapomnimy 1 ALONE IN THE DARK - 1993 

Tröjwymiarowa postac na tle sta- 

tycznych lokaeji, pokazywanych ze 
zmieniajgcych sie karner - pomyst 
iscie genialny, Dzi^ki perfekcyjnemu 

dopracowaniu uj$6 i rozplanowaniu 
akeji, autorom udato si$ osi^gngc at- 
mosfer§ grozy, o ktörej dzis wieie 
gier „horrorowatych" moze jedynie 
pomarzyc. Smaczku dodawaty 
wszechobecne motywy z mrocznej 
prozy Lovecrafta, w ktörej upo- 

wszechnieniu INFOGRAMES miat 
ogromny udziat. A NOTHER WORLD - 1992 

Bohater gry na skutek wypadku przy 
praey przenosi si? w kompletnle nie- 
znane miejsce. W obeym, tajemniezym 
CIVILIZATION-1992 

Ktöz nie zna CYWIUZACJI?! Dzi§- 
ki temu produktowi nazwisko Sida 

Meiera jest znane kazdemu szanuj^- 
cemu si? graezowi. Gra dawala 


*' . i ' 
swiecie walczy z wrogimi istolami, ale 
takze odnajduje przyjaciela. ANOTHER 
WORLD to przede wszystkim niesamo- 
wity klimat, tworzony przez prost^, ale 
bardzo sugestywnq opraw§ graficznq 
oraz niezwykte udzwi^kowienie (a byfy 
to czasy, gdy o 16-bitowym PC nikt 
jeszcze nie marzyf). Zaden z graezy ni* 
gdy nie wymaze ze swej pami^ci obra- 
zu odlatuj^cego na koneu gry smoka. 1p 
SM **1 
Stesl 
ogromne mozliwoäci decyzyjne, za- 
röwno ekonomiczne, jak i strategiez- 
ne, a przy tym wszystkim byfa zadzi- 
wiaj^co prosta w obsfudze, 

COMANCHE-1992 

W owych czasach grafika gier sy- 
mülacyjnych prezentowata si$ nad wy- 
raz mizernie: krölowaty „gote^, nie cie- 

skiego, Znikngt razem z C-64 i wszelki 
slad po nim zagingl. 
SS'18: Kochas - Piotr Kochanski. 

Opisywat Strategie, strasznie narwany 

i kiötliwy, trudny miat Charakter, ale wiele 
nas nauczyl. Pröbowaf wszystkich wyrzu- 
ci6 i przechwyciö SS dla siebie. 

SS'20; Orin - Tomasz S^kulski. Sce- 
nowicz, fan C-64, nawel jak zepsui mu 
sie Commodore to pracowal na emulato- 
rze na PC ze stacjcj 1571 podl^czong do 
Centronicsa. Duzo kodowal, przechodzit 
trudne gierki, duzo pisat. 

SS'29: Mr. Root - Robert Korceniew- 
ski (& Ojciec chrzestny mangi w Polsce. 
Wttoczyl j^ tez na lamy SS. Zaci^ty Amigo- 
wiec, wci^z upgrade'uje swojg. czteroty- 
si§czk§ (ostalnio do Macintosha). Gra nie- 
wieie, ale wszystkich zaraza pasn do ani- 
me i zwariowanymi pomyslami. Na jego 
wyglqdzie odcisn^la pi?tno anime-ewolu- 
cja i coraz bardziej przypomina Tenchiego. 
Ludzi pami^ta jedynie z twarzy; kiedy trze- 
ba, jest bardzo pomocny. 

SS'32: Mamut - Maciej Ogiriski. 
Przedstawiciel trzeciego pokolenia graczy, 
chyba najmfodszy staly dziennikarz w Pol- 
sce, Spectruma ani Amigi nie pami^ta, dzi$- 
ki temu ma nieskazone spojrze nie na gry. 
Stworzyt i prowadzil kqcik X— Files, opisywat 

zakr§cone gierki, tworzyt niekotez^ce si? 
opowiadania. Niezle byto! Obec- 
nienarozstajachdrög. 
SS'38: BananaSplit 

- Krzysztof Papliriski 
(£) Ten mtody zdolnia- 
cha gral we wszystko co 
si? rusza, jeszcze cttugo 
zanim pojawil sie w SS. 
Kocha cyberpunk 

i pierwszy wtozyfby so- 
bie wtyczk? w tyf gtowy 

gdyby sie tylko dato. Mieszkal cztery lata w Chinach. 
Pisanie byto zawsze jego powola- 
niem, obecnie studiuje dzienni- 
karstwo, dodatkowo udziela si$ 
w magazynie Cinema i w telewizji Polsat. 
SS'41 : Joseph - Lukasz Bura © Za- 

czynat od C-64, przeszedt etap Amigi, by 
skoriczyc na PC. Debiutowat w Krusty Klu- 
bie piszqc jako Pocharatka. Jak to ktos 
okreslit „swöj ctitop". Dzieli ludzi na dwie 
kategorie: smutasöw i resztf. Wraz z Wici- 
kiem rozruszali koszulki, plecaki itd. Nie- 
spozyta energia - mozna by go nosiö przy 

sobie jako Jekarstwo na cate zfo". 

SS'42: Hunter - Rafat Gatecki. Jak 
pozbyc si§ Huntera z zycia publicznego? 
Wystarczy odpalic mu dowolne RPG, ktö- 
rego korzenie si^gajg poczgtku lat 

80-tych. Z glowy na trzy dni... Do reszty 

rzeczywistosci, szczegölnie pozawirtual- 
nej r odnosi sig z niechgcigj. Szybko si? 

Duck dawnego OnamSoftzyje przyjqt w redakcji, dzi§ki swoim niezwy- 
klym zdolnosciom adaptacyjnym. Przy- 
szedt do nas z redakcji Magii i Miecza. 

SS'43: Merlin - Dominik Kruk © 
W pismie zadebiutowat opisem do TOMB 

RAIDER, ktörego jest zagorzatym fanem, 

21 urod&ny Gulasha przesdy do historii. Byla 
taka zßdyma, ze wszyscy sif pochorowali 

niowane ptaszczyzny. Wtedy nadszed 
COMANCHE. Nie byt on co prawda 
czystym symulatorem, ale to chyba tyl- 
ko przysporzyto mu wi^kszg ilosc wiel- 
bicieli. Engine oparty' na fraktalach 
umozliwil wreszcie stworzenie terenu, 
w ktörym göry nie przypominaty juz 
egipsklch piramid, Gra wygl^data tak 
niesamowicie, ze kazdy chciat jq mied • \ nymi". DOOM w sposöb ultrasuge- 
stywny oddawat atmosfer§ walki w za- 
petnionym piekielnymi maszkarami 
swiecie. I nie jest tu wazne na ile pre- 
zentowana grafika byta efektem tric- 
köw - liczyt sig efekt, a ten zabijat. Wy- 
- niewinne ludki trzymaj^ce w swoich 
domach komputery klasy 286 czym 
pr^dzej udawaty si§ do sklepöw po no- 
wy sprz^t. Era 386 DX z 4 MB pamigci 
zacz?la si? od COMANCHE. 

DIABLO 8c QUAKE -1996 

Kogos moze zastanowic, co te dwie 
gry majg ze sobg wspölnego. A jednak 
maj^ - chodzi o gr§ w Internecie. Twör- 
cy DIABLO udostf pniii wtasny, darmo- 
wy serwer tej gry - Battle.net, nato- 
miast ID SOFTWARE - producent QU- AKE - dai mozliwosö tatwego tworze- 
nia wtasnych serweröw, W obu przy- 
padkach zaowocowato to gigantycznq 
subkulturq graczy internetowych: two- 
rzeniem si^ wszelkiego rodzaju kla- 
nöw, organizowaniem spotkan z turnie- 
jami oraz ogromn^ iloscig prywatnych 
stron WWW dotyczqcych tych gier. 
Oba tytufy trudno nazwac tymi, ktöre 
zapadty w pami?c - w koncu wcigz 
w nie gramy. Nie mamy jednak wgtpli- 
wosci, ze nie zapomnimy o nich... 

DOOM -1993 

Strzelanina tröjwymiarowa z boha- 
terern pierwszoosobowym. Mozna po- 
wiedziec, ze prekursorem byf WOL- 
FENSTEIN 3D, tylko oo z tego? Dopie- 
ro DOOM urösf do miana gry kultowej. 
W kohcu nie przez przypadek ten typ 
gier cz^sto nazywa si? n doomopodob- 
posazony w mozliwosc gry po sied 

DOOM stat si$ prawdziwym przeklen- 
stwem niejednej powaznej firmy. 

DUNE 2 -1993 

Pierwsza PeCetowa strategia 
czasu rzeczywistego podbita serca tysi§cy graczy na catym swiecie. 
Swiezy pomyst, §wietne wykona- 
nie, a takze nawi^zanie do znanej 
serii ksigzek s-f i filmu Davida Lyn- 
cha (taki Tarantino lat osiemdzie- 
si^tych) o planecie Diuna - musiafo 
zadziatac. Jakis czas pözniej za- 
cz?li pojawiac si? nasladowcy. Dzis 
gatunek ten jest jednym z najpopu- 
larniejszych, bo ktöi nie zna WAR- 
CRAFT czyCÄC? 

FIFA SOCCER96- 1995 

Pierwsza pitka nozna wprowadza- 
j^ca kilkanascie punktöw widokowych 
z kilkunastu kamer pod^zajqcych za 
piikq. Gra dokonata przefomu w dzie- 
dzinie symulacji pffkarskich - zerwaia i :> >aVk 

ze schematami ograniczonego ruchu 
zawodniköw po boisku, wprowadzila 
efekt tröjwymiarowosci czym zwi^k- SECAET SERVICE #50 
Stage diving w wykonaniu Gulasha, PtayBox , 96 Public znie pojawiamy sif rzadko, ajesii 
jui 3 to zfasonern, Powyzej Labirynt r 96< 
ponizej PtayBox'97 
Obecnie wolny strzeJec mi§dzykategorio- 
wy. Mozna go spotkac na Battle.net i ser- 
werach QUAKE. Stara si§ jak moze. 
SS'45: Krupik - Aleksandra Kaca... 
juz Cwalina (§ Pierwsza ko- 
bieta-autor. Tchn^ta w skostnia- 
|3 i chlopskq form? SS'a nowe 
zycie, stawna ze swych krytycz- 
nych wypowiedzi na temat nie- 
ktörych gier. Najcz^sciej trafia 
w dziesiQtkg i wöwczas wszyscy 
gratulujg jej kobiecej intuicji 
i przenikliwosci. 

SS'46: Rif i LMK - Rafat 
Frackiewicz i Leszek M. Kujaw- 
ski. Zgrany team wyjadaczy, bra- 
cia syjamscy. Gdy jeden oglqda 
Star Wars, drugi oblatuje nowy 
symulator. Potem opowiadafe so- 

bie wrazenia i zamieniajq si§ ro- 
lami. Star Wars mogliby nakr^cic 
od nowa... Z nami kontaktujg sie 

tylko wirtualnie przez Internet. 

Decybeliusz - Maciej Mi- 
chalski. Zgred z inwencjg, de- 

lektuj^cy sie postepu^cym 
analfabetyzmem naszego spo- 
teczehstwa. Poza ptodzeniem 
wtasnych recenzji redaguje tek- sty, jego rady w zakresie pi- 
sania sg wieice pomocne. 
Sam nie przyznaje si§ do 
zbytniego umifowania gier 
komputerowych, ale wydat- 
nie pomaga ci^gnac ci§zki 
wöz roboty redakcyjnej. Od 
kilku mtesi^cy z powodze- 
niem kr$ci Przeciekami. 

SS'49: Banzai - Mateusz 
Ozynski. Moze nie fanatyk, 
ale na pewno cztowiek wyso- 

ce zaangazowany. Brak mu 
podzielnosci uwagi - a moze po prostu nie 
lubi jej dziefic? Zagorzaty fan SS, cztowiek 
piöra, prowadzit tak znakomitq gazetk§ 
szkolnsj, ze mato nie wyleciat z liceum. 
Obecnie jest u nas na testowaniu. 

Miguel - Michat Got^biowski. Niepo- 
zomy fan heavy-metalu, DIABLO, smier- 
cionosnych klimatöw oraz Internets Nie 

wiadomo, czy nie jest nawet S-M. Szybciej 
pisze niz möwi. 
Tommy- Tomasz Nowak. Redakcyjny 

Webmaster, uzdolniony cztowiek, wykr^co- 
na osobowosc, sieciowy kr^zownik i bom- 
ba nafaszerowana pomystami. Bardzo 
czuty na punkcie produktöw swojej pracy. 
Rzezbi HTML-e i odgraza si$, ze jeszcze 
nam pokaze. Zobaczymy! 

SS* 50: Von Radkovitsch - Radek 
Walczyk. §wieza krew t pozyskana, a nie 
odzyskana. Emanuje spokojem i opanowa- 
n$ energiq. Dopiero si§ okaze, co jest wart. 

Mamoulian - XXX. Nasza tajna bron 
w walce ze swiatem zewn^trznym, agent 
dotu i angielski pacjent w jednym. Dysponu- 
je najwi^kszQ znang nam w Europie prywat- 

n§ kolekcj^ käset Video i pism (skandynaw- 
ski Private) dla hm... koneseröw. Kosmopo- 
lila bez przynalezno&i paristwowej, wlada 
perfekt czterema j^zykami, ma kontakty na 
Najkrötszß ekspozycja swiata - stoisko 
wytrzymato jedynie kilkadziesiqt minut 
k&nfaku ze „zwiedzajqcymi" 

eaiym swiecie, ukonczyt wszystkie RPG 
i przygodöwkS, jakie wydata rasa ludzka. 

John Zabiyaka - XXX. Spec od mokrej 
roboty, istnieje edynie wirtualnie w redak- 
cyjnej sieci, brak cialafizycznego nie prze- 
szkadzamuwpisaniu. 

Aktualna zatoga wydawnictwa: Wie- 
stawa Daszkowska 0-glowna ksiegowa. 
bez niej puscili by nas juz dawno z torbami. 

Beata Gatka © - to ten aktualny aksamit- 
ny gtos i telefonu, czyli trzecie pokolenie se- 
kretarskie. Niby nie takiego nie robi ale gdy jej 
nie ma, przez jeden dzien wszystko si§ wali. 

Agnieszka Orobina © - niezmordo- 
wana w walce o odzyskiwanie dfugöw 
i reklamy. 

Firmowy wypad do sqsiadow - Czesi sq 
naprawdg moeni i majq iwietne piwo! szyta potencjalny repertuar zwodöw 
i zagrari. Od czasu FIFA SOCCER 96 
zmianite si§ perspektywa myslertia 

H o pitkach noznych na PeCecie. Doko- 
nata najwi^kszego kroku w historii 
gier pifkarskich ku zblizeniu kompute- 
rowej symulaeji do pierwowzoru bo- 
iskowego (tego z prawdziw^ traw^). 

I MAD DOG MC CREE - 1993 

Ludzie z AMERICAN LASER GA- 
MES jako jedni z pierwszych zrobili 
|[ rzeczywisty uzytek z CDeköw - na 
ekranie wyswietlaty si^ prawdziwe sce- 
ny filmowe, a my, klikaj^c myszk^ na 
wychylajqcym si? zza barowej lady zbi- 
rze, moglismy zmienic bieg wydarzeri. 
Dzis takie gry nie ciesz^ si^ zbytnig 
aprobat^ wsröd graezy, niemniej wtedy 
MAD DOG wywotal istne szalenstwo. 
A warte pami^tac, ze byty to czasy, gdy 
rzadko ktöry szcz^sliwiec miat w swoim komputerze nap^d CD. Dia graeza nie 
jednak trudnego: ludzie przenosili gr? 
na dyskietkach; zajmowata ich 67!!! 

MORTAL KOMB AT - 1993 

Mordobicia - to brzmi dumnie. Tyl- 
ko co to byly za gry przed nadejsciem 
MORTAL? Spokojne, wywazone..« 
MK zmienit wszystko. Rysowane 
i oszcz?dnie animowane postacie zo- 
staty zast^pione przez digitalizowa- 
nych, bohateröw. Nie byto juz zadnej PRINCE OF PERSIA - 1991 

Nigdy przedtem, ani potem nie byto 
czystej platformöwki, ktöra bytaby 
w stanie chociaz w czesci doröwnac po- 

pularnoscf PRINCE... Dzielny ksi^z§ 
przemierzaj^cy korytarze orientalnych 
pataeöw przykuwat do monitoröw za- 


umownosci - nie walczylismy animka- 
mi, ale ludzmi. Do tego a jak walczyli- 
smy! Jucha röwno zalewata pole wal- 
ki, z klatek piersiowych wyrywano ser- 
ca, a zakrwawione kr?gostupy dynda- 
ty na wietrze. Byto to autentycznie 
moene, o czym niech swiadezy fakt, 
ze w kolejnych cz^sciach, ilosc prze- 
moey by*a coraz bardziej ograniezana 
(kierunek ten ma zmienic MK 4). röwno duzych jak i rnatych. W to grali 
wszyscy! Nawet dziewczynyü! Przy tym 
trudno tu möwic o jakirns przetomie: gra 
po prostu miafa w sobie cos, co nie po- 
zwalato si? od niej oderwac. 

SECRET OF MONKEY ISLAND - 1991 

Klasyczna gra przygodowa. Przy- 
gody sympatycznego Guybrusha za- stuzyty sobie na ogromnq popular- 

nosc doskonalym scenariuszem, 
przepi§kng grafikg i olbrzymi^ dawkg 

swiezego humoru. Mimo upfywaj^- 
cych lat wei^z 'przez wielu uwazana 
jest za najlepszg przygodöwk§. 

SYNDICATE-1993 

Nie da sie ukryc, ze produkt firmy 
BULLFROG wyprzedzat znacznie 
swojg epok§. Szybka, okraszona licz- 
nymi eksplozjami akcja, pot^ezona ze 

strategicznym planowaniem dziatah 
czterech pöl-cybernetycznych agen- 
töw wchtongta bez reszty rzesze gier- 
kowych maniaköw. Na szczegöln^ 

uwag? zastuguje grafika - az dziw bie- 
rze, He mozna wyciqgn^c z 16 koloröw. 
W Polsce SYNDICATE byt przefomem 
jeszcze pod jednym wzgl§dem - byta 
to pierwsza gra, ktöra zostafa przettu- 

12 SECRET SERVICE #50 

Jacek „Piekarnik" Piekarek © - ty- 
tan pracy i pomystöw technologicznych, 

gdyby nie zajmowat sie 
DTP to zostatby filozo- 
fem albo przynajmniej 
krytykiem czegokolwiek. 

Adam Andrzejewski 
^ - drugie cztery r§ce 
na fotoskiadzie, röwnie 
niezast^piony. 

Zbyszek Lewandow- 
ski - magazyn, wysytki, 
dystrybucja, poczta, za- 
opatrzenie i jeszcze kilka 
innych rzeczy. 
W wolnych chwitach, ktörych nie ma, obcujemy 
z naturq: nurkowanie, ztglowanie, rowery 
i z&j$cia plenerowe, Te cztery zdj$cia 
na cztery lata to naprawdf dui&! 

Martinez ktyciy pmd Neptunem, 
kröhm gtfbin ijego nadobnq zonq 
Prozerpinq - ebnest na ptetwonurka 

Dawna zatoga: Danuta Bo- 
ryczka - pierwsze pokolenie se- 
kretarskie - kobieta z klasg... 

Sylwia tabeda % - druga se- 
kretarka z okresu pierwszego Kom- 
pendium. 

Andrzej Kozak - napr§zyf sie i p?ki„ 

Rafat Szymariski - mgcH u nas 
przez miesige, ale nie zatujemy. 

Jarek Witkowski - Jwit, super-zdolny 
DTP'owiec- olaf nas. 
Wojciech - 7-dniowa kometa. 
Nasze dobre duchy: Mamuska B &* - 
Support zywnosciowy oraz otucha w trudne 
dni. Bez niej by nie byto SS'a, zresztq wiele 
by trzeba pisac. 

Mamuska M - druga kochana istota, do 
tego najlepsza korekta pod stoncem. 

Ston - instylueja wyzsza niz Komitet 
Obrony Praw Cztowieka. 

Stary Martineza - twörca nazwy SE- 
CRET SERVICE, lotna polieja na kazdg 
okazj?. 

Adam „Pomorzanka" Pomor- 
ski <Q - kolejny cztowiek instytu- 
cja, na co dzteri wladea w drukarni 
Weda. Slow brakuje, zeby opisac 
jego zaangazowanie w lo co robi. 

Andrzej „Mify" Czerwiakowski 
- wilk morski r ktöry zna zycie jak 
nikt, wie kiedy co powiedziec. 

Jacek „Pani" Biehkowski - 
ulotna inspiraeja duchowa i arty- 
styczna. 
Pierwszy polegt Piekarnik, potem Martinez, 

a niedawno C(w)alineczka z Krupikiem. 

W kotejee oczekujq: Beatka i Chmielarz. 

ResztajuiniecBugapofruwa na wolnosd 

Rafat Makaryk i Wojtek Wysocki (Stu- 
dio Kwadrat) - kumple jeszcze z podsta- 
wöwki, naäwietlajcj nas dzieri i noc. 

Marcin Dobäja - kumpel Martineza 
z przedszkola, pies na klony C&C. 

Andrzej „Kaszpir" Kazmirowski ^)- 
znawca wszystkich piwnic, strychöw i tego 
co pomiedzy nimi, Gaw?dziarz jakich ma- 
lo, zajmowat si$ rozpijaniem zatogi. 

Krzyszlof Sobota i Andrzej iaezek <3? 
(Wesolki)-remontujqjaksi? patrzy. 

Tomasz „Mlodzian" Mfodziejewski - 
grawer w szkliwie naz^bnym. 

Adrian Chmielarz -ehehehe, Beavis. 

Zbigniew „Kosior" Kosiorek - autory- 
let Swiatowy od spraw PostScriptu i fontöw. 

Jacek Pawlak - niejedna noc przy na- 
swietlarce. 

Action Detal - najlepsze ceny w kraju. 

Agnieszka „Inez" Lipka - wsparcie pa- 
pierowe. 

Janusz Kunatkowski - chodzqcy pod- 

ffcznik „jak nie strzelic sobie w feb\ 
Wszystkie kobiety naszego zycia - 

bytyscienammuzami... 
Zatoga z Rotoma na - ekipy z obydwu 

drukarni, bez ich fachowosci nie bylibyämy 

takiadniedrukowani. 

panie Ewa, Zosia i pan Remek - ko- 
chani ludzie z Unipromu, ktörzy potrafi^ 
czytac w naszych myslach. 

Wszystkich Was kochamy i dzigkuje- 
my Opatrznosci za to, ze nasze drogi sie 
skrzyzowaty. 
Cholera, ai k.u sif w oku krgei. maezona na nasz rodzimyj?zyk. Poza 
tym, chyba nikt nie zrobif pözniej tak 
doskonatych zywych pochodni... 

WING COMMANDER 3 - 1995 

Z tq gr^ kojarzy si? gtöwnie pewna 
suma pieni§dzy: konkretnie 4 miliony 
dolaröw. Budzet gry jeszcze nigdy 
przedtem nie byt tak duzy. WC3 ofe- 
rowat wysokiej jakosci sekwencje fil- 
mowe ze znanymi aktorami, jednak 
najwazniejsze jest tu, ze nie byfy to po 
prostu przerywniki, tak powszechne 
w pocz^tkowej fazie popularyzaep 
CD-ROM. Na przebieg filmu mogti- 
smy wptywac poprzez odpowiednre 
rozmowy z ludzmi i podejmowanie 
konkretnych decyzji. W rezultacie 
bt^dny krok mögt doprowadzic nas do 
ostatecznej porazki - tak wygigdaty 
pocz^tki filmu interaktywnego. 

Opracowai: Banzai Konkurs 
Jubileuszowy 

Jest trudniejszy niz konkursy „Audiotele" i tatwiejszy 
niz tematy z historii literatury w „Wielkiej Grze". 

Nagrody rozlosujemy oczywiscie wsröd tych, ktörzy 
do 1 grudnia br. nadesl^ bezbi§dne odpowiedzi. Na 
szcz^sliwcöw czekajq: 

- konsola Sony PlayStation 

- akcelerator voodoo 3Dffx 

- staejonarny skaner kolorowy Primax 

- 20 oryginalnych gier na PC 

- 10 specjalnych, zfoconych numeröw SS'50 
z autografami calej bandy. 

Uwagaü! W losowaniu uwzgl^dniamy tylko odpowie- 
dzi nadestane na kartach pocztowych, na ktörych zoba- 
czymy naklejony, wyci^ty z numeru „konkursowy rozek" 
(patrz: prawy dolny rög tej strony ze stylizowanq. liczb^ 
50; instrukcja obsfugi: rozek odei^c i nakleic na kartee 
poeztowej w widocznym miejscu). Zarowno odpowie- 
dzi, jak i wtasne imi§, nazwisko oraz adres prosimy wy- 
pisac czytelnie, konieeznie DRUKOWANYMI LITERA- 
MI. Na odpowtedzi czekamy do 1 grudnia, a wyniki kon- 
kursu ogtosirny na Sylwestra, czyli w noworocznym, 
styczniowym SS'52. Pytanie 1 

Przyjrzyj si? uwaznie ponizszym screenom i podaj 
petne tytuty gier, z ktörych one pochodzg. 

Pytanie 2 

Ktöry sposröd autoröw recenzuj^cych gry w SS jest 
kobiety? Podaj je] ksyw§, 

Pytanie 3 

Ponizszy fragment pochodzi z opisu pewnej gry. Od- 
gadnij i podaj jej tytut oraz autora tego opisu (jego ksyw§): 

»Ktucz do drzwi umieszczonych pod sfinksem zriala- 
ztam na jego giowie. Przeptyn§tam pod wodq do kolej- 
nego pomieszczenia, a nast$pnie dostatam si§ na jego 
szczyt. Znajdujqca si$ tarn dzwignia otworzyta zapadnie 
woköt posqgu psa. Pantery profilaktycznie zastrzelitam 
z göry. Huszyfam korytarzem, w ktörym szalaia mumia. 
Po przesuni§ciu dzwigni, piasek odstonit przejscie." 

■ ■ ■ 

Karty poeztowe z odpowiedziami nalezy wysyfac pod 
adresem redakeji: 

SECRET SERVICE 
00-600 Warszawa 66 
skr. poezt. 21 

Powodzenia! 
13 ^fcTI» 2 • v - / - ■ — . !- 


h^ ~ 


L>5 p .' I 2 s« gw L4 ■L 


Infoimacja dla dociekliwych: 
zdjfcia sq legoroczne, tylko 
dekoracja nieco stara... &k VK i 
i ' f II *mj« ; yjCM3Pft*"»^>>«ift.ay l^v 1 L^U * *X. / V >J ^ UMlli • . ^F.= -* £ 


?««^i fV:.«?tf weßciem brygada z Telstara 
walczxta z Virusem • .,-_ m* Ci ttroczy dzentelmani pochodzq z 
kosmosu (Fifih Element) ,a to rüde 
straszydh - z Ukrainy show, gdzie nie spotyka sip juz kloc 
kowatych stoisk z dwoma kompute- 
rami i panienk^ rozdajaca ulotki. Za- / t ^ r im / " . öz ciekawego mogfo dziac 
si? w tym roku w Londynie? 
' Od czerwcowego E3 (Atlanta) 
upfynfty wszak ledwo dwa wakacyj- 
ne miesi^ce, a tu juz kolejne targi. 
Udato si^ jednak zrobic prawdziwy 
. ! pm ' * ■*• u> y 
r .- - .\ Czy ona wie, ze ma 
wyslqpic w Fighting 
Force - ftaparzance 
z Eidosa? 
Biabet, 

diabel, 
pokaz rogi 
dam ci sera 

na pierogi 

czyli Hexen 2 
Z A et i vision 
■f f. röwno duze jak i mate ffrmy pode- 
szty do sprawy bardzo kreatywnie, 
co spowodowaio, ze gry zeszty 
z pierwszego planu, staj^c si§ ttem 
dla wydarzen i zajse typowo targo- 
wych. ECTS zaez^f nabierac swoje- 
go wyrazistego klimatu. 

Niewprawnemu oku mogto si? 
zdawac, ze nie pokazywano nie no- 
wego. I rzeczywiscie, jesli chodzi 
o sam dobör gier, to w stosunku do 
E3 nie pojawito sie prawie nie waz- 
nego. Nie wolno jednak zapominac, 
ze przez te dwa miesigee produkcja 
w wi^kszosci przypadköw bardzo 
sie posun^ta i na stoiskach mozna 
byto ogladac gry, ktöre dzieh Eub 
dwa po targach wchodzity do skle- 
pöw. Ten, kto w Atlancie pokazywat 
kawatek intro plus jeden screen, te- 
raz miat juz skoriezonq i gotowg g rf. 
Tak tak, kochani, Gwiazdka zbliza 
si? wielkimi krokami i atmosfer? 
nadehodzgeego swi$ta naprawde 
czuto si? w powietrzu. 

Przyglqdajqc si£ blizej crom, bo 
w koneu one sg najwazniejsze, od 
razu widac jedno: nie ma kiepskich 
produktow. Sa tylko dobre i bardzo 
dobre, a miernot juz sig nie produku- 
je. Na pierwszy rzut oka trudno jest 
ocenic, czy mamy przed sob$ przy- 
szty hit czy tylko solidn^ produkcja 
bo wszystkie, naprawd? wszystkie 
bez wyjgtku gry sq po prostu slicz- 
ne! Ogromna w tym zastuga akcele- 
ratora 3Dfx, ktöry szturmem zdobyt 

rynek - nie ma powaznej 
_^ firmy, nie 
ma po- 
w a z - 
nego 
» * t t . Zy Bi • ' najCOE 3QO*w 
produktu, ktöry nie wykorzystywat- 
by tej karty. A fakt jest taki, ze 3Dfx 
„ulepsza" grafieznie nawet zwykfe 
gry, dajqc niespotykang ptynnosc 
animaeji, wysoka rozdzielczosc z ty- 
sigeami koloröw, rozmyte tekstury - 
o tym juz pisalismy. Ale gdy ujrzy 
si? kilka gier na ten akcelerator, to 
za nie nie chee sie juz wracac do 
starego i brzydkiego swiata. 

No chyba, ze skierowac kroki na 
ogromne stoisko, a wiaseiwie za- 
ciemnronq sal^, odeieta szerokimi 

drzwiami od reszty targöw. Tarn fir- 
ma SONY zgromadzita kilkadziesigt 
konsol PlayStation i pokazuje nowe 
i najnowsze gry. Wierzcie mi, mozna 

stamtqd w ogöle nie wychodzic. 
Ech, po co komputery, konsola to 
jest to - cheiatoby si? westchn^c. 
Ale na tym swiat sig nie konezy, 
konsola owszem, ale bez komputera 
zyc si? nie da. 

Przemierzajgc szybkim krokiem 
hal^ targow$ Olympia, wfelokrotnie 
mijalismy dziesigtki stoisk. Opröcz 
dwudziestu kilku producentöw i wy- 
dawcöw gier, wystawiato sip röw- 
niez kilkadziesi^t firm zajmuj^cych 
si? multimediami, edukaejg, spä- 
tem lekkim (joysticki, karty dzwi^ko- 
we) i ci^zkim (procesory, systemy 
motion capture). Jednak to gry do- 
minowafy, bo to one ci^gn^ caty 
przemyst. Dla zaspokojenia potrzeb 
zwiekszonej liczby wystawcow, od- 
dano przylegajacg. mniejsza halg 

oraz wykorzystano cat^ galeryjk^ 
biegngeg woköt hali gföwnej. I mimo 
to byf niezty scisk, spodziewano sig 
ponad 20.000 odwiedzajqcych. Dla 
k wystawcöw nie jest to zadna de- 
^ monstraeja sily, lecz okazja do 
zabiysnigcia pomystowoscia 
i oryginalnosci^ przy promowa- 
niu swoieh produktow. St$d wy- 
myslne konstrukcje stoisk, mo- 
dele i modelki poprzebierane za 
postacie z gier, szokujqce upo- 
minki reklamowe (np. kompakty 
prasowe VIRGIN ptywaj^ce we 
krwi w przezroczystych etui). A nie :« ■ * daj Boze zatrzymac si? spogiqdajqc 

na monitor - u boköw natychmiast 
wyrastajg projektanci i programisci 
i godzinami zanudzaß o nowych 
technologiach i pomystach, na ktöre 
wpadli piszqc dang gr$. Panowie, 
w porzadku, ale ja musze tego zoba- 
czyc jeszcze setk?!... 

Zas pözng nocg w londyriskich 
klubach i dyskotekach huczg wspöl- 
ne imprezy. Rano nie ma wiec czego 
szukac, bo zatoga budzi si$ do zycia 
_ dopiero gdzies koio potu- 
. dnia, wytaniajac sieze sto- 
£ isk z puszkami Red Bulla 
w garsci. W sumie jest to 

! po prostu jedna wielka za- Ml m r^-r*-— r is i i 3*. LÄ'V i li !li Urr"- 

\s r r*. i rc v ■ ll }i u 


targowych na gorgco. Obecnie na 
Internecie znajduje si? bardzo ob- 
szerny przegl^d gier, wrazenia ze 
stoisk poszczegölnych firm, zdj$cia 
oraz zapowiedzi na najbfizszy czas. 
Dia nas ECTS byt okazjg do zacie- 
snienia kontaktöw z producen- 
tami gier. Wspöfpraca — - * •- WSm v i 
* **• j * i. r * ii»* JAK<B(D]ROKl!l Qtwarcie targvw przypudta na sobotg - ifciVw 
pogrzebu ksifiitej Diany - tegö h/V da vr'f opisac... Bladerunnerüwka- mo- 

%^ del royywkowy - kto 
oglqdaf ßlm tcn wie 
j 

ukiada si£ dobrze i nasze pismo b?- 
dzie nadal traktowane jako jedno 
z priorytetowych na rozwijajgcych 
sie rynkach Europy Wschodniej. 

Opröcz masy materiatöw. umöw 
o wspötpracy oraz umocnienia po- 
zycji SECRET SERVICE w swiado- 

4 Uenöwka przykuwata £> 
actwem kmtiumu. 

Kqcik samoch waty - Electronic Am Sports \ \ bawa, gdzie w pozytywnej 
i wesotej atmosferze, kazdy 
odwala swojq ciezkq robo- 
1f, po czym po trzech 
dniach sp^dzonych w in- 
nym swiecie z ukjg wraca 
za biurko. 

Juz pierwszego dnia 
wieczorem, na naszej stro- 
nie www mozna byto prze- 
czyiac relacj? z wydarzen Czyzby urodzaj panienek zwiasto- 
wat nadejscie gier z sanüczkami 
w roli gtöwnej? Panie z prawej za- 

chfcaty do Tomb Ridera 2 f ale czy 

nie wydaje $i$ warn, ze tenfacet ma 
jeditak wi^ksze?!? np. HEXEN 2 RESIDENT EVIL czy mo:x dü , si , porwa , ??? 

Carmageddon sei TOTAL ANNIHILA- ^_ -—^ 

TION. Gdyby numer miat wi^cej stron, a miesiqc 45 

dni. to w tym miesigeu zw^glilibysmy wszystksch - 

tak goraey jest ten towar. Na szczpscie nowy nu- 
mer juz za 30 dni, a nast^pny ECTS dopiero za rok. 

Martin Przusnvski w 
Niektöre gatunki gier nie majg 
statego miejsca wsröd mo- 
rza PeCetowych gier. Za 
przyktad mog^ postuzyc mordobi- 
cia, gatunek szczegölnie rozwini^ty 
na konsolach. Tego rodzaju gier na 
PC jest niewiele i najcz^sciej nie sg 

one tak dobre, jak ich konsolowe 

odpowiedniki. Podobnie ma si? 
sprawa z klasycznymi strzelaninami 
-gatunkiem, ktöry od czasu RIVER 
RAID bezustannie ewoluuje. PeCe- 
towi mitoänicy strzelanin cz§sto mu- 
szg ograniczac sie d° wgtpliwej ja- 
ko§ci wydawnictw Shareware, ktöre 
tak naprawd? nie wnoszq do gatun- 
ku nie nowego. Razem z THE RE- 
AP moze nadejsc nowa era dla Pe- 
Cetowych shooteröw. 

W THE REAP graez 
przyjmuje rol$ pilota-na- 
jemnika, ktöry zostaje 
wynajety przez obeych, 

aby przygoto- 

wac Ziemi§ na 

ich przybycie. 

W tym celu lu- 

dzie r a takze 

budynki, ktöre 

zostaty przez 

nich wzniesio- 


UV/ PRZYGOTOWANIU 
ne, musz^ ulec likwidaeji 
(to bardzo interesuj^cy 
koneept). Za sukeesy na 
polu bitwy graez zosta- 
nte wynagrodzony pie- 
ni^dzmi, ktöre b$dzie 
mögt spozytkowac na 
nowe System y uzbroje- 
nia (im wi$cej ofiar, tym 
lepsze wynagrodzenie). 
Jednak najciekawszym 
elementem THE REAP 
jest szeroko reklamowa- 
ny przez autoröw System 
sztucznej inteligencji, 
dzi^ki ktöremu gra rze- *JDSn:. I'MAX 


komo nigdy nie b?dzie wyglgdac 
tak samo. Petnigcy rol§ ziemskiego 

systemu obronnego komputer b§- 
dzie w czasie rzeczywistym anali- 
zowac poczynania graeza i decy- 

dowac, jakie oddziaty, gdzie i kiedy 
wystac na spotkanie. Wiele aspek- 
töw zalezec tez b^dzie od graeza, 
np. zniszczenie laboratorium na 
drugim poziomie b^dzie miec 

wptyw na sit§ bossa - to tak, jakby 

pracujgcy tarn naukowcy nie zdg- 

zyli dokoriezyc projektu. 
THE REAP szokuje wspaniat^, 

kolorowg grafikg w wysokiej roz- 
dzielczosci - czegos takiego jesz- HÖEJ 
3 H| ÄS] *|oJw~ J«j 

*=» I m I -r If-nlasal 

333 

cze na PC nie byto. Wspaniale wy- 
renderowane 4 rözne swiaty, izo- 
metryczny rzut kamery (pozwalaj^- 
cy na lepsze oddanie efektu tröjwy- 
miarowosci), efekty cieniowania 
i light sourcing oraz cate mnöstwo 
doktadnie wymodelowanych prze- 
ciwniköw (czotgi, smigtowce itp.) - 
wszystko to powinno wyjsä na ko- 
rzysc miodnosci tego produktu, 

Gametek, PC & Mwph r Gfid 9/31 iQbedScfedad Dtck and dag lo tetect anö mcr*o obpcli fl| -2£9,34097? 0.00O»12?5 -29,1730306! Eftd- 10.0 

5BEII " »]@1 AJ5. ' AiWfltfr m <i ► j<» »i <\ & glffl & 
- * tl r • * , *> , 


k \ 


'S n, ^% > -- doskonale prezentuj^cej si§ fabuty, 
oscyluj^cej woköt tajemnicy starego 
samurajskiego miecza o pot^znych 
wiasciwosciach, dzi^ki ktörym jego 
posiadacz moze przemieszczac sie ID SOFTWARE to firma, ktör^ 
znaj§ wszyscy uzytkownicy Pe- 
Cetöw. To jej zawdzi^czamy trzy 
gry r ktöre w kolejnych latach zrewo- 
lucjonizowaty rynek gier na kompu- 
terach osobistych. WOLFENSTEIN 
3D, DOOM i QUAKE pokazaty, ze 
PeCet nadaje si§ nie tyiko do wstu- 
kiwania tekstöw, i zdobyty na swie- 
cie rzesze wyznawcöw. Twörcöw 
tych gier otacza kult graczy, ktörzy 
z zapartym tchem czekaj^ na nowe 
produkcje swoich ulubiericöw. 
Ostatnio szeregi ID SOFTWARE 
opuscilo wielu zdoinych autoröw, 
mi^dzy nimi John Romero, ktöry 
wraz z dwoma przyjaciötmi zatozyt 

I« 1* * 5rN u * r :3 \\\ firm? ION STORM. W jednym z licz- 
nych wywiadöw John zostaf zapyta- 
ny o powody odejscia z ID SO- 
FTWARE, na ktörej image ci^zko 
pracowat przez kilka tat swego 
zycia. Romero stwierdzii, ze 
ma dosyc pracy przy 
strzelaninach pozbawio- 

^ nych scenariusza (QU- 
AKE) i wraz ze swym no- 
wym produktem pokaze, 
jak powinien od pocz^tku 
wygl^dac QUAKE. 
DAIKATANA, bo taki ty- 
tut b$dzie nosic pierwszy 
Produkt ION 
STORM, 


,'ff» 'T 4 


j 
j aj i> i \ ^ r 1 -Ai 


4 «Z&J * r i ^/ i * ** * ;^ w czasie. Pornyst z podrözowaniern 
rni^dzy epokami otwiera przez 
twörcami z ION STORM nowe moz- 
liwosci - przygotowuj^ wi§c cztery 
rözne epoki czasowe (zaröwno fan- 
tasy, jak i futurystyczne), a w kazdej 
z nich na gracza czekajq nowe bro- 
nie i zupefnie rözni przeciwnicy. Gra 
powstaje na bazie tröjwymiarowego 
engine QUAKE 2 i b^dzie obstugi- 
wac akceleratory 3Dfx poprzez bi- 
blioteki OpenGL Autorzy obiecujg 
tez rozbudowany tryb multiplayer, 
w ktörym zmierzyc si$ b?dzie mo- 
gto 16 graczy. Wydaje si§, 
ze DAIKATANA ma duze 
szanse przebic si§ na 
czoto wielkiego wyscigu 
wsröd gier 3D - zauwazyli to 
pozostali w ID SOFTWARE 
koledzy Johna, bowiem QU- 
AKE 2 b?dzie miec tak po- 
zornie nieistotne szczegöiy 
jak scenariusz (!) i rendero- 
waneintro(!ü). 

Ion Storm/Eidos 
PC, Marzeo1998 V - * &* 
<z Sr «tf*^ - wydaje sie 
krokiem we 
wtas c i w 3 
stron$. W DO- 
OM i QUAKE 
gracz kierowat t 
poczynaniami l 
bezimiennego wojow- 
nika, ktörego gtownyrn 
zadaniem byto wy- 
mordowanie jak 
najwi§kszej rze- 
szy nieprzyja- 
ciöt. DAIKATA- 
NA zmienia ten 
trend zawifo- 
s c i a m i ■ **i v. v. /. 
■ f* 


Wh . 
\-- ««f • • « METROPOLIS hudzi si§ 

ze snu rzßdko, ale uderzfl 

wöwczaszsilq wodospadu. 

REFLUX jestpod kazdym 

wzgifdem miazdzqcy. 

Gtowny nacisk potozonyjest 

nie na rozbudowg baz czy 

grupowanie sit, lecz na korzy- 

stcmie z gotowych mechani- 

znww „czystej rozgrywkV\ 

Mozna usiqsc igrac niewazne 

czy jest \ /V dobrym. Ale praw- 

dziwa zabawa zaczyna sig 

dopieropa 100 godzinach 

przy nwnitorze. 

Szeffirmy Adrian Chmielarz 

pytany o dat$ premiery za- 

pewnia, ze na pewno ujrzymy 

jq przed rokiem 2000. Vr^ 

a to inng Historie, a to wreszcie ja- 
kies inne badziewie. 

METROPOLIS stawia jednak na 
hardcore'ow^ gr$ i daje nam mozli- 
wosc sterowania kilkunastoma tysiq- 
cami pojazdöw. Ale po kolei. 

Gracz przyjmuje rolf dowödcy od- 
dziatu robotopodobnych istot (robo- 
topodobnych, gdyz nie s$ w petni ro- 
botarni), z ktörych kazdy zbudowany 
jest z nög, korpusu i cz§sci X (ktör^ 
METROPOLIS, tradycyjnie juz, okry- 
wa tajemnicq). Sami decydujemy, 
czy nasz wojownik b^dzie posiadal 
silne i wolne nogi oraz ci^zki i wy- 
trzymaty pancerz (co w rezultacie 
uczyrii go tylko powolnym, niezgrab- 
nym, acz wytrzymatym molochem) 
czy tez moze leciutki pancerz i zwin- 

ne, choc rnato wytrzymate nözki. 

1 -j* 


■■■ 
REFLUX jest w petni tröjwymiafo- 
wy, a animacja i efekty graficzne 
maJ3 dopeiniac wrazenia bardzo 
tadnej i efektownej konfrontacji wro- 
gich sif. Do tego jeszcze nalezy do- 
dad ztozone tekstury. morfing terenu 
w czasie rzeczywistym, bardzo do- 
br$ gr$ swiatig i cieni oraz wykorzy- 
stanie bibliotek Direct3D, DirectSo- 
und oraz wspomaganie dla kompu- 
teröw z MMX. Podobno zobaczymy 
tez bardzo szybki engine trybu multi- 
player, umozliwiajgcy bezstresow§ 
gr§ przez siec, co bytoby duzym plu- 
sern. Ta gra (jezeli spefniq sie W PRZYGOTOWAIMIU 
METROPOLIS strikes back. 
Firma, ktöra stanowi ewe- 
nement na polskim rynku 
growym, szykuje si? do kolejnego 
ataku, przygotowuj^c naprawd? 
nietuzinkowe tytuty. Wystarczy tyl- 
ko zajrzec na strony internetowe 

wazniejszych pism zachodnich, aby 
zauwazyc zapowiedzi jej dwoch Sci- 
sie tajnych projektöw. Tajnych do 
tego stopnia, ze nawet ich tytuty sq 
objete tajemnicg. My zajmiemy sif 
tym po kolei, czyli najpierw uchyli- 
my rgbka tajemnicy w sprawie gry 
o obco brzmi^cym tytule REFLUX. 
Tak, wiem, strategii w czasie rze- 
czywistym jest ostatnio duzo 
i z kazdym dniem pojawia si§ ich 
wi^cej. Jednak kazda z nich ma 
graczom cos nowego do zaofero- 
wania - a to nieznacznie zmieniony 
sposöb sterowania jednostkami, 

Wybierac mozemy z 8 zestawöw 
nög, korpusöw i cz^sci X. Dzi^ki te- 
mu sami projektujemy najbardziej 
odpowiadaj^ce nam jednostki, by 
wypröbowac je w boju z zast^pami 
wroga. Gdy zostang uszkodzone, 
mozna je b§dzie odratowac specjal- 
nymi jednostkami naprawczymi. ME- 
TROPOLIS wprowadza tez czynniki 
niezalezne, ksztattuj^ce w pewnym 
stopniu przebieg rozgrywki, jak np. 
warunki terenowe. 

wszystkie obietnice jej twör- 
cöw) moze pokazac, ze 
w erze Strategii w czasie 
rzeczywistym przez duze „S" 
Polacy nie muszg zadowa- 
Ia6 si§ sredniutkimi produk- 
cjami na miar$ POLAN (na- 
wet jezeli mozna oswoic 
niedzwiedzia). 

METROPOLIS, PC 
Patrzgc na kariert Marka Hamil- 
la, nie mozna oprzec si? wraze- 
niu, ze przezywa sie deja vu. 
Dwadziescia lat temu wystgpit w trylo- 
gii „Gwiezdne Wojny", ktöra nie miata i, i miodnosc w kazdym z kolejnych od- 
cinköw serii wprowadzafy PeCeto- 
wych graczy w zachwyt. I oto po czte- 
roczesciowych zmaganiach z ras§ Kil- 
rathi, rebelianckich szumowin i innych, 
wreszcie przyszedl czas na odmian§. 
Konflikt mi^dzy obydwoma rasarni 
ulegl znacznemu zlagodzenfu. Obie 
nacje starajq si§ nauczyc wspötpracy 
i zycia w pokoju. Jednak, za sprawcj 
napalonych graczy, nie dane im byto 
zaznac spokoju - oto pojawita si? no* 
wa rasa. Oczywiscie, wrogo nastawio- 
na i - koniecznie - dysponujgca miaz- 
dz^cg wr§cz przewagq. jak do tej pory, wciqz nie ma sobie 
röwnych. Pilot X-Winga r rycerz Jedi - 
samotny bohater waicz^cy o triumf 
stusznej sprawy w walce ze zfowrogim 
Imperium. I taka tez etykietka przy- 
lgn§ta do mtodego Hamilla, ktöry od 
czasöw wspomnianego superprzeboju 
nie znalazf si§ na li§cie pfac zadnego 
kasowego fümu. Niewierni möwiq, ze 
zszedt od tamtej pory na psy. Jednak 
ja mu ufatem. Wierzytem w jego sity. 
I oto po ponad 15 latach powröcif, aby 
znöw zasi^sc za sterami gwiezdnego 
mysliwca i znöw wystqpic w kultowej 
serii - tyle ze nieco innego formatu. 

Seria WING COMMANDER, po- 
dobnie jak Trylogia na srebrnym ekra- 
nie, nie ma sobie rownych w swiecie 
gier komputerowych. Batalie mi§dzy 
dwoma rasarni, ludzmi oraz kotopo- 
dobnymi Kilrathi r od lat zapewniaj§ fa- 
nom gwiezdnych strzelanin niezröw- 
nans rozrywk?, Grafika, dzwi^k WING COMMANDER: PROPHECY 
stawia gracza w zupetnie nowej roli. 
W „pi^tce" nie wcielamy si§ juz put- 
kownika Blaira - teraz akcje gry be~ 
dziemy zaezynac z takiej samej pozycji 
jak w „jedynce", czyli jako zwykty pilol 
ziemskich Sit kosmicznych. Nie prze- 
szkodzi to oczywiscie w rozkoszowa- 
niu si? wspaniatymi sekwencjami walk 
w przestrzeni, pomoze natomiast oso- 
bom, ktöre nie mogfy wczuc si§ w rolf 
pilota, na ktörym od dawna ci$Z3 losy 
catego wszechswiata, a ktöre nie graty 
w WC od cz^sci pierwszej. Gra jest wyposazona w rewelacyjny 
engine, ktöry nie tylko zostaf zoptymali- 
zowany do ptynnego dziaiania juz na 

Pentium 133, ale tez znajduje si§ zu- 
petnie poza zasi?giem jakiejkolwiek 
konkurencji. Grafika podczas walk 
w kosmosie jest po prostu odlotowa, 
a möwi§ przeciez tylko o wersji prze- 
znaczonej dla komputeröw bez akcele- 
ratora. Jak zwykle zresztg, WING 
COMMANDER wyznacza now^ jakosc, 
jezeli chodzi o opraw§ symulatoröw ko- 
smicznych. Na przykfad niektöre ze 
statköw, na jakie natkniemy si? w cza- 
sie gry, sg tak wielkie, ze wzdfuz ich ka- 
dtuba, blisko ich powterzchni leci sie 
kilka minut! No i naturalnie mozna pod- 
czas tego lotu podziwiac cieri naszego 
statku rzucany na kadlub kolosa. 

Sama gra ma bardziej niz ostatnie 
cz?sci (oskarzane o zbytnie przesto- 
dzenie samej akcji sekwencjami fil- 
mowymi) ktasc nacisk na walk§ i wy- 
konywanie misji, co nie oznacza, ze 
znowu nie spotkamy si? z Markiem 
Hamillem, Ginger Allen czy Tomem 
Wislonem. W pot^czeniu z nowym 
scenariuszem, usprawnionym engi- 
nem oraz znacznie ulepszonym sys- 
temem sterowania, WING COMMAN- 
DER; PROPHECY stanowiö b$dzie 

nie lada gratk? dla kazdego. 

ELECTRONIC ARTS/ORIGIN, 

PC CD «v 


'] — * J 94MC m L ' -\ 4, *% / 


CS o 
ß MKSiOAf A TT flÄAIN M.O. 
■ - vi;i»j MäfiäNSrOAäC« Sentinel Cybertronix MBtfONfMM OBJfeCHVC: 


« . 


MAIN 
Mlf»U BICEIFITkO. 

■ 

I ' 'iht »moi i tnr coAvoy MISSION VA4.UE: 1100.00« credit« 

CONTJNCENOfr 

Wwinol Cj&o»omi » 
■■■■»I :."■-.: ; M IM, Za0HWi£0wa/ry tröjwymiaro- 
wy System generowarüa tere- 

nu } ktory pierwotnie wykorzy- 
stano w SILENT THUNDER 
i METALTECH: EARTH- 
SIEGE, w swej najnowszej 
wersji obecnie znajdzie zasto- 
sowatüe w najnowszym sy- 
mulatorze wielkich robotöw. 
W momencie, gdy licertcjf? na 
MECHWARRIOR 'a przejfto 
M1CR0PR0SE, zasACTI- 
VISION pröbuje szczfscia 
iansujqc GEARS, SIERRA 
z nowym produktem ma szan- 
s$ wejsc w sam srodek tego 

Xflimeszania. 


* 

SECRET »ICE 150 

*s*^ 


r 

/ 

0«= 


■ H 
1 TTT uczynic trzeciej cz^sci cyklu. EAR- 
THSIEGE 3; FUTURE WARS znaj- 
duje si§ wtasnie w koricowej fazie 
testöw i lada chwila ujrzy swiatto 
dzienne. 

Odwieczna wojna mi?dzy rasami 
ludzi i Cybridöw trwa w dalszym cig- 
gu. Tymczasem na nalez^cych do 
Ziemi koloniach wybucha rebelia 
i w ien sposöb pojawia si§ trzecia 
strona konfliktu. Gracz moze opo- 
wiedziec si§ po dowolnej z nich. Mo- 
zemy spodziewac si$ wielu nowosci 
w samej walce, na przyktad mozna 
bedzie skorzystac z ataku satelitar- 
nego lub tez z lotniczego wsparcia. 
Autorzy obiecuj^ skomplikowang 
struktur^ misji, ktöre b§d§ rozgry- 
wac si? niemal we wszystkich wa- 
rn nkach - pod wodq, w miastach 
zostanie zaimplementowany tryb 
multiplayer, dzf?ki ktöremu gracze 
b^dg rnogli t^czyc swe sily (lub 
wr^cz przeciwnie) za pomoc^ mo- 
demu, sieci i internetu. 

Wyglqda na to, ze w momencie 
ukazania si$ tej gry, spotka si§ ona 
ze spor§ konkurencj^ ze strony bar- 
dzo groznych przeciwniköw, Choc 
firma ACTIVISION stracite licencj? 
W PRZ YGOTO WAIMIU Na rynku symulatoröw 
wielkich mechöwnie- 
kwestionowany prym 
wiedzie obecnie seria ME- 
CHWARRIOR wraz ze swo- 
jg ostatnig odston^ o podty- 
tule MERCENARIES. Kon- 
kurencyjnym tytufom (choc- 
by SHATTERED STEEL, 
G-NOME) nigdy nie 
udato si§ w tak dosko- 
nafym stopniu potgczyö 
elementöw strategii, symulacji 
i strzelaniny. Najblizej sukcesu 
zawsze byta firmowana przez 
DYNAMIX gra EARTHSIEGE 
2: SKYFORCE, ktöra, choc 
pod kazdym wzgl§dem bardzo 
udana, nie odebraia palrny 
pierwszenstwa produktowi AC- 
TIVISION. Byc moze uda si? to 

i na wyjafowionych ksi^zycach. Bg- 
dzie ponad 40 pojazdöw bojowych, 
opröcz znanych z poprzednich cz^- 
sci maszyn pojawig si? nowe, takie 
jak czolgi, pojazdy lataj^ce, podusz- 
kowce i wiele innych. Dzi?ki 50 ty- 
pom broni i sprz^tu kazdy z mechöw 
moze byc dowolnie modyfikowany 
przez gracza. W EARTHSIEGE 3 na gry w swiecie BattleTech, zespöt 
odpowiedzialny za MECHWAR- 
RIOR 2 przygotowuje kolejn^ gr§ 
z wielkimi robotami bojowymi pod 
nazwEj HEAVY GEAR t natomiast 
nad MECHWARRIOR 3 pracujq lu- 
dzie ze SPECTRUM HQLOBYTE 

DYNAMIXySIERRA 
PC, GRUDZIEN 97 mmm. PURCHASE ARMS UPGlUkDE VEHICLE T AVAILAßtf Cash; w •kj SAVC CAMC ttAlrt MCMUI LAS*00 
LAS 500 

50mm aljto 

50mfr> AUTO 
75 mm AJJTO 
90fnm AUTO 

50»r> O 

rnm al»fo 
5Gmtn AUTO 
75 mm AUTO 
SOmsn AUTO 

7p min .MJIO 
mm AUT'_ 
75 mm AUTO 
90mm AUTO 1300,000 560.000 
S 100,000 
II F 0,000 

$60.000 

$60,000 

S 100.000 

si ro.ooo 

S60.000 
$50.000 
$80.000 
S50.000 

$80,000 
SIOO.OOO 
SI 00, 000 
S 1 0O.O0O 

s i ro.ooo Pod Space: 2 Damage : SfKte 

Rar^ge: ^OOM Energy 

Mass: I20HG Damage; r^e t 1ZD.OOO <=*c- LAS I LAS 400 Lj^S500 
50mm AUTO 
60mm AUTO 
75 mm AUTO 
90mm AUTO »eo.ooo SIOOOOO $60,000 
$80.000 

SIOO.OOO 
$1 fO.OCO VXNlCSJE SCLECTION: TMC SEMTIMAL . :■ *' 

• % I » • m m 
FALCON 3.0, mimo iz od daty 
jego powstania min^to juz pi?c 
tat, wciqz doceniany jest w sro- 
dowisku mitosniköw lotniczych symu- ze najwyzszy czas odstonic 
rgbkatajemnicy... 

Po pierwsze: FALCON 
4.0 jest gr$ pod Win- 
dows'95. Po drugie: jest grq 
multiplayer! Spoko, w poje- 
dynk? tez da sie grac - 
komputer zastgpi nam bra- 
kujqcych graczy. Gra zbu- 

dowana zostata jednak od 

poczfjtku z mysl^ o wielo- 
osobowej rozgrywce (juz nie 
mozna powiedziec, ze opcja multi- 
player zostata „dodana"!), w ktorej 
w sieci LAN moze brac udziat nawet 
kilkudziesi^ciu graczy. Po trzecie: algorytmy sterujqce zachowaniem 
si§ samolotu i wszelkiego uzbrojenia 
-to si§ rozumie saimo przez si$. 

Grafika zostata dostosowana do 
istniejgcych akceleratoröw 3D r a ob- 
raz na ekranie ma wprost zabic! Pro- 
gram b^dzfe wykorzystywat procedu- 
ry DirectSD, za pomocg ktörych do- 
gada si$ z kazd^ kartq graficzng, 
jednak dla pewnych chipsetöw (3Dfx, 
Rendition, Cirrus Logic i inn.) przygo- 
towano specjalizowane drivery, ktöre 
dodadz^ grze prawdziwego wykopu. 
Wystarczy wspomniec, ze gra moze 
dziatac z grafikq w rozdzielczosci na- 
wet 1280x1024! Dia wi^kszosci b?- 


* FALCOS3.0 b\1 swietnx, to 
faktj ale mala ktojuz dzis 
pamifta, ze byi rowmez 
pierwszym syui idatorem 
reattzujqcym tryh 
Multiplayer w lokalnych 
sieciach IPX, latoröw. Wraz z rozwini^cia- 
mi takimi jak MiG-29 czy 
HÖRNET, stworzyl swego 
rodzaju wzorzec dobrego 
symulatora - o ile grafika 
gier lotniczych poprawiata 
Sit z roku na rok, to rozwi^- 
zania taktyczne, wszech- 
stronnosc gry czy ogölna 
miodnosc FALCON nie zo- 
staty dot^d pobite przez 
konkurencj?. Nie nalezy si§ 
wi§c dziwic, jak wiele ocze- 
kiwari wigzali gracze z nowg cz§§cig. 
Woköf tej zapowiadanej juz od dwöch 
lat gry zdgzyto narosn^c tyle legend, 

cata rozgrywka ma toczyd sie pod- 
czas kampanii w Korei. 

Symulator lotniczy jest w tej grze 
jedynie jednym z elementöw symula- 
cji pola walki. Gracze, wypetniaj^c 
misje, b§d^ tylko jednym z trybiköw 
wielkiej wojennej machiny. Cata woj- 
na rozgrywa si§ w czasie rzeczywi- 
stym, a zadaniem gracza jest tylko 
dotozenie wfasnej cegietki do zwyci?- 
stwa. Juz tylko po tym widac, ze FAL- 
CON pozostaje gr$ nastawiong na 
maksymalne odwzorowanie rzeczy- 
wistego pola walki. Nie trzeba nawet 
dodawac, ze pod k^tem maksymal- 
nego reaJizmu skonstruowano takze 

dzie to tylko marzenie, wszyscy jed- 
nak b§dg. mogli podziwiac na ekranie 
az 65000 koloröw (cata gra chodzi 
w high-color). Wysrubowane tryby 
graficzne to jednak nie „bajer", lecz 
koniecznosc - kazdy obiekt w grze 
zostat przygotowany z perfekcyjn^ 
doktadnoscig, Nigdy wi^cej ptaskiej 
ziemi: kaniony, rzeki, drzewa oraz 
mrowie naziemnych obiektöw, od bu- 
dynköw poczynaj^c, a na rozmaitych 
wojskowych pojazdach kohczgc (bf- 
dziesz widziat, jak poruszajq si? wie- 
zyczki czotgöw, jak podnosz^ si§ lufy 
artylerii plot, obracaj^ anteny rada- 
röw). Kazdy obiekt b?dzie indywidu- 
alnie rysowany, teksturowany i po- 
traktowany takimi efektami, jak light 
sourcing czy cieniowanie Gouraud. 
Mozna tylko sobie wyobrazic, jak 
mocnego sprz^tu b^dzie to wszystko 
wymagato! Producenci ustalili mini- 
mum sprz^towe na Pentium 90 r ale 
to bardzo optymistyczne zatozenie. 

SPECTRUM HOLOBYTE, PC SEKT »IM i SO Kazdy megaloman mögt sp§- 
dzac duzo czasu przy najröz- 
niejszych grach, w ktörych 
panowat nad ras^ poddanych z po- 
zycji niemal boskiej. Wiadomo: pod- 
dani stuchajg sie, z usmiechem id$ 
na rzel oprözniaj^ kiesy na jedno 
skinienie twego palca, a ty z pogar- 
dliwyrn grymasem nagradzasz ich 
kolejnymi pokazamr swej sity, nisz- 
cz^c wszystkich, ktörzy stang. na 
drodze; albo i nie - jesli nie masz te- 
go dnia humoru. Przyjemnie jest pa- 
trzec jak stawiajg budowle, w ktö- 
rych uprawiaj^ kult twej boskiej oso- 
by oraz starajg sie niesrniato zwröcic 
na siebie twojg uwag§. 


■THE THIRD COMING 

PRZYGOTOWANIU 

^ . i m* *< m m f-^3 Jednak nigdzie kult boski nie zo- 
stat tak wyeksponowany jak w pierw- 
szej cz^sci gry POPULOUS, dzi?ki 
popularnosci ktörej, firma BULL- 
FROG urosta w Site. Potem byta dru- 
ga cz^sc, a po paru dtugich latach 
oczekiwah oto wreszcie pokazata si§ 
na horyzoncie cz§sc trzecia. 

I znowu jestes bogiem - w tak ob- 

razoburczy sposöb mozna by rozpo- 
czqc opis do najnowszego produktu 
Francuzöw. Jezeli tylko cierpisz na 
jaki§ kompleks nizszosci - to jest gra 
dla ciebie! Stawia ci$ ona w roli bö- 
stwa, ktöre z pomoc^ swego szama- 
na (gtosiciela wiary) zdobywa zast§- 
py wiernych. A co z tymi smiesznymi 
ludzikami mozna zrobic, zalezy juz 
wtedy tylko od ciebie... Akcj? w POPULOUS 3 sledzimy 
z dwöch röznych perspektyw, Ta 
„z Olimpu", jak mozna by jq nazwac, 
oferuje bardziej globalny przeglgd sy- 
tuacji, zas druga pozwala „zst^pic na 
ziemi?" i przyjrzec si$ losom swych 
wiernych z bliska. Akcja ma miejsce 
nie na Ziemi, lecz na malutkich pla- 
netkach - tak malutkich, ze nawet wi- 
dac, jak zakrzywia si$ horyzont. 
W ten oto sprytny sposöb zostat roz- wi^zany problem ograniczonego pola 
gry - to, czego nie widzimy, jest poni- 
zej horyzontu (duzy krok naprzöd 
w stosunku do poprzednich cz$sci). 

BULLFROG opracowat dla nas no- 
wy zestaw czaröw, ktöre pomog^ nam 
w niesieniu wiary ociemniatym ludom. 
Röwniez na nowo zostaty opracowane 
skutki i efekty dziatania tych starych, 
co powinno wywolac usmiechy na twa- 
rzach tych, ktörzy zalewali 
]aw§ rzesze innowiercöw 
w „jedynce" albo „dwöjce". 

Opröcz szamana i ttumu 
wyznawcöw, b^dziemy mieli 
tez szkolonych wojowniköw, 
bohateröw, szpiegöw i ka- 
ptanöw - nietrudno si§ do- 
myslic, do jakich celöw kaz- 
dy z nich moze byc wyko- 
rzystany. Nasze oczy cie- 
szyc b$d§ kolejne budowle, 
z ktörych kazda wykonana 
fogdzie z ogromn^ dbatosci^ 
o szczegöty. Poza tym ci z was, ktö- 
rzy grali w MAGIC CARPET, z pew- 
nosciq zauwazq podobieristwo 
w kwestii wyprofilowania terenu (oraz 
czaröw ofensywnych). 

Gra jest naiadowana humorem, 
bardzo ladnq. grafikg (ci mali wierni sq 
jeszcze lepsi niz osadnicy w SET- 
TLERS) oraz, tradycyjniejuz, posiada 
opcj? gry w sieci i przez modern. 

ELECTRONIC ARTS/RULLFRQG, PC 

if 
i V f 


Nad firmq ACCLAIM przez 
dtugi czas widniata wizja 
bankructwa. W rzeczy sa- 
mej» niektöre z jej produktöw wyda- 
nych w ostatnim czasie prezento- 
wafy bardzo mizerny poziom. Sytu- 
acja w ACCLAIM ustabilizowata si$ 
nieco po wydaniu znakomitej gry 
TUROK: DINOSAUR HUNTER na 
konsol? Nintendo 64, dzi^ki ktörej 
mocno nadw^tlony budzet firmy 
osiqgn^t zadowalaj^cy poziom. Od 
tego czasu firma zapowiada, ze 
skoncentruje si§ jedynie na wyda- 
waniu solidnych gier (co dla graczy 
jest z oczywistych wzgl^döw dobrg 
nowin^). Jedn^ z pierwszych gier 
nowej. lepszej linii produkcyjnej AC- 
CLAIM ma byc FORESAKEN - 
utrzymana w konwencji OESCENT 
futurystyczna strzelanina. 

Akcja gry przenosi nas w odlegt^ 
przyszlosö. Po nieudanym ekspery- 
mencie nukleamym jednego z rzg- 
döw Ziemia przestaje byö kolebk^ 
36 - - t* ludzkosci. Mieszkaricy skolonizo- 
wanych przez ludzi planet nie inte 
resujq si? juz jej losem. Plane czas gry kazda z nich 
uzywa wtasnych wyrazen 
i zwrotöw. Wszyscy wal- 
czgcy jezdz^ na futury- 
stycznych anty-grawita- 
cyjnych motorach, ktöre 
poruszajgc si§ po syste- 
mie tuneli i jaskiri rozwija- 
j$ pot?zne pr^dkosci. 
W bezposrednim spotka- 
niu z przeciwnikiem nie- 

oceniong pomocg okaze si$ 25 ro- 
dzajöw broni - b§dzie nawet znana 
z symulatoröw kamera pokazuj^ca 


£tft ■j ' 

\A/ PRZYGOTQWANIU ta-matka zostaje na- 
zwana „martwym sys- 
temem", co oznacza, 
ze wszystko co na 
niej pozostato moze 
nalezec do tego, kto 
tylko zada sobie trud 
przywtaszczenia po- 
rzuconego tupu. Na- 
tural nie, takie rozwiq- 
zanie przyci^ga na 
Ziemi$ mnöstwo wolnych strzeicöw 
ze wszystkich zak^tköw galaktyki... 
Gracz na czas rozgrywki staje si? 

jednym z szukaj^cych bogactw 15 

smiatköw. Postacie röznig si§ od 

sfebie charakterystykami, a pod- 
tor lotu pocisköw. W koncowym 
produkcie maj^ tez znalezc sie za- 
gadki, dzi^ki ktörym scenariusz gry 
ulegnie urozmaiceniu. 

Surfujqcych po sieci zapewne 
ucieszy fakt, ze w FORESAKEN 
znajdzie si$ tryb multi- 
player, w ktörym postrze- 
lac do siebie b^dzie mo- 
gto jednoczesnie 12 gra- 
czy. Prezentowana na tar- 
gach E3 wczesna wersja 
gry przyciggala oko prze- 
slicznq i ultraptynnq grafi- 
k§, oczywiscie we wspöt- 
pracy z akceleratorarni 
3Dfx. Jesli autorom uda 
si§ utrzymac tak wysoki poziom 
w koncowym produkcie, to szykuje 
si§ gra, ktöra moze zdystansowac 
wiekowego DESCENT 2. 

ACCLAIM, PC, Grudzren 1997 


^ > 
u mJ- ■ * 
»- J i 1 
Gdyby sif bardziej nad tym za- 
stanowic, to wcielalismy sie 
juz w przygodöwkach w naj- 
przerözniejsze postaci. Byty wiec juz 
zwierzeta, obcy, wamptry, wilkoteki, 
pasta do zeböw, paröwka (jesli ktos 

PRZYGOTOWANIU R 


- > -« *^B --, * 4 . 


:-'-.-.' -r-j ^ 1 « i? ■ * 

L « Pte 


tyle stron co ja. mysli scbü . zt jui 
m ; j/ w gurwi n Kg v A tu mmz 

bat tek-cotajesi 
Prototyp n .- ■ Enterprist .;. czy 

ümtfstac pami^ta X-BOMB, skojarzy to nie 

tylko z AIMIMALEM recenzowanym 
w ostatnim numerze), ale wci§z po- 
zostaje jedna, tak bardzo bliska kaz- 
demu z nas osoba, w ktör^ wcielic 
sie nie mozemy. Przez jakies dziwne 
zaslepienie, producenci gier totalnie 
pomijajg mozliwosc dania nam spoj- 
rzenia na swiat z perspektywy tej, 
ktör^ wszyscy tak bardzo kochamy... 
Z perspektywy babci! 

Osadzenie gracza w roli mitej, si- 
wej staruszki z okularami na nosie 
powinno natychmiast stac sie argu- 
mentem w r?kach wszystkich, ktörzy 
tocz^ z wtasnymi babciami batalie 
o mozliwosc oddawania sie rozko- 
szom gry na komputerze. Trzeba b?- 
dzie tylko odpalic DEMENTI!; i argu- 
ment sam wskakuje nam na monitor. 

Starowinka, w ktör^ sie wcielimy, 
bedzie miala nie lada ktopot Prze- 
prowadzita sie na strych domu, ktöry 
zamieszkiwata z rodzinq i miata za- 
miar wiesd tarn sobie spokojne, nie 
zaktöcane zadnymi ktopotami zycie. 
Niestety, pewnego pi§knego dnia 
babcia wybierata sie na doroczny fe- 
stiwal pieczenia p^czköw (czy jakies 
röwnie nonsensowne swi^to rodem 
z HARVESTERA) gdy juz przy sa- 
mym zejäciu na döi, starowinke ude- 
rzyfa niespotykana dotgd na nizszej 
kondygnacji cisza. Catkowity brak 
domowniköw. Kiedy zas otworzyta 

drzwi, okazato sie, *e i ona zostata 
wessana do innego wymiaru. 

Od tego momentu rozpoczyna sie 
przygoda, w ktörej tylko od szarej 
tkanki wypychafecej ci przestrzeh 
miedzy uszami zalezy pomyslne za- 
konczenie. W grze trzeba bedzie ob- 
cowac z mas^ röznych przedmiotöw i urz^dzen. Do tego dojdzie masa za- 
gadek logicznych. Czy moze nielo- 
gioznych - kazdy z 10 swiatöw, ktöre 
babci przyjdzie zwiedzic, rzqdzi sie 
swoimi wtasnymi prawami, Co praw- 
da autorzy gry - tirma developerska 
MAKH-SHEVET zarzeka sie, ze 
wszelkie tamigtöwki b?dg opierac sie 
na zasadach i prawach fizyki oraz 
mechaniki. Jednak trzeba sie bedzie 
nauczyc uzywac ich zgodnie z pokre- 
conym przez naczeniem - np. jezeli 
jakiS przedrniot da sie poci^gn^c, to 
nalezy go zamiast tego popchnqc, 
kiedy wydaje sie, ze droga na ze- 
wn^trz powinna wiese gör^, nalezy 
spröbowac pöjs6 w döt, czy coi ta- 
kiego. W kazdym razie ma byc dziw- 
nie. Jezeli jednak nie wydaje sie 
warn to wystarczaj^co niezwykte, to 
wiedzeie jeszcze, ze rol§ kieszeni 
b^dzie petnit babeiny stanik! Az 
strach pomyslec co by byfo kiesze- nl% gdybysmy w DEMENTI wcielali 
sie wral^dziadka... 

Caie srodowisko gry zostato pifk- 
nie wyrenderowane i co najwazniej- 
sze - graez ma miec catkowity swo- 
bod§ ruchu w tym por^banym swie- 
cie. Peina interakcja z otoczeniem, 

postaciami i nawet samymi screena- 

rni, ktöre biorg udziat w akeji, powin- 
na byc wystarczajgcq zachetq do za- 
grania w srodowisku tak {rustrujgcym 
swoj^ nietypowq interpretaej^ praw 
natury. 

Gra, ktöra zostanie wydana na 
czterech kompaktach ma zostac do 
tego w petni zlokalizowana przez fir- 
me MARKSOFT. Co z tego wyniknie, 
dowiemy sie prawdopodobnie juz 
niebawem. 

Przy okazji pozdrawiam moje dwie 
babeie oraz ciocie- 

TELSTAR ELECTRONIC STUDIOS, PC CD 
14« SHllM Na targach E3 spotkali- 
smy naszego rodaka 
pracuj^cego przy jednej 
z najbardziej oczekiwanych 
gier - UNREAL. Wzif lismy go 
na spytki. 

SECRET SERVICE: Czy 
mögtbys powiedziec cos o so- 
bie? 

ARTUR BIAtASr Nazywam si? 
Artur Biatas, mam 25 lat. Mieszkam 
w Kanadzie, w rniescie Kitche- 
ner-Waterloo. Mam wspaniatych 
rodzicöw, mtodszego brata Daniela 
i dziewczyn§ Stephanie pochodz^- 
c$ z Kolumbii. Pracuje w firmie DI- 
GITAL EXTREMES, ktöra przygo- 
towuje wraz z EPIC MEGAGAMES 
gre UNREAL 

SS: Zdaje $i$, ze mieszkates 
przedtem w Polsce... 

AB: Do Kanady wyjechatem 
w grudniu 1986 roku. Mieszkatem 
w Opocznie, rniescie sfynnym z pty- 
tek } kafelköw. Mam nadziej?, ze 
kiedy ukaze si§ UNREAL b§d§ 
mied wystarczaj^co duzo pieni?dzy 
i czasu, aby odwiedzic Polsk§ i mo- 
je miasto. 

SS: Ozym zajmowates si§, zanim 
irafiles do zespolu pracujqcego nad 
UNREAL? 

AB: No cöz... jestern szalonym 
artystg. Zawsze lubitem rysowac 
i rzezbiö, Kiedys uwielbiatem takich 
artystöw jak Michat An iot, El Greco, 
Goya, Rodin, Gaudi. Obecnie naj- 
wi^ksze wrazenie robi$ na rnnie pra- 
ce Magdaleny Abakanowicz, Bek- 
siriskiego, H.R. Gigera i Kiefera. 

SS: Interesuje nas w jaki sposöb 
dostates si§ do zespotu UNREAL 
Czy byto trudno dostac t$ posad§? 

AB: Po ukonczeniu uniwersytetu 
Waterloo planowatem pöjscie do 
tamtejszego odpowiednika Akade- 
mii Sztuk Pfgknych, chciatem zo- 
stac gtoduj^cym artyst^-malarzem. 
Potrzebowafem jednak pieni^dzy 
na kontynuowanie nauki... Surfujgc 
po Internecie znalaztem ogtosze- 
nie, w ktörym do pracy poszukiwa- 
no rzezbiarza. Ogloszenie pocho- 
dzito z miasta, w ktörym mieszkam, 
wi$c zgtositem si§ na spotkanie. 
Jak widac, dostatem t§ prac$! 

SS: Czyli przystowiowy tut szcz§- 
scia? 

AB: Miatem troch? szcz§scia, ale 
duzo bardziej pomogty mi wszech- 
stronne zainteresowania zwi^zane 
ze sztuk^... Miatem doswiadczenie 
zwi^zane z malowaniem, rzezbie- 

niem, architekturg i grafikg kompu- 

terow§. Na spotkaniu zaprezento- 
walem cz§sc swojego dorobku 
i udato si$! Praca podoba mi si$ tak 
bardzo, ze na razie odsun^em na 
przysztosc kontynuowanie nauki. 

SS: Przejdzmy teraz do zagad- 
nien dotyczqcych twojej pracy. Czy 
mögtbys powiedziec na czym ona 
polega, jakiego sprz§tu i oprogra- 
mowania uzywasz? 

AB: Jestern jednym z artystöw 
pracujgcych przy UNREAL. Moim 
zadaniem jest przygotowanie kon- 
ceptularnych szkicöw, tekstur, pla- 
stelinowych i komputerowych modeli 
potworöw i kilku innych rzeczy. Gdy 
gra si? wreszcie ukaze, b§d§ praco- 
R'JQ £.<W Bn* £af*-e &*>*• itf^ö*. H«lp wac nad dodatkowymi poziomamL 
Dziatem na komputerze PENTIUM 
150 z 80 MB pami^ci RAM. Oprogra- 
mowanie, z ktörego korzystam to 
PhotoShop, Kai's Power Tools, Light 
Wave, Fractal Design Painter 
i UNREAL EDITOR. W tej chwilt pra- 
cuje w biurze DIGITAL EXTREMES, 
pözniej b?d§ mögt to robic w domu. 

SS: Czy mögtbys przyblizyc na- 
szym czytelnikom krok po kroku 

WYWIAD 
□LA 

AUTORAMI 
sposöb, w jaki powstajq koiejnepo- 

ziomy do UNREALj a takze ile osöb 
pracuje przy grze? 

AB: Caty proces rozpoczyna si§ 
od burzy mözgöw dotycz^cej kolej- 
nych pomystöw. Myslimy nad tym, 
zeby kazdy z poziomöw byf po pro- 
stu dobry, a jednoczesnie wspölpra- 
cowat z innymi. Artysci rysuj^ wst§p- 
ne szkice, dzi^ki ktörym mozemy le- 
piej wyobrazic sobie wyglqd leveli. 
Gdy pomysty zostan^ zatwierdzone, 
rozpoczynaj^ si? prace nad przygo- 
towaniem tekstur, w tym samym 
czasie opracowywany jest tröjwy- 
miarowy model poziomu. Gdy tek- 
stury sg wreszcie gotowe, rozpoczy- 
na sie proces ich naktadania - desi- 
gnerzy poziomöw scisle wspöfpracu- 
jq z artystami przygotowuj^cymi tek- 
stury. Kolejnym krokiem jest roz- 
mieszczenie potworöw, broni i in- 
nych waznych rzeczy. Tak to wygl$- 
da w duzym uproszczeniu, bardzo 
wazna jest stafa wspöfpraca pro- 
gramistöw, grafiköw, muzyköw, 
animatoröw i artystöw. Wszystkie 
elementy naprawd? muszq wspöt- 

grac ze sob^. Najwazniejsze, ze 
cafy ten proces jest szalenie za- 
bawny i ekscytuj^cy! Nasz zespöt 
sktadasi? z 14 ludzL 

SS: Wtasciwie kazda nowa gra 
jest rektamowana jako rewoiucyj- 
na ijedyna w swoim rodzaju r jed- 
nak zostawmy na chwilp kampa- 
nif reklamowQ, Powiedz nam, co 
tobie osobiscie najbardziej podo- 
ba si? w UNREAL 

AB: Niesamowita oprawa gra- 
ficzna UNREAL. W zaleznosci od 
mocy komputera, grafika moze 
byc wyswietlana w 16 i wi§cej bi- tach. UNREAL ma stopniowo od- 
staniany scenariusz, ktöry jest wcig- 
gaj^cy bez ogromnych ilosci krwi na 
ekranie. Nie zapominajmy tez o in- 
teligencji przeciwniköw, wspaniatej 
animacji i catkowicie nowych proce- 
durach dla trybu Multiplayer. Wspa- 
niaty takze jest UNREAL EDITOR, 
ktöry b^dzie dotqczany do gry - 
dzi^ki niemu gracze b§d^ mogli 
szybko stworzyc skomplikowane 
poziomy. Osoby pröbuj^ce swoich 
sit w UNREALED, bardzo szybko 
naucz^ si§ ustawiac swiatto i wyko- 
rzystywac rözne tricki. UNREAL 
EDITOR jest tak dobry, ze smiato 
moze rywalizowac z komercyjnym 
oprogramowaniem 3D, takim jak 
3D STUDIO czy LIGHTWAVE. Jest 
tego wi§cej, ale by si? o tym prze- 
konac musicie poczekac na gr§. 

Obiecuj?, ze efekt koncowy b^dzie 

rewelacyjny! SS: Twörcy QUAKE 2 z ID SO- 
FTWARE podobnie, bo möwiqc 
o nowym trybie multiplayer / o inteli- 
gentnych potworach, reklamujq 
swojq gr§. 

AB; QUAKE podobat mi si§ 
i osobiscie czekam na QUAKE 2. 
Twierdzenie, ze jedna gra jest lep- 
sza od drugiej, wydaje mi si? nie- 
dojrzate. Zaröwno QUAKE 2 jak 
i UNREAL wprowadzg nowe i eks- 
cytujgce elementy i zostang wy- 
znacznikami dla gier, ktöre nadejdg 
pözniej. Choö obie maj^ wiele 
wspölnego, kazda b?dzie przema- 
wiac do gracza w inny sposöb. Jed- 
na rzecz, ktörej jestern pewien to 
fakt, ze UNREAL odniesie sukces! 

SS: Prace nad UNREAL trwajqjuz 
bardzo dtugo, w zwiqzku z tym po- 
wiedz nam, kiedy tak naprawd§ poja- 
wi sie wreszcie ta gra?! 

AB: UNREAL powinien ukazac 
si§ we wrzesniu, a na sto procent 
przed koricem roku. W przeciwien- 
stwie do innych gier, engine UNRE- 
AL powstaje cafkowicie od nowa. 
Chcemy tez, zeby UNREAL byt jedy- 
ny w swoim rodzaju i catkowicie do- 
pracowany, a to wymaga czasu. Ciq- 
gle odkrywamy nowe mozliwosci na- 
szego tröjwymiarowego engine. 

SS: Jakie gry przykuty ci$ na cafq 
noc do komputera? 

AB: Wtasciwie gram we wszystko, 
ale najlepiej wspominam WAR- 
CRAFT 2, RED ALERT, DIABLO, 
QUAKE f oczywiscie UNREAL! 

SS: Wpadniesz do naszej redak- 
cji, gdy przyjedziesz do Poiski? 

ABrZprzyjemnosci^! 

SS: Dzi§kujemyza rozmowp. 


Pai i jej ojciec Lau preferuj^ tradycyjne 
chiriskie kung-fu. Kazda z postaci zna 
niewiarygodng liczb§ 200 ciosöw 
i kombinacji (co daje w sumie 2 tysiq- 
ce ciosöw!), dzi^ki ktörym praktyczröe 
nie zdarzaj^ sie dwie podobne da sie- 
bie walki. Technika, styl, perfekcyjne 
wyczucie czasu ä znajomosc ciosöw 
zaröwno swoich, jak i przeciwnika - trzykrotnie spowolnion^. Teraz w spo- 
koju zasigdzcie i obejrzyjcie intro, 
a potem kilka walk w Watch Mode... 
Jesti istnieje pertekcyjny motion cap- 
ture, to widzimy go wlasnie w VIRTUA 
FIGHTER 2. Nigdy, przenigdy wcze- 
sniej nie byto na PC tak realistycznie 
odwzorowanych ludzkich ruchöw. Pa- 
trzgc na poruszaj^ce sie postaci, moz- Rok temu krakatem, ze 
VIRTUA FIGHTER 2 nie 
pojawi si$ na PeCecie 

z powodu ograniczonych mozli- 
wosci tej maszyny. Nie docenifem 
PeCetöw, oto przed nami w petnej 
okazatosci konwersja na blaszaka. 
Podobnie jak Martinez w recenzji 
ECSTATICA 2, ja takze nie potrafi? 
möwic o VIRTUA FIGHTER 2 bez 

uczucia pokory. Byc moze dlatego 
w tekscie tym znajdziecie same su- 
perlatywy; po prostu nie mam i nigdy 
nie miatem tej grze nie do zarzucenia, 
Dia mnie VF2 to przyktad absolutne- 
go mistrzostwa swiata w produkeji 
gier, jakie osi^gnqt kierowany przez 
faceta o nazwisku Yu Suzuki zespot 
developeröw AM2. VIRTUA FIGHTER 2 PC!!! Garsc informaeji dla osöb, ktöre 
przez ostatnie kilka lat mieszkaty 
na innych planetach. Automat 
VIRTUA FIGHTER 2 wyproduko- 
wate firma SEGA w 1995 roku. 
Od tego czasu gra stala sie najle- 
piej zarabiajqcym coinHDp'ern 
wszech czasöw. Po wprowadzeniu 
do sprzedazy konwersji na konsol§ 
Saturn niemal kazdy posiadaez tego 
urz^dzenia zainwestowai w swoß ko- 
P 1 ? te i gry. W Japonii woköt serii VIR- 
TUA FIGHTER powstat swoisty kult - 
mozna kupic mnöstwo VF-gadge- 
tow, modnie jest ubrac sie jak Jac- 
ky ezy wzi^c udziat w corocznym 
ogölnokrajowym tumieju VF. Nie 
mam zludzen, ze podobna sytu- 
I aeja ma szanse wydarzyc si§ tak- 
ze i na PeCetowym rynku, ale my- 
&l$, ze i tutaj wielu graezy zapala 
milosci^ do tej gry, szczegölne 
z uwagi na rozbudowany tryb multi- 
player (o tym pözniej). 

Rozpoczyna si? drugt turniej, do 

ktörego przygotowuje si§ dziesi$- 

ciu zawodniköw. Kazdy 

z nich preferuje inny styl 

walki: mamy pijanego mi- 

strza Shuna, zamasko- 

wanego ninja Kage-ma- 

ru, wrestleröw Wolfa 

i Jeffr/ego. Zwinny Lion 

walczy stylern torou-ken 

(zwanym tez modlishkq), 

' podezas gdy rodzeristwo 

Jacky i Sarah mieszajg 

ulicznq walk? z karate, zas 
oto podstawowe warunki gry w VF2. 
Kazdy, kto szuka wybuchajgcych kul 
ognia, 10-ciosowych nieblokowalnych 
combosöw czy po prostu niezobowig- 
zujgcej rozrywki, szybko przekona sie, 
ze trafit pod niewtasciwy adres. Choc 
istnieje przeznaczony dla amatoröw 
tryb Arcade, prawdziwy wojownik ze- 
chee spröbowac swoieh sit w Expert 
Mode, gdzie postacie naprawd§ uez^ 
sie stosowanych przez graeza chwy- 
töw i odpowiednio na nie reaguj^. Tu 
rozgrywka jest trudna i wymagajgca, 
lecz daje doswiadezonym graezom ol- 
brzymi^ satysfakcj?, bo nie tak nie cie- 

szy jak zwyci^stwo nad dobrym prze- 
eiwnikiem. 

Zawsze byfem wielkim fanem tej 
serii, ale po obejrzeniu wersji PeCeto- 
wej moje zauroczenie osiqgneto faz$ 
uwielbienia. Proponuj? kazdemu 
z was ustawienie opeji graficznych 
w taki sposöb, aby gra wygl^data na 

na uezyc si? sztuk walki - zresztg ich 

ruchy to przetworzone komputerowo 
ciosy wykonywane przez prawdzi- 
wych mistrzöw, zaproszonych na se- 
sj$ motion capture. Niestety, wszystko 
to ma ston^ cen§, za ktörg przyjdzie 
posiadaezom PeCetöw zaptacic. BIEGNE PO MMXOA VIRTUA FIGHTER 2 na PC skutecz- 
nie udowadnia wszystkim zainteresowa- 
nym, jak bardzo potrzebny jest im pro- 
cesor Pentium 200 MMX. Tu nie ma PORTRAIT MODE Mira IW/ 

LAU ■-IZbs- 
UJI1M WOLF 1 
Pai Chan Lau Chan 
Wolf Hawkßtld 
Jeffry Mcwild 

Kage-Maru 
Sarah Brvmrt 
Juvhy Hryunl 

Sfi n n - di 

Lnni Ra/üle 

Dural EX IT 
czegos takiego jak niska rozdzielczosc, 
jest tylko wygladajqca bardzo okazale 
640x480, a takze nieco mniejsza, odpo- 
wiadajqca oryginalnemu automatowi. 
Posiadacze stabszych komputeröw b$- 
d^ musteli zadowolic si§ gr^ w ohyd- 
nych 256 kolorach, z przeplotem, z po- 
wylgezanymi detalami tta i cieniowa- 
iwodniköw. Szcz§sliwi wtascicie- .imip« le Pentium 200 MMX przyzwo- 
icie zabawig sie w 32 tysiqcach 
koloröw i z wt^czonymi detala- 
mi, jednak nigdy nie osi^gng 
pr^dkosci 60 klatek animacji na 
Sekunde, z jakqgra porusza si? 
na auiomacie i konsoli Saturn. 
To nie sg zarty, ptyta gtöwna 
automatu Model 2, na ktörym 
VF2 hula w salonach, rusza 
400 000 polygonöw na sekund?, a tego 
nie poci^gnie nawet najmocniejszy Pe- 1 

27sr 1 


Tp^mfaattlemoi 


h G t : 
: *i 


um <■ 


■■■"^^a 
iL— 


-J .. 1 IIHI LAU J imi/j 

LIOH 


• 

V dl 
-. 

■■■ :■■ .">-: Potaczenlp IPX dia DirstiPiay PolKSftriie r rp-nPiTi PRP cflaDi» \t\-% l«enB9 mcaem&w* DirectPisy zl tt*m«L I Oulash 
Ngwgame~~] donnert 
kownicy otrzymajs gr& w ktörq z powo 
dzeniem mozna grac przez milion lat 
swietlnych. Jeszcze cos; pefna instala- 
cja VIRTUA FJGHTER 2 na twardym 
dysku zajmuje 370 MB. Niewiarygodne, 
lecz prawdziwe. N0WE W WERSJI PC! W wersji PC pojawilo si§ kilka istot- 
nych bonusöw, ktörych nie sposöb nie 


Cet, jesli nie b^dzie miat akceleratora 
3D. Niestety, w tej chwili VF2 nie obstu- 
guje jeszcze akceleratoröw trzeciego 
wymiaru - na nasze pytania przedstawi- 
ciele firmy SEGA odpowiedzieli, ze wer- 
sja dla 3Dfx pojawi sie za 2-3 miesiace, 
nie sg jednak pewni, czy b^dzie to patch 
czy „wersja specjalna", za ktörg przyj- 
dzie zaptacic. W rezultacie na kompute- 
rze Pentium 133 dato si? grac w trybie 
256 koloröw i z minimum detali fta, z wy- 
l^czonym cieniowaniem. Ach, no i liczba 
klatek animacji na Sekunde nie przekra- 
cza 15. Z bölem serca nie polecam tej 
gry nikomu, kto nie ma przynajmniej 
Pentium 166 - jednak w zamian za 
ewentualnq wymian? procesora uzyt- SEGA PC DYSTRYBUTOR PC - MIEZHANY CENA: -« 

TERMIN WYÖANIA PL - NIEZNAHY 

PC WIN95 Min. Pentium 133, 16 MB RAM DEMO: CD SO 
OCEIMA: S/IO wymienic. Najwazniejszy jest rozbudo- 
wany tryb muftiplayer z mozliwosciq gry 
przez sie6, kabelek, modern a nawet in- 
ternet! W ten sposöb autorom udato sie 
w olbrzyrni sposöb rozszerzyc poten- 
cjalny krgg graczy. Krötkie, lecz wnikli- 
we doswiadczenia pokazujsj, ze roz- 
grywka przez internet (za posrednictem 
modemöw) jest jak najbardziej realna 
i w dalszym ci^gu miodna. Juz wyobra- 
zam sobie mi§dzymiastowe/mi§dzyna- 
rodowe turnieje VF2 rozgrywane za po- 
moc^ polqczenia internetowego. Za ten 
fakt nalezq si$ duze brawa - gra we 
dwie osoby przytulone do jednej klawia- 
tury nigdy nie nalezafa do przyjemnych, 
Drug^ - bardzo mitg - niespodziankq 
jest galeria renderowanych obrazköw 
przedstawiaj^cych bohateröw serii. 
Prawdziwy fan, ktöry cz§sto wrzucat ko- 
lejne zetony do automatu z lubosci^ nie 
raz je przejrzy - zwtaszcza, ze w na- 
szym kraju wszystkie przyjemnostki 
zwiqzane z kultowymi grami s$ prak- 
tycznie nie do zdobycia (w Japonii moz- 
na nawet kupic stroje VirtuaFighteröw, 
nie möwige juz o kalen- 
darzach czy kubkach). 
Trzecig i ostatnig 
fantastycznq 
sprawg jest 
mozliwosc za- 
pisu walkt do 
pliku - po 
skonczonej 
rundzie wy- 

starczy od- 

powied- 

n i a kombinacja klawiszy i powstaje na dys- 
ku niewielki pliczek. Dalej mozna z nini 
robic co tylko si§ chce - dac kumptowi, 
umiescic na wtasnej stronie WWW, wy- 
sfad do redakcji SECRET SERVICE czy 
odtwarzacwnieskoriczonosc. Dlapraw- 
dziwych maniaköw nie do przegapienia 

jest tez fakt, ze znajdujgce si§ na ptycie 

przyktadowe pliki z zapi- 
sami walk zo- 
staty nagra- 
ne przez 
autentycz- 
nych ja- 
poriskich 
Tesijinöw - 
mistrzöw ogöl- 
nokrajowych 
zawodöw VIR- 
TUA FIGHTER 
2. Przez dwa la- 
ta tfukgc niemito- 
siernie tysigce 
konkurentöw wy- 
grywaf niejaki 

B u n - bunmaru, ktörego przyktadowe walki 
mozemy teraz podziwiac. Obejrzyjcie 
koles naprawd? robi wrazenie. CAtA PRAWDA Aby gra w VIRTUA FIGHTER 2 na 
komputerze PC miala sens, nalezy 
zaopatrzyc si? w dwie rzeczy. Pierw- 
sz^ z nich bgdzie szybki procesor, 
najlepiej z rozszerzeniem MMX (od 
Pentium 166 wzwyz) a drugq po- 
rzqdny joypad - w przeciwnym raziei 
VF2 nie da nawet potowy przyjemno-| 
sei. Gra jest wspaniata, wr?cz rewe- 
lacyjna (czemu przypuszczalnie nikt 
nie zaprzeczy), ale potwornie sprz^- 
tozerna. Szczerze möwige, jeszcze 
nigdy nie widziatem gry, ktora na mo- 
im sprz^cie (stare P133) przy petnych 
detaiach praeuje z pr^dkoscig jednej 
lub dwöch klatek animacji na sekund?. 
Darujcie mi t? sfabostk§, ale nawet rni- 
mo tego nie potrafi§ dac tej grze gor- 
szej oeeny niz 9/10 (datbym i 10 ale s§ 
granice, ktörych przekroczyc nie wo!- 
no). Tym samym VF2 rozpoczyna swoje 
krölowanie takze i na PC, SEGA ma ko- 
lejnego bestsellera, a w mojej gtowie do- 
konata si? przemiana - czekajgc na 
wersje na voodoo biegn? do sklepu po 

P200 MMX. 

Gulash 

Historie 
postaci, ciosy 
i taktyki umie- 
seimy w KOM* 
PENDIUM 
WIEDZY 
3 - nie b$- 
d z i e my 
pmciei dru~ 
kowac ich 
przez pol ro- 
ku w SE- 
CRET SE- 
R V I - 
fc CETI? 
1 S=0 K:0 S-C K'Q 5:0 K=0 ra*s 
Wczasach, w ktörych o death- 
match w QUAKE nikomu 
nawet jeszcze sie snito, 

Bomberman przyw^drowat na Amigi 
i PeCety w grze pod nazw^ DYNA 
BLASTER. ile pami§c mnie nie 
myli, przez pewien czas mozna byto 
nawet kupiö produkowane przez 
hobbystöw (specjalnie do DYNA 
BLASTER) rozga^ziacze do Amigi, 
dzi?k] ktörym mozliwe byto podi^cze- 
nie 4 joystieköw. Byto niezle, ale cza- 
sy si? zmieniajq - dzis DYNA BLA- 
STER jest jedynie reliktem minionej 
epoki, w ktorej gierki zajmowaty jed- 
n$ dyskietk§. Id$c z duchem czasu, 
firma INTERPLAY przygotowata no- 
w$ odston? gry, ubrang w szatki na 
miar§ XXI wieku. 

Osobom, ktöre jeszcze nie miaty 
do czynienia z Bombermanem, warto 
pokrötce przyblizyc zasady gry. Po 
planszy biegaj^ w prostym labiryncie 
mate ludziki, ktöre zostawiajq bomby 
z opöznionym zaptonem. Kto znaj- 
dzie si§ w streue razenia - przegry- 
wa. Tak to wyglgda w duzym skröcie, 
bo ss} jeszcze rozmaite power-upy 
w postaci wi?kszego plecaka (wi$cej 
bomb), lepszych tadunköw (wi^kszy 
zasi^g razenia) i mnöstwo innych. 
Gra, ktorej zasady tapie si§ w pierw- 
sze 3 minuty, jest jednoczesnie me- 
gamiodna i nigdy sie nie nudzi. Ale 
tylko w trybie multiplayer. THE G00D skonczonej orgii wybuchöw. Jesli 
kiedys stworzymy ranking najlep- 
szych gier multiplayer wszech cza- 
söw dfa 4 i wi^cej graczy, na 100% 
ktörys z Bombermanöw znajdzie si$ 
w pierwszej pi^tce. Howgh. 
Dzi§ki tadnej i szczegölowej grafi- 
ce ATOMIC BOMBERMAN prezen- 

tuje si? bardzo okazale. Postacie 
Bomberöw posiadaj^ wiele klalek 
animacji i ruszaj^ si§ z wtaäciwq so- 
bie gracj^ i wdzi^kiem. Wsz^dzie jest bardzo kolorowo, mito i przyjemnie. 
W grze znajduje si§ przepot§zna 
(prawie pöt kompaktu!) Mose dzwi§- 
köw i muzyki - dzi^ki kilogramom 
sampli kazdy z Bomberöw nabiera 
swoistych cech osobowosci. Nie 
trudno sie domyslic, ze czarny ko- 
stium oznacza czarny Cha- 
rakter postaci (czarny Bom- 
ber po prostu wali ztosliwe 

komentarze...), Rozgrywka 

w trybie multiplayer to praw- 
dziwa masakra (powiedzmy 
od 4 osöb wzwyz), z miod- 
noscig. ktorej moze röwnac 
sf§ naprawd§ niewiele gier. 
Tutaj nie trzeba si? niezego 
uezyc - wystarczy przez kil- 
ka minut popatrzec i juz 
mozna pogrqzac si$ w nie- THE BAD Zacznijmy od tego, ze ATOMIC 

BOMBERMAN prezentuje futury- 
styczne podejscie do tematu. Byc 
moze Amerykanie nie rozumiejg tej 
gry tak jak Japoriczycy, ale po prze- 
5:0 KM 5:0 K=0 53} K:Q SSI K:0 

S=0 K:Q - 5=0 K:Q 5:0 K:0 2:15 
röbee na techno-wojowniköw posta- 
cie Bomberöw w moieh oczach wiele 

stracity. To juz nie jest maly, 
usmiechnifty kolezka, ktörego cheia- 
foby s\q poklepac po ramieniu - teraz 
to futurystyczny wojownik-morderca 
w cyber-skafandrze, pragnqcy za 
wszelkg cen? wyeliminowaö nieprzy- 
jaeiöf. Szczerze möwi^c, wolatem te- 
go z DYNA BLASTER. 

Najbardziej zaskoczyt 
mnie jednak brak wtasci- 
wego trybu rozgrywki dla 
jednego graeza. W in- 
nych grach z Bomberma- 
nem (choeby wspomnia- 
ny DYNA BLASTER czy 
SATURN BOMBER- 
MAN) zawsze czeka! po- 
rzgdnie rozbudowany tryb dla samotnego Bombe- 
ra, gdzie wysadzaio sie mnö- 
stwo pociesznych potwor- 
köw, aby w koneu powalczyc 
z wielkim bossem. Wszyst- 
ko, co dostajemy w ATOMIC 
BOMBERMAN, to jedynie 
emulator trybu multiplayer, 
gdzie rol? ludzi przejmuje na 
siebie komputer mysl^cy za 
innych graczy - dla mnie to 
zdecydowanie za mato. 
Na przykfadzie ATOMIC BOM- 
BERMAN widac, ze wszystko ma 
swojg cen§. Tony dzwi?ku, o ktörych 
wspomniatem wczesniej, sg oczywi- 
ic\e podezas gry bez przerwy pobie- 
rane z twardego dysku. Efekt tego 
jest bardzo prosty - na komputerze 
z 16 MB pamf^ci nie da si§ praktycz- 
nie grac z dzwi$kiem, bo gra sif co 
chwila zacina, haezy i ma przestoje. 
Zdziwiony takim obrotem sprawy po- 
gmeratem w helpie - wszystko, co 
znalazlem. to moja ulubiona zwrotka 
Jesli gra chodzi wolno lub si§ zaci- 
na - wyt^cz muzyk§ albo zainstaluj 
dodatkowe 16 MB pami^ci". Z litosci 
pozostawiam to bez komentarza..,. 

I na koniec najgorsze. Bior^c 
w swe r?ce t§ gr^ przypuszczatem, 
ze jeszcze tej noey poprzez Internet 
wysadz? w powietrze kilku obeokra- 
jowcöw. Dziwnym trafem jednak nie 
przewidziano tej moziiwosci 
w opejach. Nie ma opeji gry przez In- 
ternet, nie ma serwera, na ktörym 
spotykaliby si§ zawodnicy. Co praw- 
da uzywaj^c programöw emuluj^- 
cych siec lokalng na Internecie (np. 
KALI) mozna zagrac, ale ma to swo- 
je minusy. Za KALI trzeba pfacic, po- 
Jqczenia sq wolne i prawie nigdy nie 
ma ch^tnych do gry. To juz jest 
gwözdz do trumny z napisem ATO- 
MIC BOMBERMAN. THE UGIY ATOMIC BOMBERMAN jest pro- 
duktem zdecydowanie przeznaczo- 
nym do gry w trybie multiplayer, na po- 
rzgdnym sprz§cie. Pewnie ze na potg- 
czonych w sieci osmiu komputerach 
Pentium 200 MMX (z 32 MB RAM kaz- 
dy) gratoby sie doskonale, ale przy- 
puszczam, ze dost^p do takiej sieci 
ma mniej wi^cej 1% graczy. To do 
nich jest adresowany ten produkt, cata 
reszta moze spokojnie darowac sobie 
t? gr? f bo w ATOMIC BOMBERMAN 
ma po prostu miejsce przystowiowy 
przerost formy nad trescig. 

Gulash 

Interplav DYSTRYBUTOH PC - CD PROJEKT CEMA: -°° 
PC nOS/WIH'9S Min. P90, 8 MB RAM 

DEMO: CD 47 a/io 23 

*ftAÜ ÜIPImVffMft 

o sukcesie doskonatego ce- 
lowniczka VIRTUA COP 

i szybko zaczgty powstawac 
gry nasladujgce niedoscfcjniony 
pierwowzör. Efekt jest jednak taki 
sam, jak byto to w przypadku D0- 
OM i jego klonöw - wszystkie sta- 
nowity tylko mniej lub bardziej 
udane pröby nasladowania orygi- 
natu. Dopiero DARK FORCES 
zdeklasowat DOOM, a i to tylko 
w oczach niektörych osöb. 
A.D. COP nie jest jednak takim | 
kamieniem milowym, choc 
z cat^ pewnoscig swoje zalety 
posiada. 

W sumie do wyboru jest 
szesc nmisfi. Jecz na poczatku 
jestesmy ograniczeni tylko do ' 
trzech. Dopiero po ich po- 
myslnym ukohczeniu mozna 

dobrac sie do reszty. Ty, jako 

policjant biorqcy udziat w ak- , 

cji, wyposazony jestes 
I w hetm, w ktöry wbudowany ' 
1 zostat komputer ce- 

lowniczy. Kazdy 

z przeciwniköw (ale 
' nie zaktadnicy) za- 

znaczany jest na 

ekranie naroznymi 

ramkami. ktörych 

kolor ostrzega 

o stopniu i rodzaju 
zagrozenia* Ramki 
koloru zöttego ozna- 
czajg, iz przeciwnik 
zbiera si? do strza- 
tu. Kolor pomarah- ' Iczowy pojawia sif, kiedy 
wrog ma ci§ na celowniku. 
Kiedy wystrzeli (nie zawsze 
trafia) zapali si$ czerwony. 
Jako cztonek oddziatu spe- 
cjainego policji, wyruszasz 
na akcje uzbrojony w stuz- 
bowy pistolet oraz bazooke 
- rzecz moze mafo por^cz- 
ng, ale za to bardzo skutecz- 
n$. Ponadto mozesz uzywac 
(o ile tylko znajdziesz i pod- 
niesiesz) broni terrorystöw i innych 
schizoli, pchajqcych si? masowo 
pod luf£. Przyfdzie wi?c ci uzywac 
szesciostrzatowej strzelby (shotgu- 
na), 15-strzalowego pistoletu z au- 
tomatycznym przetadowywaniem 
(bardzo wygodny) oraz M-16. Ban- 
dy ci majg röwniez w zwyczaju gu- 
bic od czasu do czasu jak^s bazo- nywajaco. a muzyka 
zCDswietniekoreluje 
z tym, co aktualnie 
dzieje sie na ekranie. 
Brakuje tylko, znane- 
go z VIRTUA COP, 
szczgku przetadowy- 
wanej broni. 

Animowane wstaw- 
ki pojawiajg si£ przed 
kazdg z szesciu misji 
i po ich zakohczeniu. - 
Wszystkie misje sktadaj^ sie 
z trzech etapöw. Na koricu trzecie- 
go czekajq bossowie. na ktörych 
trzeba poswi^cic nieco wigcej cza- 
su. To oni sa najczgstszym powo- 
dem wyczerpywania sie, i tak 
skromnego, limitu kontynuacji (na- 
wet jesli ustawi si$ je na max). Po 
ukohczeniu kazdego etapu pojawia 
nych garniturach nadal nie dorobili 
sie wypuktych klat 

Ciekawie za to prezentuje si§ 
mozliwosc gry w trybie multiplayer. 
Poza standardowq grq na cztery r?- 
ce mozna skorzystac z dogodnosci 
sieci LAN (IPX), a nawet Internetu. 
Oczywiscie multiplayer przez mo- 
dern i urzqdzenie zwane kabelkiem 
tez jest mozliwe, 

Warto wspomniec na koniec, ze 
A.D. COP zostat spolszczony. 
Oczywiscie, owe „spolszczenie" 
sprowadza sie przede wszystkim 
do przettumaczonego menu i napi- 
söw w rodzimym jezyku., bo pod- 
czas animacji wyraznie sfychac An- 
goli. Ale przeciez w tego rodzaju 
grze liczy si? przede wszystkim 

ok? czy mate czerwone serduszko 
- dodatkowe zycie (szkoda, ze nie 
ma tak naprawdp!}. 

Animacje w grze sg prawie do- 
skonafe, lecz ich udzwi^kowienie 
pozostawia wiele do iyczenia. Po- 
czgtkowo myslalem, ze cos nie tak 
z kartq dzwi^kowq. Po prostu nie 
sposöb uwierzyc, ze tak mozna 
spaprac prace gratiköw od anima- 
cji. Jednak kiedy dochodzi juz do 
strzelaniny, jest czego postuchac - 
wycia rannych brzmig dose przeko- 
si? jego krötka statystyka - liczba 
oddanych strzaföw, trafienia, do- 
ktadnosc strzelania i jeszcze kilka 
innych, mniej istotnych wartosci. 

Niezwykle pozytecznym urzgdze- 
niem do gry w A.D. COP jest pisto- 
let swietlny - lightgun. W grze jest 
opeja „kalibraeja" i wcale nie cho- 
dzi tu o kalibraejp joya, tylko wta- 
snie PCguna. Przed zakupem takiej 
zabawki zwröc jednak uwage, czy 
posiadasz wystarczajgco duzy mo- 
nitor: standardowe 14 cali wydaje 
sie troch$ za mate. Czasami trudno 
jest trafic w goscia ukrytego np. za 
beezkg nawet przy pomoey myszki, 
a co dopiero z pistoletu swietlnego. 

Pi?tg achillesow^ A.D. COP jest 
grafika, ktdra w grach odgrywa 
przeciez pierwszorz^dng rol?. Wy- 
starezy spojrzec na screeny, by 
przekonac si?. iz to co A.D. COP ma 
do zaoferowania, zdecydowanie 
ustepuje VIRTUA COP. Przeciwnicy 
widziani z bliska s^ tylko kupkg pik- 
seli, w ktorej trudno sie rozeznac. 
Teren jest w pefn» tröjwymFarowy, 
lecz taki byi juz w WOLFENSTEIN 
3D (pamigta jeszcze ktos t? gr??), 
a od tego czasu panowie w czar- AJ> u)rii«VKbmi < n 
szybkie naciskanie spustu, a tu 
strzelanie dostareza naprawde du- 
zo zabawy, trup pada g?sto - i o to 
chodzi. Gra nie jest moze rewolu- 
cyjna i do VIRTUA COP jeszcze jej 
daleko, ale pewien tadunek miodu 
w sobie ma. Do gry zach§ca tez 
dose niska cena i niezbyt wygoro- 
wane wymagania sprz$towe. 

Merlin Union Sys tems 

DYSTRYBÜTOR PC - MIRAGE 

PC DQS/WIN'95 Min. 48E 0X2/66, 8 MB RAM 

DCENA: B/^IO 
przez jej twörcöw PIP (pictu- 
renrvpicutre). Objawia si? 
ona tym, ze po uruchornie- 

niu zdalnej kamery w trakcie 
uzywania pewnych rodzajöw 
broni (np. min), w görnym, Obtto mi si? o uszy, jakoby 
ERADICATOR przypominai 
troch? TOMB RAIDERA. 

Szybko postaratem si§ o wersj§ demo 
ERADICATORA i jakiez byio moje 
rozczarowanie, kiedy okazaio sie, * e 
to tylko plotki. Jedyne, co le gry t^czy, 
to sposöb prezentowania gföwnego 
bohatera: wfdok zza plecöw postaci. 
Jednak nie ma co poröwnywac obu 
gier. Przeciez DUKE NUKEM tez po- 
siadai mozliwosc wt^czenia takiego 
trybu, a nikt nie zwröcit na to wi^kszej 
uwagi. ERADICATOR jest prost^ 
strzelankg osadzong w swiecie 3D. 
Catosö akcji rozgrywa si§ wewngtrz 

lub w najblizszym otoczeniu Cytadeli, 
znajdujgcej si? na planecie loxia. 

Do wyboru sg trzy postacie, rözniq- 
ce sie szybkosci^ poruszania si§, sitg 
ataku i obrony oraz broni^. 

Na loxii pracowaty kopalnie wydo- 
bywajgce minerat niezb^dny do zy- 
cia catej galaktyki. Jednak pradawna 
rasa zamieszkujgca planet? posta- 
nowite potozyc na nich tap$. Zmaso- 
wany atak reszty swiata nie byl moz- 
liwy, ze wzglfdu na pole jonowe 
chroniqce loxi? wraz z jej ksi^zyca- 
mi. Wyslano wi$c najemniköw, by 
rozwi^zac ten problem. 

Eleene ßrynstaarl jako piewsza do- 
stata si§ na planet? matym statkiem, 
ktöry rozbifa podczas Iqdowania. Jej 
uiubiona broni^ s§ szpony, ktörymi roz- 
szarpuje przeciwniköw (ale ich nie zja- 
da). Kamchak z Treydan, przypomina- 
j$cy troch§ podpakowanego, zielonego 
Diablo z ogonem, dokonat abordazu ze 
statku, ktöry przebit si? przez pole. 
Ostatni, Dan Blaze podczas ataku 
przypadkiem znajdowat si$ w kopalni, 
a teraz, kiedy wszyscy poza nim zgin§- 
li, musi spenetrowac Cytadel? i powy^ 
fqczac co trzeba. 

i w czasie poruszania zachowuje 
ona swoj'3 pozycj§. Mozna w ten 
sposöb caty czas sledzic wyraz twa- 
rzy bohatera, lecz jest to post^po- 
wanie mafo praktyczne. 

W ERADICATOR nie 
mozna robic takiej demolki, 
jakw DUKE NUKEM 3Dczy 
QUAKE - te wszystkie roz- 
padajgce si§ rzeczy, rozry- 
wane crata... to byto cos, tu 
jest tylko namiastka, choc 
wzbogacona o wgtki przygo- 
dowe. Nie brakuje tez ukry- 
tych pomieszczeri i schow- lewym rogu ekranu pojawia si§ mate 
okienko b§dgce widokiem z owej ka- 
mery lub broni. W jego zakresie 
mozna swobodnie zmieniac k^l pa- 
trzenia, co jest nie lada utatwieniem, 
bo duzo tatwiej wtedy wdepn^c na 
takg min$ samemu (he.he!) 

Dodatkowo na ptytce znajduje si§ 
edytor levelf uzyty niegdys do stwo- 

rzenia poziomöw znajduj^cych si§ 
w grze. Jak to zwykle bywa, firma nie 
udziela technicznej pomocy chcqcym 
si? tym programem pobawic. 

ERADICATOR jest gr^ zbyt mo- 
notonn§, zagadki sg przeci?tne, 
a gratika nieprzekonywaj^ca. A po 
sieci wci^z lepiej grac w QUAKE. 

Merlin 

Äccolade QYSTRf 8UT0H PC - MIRAGE GENA: 146P° 

PC D0SWIH'3.iyS5 Min. 486 0X2/1 Oft, 8 MB RAM 

DEMO: CD 41 5/10 
Wybör nalezy do ci&bie, 
choc kobitka jest zdecydo- 
wanie najtadniejsza. Jednak 
nawet jej bardzo daleko do 
Lary Croft (jak ja nawet mo- 
gtem myslec o poröwna- 
niu?). Chodzi przede 
wszystkim o animacj?, ktöra 
po prostu jest w zaniku. Te 
kilka ruchöw, ktöre wykonu- jq postaci, wcale tadnie nie wyglgda, 
a jeszcze brakuje trzeciego wymia- 
ru. W ciekawy sposöb natomiast 
rozwigzano problem celowania, kie- 
dy kamera umieszczona jest za ple- 
cami najemnika: na ekranie znajdu- 
je si? lepki celownik, ktöry przylepia 
sie do aktualnie namierzonego 
obiektu. Wystarczy wskazac mu 
mniej wi§cej kierunek do celu, 
a reszty zrobi sam. Ciekawostk^ 
jest to, iz zewn^trzn^ kamerf moz- 
na przemieszczac naokoto postaci köw z dodatkowq amunicjq, broni^ 
i wszelkirni innymi przedmiotamL 
Gra udost§pnia imponuj^cg liczb? 
(15) rodzajöw broni, a ponadto kaz- 
da z trzech postaci postuguje si? 
jeszcze wtasng, specyficzn^ tylko 
dla siebte broni^ biat^ z duza ilosci^ 
ostrychkraw^dzi. 

Cechq wyrözniaj^cg ERADICA- 
TORA jest technologia nazwana 

30 SECRET SERVICE 150 


Walki robotow kojarz^ sie 
przede wszystkim z grq 
MECHWARRIOR 2. Za to 
gracz zapytany o znany mu syrnula- 
tor czoigu, zapewne wyrnienifby AR- 
MORED FIST, czy TANK COM- 
MANDER. Gry te byty dobre w swo- 
im czasie i w swoich kategoriach. 
Okazato sie jednak, ze mozna stwo- 
rzyc cos posred niego, czego dowo- 
dem [est T-MEK. Trudno jq. zaszu- 
fladkowac, gdyzjej twörcy wzi^li po- 
mysly z wyzej wymienionych gier, 
przecisn^ü je przez wyzymaczke, 
pocwiartowali w krajalnicy, a to, co 
zasfato, zmiksowali w robocie ku- 
chennym. Wynikiem tego zabiegu 
jest gra podobna do wszystkiego 
i niczego, w zadnym razie nie orygi- 

| nalnego. Jest to zrecznosciöwka, 
w ktörej podobnie jak w CYBERRA- 
CE (SS' 15) zasiadajgc za sterami 
futurystycznych pojazdöw opance- 
rzonych Stange trzeba do turnieju. 

Celu w tym nie ma zadnego, 
a przynajmniej mnie sie go wytropi-ö 
nie udato. Jest to po prostu gra na 
pi?c minut, w przerwie, pomiedzy 
zajeeiami wymagajcjcymi wysiiku 
intelektualnego. Przed wyjecha- 
niem na arene wybiera sie sposröd 
szesciu pojazdöw - Meköw. Röznig 
si? one kilkoma parametrami, ktöre röznymi Mekami niezym sie od sie- 
bie nie rözni. 

Programisci nie zrobili nie, by 
n ad aö poruszani u sie jaki ko Iwiek 
Charakter - nie ma sif wrazenia kie- 
rowania duzg maszyng, robotem czy 
czotgiem, röwnie dobrze mozna my- 
slec, ze siedzi sie za sterami latajqce- 
Ogölnie sq dwa rodzaje 
potyczek. Pierwszym jest 
walka na czas. Po jego upty- 
wie brana jest pod uwage 
liczba zniszczonych przez 
wszystkich pojazdöw i wyta- 
niany zostaje zwyciezca, 
ktöry przechodzi do nastep- 
nej rozgrywki. Drugi polega 
na zadaniu pierwszego trafienia i po- 
konaniu jakiegos wroga. Zazwyczaj 
w takich momentach przeciwnicy 
posiadaj^ duzo wytrzymalsze Meki 
niz zwykle, choc niekonieeznie bar- 
dziej sie starajg. 

Od strony graficznej T-MEK nie 
ma wiele do zaoferowania. Piksele s§ 
- w poröwnaniu do innych gier 3D - 
duze, areny mato szczegötowe, choc 
nie pozbawione pewnego uroku. Do- 
brze prezentuJ3 sie röwniez pötprzej- 
rzyste wybuchy i dymi^ce zgliszcza. 
Dzwi?kowo gra nie jest rewelacyjna, 
ledwie dotrzymuje pola grafice. Ist- 
nieje mozliwosc zagrania w T-MEK majg bezposredni wpfyw na walk?: 
uzbrojeniem, szybkosci^ oraz wy- 
trzymatoscig tarez. Nie ma zadnego 
problemu przy wyborze broni - po 
prostu nie ma tego wyboru. Uzbro- 
jenie jest przypisane bezposrednio do wehikutöw w przedziwny sposöb 
- paskiem graficznym: im dtuzszy, 
tyrn lepsza bron. Kiedy juz sie jest 
na arenie, okazuje sie, ze nie jest 
tak zle. Meki wyposazane sg bo- 
wiem w dwa rodzaje broni - bron 
speejalng o duzej sile razenia 
i dzialko - rözne zateznosci od mo- 
delu pojazdu. Wskaznik broni powi* 
nien byc gtöwnym kryterium przy 
wyborze Meka - co z tego, ze po- 
jazd b?dzie pedzit jak burza, jesli 
kiedy juz dojdzie do pojedynku, 
okaze sie, ze strzelamy do czotgu 
z pistoletu na wod?. Za pomoeq 
broni speejalnej mozna nieraz raziö 
na odiegtosc - jak i zostad razo- 
nym, tak wiec moene tareze röw- 
niez s$ mile widziane. Za to szyb- 
kosc nie odgrywa wi^kszej roli. Po- 
jazdy stabo opancerzone i uzbrojo- 
ne sg szybkie, lecz kierowanie nimi 
jest trudne ze wzgl?du na mat$ 
przestrzeri oraz liczne przeszkody, 
na ktöre bez przerwy sie wpada. 
Meki ci? zko opancerzone i uzbrojo- 
ne $$ wolne, lecz jest to jednocze- 
snie ich zaletq - lepiej sf? nad nimi 
panuje i tatwiej jest precyzyjnie wy- 
celowac. Wszystkie pojazdy uno- 
sz^ si? nad ziemiq, choc na mini- 
malnych wysokosciach. Kierowanie 

go spodka. Wewnqtrz kazdego Meka 

■ 

znajduj^ si§ wskazniki, ktörych stan 
warto w czasie walki sprawdzac. Naj- 
wazniejszym jest pasek u göry ekra- 
nu wskazujqcy stan tarez. Kiedy si§ 
skoriezy, zostaje tylko zgliszcza. Za- 
raz po straceniu jednego pojazdu 

gracz dostaje taki sam nast^pny. 
Proceder ten ma miejsce az do mo- 
mentu skohezenia sie czasu. Cieka- 
we, afe jakkolwiek by patrzec, kolejne 
pojazdy spadaj^ z nieba. 

Na arenie wszyscy walcz^ prze- 
eiw wszystkim. Po zniszczeniu prze- 
eiwnika, na jego wraku pojawia si§ 
cos w rodzaju zielonego dzbanka. 
Najechanie na niego jest röwno- 
znaczne z zabraniem owego naezy- 
nia, co dodatnio odbija si§ 
na moey tarcz, Drugim, li- 
czqcym si? na pulpicie 
wskaznikiem jest radar. Ko- 
lorowymi kwadraeikami za- 
znaczeni sg na nim przeciw- 
nicy, ktörych nalezy likwrdo- 
waö. Oni ze swojej strony 

bfd^ starac si§ uezynic to 

samo tobie. przez modern lub pot^czenie przy po- 
moey kabla null-modem. Trudno po- 
lecic t§ gr§ komukolwiek. Nie posiada 
ona zadnych atutöw, moze poza jed* 
nym - nie sposöb przy niej sie streso- 
waö, gra sie w niq catkiem mito, tatwo 
i przyjemnie, ale nie czuje si§ potrze- 
by jej ukoriezenia. Porazki nie s^ tak 
frustrujgce, co w grach zdarza sie na* 
prawde rzadko. 

Merlin 

Atari Games Corporation 

DVSTFYBUTOR PC - MIRAGE CENA; ITEf» 
PC POS Min. W DX2/6e, 8 MB HAM 

DEMO: CD 38 
QCENA: a/lO 
SECRET SERVICE #50 31 
Wzyciu nie przypuszczalem, 
ze kiedykolwiek przyjdzie 
mi zagrac w gr§ tak abs- 

trakcyjng. Krykiet wcigz jest popu- 
larny na obszarze catego dawnego 
Imperium Brytyjskiego {Anglia wraz 
z koloniami). Zobowigzany jestem 
uktonic si§ w kierunku Pejotla, ktöry 
w SS'34 wytuszczyf czarno na bia- 
tym zasady i sens gry w krykieta, 
zach^cajqc mnie do grania. Okaza- 
to si§, ze krykiet potrafi wciggngc 
i dawac radoch? nie mniejsz^ niz 
baseball. W kwestii zasad, tajniköw 
i sekretöw odsytem do tekstu kole- 
gi, a teraz postaram si? skupic na 
propozycji mistrzöw z E.A. 
SPORTS, czyli CRICKET '97. 

Propozycja twörcöw opiera si? 
na czterech wariantach rozgry- 
wek. W dwöch pierwszych mozesz 
rozegrac mecz z koleg^ lub kom- 
puterem. Kolejnym wariantem jest 
trening z kornputerem lub koleg^, 
a na deser mozesz rozegrac Mi- 
strzostwa Swiata, przy czym za- 
wody o mistrzowski puchar prze- 
widziane Scj nawet dla trzech 
osöb. Poza tyrn ten ostatni rodzaj 
rozgrywki wzbogacono opcjami 
niedost^pnymi w poprzednich try- 
bach. Najistotniejsze jest ustafenie 
taktyki, zdefiniowanie strategii, do- 
bör sktedu, Dopiero po wykonaniu 
tych czynnosci na elipsoidalny 
plac gry wybiegaj^ dwie druzyny 
odziane w staroszkolne, dzentel- 
menskie stroje, ktöre u wi^kszoscl 
Polaköw wzbudzityby odruchy 
op^tanczego smiechu. 

W stosunku do poprzedniej edy- 
cji krykieta w wykonaniu E.A, 
SPORTS zauwazytem kilka pozy- 
tywnych zmian. Sterowanie gr$ sta- 
to si? iatwe, przyst^pne nawet d!a 
najwi^kszych laiköw. Fazy zbicia, 
ataku, obrony sq doskonale zreali- 
zowane - wszystko widac jak na 
dfonl Jesli masz problerny, chcesz 
cos widziec z innego kgta - nie ma 
sprawy, sg dost?pne cztery widokä. 
Wprawdzie kamery pracujg mniej 
dynamicznie niz w innych grach sportowych, bo nie wirujg, nie pod§- 
zaja za akcj§ jak oszalafe, ale i tak 

widac wszystko co trzeba. i bardzo tadne rozwi^zania 
graticzne w petni t§ niedo- 
godnosc rekompensuj^. Na 
uwag$ zastugujg kornenta- 
rze najwi^kszych na swie- 
cie jarusöw, bez ktörych 
CRICKET '97 stracifby caty 
swöj urok i sit$. 

Gdy tak oglqdatem i gra- 
tern, nasun^la mi s\q pewna 
refleksja dotycz^ca strategii 
przyj^tej przez firme E.A. 
SPORTS. Kazda gra musi czesnym mniemaniu - gry. 
Ciekawe tylko, jak dtugo te 

kryteria wystarcz^? Czy cze- 
ka nas wieczny wyscig pro- 
cesora z mozliwosciami gra- 
ficznymi gry, czy w pewnym 
momencie znajdziemy sie 
na mecie, to znaczy symula- 
cja gry uzyska taki stopien 
realizmu i miodnosci, ze nie n ^*ions ; • 
I» Im wrqn 
Gra pozostata utrzymana w ka- 
nonie dwöch wymiaröw, jak sta- 
ruszka FIFA '96 - moze dlatego, ze 
krykiet nie jest tak szybk^ gr^ jak 
koszyköwka czy pitka nozna. W kry- 
kiecie nie mozna prowadziö akcji za 
akcjg, wynik nie zmienia si? 
zbyt gwaltownie, a zawodni- 
cy nie s$ tak wsz?dobylscy 
i nie przebiegajg w kilka se- 
kund z jednego krarica bo- 

fska na dmgi. Nie znaczy to 
oczywiäcie, ze jest to gra 
dla emerytöw. 

Jesli chodzi o kwestie 
graficzne, chciatbym zwrö- 
cic uwag? na archaiczne 
zrealizowanie zawodniköw, 
ktörzy s$ ewidentnie dwu- 
wymiarowymi istotamL Wynikaj^ce 
z tego faktu ograniczenia ruchowe 
postaci psujg miodnos«6 zabawy. 
Natomiast wysoka rozdzielczosc miec ^liczng grafike wyswietlang 
w wysokiej rozdzielczosci, banal ne 
sterowanie, gtosy doskonatych, roz- 
emocjonowanych komentatoröw, 
zsynchronizowane z wydarzeniami 
na boisku oraz dobrq opraw? dzwi§- 

b§dzie potrzeby jej ulepszac? Czy 
takim produktem okaze si? FIFA '99 

- czas pokaze. Tempo i zakres mo- kowq w trakcie meczu 
i w przerwach. Wymienifem 
oczywiscie wszystkie ele- 
menty dobrej - we wspöt- % # 
^ 

dyfikacji, ktöre narzucita sobie ta fir- 
ma, wskazuje, ze jest to mozüwe, 

Tymczasem podczas zabawy 
i CRICKET '97 dowiesz si? nieco 
o kulturze sportowej w Sri Lance i No- 
wej Zefandii, Wicik E.A. Sports C&UAs-P° OYSTRYBlfTOfl PC - IPS 

TERMFN WYDANIA PL - NIE2HANY 

PC OOS/WnW'95 Min. 486 0X2/66, 16 MB Rill 

DEMO: CD 5Q 
OCEIMA: 7/10 JJ .lock Nicklaus 1 Cnliu dnl Snl käme tfew Qphans htdp 
cö szczegölnie przeszka- 
dzato tili przy LINKS LS. 
Sterowanie golfistg i ude- 
rzanie pifeczki jest intuicyj- 

ne. Po pierwszym kontak- 
cie z gr$ nie mogfem 
wprost uwierzyc, ze moz- 
na tak uproscic golfa! Gdy- 
by nie zmienne warunki at- 
mosferyczne, wiej^cy 
wiatr oraz zröznicowane 
uksztattowanie powierzch- ■■■irma ACTIVISION zacz?ta 
Im w ostatnirn okresie coraz le- 
I - piej radzic sobie na rynku gier 
PC, Wygl^da na to, ze dotychcza- 
sowi giganci po serii mizernych pro- 
duktöw ust^pujg pola firrnom mniej 
znanym, ale maj^cym w za- 
nadrzu ciefcawsze tytuly. Sy- 
tuacj? t§ swietnie ilustruje 
gra z katalogu ACTIVISION 
- golf JACK NICKLAUS 4, 

W sytuacji, gdy nie tak daw- 
no ujrzal swiatto dzienne 
bardzo dobry konkurent 
LINKS LS, bonzowie 
opöznili wydanie swoje- 
go dziecka, aby w tyrn 
samym okresie nie koli- 
dowaty ze sob§ na rynku 
dwie podobne produkcje. Zapewne 
wi^kszosc mitosniköw golfa dosko- 
nale kojarzy pana Jacka Nicklausa. 
Niemifosnikpw inform uj§, ze jest to 
jeden z. najbardziej znamienitych 
zawodniköw tej dyscypliny na swie- 
cie. Ma on na swoim künde worek 

+ 

tytuföw mistrzowskich, a jego diuga 
kariera jeszcze si§ nie skpriczyta. 

Gra firmowana przez osobe ze 
znanym nazwiskiem zyskuje na 
populamosci. Posiada bowiem 
: gwarancj$ fachowej oprawy stwo- 
rzonej pod czujnym okiem mistrza. 
JACK NICKLAUS 4 jest przezna- 
czona dia kazdego gracza pod wa- 
runkiem. ze posiada on odpowied- 
ni sprz?t i szczypt? pasji. 

Istnieje mozliwosc rozgrywania 
pojedynkow w maksimum cztery 
osoby (to takie optimum zalecane 
"przez producenta) na trzy sposo- cy. Ostani^ mozliwoscig jest sko- 
rzystanie z uslug Internertu w cefu 
sprawdzenia swoich umiej^tnosci 
w pojedynku z czarnym bratem 
z RPA, Jed.nak esencjej grania jest 
rozgrywka skladaj^ca si$ z trybu le dwa ostanie s^ uzaleznione od 
mocy twojej maszyny. Gdy juz wy- 
Taerzesz sobie pewng postac, na- 
dejdzie chwila wyboru jednego 
z toröw, a tych na jednym kr^zku 
jest az pifc. $3 one zröznicowane, 
zazwyczaj nieröwne, pozbawione 
na catej powierzchni trawy, poro- 

sni^te dziesi^tkami drzew, krze- 

wöw i innych wytworöw matki na- 
turystki. Szczerze powiedziawszy 
wyg I ^dajq bardzo rea I istyczn ie , 

praktyki, pojedynczego meczu 
oraz kariery obejmuj^cej wszyst- 
kie konkurencje. 

Po tej selekcji przechodzisz do 
kotejnego menu, w ktörym nad- 
chodzi czas na wybranie ptd, po- 
ziomu trudnosci, zdefiniowania 
warunköw atmosferycznych oraz 
rozdzielczoöri wraz z detalami wy- 
swietlanej grafiki. ile poprzednie 
elemementy zalezaty tylko f wy- 
l^cznie od twoich preferencji, o ty- 

szczegölnie nieröwnosci po- 
wierzchni. ktöre czuje si? niemalze 
pod stopami. Takie sugestywne 
potraktowanie placu gry, stworzo- 
nego ze digitalizowanych obiektöw 
powklejanych do wyrenderowanej 
powierzchni ziemi, wpfywa na ol- 
brzymi^ miodnosc rozgrywki. Wy- 
sok^ zawartosc cukru w miodzie 
podtrzymuj^ wysmienite animacje 
golfistöw - wiernie oddaj^ce ruchy 

zywych fudzL Takt efekt uzyskano 

przy zastosowaniu techniki 
motion capture. Na ekranie 
monitoröw wygl^da to za- 
böjczo, poniewaz grafika 
wyswietlana jest w wyso- 
kiej rozdzielczosc w 167 
milionach koioröw! 

Podoba mi sie, £e po 

uderzenia piteczki 
nie trzeba czekac 
w nieskonczonosc 
na wygenerowanie 
kolejnej planszy, ni, nie byfoby zadnych utrud- 
nien. Na uwag? zastuguj^ bar- 
dzo dobre efekty dzwi^kowe, ktö- 
re zostaty przesamplowane bez- 
posrednio z pola golfowego i oto- 
czenia przyrodniczego. Teraz jest 
to juz Standard, ale bez niego nie 
ma mowy o dobrym golfie. Pew- 
nym novum zastosowanym 
w JACK NICKLAUS 4, a maj^cym 
w zamierzeniu autoröw byc jed- 
nym z najwi^kszych atutöw gry 
jest wbudowanie edytora toröw. 
Dzi^ki niemu mozesz dowolnie 
skonstruowaö tor wedle wfasnej 
wizji lub wzoruj^c si§ na jednym 
z gotowych. Jest to rozwi^zanie 
ciekawe, ale przeznaczone wy- 
t^cznie.dlagolfofilöw. 

JACK NICKLAUS 4 to bardzo do- 
bra pozycja. Charakteryzuje sf$ wy- 
smienite grafik^, bardzo dobrym wtM*jJ**jf r^^o^t Jock Nichlnus A - Counlry Club al Itie South Qvra Üiaw ßp&on* y.elp by wynikaj^ce z najnowoczesniej- 
szych osi^gni^c techniki. Przede 
wszystkim zabawa polega na gra- 
niu przy wykorzystaniu jednego 
komputera stacjonarnego, Drugim 
Variante m sq rozgrywki sieciowe, 
ktöre äz tak bardzo golfowi nie s^ 
potrzebne, ale idealnie sprawdza- 
jg si? w rozlegtym zaktadzie pra- 

diwif kiem, prost^ obsiug^ i edyto- 
rem toröw. To po prostu dobra gra! 

Wkik 
DYS1RYBUT0R PC - OPTIMUS BIS CENA: -P° 

TERMIM WYDAHIA PL - WE2MMY 

PC WM'95 MÜd. Pentium 90, 16 MB RAM 

OCEIMA: "7/10 
33 ist 4? r>& 
cofajg si§ i przeszkadzajg przeciwniko- 
wL Dopiero po przej§ciu pifki napastni* 
cy i pomocnicy szturmem przemiesz- 
czajg si§ na potow§ rywala. Zazwyczaj 
nie sg to skomasowane ataki , ponie- 
waz do kontry wystarczy dwöch, gora 
trzech pacjentöw. Swietnie prezentuj^ 
si§ puiapki ofsajdowe. Przy tej laktyce 
obrona ustawiona jestw linii bez libero. 

Podczas dtugiego podania lub pröby 

zagrania do przodu, wszyscy robi^ 
wyjazd", zostawiajqc przeclwnika na 
spalonym. Jednak kto mieczem wojuje 
ten od pochwy ginie, jak powiedziat 
möj kolega, ktöry wpadi ze swoj^ 
dziewczyng. Nie radz$ tego pröbowad WORLDWIOE SOCCER pita 
o nieprawdopodobnych roz- 
wigzaniach technicznych 
i miodnosci przewyzszaßcej dokonania 
poprzedniköw. Na Sega Saturn dost§p- 
na jest juz nowa wersja WORLDWIDE 
SOCCER98, podczas gdy na PC uka- 
zata si§ ta sprzed roku. Konwersje tytu- 
!öw z PC na konsole lub odwrotnie s$ 
zazwyczaj gorsze od oryginalu, co po- 
twierdza przyktad PeCetowej FiFA'97 - 
lepszej od kaidej wersji konsotowej. 
Niestety, stara prawda potwierdza sie 
i w przypadku WORLWIDE SOCCER. 
Nie oznacza to bynajmniej, ze WORL- 
DWIDE SOCCER PC jest gr^ kiepsk^. 

Po prostu w wersj? na Sega Satum gra 
sie z wi§ksz3 swobodg i wyczuciem. Le- 
gendama FIFA'97 i tak w kilku eiemen- 
tach zostaia zdekfasowana. x 

WS oferuje kilka nieämiertelnych 
tryböw rozgrywek: pojedynczy rnecz, 
liga, rozgrywki pucharowe, giercowa- 
nie przez kabel oraz rnecz z regutg zto- 
tego gola. Dodatkowo masz mozliwosd 
wyedytowania wlasnych zawodniköw. 
Poniewaz brakuje oryginalnych na- 
zwisk (ewidentny minus), nalezy od- 
niesc si? do tego pomystu z uznaniem 
Mieszkaniec Starego Kontynentu 
uwielbia jednak, jak w bramce repre- 
zentacji Polski stojg Szamotulski lub 
Szcz^sny. Japoncom to tak specjalnie 
kilka zdrowych metröw zanim upad- 
nie, Poza tym nagta zmiana kierunku 

biegu nie objawia si$ obrotem woköt 

wtasnej osi przy biernej postawie pit* 
ki, poniewaz pitka zawsze zagarni^ta 
zostaje pi^tkq z gracß Ronaldo. Na 
gleb$ powality mnie röwniez dwa ro- 
dzaje zwodöw, ktöre wykonujesz 
z dzieci^c^ latwosci^. Do tych fajer- 
werköw techmcznych nieodzowny 
okazuje sie wieloprzyciskowy System 
sterowania. 

Zasysa röwniez mnogosc zagrari 
i swoboda ich wykonywania, lepsza niz 
w FIFA'97. Sam rnecz ukazany jest na 
kilka sposoböw. Wszystko widac jak 
na dloni, a jak masz z czyms problemy, 
wystarczy rzucit okrem na praktyczny 
skaner, Podoba mi si§ grafika, szcze- 
gölnie ta w wysokiej rozdzielczosci. 
Niestety, do ptynnej animacji nie- 
odzowne s$ mocarne pentiawki, ktöre 
bytyby w stanie obrobic tysi^ce polygo- 
nöw i tekstur. Momentami zatamujg si? 
wektory, jakby byfy niedopracowane. 
Byc moze jest to wynik mojego proce- 
sora, ktöry w wysokiej rozdzielczosci, 
przy detalach na maksa w palecie 
65.000 koloröw, nie radzit sobte z li- 
czeniem. Gprawie dzwiekowej mam 
do zarzucenia cienäutki komentarz. 
Ten pan emocjonujgcy si§ pitkarskim 
spektaklem powinien na targu handlo- 
wac kotami z gatunku dachowcöw-go- 
I? biotapow. Za to efekty i muzyka s§ 
na dobrym poziomie. Gdyby nie deno- 
minacja, wolne doczytywanie danych 
oraz INTERNATIONAL SUPERSTAR 
SOCCER na PSXa dalbym wyzszsj 
ocan$, bo warto t? gr$ miec. 

Wkik nie przeszkadza, poniewaz dla nich 

nie ma to najmniejszego znaczenia, 

a zdecydowanie podnosi koszt wypro- 
dukowania gry. Po pewnym dopiero 
czasie przyzwyczaitem si§ do Kowal- 
skiego w rolä golkipera biaio-czerwo- 
nych. Nie ma druzyn klubowych r ale 
i tak nalezy si? cieszyc, ze Zöttki taska- 
wie nas potraktowaty oferujgc petny 
zestaw reprezentacji narodowyc'h.» 

Przed przyst^pieniem do strzelania 
bramek masz mozliwosc wyboru sWa- 
du, ustalenia taktyki oraz ustawienia 
zawodniköw na boisku. Niby wszystko 
jest nienowe i w normie, ale uwaga! 
Taktyka nie dziala dopöki jej nie uak- 
tywnisz odpowiednim klawiszem. Jesli 
grasz defensywnie z taktycznym usta- 
wieniem na kontry, to twoi kolezkowcy Z kolejnych nowinek, jakie od razu 
przykuty moß uwag^, to sposöb pro- 
wadzenia piiki. Rozp^dzony pilkarz 
musi miec miejsce na wyhamowanie, 
co jest oczywiste, aJe rzadko 
uwzgl^dniane w grach. Zeby dobrze 
rozp^dziö zawodnika, nalezy uzyc 
klawisza turbo. P^dzqcemu tatwiej 
odebrac pitk? zwykiym podstawie- 
niem nogi lub wsüzgiem, a gdy wej- 
dziesz w ntego barkiem, przelatuje 

Sega PC DySTRYBUTOH PC - M1RAGE CEWAi -5» 

TERMIN WYOANIA PL - MIE2«AHY 

PCWIH'95 «In- Pentium 90. 8 MB RAM 

DEMO: CD 49 
OCEIMA: 7/10 
Gry managerskie cieszg si§ 
na swiecie sporym powo- 
dzeniem i majg statg grup? 
wyznawcöw. Popularnosci^ nie 
przebijafe wprawdzie wyscigöw sa- 
mochodowych czy strategii w cza- 
sie rzeczywistym, ale i tak mog$ li- 
czyc na cigglosc sprzedazy. Wyda- 
wanie tego typu produkcji jest zu- 
petnie bezpieczne. 

Najpowszechniejsze sg manage- 
ry pilkarskie, jako pewniaki finanso- 
we ze wzgl^du na olbrzymi?} popu- 
larnosc pilki noznej na Starym Kon- 
tynencie a takze w Ameryce tacin- 
skiej. Od czasu do czasu pojawiaty si$ 
na rynku gry managerskieo koszyköw- 
ce i hokeju na lodzie, jednak ich byt 
rynkowy byl na tyle krötki i mafo inten- 
sywny, ze mijaty niezauwazalnie. Do6c 
ryzykownym posuni?ciem w dziedzinie 
tego rodzaju gier byto wydanie przez 
giganta ELECTRONIC ARTS niemiec- 
y kiej produkcji TEAM F1. Ryzykowne, 
bo pomimo olbrzymich naWadöw fi- 
nansowych na Formul§ Pierwszq na 
swiecie oraz niesamowitej widowisko- 
wosci wyscigöw, potencjat fanöw (i za- 
razem kSientöw) nie jest wcale taki 
wielkL Moze za wyj^tkiem Niemfec, 

gdzie fantastyczna postawa Michaela 

Schumachera wykreowata go na boga 
oraz rozpalila zainteresowanie naj- 
szybszymi i najniebezpieczniejszymi 
wyscigami na Swiecie. 

TEAM F1 jest managerem stajni 
Formuty Pierwszej, przeznaczonym 
dJa jednego !ub maksimum czterech 
graczy na jednym komputerze. Do wy- 
boru sq trzy poziomy trudnosci. Po 
przebrni^ciu przez wst^pne menu, mo- zesz zdefiniowac w inny sposöb po- 
ziom trudnosci rozgrywek. Polega to 
na rozpocz^ciu gry z pewnyrni, juz 
gotowymi preferencjami dotycz^cy- 
mi zatogi, obstugi technicznej, gazy 
dla pracowniköw i wielu innych opcji 
konfiguracyjnych. JeSli czujesz si§ 
na sitach i nie potrzebujesz pomocy 
i je} egzystencja na rynku. 
W zwi^zku z tym do twoich 
obowi^zköw nalezy pozyski- 
wanie pieni^dzy od sponso- 

röw, regulowanie naleznosci 
za hotel, zacigganie w banku 
pozyczek, sptacanie ich, usta- 
lanie gaz dla kierowcöw i sze- 
komputera, mozesz sam wszystko 

ustaliä, pod warunkiem doskonaiej 

znajomosci tematu. Teraz zaczyna si? 
prawdziwa gra, ktöra polega na walce 
o pieneadze i zdobyciu jak najwi^kszej 
pozycji w branzy. Twoje zadania jako 
managera s$ w tej grze bardzo rozbu- 
dowane i zaawansowane pod wzglg- 
dem merytoryczno-technicznym. 
W TEAM F1 musisz byc absolutnym 
omnibusem, bowiem twoja robota po- 

dzielona jest na kilkanascie cz^sci. 

Najwazniejsza jest dzialka finansi- 
sty, od ktörego zalezy kondycja iirmy reg innych upierdliwosti. Kolejnym wy- 
mogiem gry jest doskonafa znajomosc 
mechaniki bolidöw, poniewaz to ty de- 
cydujesz, jakie opony b^dzie miata ma- 
szyna, jaki silnik b^dzie jej sercem, ja- 
kie spojiery majg byc zamontowane itd. 
Od tego wszystkiego az rozbolata mnie 
gtowa, zwtaszcza, ze wi^kszosc cz§sci 
musisz zamawiac w innych sklepach 
i pamieta<5 o robienki zapasöw, 
ze wzgl^du na szybkie zuzywa- 
nie si? poszczegölnych cz?sci. 

Wnikliwi wiedz^ zapewne, ze 
wyscigi F1 sponsorujg najwi^k- 
sze firmy branzy motoryzacyj- 
nej. Sponsorowanie nie opiera 
sie bynajmniej na ptaceniu kilku 
milionöw dolaröw w zamian za 

Ilogo na spojlerze, tylko na toze- 
niu olbrzymich pieni^dzy na ba- 
dania i rozwöj nowych technolo- 
1MMx 

Po 

IHM* StlS 

1H)x Bro 


1WJX Spo UM 

Mm-/. UcM.I- StB Hg Caponily uscd» fi1- 8 ö H IS: 

gii. Wi$kszosc z nich jest opatentowy- 
wana P a nast^pnie testowana na to- 
rach F1 . Gdy pozytywnie zdadzg eg- 
zamin r pewne rozwiqzania techniczne 
i lechnologiczne przenoszone s^ do 
seryjnie montowanych aut. A ponie- 
waz gra TEAM F1 charakteryzuje si? 
oibrzymim realizmem, autorzy nie mo- 
gli zapomniec i o tym fakcie. Oczywi- scie wynalazki nie powstajg same, 

wi?c caty czas musisz koordynowac 
wszystkie prace i dofinansowywac 
coraz nowsze projekty i dziaty. 
W tzw. mi^dzyczasie wykonujesz 
setki telefonöw, tysäqce rozmöw, 
analizujesz dane statystyczne z te- 
stöw, prob, tagodzisz konflikty i za- 
targi. Od czasu do czasu zwalniasz 
mechaniköw, zatrudniasz nowych 
i caty czas pilnujesz, aby cz§sci byiy 
na czas i zeby nigdy si$ nie spöznic 
na samolot, ktöry dowozi d§ na na- 
stepnywyscig. 
Sam wyscig sktada sf^ z elimina- 
cji, ktöre wptywajg na pool position 
twoich kierowcöw i samego wyscigu. 
Abys si§ nie nudzit, masz moziiwoic 
obejrzenia emocjonujgcych szarz kie- 
rowcöw, co z punktu widzenia gracza 
jest interesujgeq odmian^. Jak na ma- 
nagera, przebieg zawodöw zostal zre- 
aiizowany catkiem przyzwoicie, choc 
do doskonatosci mu daleko. 

Grafika w TEAM F1 jest ladna i przy- 
jemna dta oka. Wy§wfetla si? w wyso- 
kiej rozdzielczosci r ktöra obecnie jest 
juz standardem. Caty czas przygrywa 
fajna muzyczka, ktöra raczej nie moze 
si? znudzic, bowiem przewija si§ non 
stop kilka zröznicowanych kawalköw. 

Miodnos6 TEAM Fl to rzecz trudna 
do zdefiniowania, poniewaz inaczej na 
nig spojrzy fachowiec i jeszcze inaczej 
zupetny lajkonik. Fachowcowi spodoba 
si§ zapewne obszeme potraktowanie 
gry. dziesialki opcji : prawdziwe 

stajnie i nazwiska, a najbardziej 
chyba ewolucja i rozrost iirmy 
wraz z sukcesami sportowo-fi- 
nasowymi. Zöttodziöb moze zo- 
stac przyttoczony ogromem 
opcji, szczegölnie gdy nie zna 
sie na mechanice samochodo- 
wej. Z punktu widzenia tematu, 
ocenitbym t§ gr§ jako interesujq- 
c^ tresciowo, ale sam musisz 

dokonad rozpoznania wtasnych 

sit przed ewentuaJnym zakupem tego 
managera. 

Wicik 

Electronic Arts 

DYSTRYBUTOR PC - IPS CEIMA: -S» 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANY 

PC DQS/WIH'95 Min. 486 DX2/66, 8 MB RAM 

OCEIMA: S/IO 
35 
RESIDENT EVIL to stawny horror 
znany posiadaczom PlaySta- 
tion od okofo roku, Gra narobita 
mnöstwo szumu na catym swiecie, 
a wiele czasopism nazwato ß nawet 
najbardziej przerazaj^ca gr$ wszech 
czasöw. Problem w tym, ze jak sie jej 
dobrze przyjrzec, to jest to klon ALONE 

!IN THE DARK. Czy w takim razie ma 
cos do zaoferowania notorycznym 
uzytkownikom tego typu gier oraz wy- 
znaweom Intela, AMD i Cyrixa? Czy 
faktycznie potrafi zmrozic krew w zyla- 
kach, sci^c biaiko w mi$sniach i wypro- 
stowac wlosy na plecach? 

RESIDENT EVIL to przygodöwka 
z elementami zr?cznosciöwki. Akcja 
pokazywana jest przez nieru- 
chome karnery umieszczone 
w poszczegölnych loka- 
cjach. Wszystkie Ha to wy- 
B renderowane, statyczne 
obrazkL Postacie w grze 
s$ tröjwymiarowe, bar- 
dzo tadniewymode Iowa- t 
ne, sktadajq si§ z bardzo \ 
duzej ilosci polygonöw. 

Akcja gry zaczyna si§ 
w momencie, gdy Bravo 
Team, cz§sc oddziatöw 
STaRS (Special Tactics 
and Rescue Squad) zostaje 
wyslana do Racoon City, 
matego miasteczka w USA. 
Kiedy kontakt z Bravo si§ ury- 
wa, zostaje wystany Alpha Te- 
am, wktöregosWadziesgm.in. } 

Chris Redfield i Jill Valentine. 
1 Gracz moze wcielic sie w jed- 

Ing z tych postaci, co zreszt^ da- 
je dwie rözne gry (i jeszcze 
wi^cej mozliwych zakori- 
czeri), Gra Chrisem jest 
bardziej zr^cznosciowa i duzo trud- 
niejsza, natomiast gra Jill po~ 

lega na kombinowaniu i jest 

iatwiejsza (he he). 

„Chcialem, by gra dawata 
poczucie uczestnictwa w fil- 
mie, w horrorze" - möwi Shinji 
Mikami, glöwny designer. Nie 
to dziwnego, jego inspiraej^ 
byt stynny wtoski film „Zom- 
bie". n Kiedy go oglgdafem, to 

myslalem, ze wiele rzeczy zrobitbym 
inaezej, inaezej poustawiatbym w^tki 
i wydarzenia". I faktycznie, marzenie 
Mikami zostato spetnione: gra jest inte- 

Iligentnq mieszankg wielu niekoniecz- 
nie najwyzszej klasy horroröw. Mamy 
tutaj obowiqzkowych zombie (wt^cznie 
z psami zombie), w§ze zjadaj^ce ludzi, 
olbrzymie paj^ki, itp. Co ciekawe, za- den z potworöw wyst§pujg- 

cych w grze nie jest pocho- 
dzenia nadnaturalnego, jest 
natomiast mutantem tqczq- 
cym cechy ludzkie i animalne. 
stawiane wszystkie postaci 
3D... Wyobrazcie wi$c sobie 
sliczne, ostre postacie na roz- 
mytym, rozpikselowanym tle. 

Po trzecie, graeze PC sg 
przyzwyczajeni do nagrywa- 
nia stanu gry w dowolnym 
momencie. Tymczasem RE- 
SIDENT EVIL posiada Sys- 
tem, w ktörym gr$ nagrac 
mozna tylko wtedy, jesli znaj- 
dziemy ta6m§ do maszyny do pisania, 
a pözniej na tejze maszynie ow§ ta- 
sm? wykorzystamy, Pomyst ten miat 
zapewne zwi?kszac napi?cie, a tym- 
czasem tylko pogt^bia frustraej?. 

Zeby jednak wszystko byto jasne: 
jest to gra bardzo dobra. Nie stata si? 
superhitem na PlayStation tylko dlate- 
go, ze wczesniej podobnych gier na 
te konsole nie byto. RESIDENT EVIL 
wyjqtkowo umiej^tnie nasladuje hor- 
rory klasy B (wlgcznie ze stylem mö- 
Wifkszosc napotkanych 

monströw mozna poko- 

nac za pomoc^ dobre- 

go zelaza (wojskowe- 

go noza, shotguna, 

bazooki, miotaeza 

ptomieni), ale sq i ta- 

kie, ktöre trzeba zabic 

podst^pem (np. zrzu- 

cajgc na nie posqg). 

Niektörych nie da rady 

tkngc i jedyne co mozna 

zrobic, to wypetnic 

pampersa i zwiac. Ten 

brak pewnosci kazdej jakies dwadziescia klatek na sekund?. 
Jest to, oczywtöcie, w miar? ptynnie, 
ale nie tak, jak mozna by oczekiwac od 
gry, w ktörej w koricu tylko postacie s^ 
3D, a tfa to zwykte rendery. 

Po drugie, gra jest czystq konwersjq 
z konsolL Nie mam nie przeciwko kon- 
solom, ale w tym przypadku chodzi 
banal, ze wszystkie tfa gry pozostaty 
w niezmienionej, niskorozdzielczoscio- 
wej formie, czyli VGA (okolice 320x240). 
Wt^cznie z menu wyglgda to 
zatosnie, Zwtaszcza» ze w rze- 
czywistosci gra dziafa 
w 640x480 i tak tez s$ przed- .... skanowali t?czöwk? oka najprawdzi- 
wszegotrupa... 

HardDrinking Man 

Capcom/VIE OVSTRVBUTOfl PC - 1 PS CEIMA: -P° 

TERMIN WYDANlfi PL - NIE2NANY 

PC WIH'95, 3dh Min, P100, 16 MB RAM / V N 6/^0 chwili umiej^tnie buduje atmosfer§ za- 
grozenia. 

Byto troch? miodu, czas na tych? 
dziegeiu. Po pierwsze RESIDENT EVIL 
to gra tylko i wytqcznie na akceleratory 
3D (konkretnie 3 Dfx, Rendition i Mysti- 
que). Nie uznatbym tego za wad$, gdy- 
by nie fakt, ze gra na Pentium 200 
MMX z 3Dfx chodzi - tak na moje oko - wienia bohateröw) i dostareza na- 
prawd? wielu godzin dobrej zabawy. 
Logiczne, ale ciekawe zagadki, prze- 
razaj^ce monstra, zaskakujqcy bieg 
wydarzen oraz rewelacyjna wr^cz at- 
mosfera powodujq, ze posiadfosc 

w Racoon City zawtadnie naszg wy- 

obrainiq bezpowrotnie. 1 postawmy 
kropk? nad j": gra jest naprawd? 
straszna. Ale jak mogto byc inaezej, 
kiedy nawet do reklamy, twörey ze- 


^^^^^^M-VW 3i 
Ul \U 

zy chciaibys byc wampirem? 

Dysponowad zdumiewaj^ 

sitqizdolnosciami,aletezcier- 

piec z powodu strasznego gfodu - gto- 
du ciepfej krwi... Takq mozliwosc ofe- 
ruje ci wtaSnie gra BLOOD OMEN: 
LEGACY OF KAIN, w ktörej wcielasz 
si? w spragnionego krwi i zemsty Ka- 
ina. ükazata si$ w ubiegtym roku na 
konsol? PlayStation i bardzo szybko 
stata si? przebojem. Teraz takze my, 
posiadacze PeCetöw, mozemy czer- 
pac perwersyjn^ przyjemnosc z za- 
spokajania nieludzkiej zqdzy Kaina. FILARY NOSGOTH Kain byt mtodym szlachcicem, ktö- 
ry szukai sfawy i bogactwa na prowin- 
cji Nosgoth. Tarn tez, po wyjsciu z go- 
spody, zostat napadni^ty przez bän- 
de opryszköw i zamordowany, I to 
bytoy juz koniec historii aroganckiego 
mtodzieiica, gdyby nie wtr^cil si? do 
niej nekromanta Mortanious, ktöry 
u bram Piekief zaoferowat mu sw$ 
„pomoc" w powrocie do swiata zy- 
wych. Zaslepiony z^dz^ zemsty Kain 
zgodzit si$ na wszystko, nie zwazaj^c 
na cen?. I tak oto obudzif sie w kryp- 
cie grobowca ... jako wampir. Z zado- 
woleniem odkryt w sobie olbrzymig 

sif§ i magiczne zdolnosci. Z drugiej 
strony ludzie zacz?li sr? go bac, slori- 
ce ostabiato, woda i deszcz pality je- 
go ciato. I to nieustajgce pragnienie 
cieptej, ozywczej krwi, ktöra goita je- 
go rany i utrzymywata go w tym nie- 
naturalnym stanie pomi§dzy zyciem 
a smierci^. Musiat pic krew, krew po- 
konanych tajdaköw i krew niewinnych 
ofiar, by przedtuzac w nieskoriczo- 
nosc swg egzystencj?, by dopefnic 
zemsty, by... znalezc sposöb na zdj?- 
cie z siebie kl^twy wampiryzmu! 

Idqc za rad^ Mortaniousa, Kain 
odszukaf rnonumentalne Filary Nos- 
goth, stoj^ce w magicznym kr^gu 
wysokie kolumny r z ktörych kazda 
reprezentowata pot^zng sü§ spaja- 
J3C3 cat$ krain§. W srodku kr?gu, 
Kain ujrzat ducha Arial, ktörg repre- 
zentowata Kolumna Röwnowagi. 
Arial zostata brutalnie zamordowa- 
na. Jej kochanek, Nupuprator repre- 
zentujgcy pot^ge Umystu oszalat, 
podejrzewaj^c pozostafych z Kr?gu 
Rlaröw zbrodni? i zaatakowat 
wszystkich sw§ mentalnq sif$, do- 
prowadzaj^ do oW^du. Krgg roz- 
padt si§, a kazdy z Filaröw zapra- 
gngf wtadac swiatern samodzielnie. 
Kain, aby pozbyc si§ kl^twy, b^dzie musiat odnowic Filary Nosgoth, a je- 
dynym na to sposobem jest znisz- 
czenie wszystkich cztonköw Kr?gu. dla dorosfych. Zreszt^ i tak klimat 
BOiOK jest wystarczafeco ci§zki, 
mröczny i ponury, spfywafecy krwiq, 
okrucienstwem i tragedi$ istoty opfta- 
nej niepohamowanq zqdzq. Groza jest 
wr$cz namacalna. Niesamowite wraze- 
nie pot^guje oprawa gry, mroczna grafi- 
ka, upfywaßcy czas mierzony zmiana* 
ml pory dnia i kolejnymi fazami ksi^zy- 
ca, efekty graficzne w postaci btyskawic 
rozswietlaj^cych mrok. Muzyka jest na- 
strojowa, dzwi^ki realistyczne - od legte Jest raczej linearna, ale dzi§kr 
olbrzymiemu rozmiarowi swia- 
ta i prostym zagadkom logicz- 
nym, wcale si§ tego nie odczu- 
wa. Podczas swej w^dröwki, 
Kain odwiedza rözne miejsca: 
podziemne lochy, jaskinie, 
krypty, äwiqtynie, wioski i mla- 
steczka. Na poczgtku jedynq 
broni^ Kaina jest zwykty miecz 
i magiczne pociski. Z czasem zdob?- 
dzie zbrofe, mas§ czaröw zaröwno 
ofensywnych, jak i defensywnych oraz 
nowe bronie. Morgensztern postuzy mu 
do rozbijania kamieni zagradzajqcych 
przefscie i ogtuszania przeciwniköw. 
Z par^ toporöw w obu dtoniach b?dzie || 
wirowat, wycinaj^c w pien zaröwno wro- 
gow, jak i drzewa. Kain nauczy si? tez 
przemieniac w nietoperza i dzigki temu 
btyskawicznie zmieniac lokacje na ma- 
pie. Zmieniony w wilka b^dzie mögt 
DIRA NECESSITAS Kain jest wampirem i na kazdym 

kroku doswiadcza konsekwencji swego 
stanu. Jak bohater antycznej tragedii, 
jest skazany na swöj los i nie ma wybo- 
ru. Musi dawac upust swej zqdzy i zabi- 
jac, by przezyc i ocalic sw$ dusz§. Pa- 
radoks! Gdy zaczyna brakowac mu 
krwi, serce wali jak oszalate, coraz 
szybciej, przypominaj^c koniecznosci 
tankowania. Dobrze, gdy wöwczas 
w poblizu jest jakis przeciwnik, ale sq 
chwile, gdy nie ma wyboru i wtedy mu- 
si mordowac niewinnych mieszkaricöw 
wioski lub bezbronnych ludzi 
przykutych taricuchami do 
sciany, btagajqcych litoscL. 
Wyssane ofiary zmieniaj^ si$ 
w duchy, ktöre zamiast krwi 
„oferujq" Kainowi b^kitny fluid 
- magiczn^ energi§- 

Szkoda, ze Kain posila si§ 
telekinetycznie (struga krwi 
ptynie w powietrzu), oszcz?- 
dzajqc nam widoku swych bia- 
fych ktöw rozrywaj^cych t^tni- 
c§ ofiary. Ale wtedy gra bytaby uderzenia dzwonöw, wycie wiatru, j^ki 
konaj^cych i cierpiqcych, szcz^k stall . 
Niski, gtf boki gtos lektora komentuj^ce- 
go wydarzenia intensyfikuje napä?cie. VAE VICTIS! - Taki okrzyk bojowy wznosi Kain 
podczas gry, choc ucho Polaka odbiera 
cos w rodzaju n Hej, Wiktor" (sie!), za- 
miast taciriskiej senteneji „Biada zwy 
ci^zonym". BOIOK ma Charakter typo 
wo zn?cznosciowy, choc niektörzy usi 
iuj^ w niej dostrzec uproszone RPG 
Fabute poznajemy podczas gry, sktada 
my z kolejnych strz^pöw informaeji • j\t szybko biegac 1 skakac. Forma mgty 
pozwoli mu przenikac przez szczeliny 
i dostawac sif w trudno dost^pne miej- 
sca. Wreszcie nauczy si§ zmieniac wy- 
glqd tak, aby przypomänaö czlowieka, 
dzi^ki czemu b§dzie mogl rozmawiac 
z mieszkaiicami wiosek (z kazdym!) 
i zdobywac cenne informaeje. 

W BOIOK miatem okazjg grac na 
PlayStation. Na ekranie telewizora 21" 
wyglqdat wysmienicie, na monitorze juz 
gorzej, nie möwige ptynnoscL Szko- 
da, ze konwersja sprowadzila si§ jedy- 
nie do fizycznej zmiany formatu i nie 
wykorzystano mozliwoäci ^rodowiska 
PC. Nie möwi? tu tylko trybach gra- 
ficznych r ale i takim szczegöle, jak 
mozliwosc zapisu stanu gry tylko w kon- 
kretnych miejscach, Zaniza to ocene. 
ale i tak gra otrzymuje moene 7 - po 

i? ■ f^-n 1 


• - .v <~, ' - ■V «ttr *■ 4. 


prostu, wei^z jest bardzo miodna, bar- 
dzo ktimatyczna i zapewnia zabaw§ na 
wiele dtugich dni i noey. Zresztq sami 
zobaezeie, jak to jest byc wampirem. 

Hunter 

Activision ■ fl BYSTFYBUTOR PC - QPTIMUS BIS 
TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANY 
PC WIN'95 Min. Pentium 100, 16 MB RAM 

OCENA: 7/nO 


s 
3? 

Firma PHILIPS to prawdziwy 
gigant. Ostatnimi czasy do 
gfowy gigantowi wpadt po- 
myst, aby zabrac si§ za wydawa- 
nie gier komputerowych. W ten 
sposöb pod skrzydfami PHILIPSA 
znafazfa sie firma CRANBERRY 
SOURCE LTD. QUINTESSEN- 
TIAL ART OF DESTRUCTION 
(QAD) to chyba pierwszy produkt, 
jaki powstaf z tej wspötpracy. (Tu 
trzeba napisac, ze PHILIPS ME- 
DIA zbankrutowat, a produkty 
przejgt INFOGRAMES - M'NEZ). 
QAD dziata pod DOSem. Ma 
skromne wymagania sprzetowe, 
bo rekomendowane przez produ- 
centa jest Pentium 60. Gra to typo- 
wa zr^cznosciöwka, nie möwimy 
tu o zadnej realnoSci, jakosci sy- 
mulacji czy wiernym oddaniu wa- 
runköw panujgcych na polu walki. 
Nie z tych rzeezy. Pomyst jest taki: 
jestes najemnikiem i zajmujesz sie 
ratowaniem rozbitköw z röznych 
planet i w ten sposöb zarabiasz na 
swoje utrzymanie, a za zarobione 
pienigdze kupujesz lepszy sprz§t 
do statku. Twoje zycie utrudniajq 
konkurenci, ktörzy dla podobnych 
korzysci zajmuj^ si§ tq samq pro- 
fesj^ Taki pomyst na gr? moze si? 
podobaö - jak na zr§cznosciöwke, 
cafkiem niezle. Zaraz po urucho- 
mieniu QAD nieodparcie przypo- 
minaj^ mi si? stare czasy Commo- 
dore 64 lub Atari 800, a to za spra- 
w§ wyraznie wyczuwafnego klima- 
tu QAD. Niestety, stare czasy 
przypom i n a jeszcze ni ska roz- 
dzielczosc (320x200 w 256 kolo- 
rach), w ktörej praeuje engine gry. 
Ale dobra, to jest zr^cznosciöwka 
i nie b^d§ wypatrywat nieprzyja- 
ciela z 5 kilometröw. 

Niskie wymagania sprz§towe sg 
niestety widoczne na ekranie. Mo- 

delowanie terenu przypomina MA- 
GIC CARPET, w ktorym takze byio 
duzo pagörköw. Teren catkiem 
urozmaicony. Statki wyglgdajq 
niestety gorzej, co odniesc mozna 

do pozostafych 
obiektöw. Naj- 
gorzej wyglejda- 
jq. ludkowie, ktö- 
rych si$ ratuje. 
Po prostu lemirt- 
gi. Dzwitjk towa- 
rzyszqcy grze 

zdecydowanie 
kojarzy sie ze 
starymi grami 
z „Ataryny" lub 
„Komody". 

Cala gra na- 
tomiast powala 
monoton nosci^ 
akeji poszcze- 
gölnych scena- 
riuszy* Zmiany 
dotycz^ jedynie 
rozmieszczenia 
celöw, kierunköw, 
z ktörych atakujq 
wrogie statki i pozio- 
rnu trudnosci. Wszyst- 
kie misje, a jest ich 
trzydziesci, przebiegaj^ bardzo 
podobnie - wieje nud§. Jesu robi 
si<? trudno, wystarczy dwa - trzy 
razy spröbowac, aby znalezc spo- 
söb na misj§. Wi^ksza niespo- 
dzianka czeka w demonstraeji do- 
t^ezonej do QAD, Napis pojawia- 
j^cy si§ po uruchomieniu tej opejr 
informuje, ze demo QAD ma za 
zadanie wprowadzic graeza do 
swiata stworzonego przez auto- 
röw. Na pocz^tku nie nowego, 
kapsuta ratunkowa, ludziki, baza 
oraz pojawiajqcy si§ przeciwnicy. 
Nauk§ z prezentowanego demo 
wyci^gn^tem takq: zeby wygrac, 
trzeba uratowac 75% zywych lu- 
dziköw z powierzchni pla- 
nety i nie ma sensu strze- 
lad do przeciwnika, to zbyt trudne i zajrnuje cenny czas, nie 
przynosz^c zadnych korzysci. 
Skoro przeciwnik röwniez nie 
strzela to... Jeszcze nie wiesz? 
75% ludziköw zywych... Reszt? 
ni sg ci goscie z CRANBERRY 
SOURCE LTD. tudzitem si$ ze 
gry maj^ uezyc, rozwijac f wpty- 
wac na wyobrazni§, szczegölnie 
gry, za ktöre zabrac mogg si? 
dzieci. Za ten swietny pomyst pro- 
ponuj§ jeden punkt na dziesi^c. 
W tej chwili karmif plikami QAD 
swojego trasheana (smietnik) 
w Windows'95, gdzie zamiast 
normalnej ikonki od dzisiaj trzy- 
mam obrazek z aligatorem. 

LMK Qcean/Cranberry 

OYSTRYBUTOR PC - M I RAGE CHMA: -P° 

TERMIN WYDANtA PL - NIE2NANY 

PC DOS/WIM '95 Hin. 436 DX2/S6, 8 MB RAM 

OCEMA: VlO trzeba pozabijac samemu. Jesz- 
cze raz; pozabijac! Logiczne - ze- 
by zrobic dobry uezynek trzeba 
ztapad ptaszka, ztamac mu skrzy- 


detko, a potem je ztozyc, 
a wtasciciela wykarmic 
i wykurowac, Wprawdzie 
w QAD nie ma krwi, ale za 
to ludziki palq s\§ i wylatu- 
j^ w powietrze, humanitär- 
3# ?t 

\x 


Czest, jestem Sonic! Pierw- 
szy i jedyny ponaddzwi?ko- 
^^^ wy i w dodatku niebieski jez 
na swiecie, Czy wiecie, ze w sonda- 
zach populamosci na bohatera - ma- 
skotk?, pobilem Crasha Bandicoota, 
a nawet tego wgsatego hydraulika 
Mario? Jak ja go nie cierpi$„. Ale do 
rzeczy, Swiat jest ponownie w niebez- 
pieczertstwie i znöw macza w tym pal- 
ce ten szalony doktor Robotnik. Tym 
razem jako cel swych chorych podbo- 
jöw wybrat spokojng wysepk? za- 
mieszkang glöwnie przez ptaszki, ktö- 
re nazywaj^ si§ Flickies. AJe nie one 
sg bezposrednim celem Robotnika. 
Flickies pilnujg naturalnego skarbu 
wyspy, a mianowicie Szmaragdöw 
Chaosu. Te szlachetne kamienie ma- 
j$ niezwykt^ möc, ktör^ zfy doktorek 
chce skuprc przeciwko swiatu. Pory- 
wajqc ptaszki, stary szaleniec zamyka 
je w swoich maszynach, tak przez 
niego uwielbianych. Maj3 one strzec 
zagarni^tych skarböw T aby nie dosta- 
ty sie w obce r$ce. Jak si? pewnie do- 
myslacie, jestem jedynym, ktöry moze 
doktorkowi w tym przeszkodzic. Wi$c 
wyruszam natychmiast. Jak sie zaraz 
przekonacfe, twörcy gry przygotowaii 
dla was niespodzianke, ale o tym 
opowie warn juz wesoty wujaszek Jo- 
] seph. 

Dzi^ki, Sonic. Najwazniejszym 
aspeklem nowych przygöd Sonica jest akcja rozgrywajgca si? w tröjwy- 

miarze. Teraz juz nie wystarczy zwi- 
nge sä§ w niebiesk^ kui§ i przeleciec 
z pr$dko§cicj dzwi^ku z lewej strony 
planszy na praw§. Poruszajgc si$ po 
wyspie, trzeba zbierac ztote pierscie- 
nie, ale przede wszystkim uwalniac 
skrzydlatych tubylcöw, teleportujgc 
ich od razu do innego wyrniaru. Na 
pocz^tku trzeba si? przyzwyczaic do 
sterowania klawiszami, bowiem duze 
trudnosci sprawia szybkie przeslizgi- 
wanie si? mi?dzy przeciwnikami, 
a w szczegölnosci rozwalanie ich 
z tradycyjnego „baranka", Ci, ktörzy 
majzj juz przeewiezone palce, nie po- ii i ». winni rniec 
z tym naj- 
mniejszego 
problemu. \ 
Sonic musi przedrzec si§ przez 
poziomy pe!ne zmyslnych latajqcych 
i petzajqcych kreatur, aby na koneu 
dobrac si$ do samego bossa. Zanim 
dojdzie do finatowej konfrontaeji, 
przyjdzie nam wraz z Sonicem poko- 
nac siedem swiatöw, z ktörych kazdy 
sktada si§ z trzech etapöw. Po dn> 
dze do siedziby doktora trzeba b§- 
dzie ominqc sporo putapek. Czasami 
trzeba moknge na deszczu lub bie- 
gac po lodzie, na ktörym o poslizg 
nietrudno. Jeszcze dalej Sonic b$- 
dzie musiat stawiac czota maszynom 
zamrazaj^cym, zäej^cym ogniem al- 
bo dmuchaj^cym spr^zonym 
powietrzem. Na pewno nie 
b^dzie tatwo, Gdy po drodze 
wejdziemy w posiadanie 50 
pierscieni, mamy szanse do- 
stac si? na bonusowe plan- 
sze. I tu spotkat mnie pierw- 
szy powazny zawöd. Prze- 
ciez gdzies to juz widziatem! 
Niestety, pomysf Sonica p?- 
dz^eego po pöf-rurze (ang. 
half-pipe) jest zywcem wyj?- 
ty z poprzedniej cz^sci jego 
przygöd. Czyzby twörcöw nie 
byto stac na cos nowego? 

PeCetowa wersja SONIC 
BLAST 3D to konwersja z 3a- 
turna. I, niestety, niezbyt uda- 
na. Wydaje si? r ze koncern 
SEGA weigz nie bierze po- 
waznie swoich produktöw na 
„blaszaki*. Efektem tego jest 
znaczna utrata jakosci gratiki 
i dzwi^ku. Mimo ze gra dziala takie same jak w poprzednich 
przygodach, co w polgczeniu 
z now^ konwencjg 3D brzmi 
troch? zatosnie. 

Starzy fani mogg byc nie- 
co rozezarowani now$ kon- 
cepcj^ developeröw. Wpro- 
wadzona konieeznose poru- 
szania si? w osmiu kierun- 
kach zdecydowanie spowal- 

. L 
nia tempo zaba- 
wy. Niektörzy mo- 
gq zat^sknic za 
niebieskg smug^ 
przelatujgc^ ekra- 
ny zlewajqce si§ 
w kolorow^ mas^. 
1 nawet speejalne 

turbo wyrzutnie 
i „blast-baranki" 
nie oddadz^ stare- 
go miodu, mimo 
ze trzeci wymiar 
otworzyi przed So- 
nikiem nowe moz- 
liwo^ci. Mysl§ jed- tylko z pakietem Direct-X, to wizualnie 
nie wygl^da najlepiej. Rozdzielczosc 
320x200 w 256 kolorach to dzis troch? 
za mato. Muzyka niezta, ale fajne laty- 
noskie rytmy Samby (wyspy i ten kli- 
mat) stracity na jakosci podezas kon- 
wersji, zreszt^ podobnie jak intro. Od- 
glosy akeji nie wiadomo dlaczego sq 
nak, ze starzy mitosnicy nie odwröc^ 
si? od Sonica. Bardziej ortodoksyjni 
mitosnicy platformowek b^dg musieli 
si$ przyzwyczaic do szalej^cej ostat- 
nio tröjwymiarowosci. Szkoda tylko, 
ze to nienajlepsza konwersja. 

Joseph SEGA PC DYSTRYBUTOR PC - N1EZNANY CE3MA: -P° 

TERMIN WYOANIA PL - NIE2HANY 

PC WIN'95 Hin, «6 DX2y6S, 8 ME RAM 

OCEIMA: 6/10 SECRET SERVICE #50 39 
dzo prosta i czas jej trwania zalezy 
na ogöt od energii oston przeciwnä- 
ka, poniewaz do spryciarzy na 
pewnoon nie nalezy. 

I tu taka smutna dygresja. Jesu 
juz twörcy postawili tylko na poje- 
dynki jeden na jednego, to mogli 
postarac si$ urozmaicic je chocby 
podstawowym elementem, jakim 
jest wysoka inteligencja kompute- TlUWEffT 
uczestnikow, czyh 20. Umieszczo- 
ne s^ pigtkami na czterech röz- 
nych kontynentach. planetach. 
a moze jeszcze innych ustroj- 
snie NO RESPECT stara sie fe braki 
nadrobic. Pröba ta. niestety, rozmi- 
n$!a si? trochg z rzeczywistosciq, 
w jakiej zyjemy i gramy. Gra pracu- 
je tylko w rozdzielczosci 320x240 
i 256 kolorach. Oznacza to r ze wy- 
glgdem krajobraz przypomina CO- 
MANCHE, ale z jego dwöch po- 
przednicb odston. Niska rozdziel- 
czosc to duze piksele, ale tez i niz- 

sze wymagania sprz?- 
towe - do spokojnej 
gry wystarcza P133. 
W dobie akcelerato- 
röw 3D i super proce- 
soröw z MMX, niska 
rozdzielczosc to zwy- 
kia kicha. Dlatego po- 
zostanie spory niedo- 
syt, ze nie ma mozli- 
wosci jej zwif kszenia. 
Wizerunek gry ratujq 
(tylko troch?) bajery 
I z gra swiatet. Budynki ojedynki pomi^dzy cudacz- 
nymi pojazdami z przyszto- 
sci to temat praktycznie nie 
eksploatowany przez twörcöw 
gier. Za jego wprowadzenie w zy- 
cie wzi^li sie mato znani devolope- 
rzy z belgijskiej firmy APPEAL, 

opracowujqc gr? NO RESPECT. 

Idea gry jesf bardzo prosta i da- 
je si§ opisac w kilku stowach: po- 
jedynki jeden na jeden, ktöre to- 
cz3 mifdzy sobg spragnieni stawy 
i zgdni krwi gostkowie, posiadajcj- 
cy bojowe pojazdy z piekta rodem. 

Zebrafo si§ wi^c dwudziestu 
wykolejencöw, pragnqcych 

w burzliwych potyczkach roz- 
strzygnac. kto tu naprawde rzadzi. 

Ty, graczu. b^dziesz miat nie- 
szczegölng przyjemnosc wcielic 
sie w jednego z tych twardziell Na 
szcz^scie wsröd twarzyczek, po- 

chodz^cych prawdopodobnie z li- 
stöw gonczych czy tez ni- 
skobudzetowych horro- 
röw, znajduj^ si£ takze wi- 
zerunki reprezentantek 
ptci pi^knej o stodko 
brzmiqcych imionach 
Brunhlida i Matylda. 

Mozesz zwröcic uwage 
na pojazd, jakim postac 
dysponuje. bowiem kazdy 
oferuje inne mozüwosci. 
Standardowo juz w grach 
zrgcznosciowych - jeden I 
jest szybszy, drugi ma lepsze osto- 
ny ? trzeci fajniej wygl^da itd. Po 
trafnym (oby) wyborze ruszasz na 


stwach. Rozniq si? mi^dzy sobg je- 
dynie kolorystykg oraz rozmiesz- 
czeniem budynköw. Walki toczg aren?. gdzie rozpoczyna si$ poje- si? woköt kopalri, fortec, opusz- 
dynek. I tu tezy pies pogrzebany. czonych baz i temu podobnych. Po arenie poruszasz si§ pojazda- 
mi. ktöre nie mogg si$ wznosic - 
smiechotka. bo silnikr rnajq na 
ogöt skrerowane do doiu. a na 
wyzsze kondygnacje mozna do- Siejesz spustoszenie za pomocg 
dwöch rodzajöw broni, ktöre kar- 
misz amunicjg rozsypang na polu 
bitwy. Ostony statku mozna rege- 
nerowac, zbieraj^c power-upy lub stac si$ jedynie specjalnymi ram- w specjalnie wyznaczonych miej- pami. Dostgpnych aren, na ktörych 
toczg si^ potyczki jest tyle ? flu scach. ktöre znajdujq si? na niektö- 
rych arenach. Sama walka jest bar- rowego prze- 

ciwnika. Nie 
z tego. Korn- 
puterow^ Sl 
mozna szyb- 
cäutko sklasy- 
fikowac jako 
t$p3,jejlogika 
opiera si? tyl- 
ko na sile 
ognia i szyb- 
koscL Wrög 
rzadko zmie- 
nia tras? swo- 
jego przelotu. 

a kiedy eif uj- 

rzy, nawala wszystkim, co ma na 
poktadzie. W NO RESPECT nie 
znajdziesz elementöw taktyki. Po- 
konanie kolejnych przeciwniköw 
nie nastr^cza zbyt duzych proble- 
möw i juz po godzinie grania (göra 
dwöch) ziewa sie z nudöw. 

Dobra, element miodnosci do ki- 
tu. Jak ma si? za to sprawa z opra- 
w^ wizualno-dzwigkowq? Podob- 
nie. Devoloperom z APPEAL wyda- 
waio si?, ze jesli zastosujg znany 
z COMANCHE engine Voxel Space 
i dorzuc^ do tego niezfy diwi?k. to 
wszyscy graeze 
padna przed ich 
grq na koJana. Od 
dawna zastana- 
wiatem s\% dla- 
czego tak dobry 
System tworzenia 
krajobrazu pozo- 
staje praktycznie 
niezauwazony 
przez programi- 
stöw. I oto wta- sq oswietlane reflektorami, pociski 
ciagna za sob^ smugi, na trafio- 
nym pojezdzie pojawia si? powtoka 
ostony. W miar? fadnie wygl^daj^ 
tez wszelkiego rodzaju wybuchy, 
szczegölnie te wywotane moeniej- 
szg broniq. Niczym speejalnym nie 
wyröznia sif dzwi$k. Wyst^puje 
standardowe buezenie silniköw. 
odgtosy wystrzatöw i dalekich wy- 
buchöw. 

NO RESPECT, po dopracowaniu 
kilku elementöw, möglby byc nawet 
nieztg grq. Wystarczyto popraco- 
wac jeszcze nad grafikg i zamiast 

nudnych pojedynköw wprowadzic 
element najezdzcöw z kosmosu. 
ktörzy obwarowali sie w swoieh 
twierdzach, a juz bytoby weselej. 
Wydawcg tej gry jest OCEAN i ci^z- 
ko mi zrozumiec. dlaczego juz dru- 
gi tytuf (pierwszy to GT RACING'97 
grupy BLUE SPHERE) zostaje wy- 
dany w tak beztroski sposöb. DYSTRYBUTGRPC-NIEZNANY 

PC DOS Min. P90, 8 MB RAM 

QCENA: 3/lO 

raz nowsze technologie wybijania 
wszystkiego co petza i fruwa. Jego ro- 
bo-insekty, ktöre same szukajg ofiary, 
by pözniej eksplodowac wyrzucajgc 
z siebie smiercionoäny pytek, to jedy- 
nie pocz^tek. Dalej sg plujqce lepkim 
äwiristwem dziatka (w wersji stacjo- 
narnej i latajgcej), a takze ogromne Taki owad to ma ci^zkie zycie. 
Ciggle ktos pröbuje go utluc, 
otruc czy przylepic do jakiegos 
swirisfwa - po prostu koszmar! A co 
dopiero, jesli nie möwimy tu o byle 
zuczku, ale o stynnym ze swych bra- 
wurowych wyczynöw Banzai ßugu? 
Nie dziwnego, ze ten sympatyczny In- 
sekt postanowit odpoczgd i udac sie 

na catkowicie zastuzony urlop. 
urzgdzenia strzelaj^ce prüdem. Wciqz 
mato? Otöz warto wiedziec, ze reszta my poczynaniami owada. Po- 
ruszamy si? w tröjwymiaro- 
wym srodowisku, oglgdajqc wszystko 
z kamery podgzajqcej za naszym bo- 


Zycte bohatera to ci^zki kawatek 
chleba. Oto niespodziewanie spetnia 
si$ dla Banzai a najgorszy koszmar 
kazdego owada - niefortunnym zbie- 
giem okolicznosci trafia do samego 
centrum zagtady - siedziby t^piciela 

insektöw. Jakby tego byto mato, nie 

mamy tu do czynienia ze zwykfym fa- 
choweem, ale prawdziwym mania- 
kiem - cztowiekiem, ktöry lubi sobie 
od czasu do czasu rzucie pod nosem 
tekst w styiu „uwielbiam zapach srod- 
ka owadoböjczego o poranku" i nawet 
we snach widzi otaczajgce go chmary 
insektöw. Do tego ten niepozorny pan 
w okularach caty czas opracowuje co- ■-» rodziny t^piciela jest chyba jeszcze 
gorsza od niego samego! Jego zona 
z ogromn^ satysfakcj^ wypröbowuje 
kolejne spraye przeciwko owadom, 
natomiast synek Bobby to okrutny sa- 
dysta wyznaj^cy zasad§, ze nim si? 
insekta zabije, dobrze jest mu naj- 
pierw to i owo oderwac. Jak widad, 
Banzai znalazt si§ w nieztych tarapa- 
tach. Na szcz$scie nie jest sam - 
szybko odnajduje przyjaciöt z owa- 
dziego podziemia, ktörzy obiecuj§ mu 
pomöc w wydostaniu si§ z budynku. 
Jednak nie za darmo, w ramach re- 
wanzu Banzai musi zebrac skfadniki 
niezb^dne dla zbudowania urzqdze- 
nia o wiele möwiqcej nazwie: smier- 
dziel. Jest to maszyna o ogromnym 
znaczeniu stralegicz- 
nym-jejzadaniem ma 
byö przepedzenie raz 
na zawsze zblazowa- 
nej rodzinki tepiciela 
z budynku... 

Jak juz si$ pewnie 
domyslacie, w grze 
BANZAI BUG kieruje- haterem. Trzeba przyznac, ze oglqda- 
nie otoczenia z perspektywy insekta 

jest dosyc ciekawym przezyciem. 

Banzai nie jest oczywiscie bezbron- 
ny, natura wyposazyta go w sprawny 
narzqd plujgcy i mozliwosc kopania, 
a po odpowiednim dotadowaniu sie 
potrafi nawet popiesciö przeciwnika 
prüdem. Niestety, niewszyscy wrogo- 
wie dadzq si§ pokonac przy uzyciu te- 
go drobnego arsenatu. Wielgachy, jak 
pieszezotliwie owady nazywajq ludzi, 
mozna w najlepszym wypadku na pe- 
wien czas unieszkodiiwic. 

Zadania, ktöre przyjdzie nam wyko- 
nac, s§ moeno zröznicowane, jest ich 
jednak bardzo mato. Ten ostatni fakt 
jest tym bardziej przykry, ze poszcze- 
t gölne poziomy maj^ prostq struktur? - 
obiektöw jest mato. a do tego nie grze- 
szg one nadmierng iloscig szczegötöw. 
Przy tym wszystkim gra jest dosyc pro* 
sta, a zwi^kszenie poziomu trudnosci 

zmienia jedynie minimal^ liczb§ zyc 
na przejscie etapu. Powoduje to, ze 
mozna spokojnie skonezyc gr$ w jeden 
dzieri. Z drugiej strony gra si§ zupetnie 
sympatycznie i to nawet wöwczas, gdy 
przechodzimy jq po raz ktörys z rz§du. 
Posun^lbym si$ tu nawet do stwierdze- nia, ze w miar§ nabywania doswiad- 

czenia gra si? przyjemniej. 

Grafika jest nieco dziwna, kolorowa 
i z daleka prezentuje si? bardzo fadnie. 
Gorzej r gdy podlecimy blizej - ujawnia 
si? wtedy niewielka szczegötowosc 
obiektöw. Oibrzymie, ptaskie i pokryte 
niespeejalnymi teksturami powierzch- 
nie nie wyglqdajg zach^cajgco. Znako- 
mite jest natomiast udiwiekowienie, 
szczegölnie muzyka. Mita, tatwo wpa- 
da w ucho i nie m$czy. Niektöre moty- 
wy chodzity za mn^ przez dtuzszy czas 
(szczegölnie po obejrzeniu krötkich te- 
ledysköw, wyswietlanych w nagrode 
za ukonezenie gry). 

Na osobng uwage zastuguje linia II 
fabuty, przedstawiana w postaci ren- 
derowanych filmiköw wyswietlanych 
pomi^dzy kolejnymi poziomami. Na 
pierwszy rzut oka wszystko wyglgda 
tak jak powinno: dobry, dzielny boha- 

ter, jego oblubienica oraz zli. paskudni 

i sto razy silniejsi wrogowie, ktörych 
trzeba pokonaö, by zyc diugo i szcz?- 
sliwie. Jakiez wi$c byto moje zdziwie- 
nie s gdy na koricu gry okazafo sie. 
ze... Ale nie! Nie b?de warn psuJ roz- 
rywki. Dodam tyiko, ze samo zakon- 
czenie jest bardzo zaskakujgce. 
Z przymruzeniem oka mögtbym je na- 
wet nazwac frlozoticznym... 

BANZAI BUG jest przede wszyst- 
kim gr^ niezwykle oryginalnq, poczy- 
najgc juz od samego pomystu, a kon- 
czgc na nici fabuty, bedgeej w pew- 
nym sensie pastiszem tego, co spo- 
dziewalibysmy sie tutaj zastac. Nieco 
gorzej jest z samym graniem - engine 
graficzny rnögtby byc lepszy, poza tym 
przydatoby sie wiecej dynamrki. Tak 
czy inaezej uwazam, ze BANZAI BUG 
jest grg godng polecenia, w szczegöf- 
nosci dla mtodszej czesci graezy. 

Banzai Grolier DVSTRYBUTOR PC - KIEaUNY CEMA: -P° 

PC WIK'95 Min. P90, 8 W MM 

DEMO: CD 44 
QCENA: B/lO Ml SERVICE «50 41 
Ty, koles, kopsnij dych$! - ta- 
ki tekst sfyszatem zawsze, 
gdy wchodzitem do salonöw 
gier. Cöz byfo robic? Ptacitem 
odtozong danin? i wchodzitem do 
innego swiata. Öwczesne salony 
byfy ciasne i duszne, zakopcone 
papierosamL Mnie to wtedy nie 
przeszkadzato. Jak w transie kie- 
rowatem si$ do stoj^cych automa- 
löw z MOON PATROL, GYRUS 
i innymi niezapomnranymi. Gdzies 
tarn, w odlegtym rogu wozu cyrko- 

wego, przerobionego na salon, 
staty maszyny zwane „flipperami" 
(okreslenie to wzi^to si$ od angiel- 
skiej nazwy tapek). Wtedy jeszcze 
mnie nie interesowaty, potrzebo- 
watem tylko promieniujqcego 
ekranu i gatki z przyciskami pod 
r§k^. Gdy kupitem pierwszy kom- 

puter, troch^. mi przeszto, aie 
przyzwyczajenie do automatöw 
pozostato. Poszedlem wi§c zno- 
wu, zaptacitem dych§, skierowa- 
tem si$ jednak w przeciwn^ niz 
zwykfe stron?. Podszedfem do 
jednego z flipperöw. Udato mi sie 
przedrzed przez okupujqc^ go 
zgrafe zuli i wrzucitem pierwszy 
monet§. Pogratem chwii§ i od 
tamtego czasu, za kazdym razem 

gdy id$ na coin'upy, zawsze wst§- 
puj§ na jakis flipper. Obecnie licz§ 
si? juz tylko trzy firmy, ktöre bezu- 
stannie starajq. si§ wprowadzic 
cos nowego w swoich automa- 
tach: Baily, Williams i Gottlieb. 
Najnowsze ich modele przesciga- 
ß arcade'ow^ konkurencj?. 
W jednej z ostatnich maszynek, 
jakie widziatem, gra si§ juz na ta- 
Wicy z wynikami i to nie na eiktro- 
nicznym wyswietlaczu, a przy po- 
mocy umieszczonej tarn dodatko- 
wej pary fapek i specjahej bili. 

Od dtuzszego czasu powstajq. 
komputerowe wersje pinballi. 
W obecnei chwili da sie zauwazyc 
dwa trendy. Jedne majg zapewnfc 
jak najlepsz^ zabaw«? poprzez wy- 
myslne bajery i rözne historie 
dziej^ce si? na stole, inne staraj^ 
si$ jak najwiemiej oddac uczucie 
gry na prawdziwej maszynie. Do 
tej drugiej kategorii nalezy TIME- 
SHOCK PINBALL, najnowszy sy- 
mulator flippera, jak sami autorzy 
go nazywaj^. TIMES HOCK konty- 
nuuje serie PRO PINBALL firmy 
EMPIRE, ktörq rozpocz^t THE 
WEB. Podobnie jak w pierwszej cz§sci, 
w TIMESHOCK do dyspozycji jest 
tylko jeden stöf. Wielu moze sie 


i 

1 ' 1 
l * 


1 1 1 ■ 


1 ' > 


1 " 
1 


. 


1 I 


1 ^ 
- 


■ 
■ 1 


1 


. 


L 


f\ =zj ^^mm zdziwic. Jak to jeden stöf? To sta- 
bo, przeciez produkcje 21 ST CEN- 
TURY miaty po cztery, a jeszcze in- 
ne nawet wi?cej. Tak, ale w TIME- 
SHOCK mozna si? przekonac, ze 

nie ilosc a jakosc decyduje o klasie 

symulatora. Mozna w nim ustawic 
sobie prawie wszystko, poczynaj^c 
od jakosci grafiki (wfasciciele kard 
oSmiomegowych mogg ustawic 
1600x1200x16 min kol.), poprzez 
liczb§ bil i poziom trudnosci, az do 
stopnia nachylenia stotu w öodat- 
kowym menu operatorskim. Poza 
tym od tej pory nie trzeba si§ mar- 
twic samodzielnym rozpoznawa- 
niem stotu, bowiem autorzy przygo- 
towali interaktywny przewodnik ob- 
jasniaj^cy kazdy jego element, 
a nawet opisuj^cy poszczegölne 
zagrania oraz bonusy. Dia mitosni- 
köw cyferek i fizyki kwantowej 

„Atak wyglqda automat w akcji. stworzono System ztozonych staty- 
styk, ktöry moze pokazac 134 po- 
zycje podsumowuj^ce nasz^ gr^ 
(w tym ile razy uderzylismy ktor^ 
tapk^). Na dodatek, zeby podniesc 
poziom wrazen, dorobiono fabut§. 

Zadaniem gracza jest podrözowa- 
nie w czasie, w poszukiwaniu krysz- 
tatöw, ktörych pot^czenie ma zapo- 
biec konfliktowi czasowemu. Nad 
stotem znajduje si? wyswietlacz. Na 
nim, opröcz wyniku i jarajgcych na 
maksa animek, pojawiac si? b^dg 
gry-przerywniki, w trakcie ktörych 
pokonywac b§dziemy kolejne etapy 
podrözy w czasie. Wsröd nich prze- 
widziano m.in. takie atrakcje, jak 
walka robotöw i görska wspinaczka. 
Wszystko b§dzie oczywiscie zaleza- 
to od tego, jak idzie nam na stole. 

Program pozwala wybrac jeden 
z czterech widoköw (rzutöw na - 1 stöt) - od takiego, jakby stato 
przed maszyny trzyfetnie dziecko, 

az po doktadny widok „z lotu pta- 
ka". Oczywiscie najwygodniejsze 
wydaj^ si§ byc dwa posrednie wa- 
rianty. Automat wyposazony jest 
w trzy flippery, czyli tapki, a po 
przedwnej stronäe s§ obowi^zko- 
we rampy, batony 9 wielka dziura 
do nabijania bonusöw oraz jesz- 
cze kilka ciekawych rniejse, w ktö- 
rych ulokowac mozna kul?. 
Pojawi^ si§ röwniez me- 
chaniczne wysi?gniki, jak 
w najnowszych stotach. 
Catosd jest oczywiscie bar- 
dzo tadnie oprawiona. 
Szczegöiy dopracowano 
do tego stopnia, ze w prze- 
latujqcej bili odbijaj^ si§ 
wszystkie mrugaj^ce do- 
okota fampki. Bardzo do- 
ktadna i kolorowa grafika -'* BALL SAVED dziata w wielu konf ig u racj ach, 
dzwi^k wifcej niz reweiacyjny 
sktada si§ z 45 minut muzyki oraz 
setki innych dzwi^köw i okrzyköw, 
jakie wydaje maszyna. Wrazenia 
podczas gry sq wr^cz niesamowi- 

Zapoznanie z maszynq... 


- L« iftli V~ .1- 


- & *f . f. % M ? ■ ^ ■ ' u% 


^ J rr *a\i 

W H MR»«3RCar*c* m 
te, Bez wgtpienia jest to najwi^k- 
szy tadunek miodu w tej dzidzinie 
na PeCeta. 

Jednak wszystko to poci^ga za 
sob^ konsekwencje. Wtgczona 
muzyka tak spowalnfa gr§, ze na- 
wet na P166 s$ trudnosci i älicz- 
na skrolowana bila nie lata juz tak 
szybko, nie möwiqc juz o multi- 
balJu. Bez muzyki da si^ swobod- 
nie grac nawet na P100, pod wa- 
runkiem posiadania szybkiej kar- 
ty graficznej (wskazane 2MB lub 
wi^cej). Mankamentem, ktörego 
nie udato si§ unikn^c, jest staba 
widocznosc poszczegölnych ele- 
mentöw stotu. Niestety, pomyst 
na nieprzesuwany widok unie- 
mozliwia obserwacj§ akcji w dafej 
potozonych miejscach, a widok 
z göry pomniejsza znacznie stöt 
i juz tak nie cieszy. Pojawiaj^ce 
st§ cz^sto na wyswietlaczu ani- 
macje skutecznie rozpraszajg 


/\ I v% 


?> 


v-» M ■* r n t.WJ- ': * V 


e.,ü uwag^, ale to juz chyba spraw- 
dzony patent z prawdziwych au- 
tomatöw. Mysl«?, ze TIMESHOCK 
moze byc kolejnym bodzcem do 
rozbudowy sprzetu. Kiedys taka 

prawdziwa maszyna stanie 
u mnie w domu. 

Joseph Empire 


DYSTRYBUTOR PC - MARKSOFT CBMA: 127P° 
PC DOS/WIN'95 Min. Pentium 75, 8 MB RAM 

OCEIMA: 8/10 42 
Pierwszy fliper skon- 
struowano ponad 50 
lat temu, w czasach 
kiedy nie byto jeszcze gier 
telewizyjnych. przenie- 
sieniu fliperöw na ekran 
komputera zadecydowata 
ich wielka popularnosc. 
I choc pinballe na osmiobi- 
towcach mozna byto poli- 
czyö na palcach obu r^k, 
w swoim czasie dostarczaty roz- 
rywke wszystkim fanom odbijania 
kulek. 

Prawdziwy boom na komputero- 
we pinballe zapoczcjtkowat PIN- 
BALL DREAMS na Amfg?. Nowum 
nie petegato na zasadniczych 
zmianach w mechanizmie gry, lecz 
na oprawie graficzno-ndzwi^kowej, 
ktöra szokowata doskonatq anima- 
cj3 kulki, scrollowanym stotem i di- 
gitalizowanym dzwi§kiem. Gr? 
w por? przeniesiono na biyska- 
wicznie rozwijaj^ce si§ PeCety i od 
tego momentu si§ zaczfto... 

W tej chwili na rözne piatformy 
dost?pnych jest az 16 produktöw 
firmowanych przez 21 ST CEN- 
TURY, majacych w swojej nazwie 
stöwko PINBALL. Jedynym od- 
st§pstwem od normy jest najnow- 
szy i chyba najlepszy, jak do tej 
pory tytut, SLAMTILT, od pewne- 
go czasu obecny zaröwno na 
Amidze 1200, jak i na PeCecie, 
Obecnie niemal kazda z licz^cych 
sie firm ma na swoim koncie pin- 
ball, a to moze znaczyc tylko jed- Pinball Con Select a Program Group 

Pinbali Constmclion Kit n Kit Accajsofies 

ACDS« 

Aldus PhotoStylei 2.0 

Appiicähons 

Corel Graphic* 

Games 

G laphic Applications 

GfavisUKtaSound 

HowüngDog Systems "B i v-Back Nest ->■ ] Em* i wac nowe lub tworzyc je od pod- 
staw. Mozna podktadac wtasnq 
grafik$., muzyk§ i efekty dzwi^ko- 
we, samemu zaprojektowac uktad 
ramp, bumperöw, tapek... wszyst- 
kiego. Wyedytowany stöt mozna 
w kazdej chwili przetestowaö bez- 
po&ednio pod Windows (caty stöt 
IVilhill CciiiEtiu iiKil -rUi» TiirJr Ser^j: Ü** &*xi Game Coofrois to^sw^ tfnUw Vkfe&Recertfer B* Beeaö Cnntor 

ootioüuiia r t^r v*r \na ,1 c &r **c # Game Status off HsArfy (a clart a new gamal dick nns ol tfie buttone i $9tttngi l£M Mint Dn »KUpp*. <l«flSM» -aMFtopa -"R^Wäl *. i *,hE-> C m^Ajo i * n <5f«ce*VJ High Scor&s 

■ i ;V -<JJ I - ^ * i 
¥^# UDO 
5101 S T ^- ' UiÜLl'LK - . v 6» © t* •V.V O.O "^ Ptntiall Cooitivction f.ii WqiV -hop ?*c E* J2tMcti 5e0rc> fr**** fi*to hhe:- Table Opfiöfis 

^ 1 I Save 


(9 Windows 

roos Cateiogtj& i^MOblBCf Äff* Ufir2oo^> 1.1.3.1- tam. 1 Öb/ects 


Glmvj 


. r dk*> 


r TouchPed* 


C D(opI«9«u 


r w. 


; r p« 


; r KcMi! 


! C R<te*w ^J&ftÄ- Sound Ml uc«s0i 'i'" ; ■■■ ;ll«-i?w«t 36 flööömö" na ekranie) lub przenosz^c sif do 
DOS (scrollowany obraz, wybör 
rozdzielczosci). 

CatoSö wykonano solidnie, 
z dbatoscig o szczegöty, a wyczer- 
puj^ca instrukcja znakomicie uzu- 
petnia program. Dodatkowo na 
kompakcie znajduje si? krötki, fecz 
bardzo dobry program graficzny 
PAINTSHOP PRO w wersji Share- 
ware. Firma zapowiada, ze najlep- 
sze stoty nadestane przez zapalen- 
cöw zostan^ nagrodzone i opubli- 
kowane na jej internetowej stronie, 
sk^d kazdy posiadacz PINBALL CONSTRUCTION KIT b«?dzie mögt 
je pobraö zupetnie za darmo. 100 
stotöw miesiecznie powinno zado- 
wolic kazdego maniaka fliperöw... 

Warto wspomniec, ze idea pro- 
gramu do edycji pinballowych sto- 
töw nie jest wcale nowa. Niemal 
wraz z pojawieniem si§ ZX SPEC- 
TRUM, dost^pny byt program MA- 
CADAM BUMPER, ktöry poza moz- 
liwosciq gry na przygotowanym 
wczesniej stole umozliwiat tez edy- 
cje nowych. Facet, ktöry stworzyt 
MACADAM BUMPER, nazywa si^ 
Remi Herbulot i jest dzis szefem fir- 
my CRYO, ale to juz zupetnie inna 
historia... 

PINBALL CONSTRUCTION KIT 
powinien przypasc do gustu 
wszystkim milosnikom fliperöw. Mo- 
ze nadszedt juz czas wykazac si^ 
talentem twörczym? Po wpadce, ja- 
kg dla 21 ST CENTURY okazata si? 
przygodöwka SYNNERGIST. firma 
na szcz^scie powröcita do tego, 
z czym radzi sobie najlepiej. Na 
szcz^scte dla niej i dla nas. 

Gulash 

21 st Century 0YSTRYBÜT0R PC - MARKS0FT CENA: -P° 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANY 

WIN 95 Min. «6 DX2A6, 8 MB RAM 

OCEIMA: 7/1Q S6t täw »fidiLtfi a>i '"Ol 800 00.« no - te gry maj^ liczn^ grupf od- 
biorcöw. 

Najnowszym produktem firmy 
21 ST CENTURY jest PINBALL 
CONSTRUCTION KIT. Oferuje 
graczom nie tylko nowe stoty, ale 
röwniez pozwala tworzyc wtasne 
flipery! Program sktada si? 
z dwöch cz^sci: Edytora (do kon- 
strukcjl nowych stoiöw) oraz Play- 
era (do ich testowania). Na kom- 
pakcie jest tez 9 przyktadowych 
stotöw, ktöre same w sobie mogty- 
by stanowic oddzieln^ gr§. 

Jak to wygl^da w praktyce? 
Edytor pracuje wyf^cznie pod Win- 
dows. Dzi?ki okienkom kazdy pro- 
gram wygl^da podobnie r nie ina- 
czej jest z PCK. Autorzy przewi- 
dzieli ogromn^ liczb§ opcji - moz- 
na korzystac z przygotowanych ze- 
stawöw obiektöw, mozna importo- 


oatptco SCORE 

lliÖI iDliDl 5 SCORE i 

IHÄlfBif i * y 
5Hoor rbups to 

FIRE TftHK I5L1T - 


mun ■ST IHULMI1 r s~? Ti »m HULTI ICRUll 
MIO f.r*. 9 m a # ^ -i(3 ■** *■■"' b ~« J ^^ft , ^» V 
EÖe £dit Qbiecli Settings fiiaphics Help f Tabfe Optrons Catatogue 

Place Objact | 
Pfay Optrons ^~l r Windows 

DOS Ob/ects 

G Lamps 
Sertings 

fiPtaye» W^ iLftfi ShrfO ■ I > Ball game 
iTableMusk On H»QKtFhppef <RtflhtShaM.' Launch Bai; <Dö¥flnAfiow ' Sound EFtccHOn 
ESSSS " : . 


Rozgrywka odbywa sie w trzech 
gach: im wyzej, tym lepsze i rozwija- 
jgce wi^ksze pr^dkosci samochody. 
Startujemy od powolnej Impali Co- dzie dawat jasno do zrozumienia, co 
mysli o naszych umiej^tnoäciach. 

Do przejechania jest dwanascie 
toröw, wszystkie w wersjach nocnych 
i dziennych (kompuler losuje, o jakiej 
porze dnia jedziemy). Ich lokalizacja 
jest doprawdy orygänalna (Arktyka* 
Egipt, Chicago...), wi$c teoretycznie 
gracz powinien byc w pefni usatys- 
fakcjonowany zröznicowaniem oto- tylko na wyzszych pozio- 
mach trudnosci). Stojgcy na 
poboczu wöz z dymi^cym sil- 
nikiem to rzadkosc. 

Prosty wniosek jest taki, 

ze z broni nie warto kupowac 
niczego ponad dziatko. 
Wsröd dodatkowego osprz?- 
tu tez nie przydaje si$ wiele; 
niezb^dna jest jedynie n ap- 
teczka" (to ci doprero wymyst! 
- aie bez niej ci§zko jest do- 
jechac do mety w jednym kawatku...). 
Pogardzic tez nie wypada dopala- 
czem. „Przyssawka" i urz^dzenie od- 

bijaj^ce od barier sa uzyteczne, ale 

nieproporcjonalnie drogie w eksplo- 
atacji w stosunku do osi^ganych ko- 
rzysci. Najlepiej jest inwestowac 
w podrasowanie naszego samocho- 
du i odpuscic sobie wyrafinowany 
sprz^t (pami^tajmy, ze jak si$ takie ■vvriQM I/o - t '< 
: W1990 rokufirma DYNAMIX 
wypuscifa na rynek wyscigi, 
w ktörych sprawne prowa- 
dzenie pojazdu stanowito jedynie po- 
low§ sukcesü, a to z tego powodu, ze 
samochöd wyposazony byt w cos 
wi^cej niz tylko wycieraczki i zderza- 
ki. W jego opancerzonych okowach 
kryty sie dziaika i wyrzutnie rakiet, na- 
tomiast pod spodem czekaty na od- 
czepienie terminatory - mate, samo- 

naprowadzaj^ce sie samochodziki... 
Za dobre wyniki na torze dostawali- 
smy kas?, za ktörq dokuptä mozna 
bylo dodatkowg brori lub lepszy 
osprz^t. Co ciekawe, mimo uptywu 
tylu lat nie pojawit s\q nasladowca. 
Owszem - wyszty gry, w ktörych jez- 
dzimy uzbrojonymi samochodami 
(QUARANTINE, INTERSTATE 76, 
MEGARACE...), jednak nigdzie nie 
mamy formuty DEATH 
TRACK: „tradycyjnego" wy- 
scigu z dokupowaniem 
osprz^tu i uzbrojenia za pie- 
niqdze zarobione na trasie. 

Na pierwszy rzut oka AXE- 
LERATOR wygl^da wtasnie 
tak, jak mögfby wyglgdac 
wierny nasladowca przeboju 
sprzed lat. Intro zapowiada 
bezpardonowg walk?, w ktö- 
rej co chwila ktos odpada 
z wyScigu za sprawg celnego 
trafienia rakietg. Jak si§ pözniej oka- 
zuje, nie do korica jest to prawdq. Ale 
po kolei. 

Gre zaczynamy od wpisania swo- 
ich danych, po czym przechodzimy 
do garazu, gdzie mozemy zakupic 
cz^sci, usun^l uszkodzenia, potre- 
nowac jazde, popatrzec na wynikc 
i konkurencj§, czy wreszcie zapi- 
sac/odczytac stan gry. Gdy uznamy, 

ze juz jestesmy gotowi, wyruszamy 

na wyscig lub wyzywamy ktöregos 
z naszych maniakalnych konkuren- 
töw na pojedynek (nota bene ta ostat- 
nia opcja w potgczeniu z wygl^dem 
garazu nieznosnie kojarzy mi si? z in- 
nq wiekowg grcj - STREET ROD). 
upe, by pöznäej przerzuci6 si$ na nie- 

co szybsze Mustangi. W trzeciej lidze 
jezdzimy „syntetycznymi prototypa- 
mi" HellCat. Te olbrzymie maszyny, 
z tabrycznie zainstalowanymi silnika- 
mi odrzutowymi, potrafi^ osi^gac 
predkosci dochodzgce do 300 mil na 
godzin?... Powodzenia na zakrgtach! 
Od siebie dodam, ze nazwa HellCat 
to kolejne echo DT. 

Nasze poczynania w lidze komen- 
towac b?dzie groznie wyglqdaj^cy 
pan w czerwonym kombinezonie, 
ktöry stwierdzeniami typu „Drugi? 
Nawet moja babcia byta drugar b?- -> 0G3 m •' "^"VT? ->A an ->i 
rounon - lat 
7/o - 1 '* ' • czenia. Ale nie jest, bo wraz ze sce- 
nena zmieniaj^ si^ jedynie elementy 

pobocza, podczas gdy nawierzchnia 

j bandy sq zawsze identyczne, co 
w rezultacie daje przygn^biaj^ce po- 
czucie monotonii. 

Rodzajöw uzbrojenia nie jest moze 
za wiele, ale sq za to mocno zrözni- 
cowane. Tylko co z tego? Po kolej- 
nych jazdach okazuje si? ( ze korzy- 
stanre z tych wszystkich rakiet, min 
i innych cudeniek jest po prostu nie- 
optacalne! Chodzi tu gföwnie o ol- 
brzymie koszty naprawy zainstalowa- 
nego sprz^tu, a takze o jego niewiel- 
k^ skutecznosc. No i ilosc: cztowiek 
chciatby powymiatac, tylko jak ma to 
robic z dwoma rakietami w wyrzutni? 
Na trasie w zadnym razie nie ma at- 
mosfery walki na Smiert i zycie - cata 
ta zabawa wtasciwie bardziej przypo- 
mina zwykty wyscig. Z uzbrojenia za- 
sadniczo korzysta si^s celem osiq- 
gniecia kilkusekundowej przewagi 
nad drugim samochodem, a jedyny 
staty element „zbrojny" na trasie to 
odgtos dziaika oraz walaj^ce si? 
gdzieniegdzie gwozdzie i olej (a i to ■ «PH * -> -> C * ^ C «1 ^fi 44 

dodatki trochf poturbuje, to trzeba 

pözniej stono bulle za ich naprawy). 

Grafika w AXELERATOR jest do- 
bra, za to gra sie srednio - i tu lezy 

pies pogrzebany. Gdyby autorzy po- 
pracowali Iroch? nad przebiegiem 
rozgrywki, mögfby powstaö prawdzi- 
wy przeböj. Mamy przeciez 12 tras 
w wersjach noenej i dziennej oraz trzy 
autentycznie rözne figi. Razem mo- 
gtoby to dac rozrywk? na dtugi, dtugi 
czas.„ Niestety, wydaje si?, ze tej gry 
po prostu nie doszlifbwano, Przejawia 
si? to takze w licznych bedach, ktöre 
szczegölnie daj^ o sobie znac przy 
pröbach uruchomienia gry po sieci. 

AXELERATOR mozna okresfic ja- 
ko produkej? o duzym potenejale, 
ktöra przez liczne niedopracowania 
i niedoktadne przemyälenie projektu 
spada do ligi gier przeci^tnych, co 
przy obecnym zalewie wyscigöw nie 

wrözy jej dobrze, A mnie nie pozosta- 
je nie innego, jak dalej czekac na 
godnego sukeesora DT... 

Banzai 

21 st Century DYSTBYBUTOR PC - MARKS0F7 CENA: 11SP° 
PC DOS/WIN'95 Min. 48S DX2/66, 8 MB RAH 

DEMO: CD OB 
OCENA: S/IO 


r Jedng z pierwszych gier, ktörq zo- 
baczytem na SEGA Saturn, byt 
HARD GORE 4x4 firmy GREM- 
LIN INTERACTIVE (SS'45). Poniewaz 
ostatnio pojawila si§ na rynku konwer- 
sja HARDCORE 4x4 na PC, postano- 
witem sprawdzlö konsolowy tytut na 
monitorze komputera. START po prostu juz nie wcigga. Nie zmienia 
tego faktu nawet swietna, bardzo 
szczegötowa grafika. 

Wysitek programistöw 

z GREMLIN INTERACTIVE 
trudno ocenic pozytywnie, 
ale chyba nie poszedt cal- 
kiem na marne. HARDCO- 
RE 4x4 dziata wytqcznie pod 
Windows'95 i korzysta z Di- 
rect-X. Dzi§ki temu mozna 

J4 odpalic w kazdej rozdziei- 

czosci, obsiugiwanej przez Zasada jesl prosta. 

Wsiadasz do monstertraka 
i scigasz si? z pi^cioma in- 
nymi kolesiami po werte- 
pach. Do wyboru jest sie- 
dem toröw. Wiodq przez 

Igörskie drözki, poligon 
wojskowy, okolice wulka- 
nu itp. Tory majg röznego 
typu nawierzchni§ (skaty, 
piach, btoto) i bardzo ma- 
lownicze nazwy, jak Warzone czy Heils 
Kitchen. Gdy juz poradzisz sobie ze 
wszystkimi zaproponowanymi na po- 
cz^tku torami, b§dziesz mögt pokato- 
wac swoje auto na kolejnych dwöch. 
Samochodöw do wyboru jest szeäd. 
Rözni^ si$ maksymalnymi pr$dkoscia- 
mi, przyczepnosciq, jakoscig zawiesze- 
U nia itd. Kazdy z nich moze byc wyposa- 
I zony w r§cznq lub automatyczng skrzy- 
ni? biegöw. Na twardzieli, ktörzy zwy- 
ciez^ kazdym z aut na wszystkich to- 
rach, czeka kolejnych siedem samo- 


chodöw. Na koniec pozostaje opcja 

multiplayer, t^czyc komputery mozna 
za posrednictwem Intemetu, sieci lokal- 
nej, modemu albo kabla szeregowego. 
Dia osöb, ktöre nie majg ochoty na bie- 
ganie z kablami czy z komputerami lub 
nie maß dostfpu do sieci, HARDCORE 
4x4 gra oferuje opcj$ podzielenia ekra- 
nu na dwie czosci, w skröcie: split scre- 
en. Dzi$ki temu mozna grac we dwöch 
na jednym komputerze. ^^^Ä PUNKT KONTROLNY No i jazda! Maszyny, ktörymi kierti- 

jesz, nie zachowuj^ si? co prawda spe- 
cjalnie realistycznie, ale nie o to prze- 
ciez w tej grze chodzi. Wystarczy, ze 
röznice mi§dzy wszystkimi autami sg odczuwalne. Szybko mozna nauczyc 
si? wykorzystywac ich zalety. Z poczgt- 
ku walka jest bardzo zaci?ta. Trzeba si? 
troch? napocic r zeby dotrzec do czola 
stawki. S§ goscie, ktörzy przez cafy 
czas wyscigu ostro blokujg. Trzeba sie- 
dziec im na kole czyhajgc, az ktörys po- 
pefni btyJ. Gdy wysuniesz si? na pierw- 

sze miejsce, twojq uwag§ pochtong 
liczne przeszkody terenowe. Nieumie- 
jgtny najazd na zbyt ströme wzniesienie 
grozi dachowaniem albo przyblokowa- 
niem auta na skalnej §cianie. 

Kazda z tras ma sporg liczb? zakr$- 
töw, a te bywajg bardzo wredne. Gdy 
juz nauczysz si§ wszystkich toröw na 
pamieö, tylko twoje bt^dy b?d^ decy- 
dowac o szansach kierowcöw wirtual- 
nych. Czy taki musi byö los wszystkich 
prostych wyscigöw? Gra bardzo szyb- 
ko objawia sw§ schematycznosc 
i w drugiej fazie uzywki niczym nie za- 
sKakuje. Nie starcza jej na dlugo. ile 
z pocz^tku bawi, po pewnym czasie twoj$ karte VGA i to z 8, jak i z 1 6-bito- 
wq palet^ koloröw. W rozdzielczosci 
640x400 i z 8-bitowq paletg koloröw 
mozna juz grac na komputerze z Pen- 
tium 200 i trudno zaliczyc ten wynik do 
dobrych. Z drugiej strony jednak 
HARDCORE 4x4 obstuguje akcelerato- ry 3D z chipami 3Dfx voodoo 
i powerVR. Jezeli posiadasz te- 
go typu kart§, to zupetnie inna 
sprawa. Ja uzywatem karty 
Monster 3D i röznica byfa 
ogromna. Przede wszystktm 
odczuwa si? niesamowitg plyn- 
nosc. I nie ma znaczenia, ile 
samochodöw naraz widac, czy 
jest duzo obiektöw woköt toru, 
czy tez gra si? we dwöch w try- 
bie split screen itp. S$ nawet ta- 
kie momenty, ze ma si§ wrazenie, jak- 
by grafika byta generowana zbyt pfyn- 
nie. Modele sg po prostu pi^kne, jak 
pocztöwki dla maniakalnych fanöw mo- 
toryzacji. Krajobrazy im nie ust^pujq - 
w^skie i kr?te drözki otaczajg malowni- 
cze wzniesienia. Na wielu z nich stoj^ 
domki lub drzewa. W bardziej egzo- 
tycznych miejscach lawirowac trzeba 
mi^dzy oezkam i rozzarzonej lawy albo 
kolo stanowtsk czofgöw. Szkoda tylko, 
ze nie si§ nie dzieje woköt toru, jak to 
miato miejsce w grze MOTORACER. 

FINISH HARDCORE 4x4 znajdzie swoieh 
zwolenniköw. Maj^ oni zaj^cie gwaran- 
towane na kilka wieezoröw, chociaz 
wedfug mnie mogto byc znacznie le- 
piej. Grafika HARDCORE 4x4 przycia.- 

gnie na pewno niejedn^ par? oczu, tyl- 
ko ta grywalnosc, panowie programisci. 

LMK 

Gremiin Interactive 

DYSTRYBUT0R PC 

PC DOS/WIN'95 — P° 

Min. P1 33. 15 MB RAM OCEIMA: S/HQ 1 f fekszosc wyscigöw, 
ktöre wpadty w moje ta- 
_ . py, wywracaty mdj zotg- 
dek swg npdzna miodnoscicj, po- 
mimo dobrych osiagni^c na tle 
graficzno-dzwi^kowym. W kori- 
cu co jest warta gra nie posiada- 
j^ca duszy i swoistego klimatu? 
Z tym schematem zerwala ostat- 
nio firma BETHESDA SO- 
FTWORKS, wydajqc symulacje 
wyscigöw samochodowych X- 
CAR. Specjalnie uzylern okresle- 
nia symulacja. pomimo wielu 
elementöw zr^cznosciowych. 
Na pierwszy rzut oka. gierka 
przypomina klasyke gatunku 
w postaci rewelacyjnych moim 
zdaniem F1 GRAND PRIX oraz 
NASCAR. Jest to tylko ztudze- 
nie. bowiem juz po kilku minu- 

tach grania zauwazasz dziesiatki 
usprawnieri. nowosci oraz swie- 
zutki wyglad. 

X-CAR zasadniczo przezna- 
czona jest dla jednego gracza, 
jednak nie stanowig problemu 
pojedynki przez modern lub po 
sieci. Naturalnie walki 2 zywymi 
przeciwnikami dostar- 
czajq najwigcej radosci: 
Zabawa odbywa sie na 
kilkunastu zröznicowa- 
nych torach pokrytych 
asfaltem. ksztattem zbli- 
zonych do tych, na ktö- 
rych odby waja sie wysci- 
gi F1. Na tych torach re- 
welacyjnie spisuje sie kil- 
kanascie odlotowych sa- 
mochodow osobowych 
o ksztatcie i konstrukcji 
powalajgcych na gleb? najwipk- 

szego lajkonika w dziedzinie 
motoryzacji. Linfa tych bolidöw, 
kolorystyka oraz osiagi wpra- 
wiaja w oslupienie. Pozostawio- 

no ci pelng swobode przy pro- 
jektowaniu nowych samocho- 
döw oraz mozliwosc dokonywa- 
nia zmian w juz gotowych. W ten 
sposob z badziewia jestes w sta- 
nie wykonac supermaszyn? lub 
na odwröt. Ingerencja i przeröb- 
ki sa dost^pne na kazdym 
szczebtu. dzieki dziesiqtkom 
wskaznikow i opcji. Kazdg zmia- 
ne da sie przetestowac w trybie 
jazdy pröbnej, co uwazarn za su- 
per pomyst. Na zakonczenie pro- 
ponuje wejsc do lakierni i wta- 
snoreeznie przemalowac lub 
ubarwic karoseri$ swego dziec- CONCOUR5E ka. Malunki wykonuje sig w tak 
przyjemny sposob. ze pr^dzej smiga dookota w niesamowitym 
tempie. a w tych warunkach trud- 
no zachowac petnq kontrol? nad 
maszynq. latwo wpasc w poslizg. 
a lekkie wyehylenie kierownicy 
oznacza kontakt z band^, Twöj 
bolid wtedy odbija si? jak pitecz- 
ka, wypada z trasy i gubr spojlery. ? z Malucha. czy Poldka 
do rasowanej fury z ilo- 
scicj koni, ktöra w 3 se- 
kundy rozpedza \q do set- 
ki. Wycisngtoby to z cie- 
bie siodme poty. Po uak- 
tywnieniu opeii pomoeni- 
czych. gra traci na reali- 
zmie. ale tetwiej zapoznac 
si^ z tajnikarni jazdy. Jed- 
nak po wytgczeniu kazdej 
formy pomoey. stajesz 
oko w oko z cata gromadg kon- 
kurentöw. zdany jedynie na wta- 
sne umiej^tnosci. Wrazenie 
wzmaenia bardzo lad na i suge- 
stywna grafika wektorowa z licz- 
nymi detalami i ciekawymi tesk- 
turami. Efektownie przedstawio- 
no zmienne widoki, ktöre umozli- 
wiajg obserwaeje wyscigu z kaz- 
dej pozycji. Najfajniej grac. gdy 
siedzisz w srodku kabiny, masz 
przed sobq wskazniki i pole wi- 
dzenia ograniezone przedniq 
szyba. Obled graficzny osiaga 
si? na karcle z chipem 3Dfx 
w rozdzietczosci 800x600 wyci- 
czy pözniej z pewnoscig bp- 
dziesz tarn czf stym gosciem. 

Po wyborze bryki nastepuje 
wyscigowa eseneja. W zaleznosci 
od potrzeb, mozesz scigac sie 
w pojedynezym wyscigu, poewi- 
czyc na torze w postaci praktyki. czy eliminaejt. Jednak najwi^ksza 
zajawka jest udziat w mi- 
strzostwach. Skladaja sie 
z cyklu wyscigöw z elimi- 
naejami, praktyki. Gra ofe- 
ruje röwniez opej? poje- 
dynezego wyscigu. Te ba- 
jery s^ maksymalnie reali- 
stycznie zrobione i nadajg 
grze specyficznego cha- 
rakteru. To co sie dzieje 
na torze poröwnac nalezy 
do obt?du. poniewaz ma- 
szyny rozwijajg niepraw- 
dopodobne pr$dkosci. a osinga- 
ne przez nie przyspieszenia 
wgniataj^ wfotel. 

Przy szybkim komputerze i do- 
brej karcie graficznej wszystko 

Gdyby nie opeje pomagajace 
w czasie jazdy zapanowac nad 
samochodem, wtelu graezy nie 
daloby sobie rady z ptynng jaz- 
dg. Jesli nie wierzysz. przesiadz skany w DOSie. Troch^ gorzej 
wypada dzwigk. ale ciezko wy- 
myslec nowy ryk sünika. skwier- 
czenie palonej gumy czy kraksy. 
W kategorii symulacji wyscigöw 
samochodowych polecam X- 
CAR kazdemu mitosnikowi szyb- 
kosci w naprawde nieztych wa- 
runkach symulacyjnych. 

H ieih 

Bethesda/VIE 

DYSTRYBUTOH PC - IPS CENA: -P° 

TERMIN WYOANm PI - MÜE2NAHY 

PC DOS Min. Penti um 90. IG MB RAM 

DEMO: i 
m m « * I ■ • ■ MONSTER TRUCK 
to samochody, ktö- 
rymijarajgsi§milio- 
ny ludzi na catym swiecie - 
zwtaszcza Amerykanie. Ich 
zainteresowanie wywotane 
jest nieprzeci§tnymi mozli- 
wosciami maszyn, skrytych 
zazwyczaj pod karoserig 
samochodöw osobowych, 
niewielkich furgonetek czy 
popularnych wsröd farme- 
röw pickupöw. Takte maszyny z ra- 
cji wzmocnionego zawieszenia, za- 
montowania pot?znych silniköw od 
tiröw oraz köt nadaj^cych si$ do 
kombajnöw Bizon, zyskaty miano 
Monsteröw. Wcale si§ temu nie dzi- 
wi<?! Grupa REFLECTIONS, znana 
z dwöch odston DESTRUCTION 
DERBY, spreparowata troch? niety- 
powy wyscig samochodowy o tytule 
MONSTER TRUCK z udziatem tych 
nieprzecietnych maszynek, Po uda- 
nych jatkach w DESTRUCTION 


jest to, co foki lubig najbar- 
dziej - rozpierducha i rozjez- 
dzanie innych samochodöw. 
Razem z przeciwnikiem 
znajdujecie si§ na arenie 
w towarzystwie lekko zdeze- 
lowanych pojazdöw ustawio- 
DERBY wiele obiecywatem sobie 
w tej grze. 

Gierka zasadniczo przeznaczona 
jest dla jednego gracza, chociaz da 
sif w nig pograc w kilka osöb. MON- 
STER TRUCK oferuje 4 rodzaje zaba- 
wy: mistrzostwa z udziatem wszyst- 
kich zawodniköw dost?pnych w grze, 
praktyk? , multiplayer oraz wyscig na 
czas. Nie speejalnego gra do gatunku 
nie wnosi. Za to pewnq ciekawostk^ 
jest rozbicie trybu mistrzowskiego na 
trzy cz$sci sktadowe. Pierwszg jest 
zwykly wyscig sktadaj^cy si§ z kilku 
okr^zen. Poruszasz si? w nim po Ira- 
sie wyjezdzonej przez inne fury, po- 
sröd pagörköw i lasöw. Nie ma szans 
abys zboczyt, czy gdzies sie zagubit. 
Wszystko jest jasne i widoczne jak na 
dtoni. Twoje zadanie polega na jak 
najszybszym przejechaniu mety. 
W sumie takich tras masz do dyspo- 
zycji röwno siedem. Kolejnym, o wiele 
ciekawszym rozwi^zaniem jest przej- 
scie z trybu wyscigowego do rajdowe- 
go, podobnego do zmagari na trasie 
Paryz-Dakkar. W praktyce wygl^da 
to tak, ze nie widzisz drogi. Nie wie- 

dziatbys nawet gdzie jeehae, gdyby 

komputer nie informowat ci? przy po- 
moey strzatek, ktör^dy nalezy si§ 
udac. Jednak to, co pokaze kompu- 
ter, nie zawsze musi byc najlepsze, 
zdarza mu si§ skierowac ci? na prze- 
szkod?, ktörej nie sposöb ominqc. Za- 
liczenie trasy nast^puje po przejecha- 
niu przez dziewi$c odeinköw kontrol- 
nych, uprawniajqcych do dalszej jaz- 
dy. Ostatnim elementem mistrzostw nych w rzqdkach. U göry ekranu po- 
jawia si§ czasomierz. Po sygnale s$- 
dziego czas zaezyna uptywac az do 
zera. Twoje zadanie polega na jak 
najprecyzyjniejszym niszczeniu 
i wgniataniu w ziemi? tego, co jesz- 
cze niedawno ponad nig wystawato. 
Przyda si§ do tego szwadron koni 
pod machs oraz olbrzymie kota. 
Zwyci^za ten, ktöry zdob^dzie wi^k- 
szgliczb§ punktöw. 

Zabawa toczy si§ w uroczej at- 
mosferze, posröd fantastycznych wi- 
doköw i zmiennych krajobrazöw. 
Przyjdzie ci wi$c pokonywac osnie- 
zone doliny görskich wybrzezy Ru- 
munii, ziejgce law$ wulkany Haiti, 

zielone jak groszek tqki i pastwiska 
Mandzurii i wiele innych atrakeji kra- 
jobrazowo-nafurystycznych. Zrözni- 
cowane uksztattowanie powierzchni 
jest zazwyczaj twoim sprzymierzeri- 
cem, podnosi uroki grania, lecz bar- 
dzo cz^sto obraca sie przeciwko to- 
bie. Najlepszym tego przyktadem jest 
Irasa usytuowana w okolicach kipi^- 
cego ze zfosci wulkanu. Gdy przez 
przypadek wjedziesz w rozgrzanq do 
biatosci law?, masz mafe szanse 
ukoriczyc wyscig na dobrym miejscu. OYSTHYBUTQR PC - CD Projekt 

TERMIN WYDAHIA PL - Pazdziemik 

PC WIH'95 Mir Pentium 75, S MB RAM 

OCENA: 5/lO Warto wspomniec, ze samochody 
z raeji pokrf conych tras bardzo szyb- 
ko si? zuzywajg. Dzieje si? to zbyt 
szybko. Czasem defekt dopada ci§, 
kiedy prowadzisz stawk?. Rozu- 
miem, ze w ten sposöb jest bardziej 
realistycznie, samochody fruwajg 

w powietrzu jak ptaki, po 

czym z hukiem opadaj^ 
na tward^ nawierzchni§. 
Rozumiem tez, ze po 
podjechaniu bokiem na 
strom^ gor? naJezy fik- 
ngc kilka bolesnych ko- 
ziolköw na twarz. To jest 
oczywiste, ale dlaczego 
upadek z 30 metröw 
kosztuje tyle samo ener- 
gii, co pukni^cie w drze- 
wo? Podobnie slabym 
rozwi^zaniem jest zakleszczanie si? 
dwöch samochodöw jadqcych obok 
siebie. Do szatu mnie doprowadzato, 
gdy przejezdzajgc metr od przeszko- 
dy, bryka mi zwalniata. 

Przejdzmy moze do nielicznych za- 
let tej gry. Na pewno plusem jest gra* 
fika, szczegölnie ta w wysokiej roz- 
dzielczosci. niskiej wot^ nie wspo- 
minac, poniewaz nie prezentuje si§ 
zbyt efektownie. Widac sporo detail, 
jest kolorowo i przyjemnie. Niestety, 
do tego potrzeba makabrycznie po- 
t^znego komputera. Nawet Pentium 
166 wymi^ka! Przy sfabych maszy- 
nach gra dziata tak wolno, ze w tzw. 
mi?dzyczasie mozesz usmazyc sobie 
nalesnika z dzemem. Cza- 
sem niefortunnie zalamujq 
si$ wektory, znikajg samo- 
chody albo wektorowa ptasz- 
czyzna traci na mornent tek- 
stur?. S^ to ledwie zauwazal- 
ne detale, ale po pewnym 
czasie ktujcj w oko. Nie najgo- 
rzej wypada dzwi^k z wyj^t- 
kiem gitarowej muzyki drogi. 
W kategorii wyscigöw MON- 
STER TRUCK nalezy zali- 
czyc do przeci^tniaköw, po- 
msmo oryginalego rozwi^zania trybu 
mistrzowskiego i wykorzystania naj- 
bardziej widowiskowych samocho- 
döw na swiecie. Jesli ta gra koszto- 1 
wataby ponizej stu zeta, zastanowit- 
bym si§ nad ewentualnym zakupem. 

Wicik 

Psygnosis SCCRETT SMK 151 47 
go, co w dalszym ci^gu przypomi- 
na cztowieka. Gra rozpoczyna si? 
w ogromnym, pigtrowym budynku 
korporacji - Slade musi pobrac 
brori i medkit, a takze sci^gngc 
cz?sc danych do swojego elektro- 
nicznego notesu. Po znalezieniu 
kodu do hangaru, w ktörym znaj- 
duje sie smigtowiec, zaczyna sie 
prawdziwa jatka - Slade Iqduje na 
przedmiesciach. 

Rozpoczynajgc gr$ tylko ze 
swietlnym mieczem i podwöjnym i trzelaniny widziane z göry 

, nie s% niczym nowym - 

wrgcz przeciwnie, gatunek 

ten istnieje od zarania dziejöw 
komputerowej rozrywki. Pierw- 
szym przykiadem takiej gry moze 
byc wiekowy GAUNTLEL obecny 
w salonach gier i na 8-bitowych 
komputerach. Za mniej abstrakcyj- 
ne przyktady mog^ sluzyc CHAOS 
ENGINE i ALIEN BREED, zas naj- 
swiezsze tego typu produkcje to 
LOADED i RELOADED. Wszystkie 

z tych gier, opröc2 ostatniej, ope- 

rowaty grafikq zbudowang na bit- 
mapach, dopiero RELOADED prö- 
bowato z rnizernym skutkiem po- 
godzic tröjwymiarowe tta ze spri- 
te'ami, ruszajgcych sip obiektöw. 
Najnowszq propozycja firmy RA- 
VEN (autoröw takich przebojöw, 
jak HERETIC, HEXEN oraz HEXEN 
2) jest TAKE NO PRISONERS - 
gra, ktöra jako pierwsza w swoim 
galunku w udany sposöb f^czy 
tröjwymiarowq grafikg z widokiem 
z göry w znakomitej catosc. 

Oto apokaliptyczna wizja przy- 
szfosci po wojnie atomowej. Po 
ulicach wielkich mtast biegajq juz 
tylko mutanci i zombiaki, Oczywi- 
scie pewien procent ludzi przezyf 
w nienaruszonym stanie, dzi^ki 
wrodzonemu 
sprytowi. Do 

takich wta- 
snie kolez- 
köw nalezy 
Slade - gföw- 

/ bohater 

■y. Slade 
jest gotowym 
na wszystko 
najemnikiem. | 
W zamian za 
stos pieni^- 
dzy (oferowa- 
nych przez 
pewng podej- 
rzan^ korporacji) podejmuje sig 
infiltracji, stojgcej w centrum San 
Antonio, wiezy. Korporacji bardzo 
zalezy na odzyskaniu danych zapi- 
sanych na znajdujgcych sie tarn 
krysztaiach. Smigtowiec zrzuci 
Slade'a na przedmiescia miasta. 
potem najemnik, aby dostac si? do 
centrum, b^dzie musiat przebic sig 
przez 20 dzielnic miasta, zamiesz- 
kanych przez hordy mutantöw na- 
stawionych wrogo do wszystkie- I 

i i 

» < 

i! i'iERPün IDF !T£ EPEfTlV 

krzywdy. Gdy dodamy do tego 
fakt, ze kazdg ze stref wfada inny 
gang {sktadajgcy sie naturalnie 
z innych mutantöw), sprawy zaczy- 
najg wyglgdac interesuj^co. W su- 
mie jest 21 rodzajöw broni i dodat- 
kowo 22 typy pozytecznych zaba- 
wek (granaty, koktajle mototowa, 
urzgdzenia antygrawitacyjne i in- 
ne), ktörych Slade moze uzywac 
podczas swej krucjaty. 
Kolejnym nadaj^cym grze cha- 

rakteru elementem jest kompute- 

rek, ktöry ma ze sob^ 
Slade. Przeszukuj^c 
ciata przeciwniköw lub 
grzebigc w stojgcych 
samotnie pod scianami 
terminalach mozna 
(a nawet trzeba) uzy- 
Skac wazne informacje, 
takie jak kody otwiera- 
jqce drzwi czy dane 
techniczne broni. jak$ 
dysponuje Slade. Auto- 
rzy przygotowali bar- 
dzo dobrze zaprojekto- shotgunem. Slade staje sie 
fatwym tupem dla zombia- 
köw. Kazdq now^ brori trze- 
ba odebrac przeciwnikowi, 

oczywiscie wczesniej po- aBi *v 


i; 4* mRP Linh nOTEä 
zbywajgc si£ go raz na zawsze. Nie 
bez powodu na gracza czeka cafa 
masa strzelb, karabinöw, miotaczy 
ognia, granatniköw i tadunköw wy- 
buchowych - niektörzy przeciwni- 
cy mogg byc zaiatwieni tylko jed- 
nym rodzajem broni, np. na mutan- 
töw w wi^zieniu jedynq skuteczng 
bronig okazuje sie kusza. bo poci- 
ski ze strzelby nie czyni^ im zadnej wany elektroniczny Organizer, 
w ktörym Slade przechowuje te in- 
formacje (i nie tylko - ponadto ma- 
py, e-maile i inne) - w kazdej chwili 
gracz ma do nich dost$p po naci- 
snigciu odpowiedniego klawisza. 

Choc cat^ akcje obserwujemy 
z göry, sterowanie krokami gtöw- 
nego bohatera jest niemal iden- 
tyczne jak w shooterach first-per- 
son perspective, za co chwata au- 
torom. Przy pomocy klawiszy kie- 
runkowych (bgdz myszki) ruszamy 
s\q i obracamy postaci^, z klawi- 
szem ALT mozliwy jest tzw. Strafe, 
czyli bieganie z twarza zwröcon^ 
przez caty czas w jednym kierun- 
ku. Klawisz CTRL lub odpowiednio 
lewy przycisk myszy mogq stuzyc 
jako strzaL Nawet elektroniczny 
notes Slade'a pojawia sif niczym 
konsola w QUAKE, po wcisni^ciu 
„tyldy". Kazdy, kto pröbowat swo- 
ich Sit w DUKE NUKEM 3D. QUAKE 
czy jakimkolwiek innym shooterze 
fpp. bez problernu przestawi si£ na 
ten widok. Jesu ktos nie graf w wy- 
mienionq przed chwilq pozycje 
(a jest ktos taki?) - tym lepiej, b?- 
dzie mu po prostu jeszcze tatwiej. 
Gra si? po prostu swietnie - 
w atmosferze wszechobecnych 
wybuchöw \ bryzgaj^cych naokoto 
flaköw mutantöw mozna zatracic 
bez reszty poczucie rzeczywisto- 
sci. Kolejne strefy s$ coraz cie- 
kawsze (i oczywiscie trudniejsze), 
oferujs coraz wi?cej akcji i niespo- 
dzianek (np. mozliwosc przesiadki 
do ziej^cego ogniem mini-podusz* 
kowca). Sam tryb Single player jest 

dfugi i wyczerpujgcy. 

Po firmie pochodz$cej z magicz- 
nego kregu przyjaciöt ID SOFTWA- 
RE mozna byto spodziewac si§ 
rozbudowanego trybu multiplayer. 
Tak tez si? stato - w TAKE NO PRI- na ktörym mozna pograc mi^dzy in- 
nymi w TAKE NO PRISONERS 
(mozna tez np. w WARLORDS 3). 
Dzi^ki temu bez trudu mozna odna- 
lezc graczy. ktörzy ch?tnie sprobu- 
ja swoich sit w pojedynkach. Gra 
w kilka osöb dostarcza zupelnie no- 
wych doznari - kontrolowani przez 
graczy zotnierze to nie to samo, co 
hordy bezmözgich stworzeri rzuca- 
j^cych si? na luf? niczym radzieccy 
zotnierze zastaniaj^cy lufy ceka- 
emöwwtasn^piersi^. 

W TAKE NO PRISONERS warto 
zwröcic uwag? na znakomitg tröj- 
wymiarow^ grafik?. ktöra btyszczy 
nawet w podstawowej rozdztelczo- 
sci 320x200. Posiadaczy akcelera- 
toröw 3Dtx ucieszy zapewne fakt. 
ze gra od samego pocz^tku wspöt- 
dziata z kart^ w rozdzielczosciach 

640x400 i 640x480. oferujgc ezystg 
i ptynn^ grafik^. Jednak nawet bez 


sig w klimat zagrozenia. To jedna 
z najtadniej wygl^daj^cych gier na 
PC z ostatnich miesi^cy. 
TAKE NO PRISONERS to bez 

watpienia doskonata strzelanina. 

Momentami wydaje mi si@. ze 
ostatnio powstaje zbyt duzo gier 
z gatunku first-person perspecti- 
ve, ktöre praktycznie nie wnosz^ 
niczego nowego. Gdy bitte] przyj- 
rzymy si$ temu zagadnieniu T oka- 
zuje si$. ze tak naprawd? wszyst- 
kie gry tego typu (z mafymi wyj^t- 
kami) produkowane sq w oparciu 
na technologii zastosowanej po 
raz pierwszy dawno temu w DUKE 
NUKEM 3D i QUAKE. Co ciekaw- 
sze, a jednoczesnie bardziej oczy- 
wiste. wszystkie te pozycje 
w mniejszym lub wigkszym stop- 
niu wyglgdajg tak samo. Choc oso- 
biscie nie mam nie przeciwko wy- 
korzystywaniu dobrej technologii, Red Qrb/Broderbund 

oysTftvauroft pc - cd Projekt cena= -f° 

PC OOS/WIN'95 Min. P90, 16 MB RAM 

DEMO: l 
OCEIMA: 9/lD 

dunek miodnosci, ktöry stat si§ jej 
udziafem. Najwazniejsze jednak, 
ze TNP wnosi powiew swiezosci 
do gatunku, w ktörym pozornie od 
dtuzszego czasu nie sie nie dzieje. 
Producent tej gry z dum^ powie- 
dziat: .,Bez problernu moglismy 
z TAKE NO PRISONERS zrobic 

strzelanin? first-person perspecti- 
ve, ale wtedy nie bytby tak dobry 
jak teraz". Facet miat zupeinq raeje 
- TNP to po prostu swietna gra. 

Gulash 
P.S. Wszystkie screeny pocho- 
dz^ z wersji 3Dfx. 
SONERS marny do czynienia z jed- 
nym z najbardziej przemyslanych 
tryböw gry dla kilku graczy. z ja- 
kirn miatem przyjemnosc 
sif spotkac. W przeeiwien- 
stwie do wielu < ' 
first-person perspective. 
TAKE NO PRISONERS od 

samego poczatku udost^p- 
nia graezom az szesc try- 
böw rozgrywki. Standardo- 
wy deathmatch, w ktörym 
wszyscy wyrznafo sif na- 
wzajem, jest tu nazwany Kill 
at Will, kooperaeja (grupa 
graczy vs reszta swiata) 

zwie si$ Strike Force. Inte- 
resujgco przedstawia si? ' 
opeja Capture The Crystal. gdzie 
graeze grupujci si? w dwa oddziaty, 
ktörych zadaniem jest wykradze- 
nie krysztaiu z bazy przeciwnika 
i dostarezenie go do swojej fortecy 
(ten rodzaj rozgrywki nazywany 
jest cz^sto Capture The Flag. czyli 
CTF). Zupetnie nowym modelem 
rozgrywki jest Assassin. gdzie 
kazdemu z graczy. jako cel zostaje 
przydzieJony inny zawodnik: za za- 
bicie innego zotnierza komputer 
odbiera punkty. Z kolei tryb Arse- 
nal daje prawdziwq mozliwosc za- 
prezentowania swojej techniki - 
tutaj graez otrzymuje szesc broni. 
z kazdej musi zafatwic jednego 
przeciwnika. Na koniec zostaje 
Stockpile - odmiana Capture The 
Crystal, w ktörej do walki staj| 
cztery druzyny. 

Tryb multiplayer obstuguje za- 
röwno siec lokalng jak i Internet. 
Wydawca gry, tirma RED ORB. za 
darmo udost^pnia specjalny ser- 
wer internetowy RED ORB ZONE. akceleratora jest na co popatrzec 
kolejne poziomy budz^ podziw bo 
gaetwem detali i wspaniale odwzo DUl 
rowanymi trofwymiarowymi 
obiektami. W znaezym stop- 
niu rözni^ si? od siebie, 
przez co gra nie nudzi sig 
po kilku godzinach. Syste- 
matycznie fragowani mu- 
tanci odehodz^ z tego swia- 
ta w atmosferze pi^knej eks- 
plozji i bryzgaj^cych naoko- 
io flaköv;. zas strzaty i wy- 
buchy rozswietlajg ciemnosci. dzi?- 
ki efektowi light sourcing. Dzwi^k 
jest fantastyczny - opröcz tego. ze 
kazdy z gatunköw nieprzyjaciöi wy- 
daje inne odgtosy, polegaj^ce zwy- 
kle na sapaniu. mlaskaniu i wykrzy- 
kiwaniu tajemniczych stow w stro- 
n? graeza, takze i Slade cz?sto po- 
zwala sobie na skwitowanie akcji 
paroma moenyms stowami. Efekty 
strzaföw i wybuchöw przygotowa« 
no z podziwu godng doktadnoscig, 
wszystkie bronie brzmi^ inaezej 
i zaskakuj^co realistycznie. Do te- 
go wszystkiego przygrywa nastro- 
jowa muzyka. pomagajaca wczuc chciatbym wreszeie zobaezyc jakis 
krok do przodu. Takim krokiem 
moze okazac sie wyczekiwany od 
wieköw. pisany zupetnie od nowa 
i bezsprzecznie kandydujg- 
cy do tytuiu najlepiej wygla- 
dajgcej gry first-person per- 
spective UNREAL byc mo- 
ze okaze si? nim ci^gle prze- 
suwanyJEDIKNIGHT. Wtej 
chwili jednak marny TAKE 
NO PRISONERS, ktöre jest 
ze wszech miar warte uwagi 
- jednym z powodöw jest 
wzorowe wr^cz wykonanie 
gry. innym zas olbrzymi ta- kwietniu 1996 pojawifa si§ 
na pöföach sklepowych 
pierwsza wersja symulato- 

ra EF2000 (SS'34) autorstwa firmy 
DIGITAL IMAGE DESIGN. Na prze- 

tomie roku mozna byto zobaczyc 
w sklepach dwie nastepne wersje tej 
gry: SUPER EF2000 (SS'42) 
i EF2000 TACTCOM. Tymczasem 
DID pubükowato w Internecie kolej- 
ne patche do EF2000. Chyba tylko 
dlatego, by uproscic nam zycie i roz- 
wiac wajpliwosci, ktöra. wersje gry 
kupid, firma DID zdecydowata sie na 
wydanie EF2000 2.0. Uproszcze- 
niem jest dlatego, ze taczy wszystkie 
wprowadzone dotgd zmiany i dodat- 
ki w jednym zwartym opakowaniu. STARE ZWYCZAJE Po blisko rocznej przerwie w gra- 
niu w EF2000 poczulem sie jakbym 
spotkat starego znajomego. Samolot 
zachowuje si? tak sarno dobrze 
w czasie manewröw. Nie daje si$ 
zauwazyc zadnych röznic w funkcjo- 
nowaniu awioniki. Znowu trzeba b$- 
dzie zapami^tac catq klawiszologi$, 
a jest naprawd? imponuj^ca. Dia 
maniaka symulacji nie jest to prze- 
szkoda. Kazde z urzqdzeri zacho- 
wuje si§ bardzo naturalnie - trzeba 
tylko wiedziec co i kiedy uruchomid, 
Przeciwnicy, z ktörymi przychodzi 
si§ zmierzyc sq., tak jak w poprzed- 
niej wersji gry r bardzo wymagaj^cy. 
Wtgczony na zapas radar, zbyt duza 
wysokosc przed atakiem naziem- 
nym, za wczesnie wt^czony ECM... 
to praktyki samoböjcze, nie naduzy- 
waj ich. Podczas wykonywania misji 
b^dziesz miat do dyspozycji 
inteligentnego i zdyscyplino- 
wanego wingmana, czasem 
b^dzte ich kilku. Warto na- 
uczyc si$ wykorzystywac ich 
umiejetnosci. W nowej wer- 
sji EF2000 nie zmieniono 
jeszcze jednej, waznej rze- 
czy. Wszystkie misje i kam- 
pania zostaty przeniesione 
z poprzedniej wersji. Jest ich 
co prawda sporo, ale jesli s\q zgda 
od graczy pieni^dzy za now$ gr§ 
(EF2000 v2,0 nie jest i nie bedzie ni- gdy patchem), wypadatoby dodac 
cos wi^cej niz tylko nowy engine 
i suport dla akceleratoröw 3D. si§ swobod§ przebywania 
w powietrzu. Nawet gdy prze- 
latujesz nisko nad instalacja- 
mi naziemnymi, animacja po- 

zostaje bardzo plynna. Teren 

wyglqda swietnie, jesli pami?tasz jak 
wyglqdat poprzednio, to wyobraz so- 
bie go teraz bez pikselizacji, z rozmy- 

NOWA TWARZ W momencie premiery symulator 
EF2000 olsntf grafikg. Swietnie od- 
wzorowany teren i bardzo szczegöto- 
we modele 3D zapadty na dtugo w pa- 
mi$6. Problemem byi tylko hardware. 
Nie byto wöwczas (ponad rok temu) 
kornputera b^d^cego w stanie uwol- 
nic EF2000 od czkawki. Dzisiaj nasze 
domowe blaszaki sq o wiele wydaj- 
niejsze, a poza tym cz^sto wyposazo- 
ne w sprytne urz^dzenia przyspiesza- 
ßce grafik§ 3D. Przygotowuj^c recen- 
zje wersji 2,0 tego symulatora, korzy- 
statem z akceleratora Monster 3D. 
Dzi^ki niemu EF2000 nabiera teraz 
fantastycznej ptynnosci i prawie czuje 

tymi teksturami i w wi^kszej liczbie 
koloröw. Wierzchotki gor w oddali ola- 
czajg mgty. Zjawiska atmosferyczne, 
eksplozje i dym generowane sg bar- 
dzo naturalnie, szczegölnie zäs spek- 
takularnie wygl^daj^ ataki na cele na- 
ziemne. Najpierw slady odpalonych 
rakiet, potem eksplozja atakowanego 
obiektu ze sporg. ilosciq odtamköw 
wyrzuconych w powietrze, na koncu 
zas przeJot przez chmur? g?stego dy- 
mu. 

Liczba detali w modelach 
jest wieksza. Lecqc w nocy 

zobaczysz na przykfad samo- 
chody jadqce autostradg z za- 

palonymi swiattami. Gdy ra- 
kieta trafi twöj samolot, obej- rzy) go so Die z zewi 
urwane skrzydto, pogi^te 
elementy struktury wy- 
staßi na zewnqtrz, wydo- 
bywajacy si§ dym... Sa- 
moloty w powietrzu poru- 
szajq si? teraz z wi^kszq 
gracjjq. Dzi^ki pfynnie 
i szybko generowanej 
grafice odczucie ruchu 
samolotu jest pelne i bardzo 
sugestywne. Jak wiadomo, ta- 
kle cacko nie bfdzie chciato 
przyzwoicie dziatac na kaz- 
dym PC. Pentium 133116 MB 
RAM w zupelnosci wystarcz^, 
aby EF2000 2.0 w beztroski 
sposöb wykr^cat ponad 30 
klatek na sekund^. Oczywi- 

scie pod warunkiem posiada- 
nia karty z 3Dfx na pokiadzie 
lubpodobniewydajnej. DLA K0G0 TA GRA? EF2000 to ciqgle swietna gra i bar- 
dzo dobry symulator. Wadq wersji 2.0 
jest zbyt mala ilosc zmian w stosunku 
do wersji pierwszej. Posiadacze 1,0 
raczej nie b?dq si$ spalac nad now^ 
wersjg EF2000 po to, aby jeszcze raz 
przejsc t§ sam^ gr§, tyie ze tadniej 
wygl^dajgcq. Tym graczom, ktörzy 


VJTJLr^-lH-E^O 
t/ > y \ s 


zastanawiajg si§ nad kupnem 
EF2000, mozna z czystym sumie- 

niem jego najnowsza. wersfe polecic. 

LMK 

Digital Image Design DYSTR YBUT0R PC - MIRAGE 

TERMIN WYDANIA PL - NIE2NANV 

PC DOS/WM^ Min. Pentium 100, 16 MB RAM 

OCENA: 6/10 50 Ml SERVICE #50 £ ~-* £^ anöw opowiesci o statku En- 
terprise z pewnoscig ucie* 
szy wydanie STAR TREK: 
GENERATIONS. Produkt ten po- 
wstat w oparciu o film, ktöry goscif 
i na naszych ekranach. Przypo- 
mnijmy pokrötce jego fabul£. Na 
drodze zatogi statku Enterprise 
i jego dowödcy Jean-Luc Picarda 
staje fanatyczny naukowiec Soran, 
owiadnr^ty checig ponownego 
spotkania fali energii swietlnej 
zwanej Nexusem. Niszczqc kilka 
systemöw planetarnych, pragnie 

on skierowac fal? na wybrang 
przez siebie planet?. Nie wi^c 
dziwnego, ze Picard i jego dzielna 
zaioga musza powstrzymac sza- Gra w dose wierny sposob 
oparta jest na filmie. Mamy nawet 
mozliwosc ogl^dania bardzo tad- 
nych wstawek fiimowych, ktöre 
sprawiajcj, ze naprawd? czujemy 
sie tak. jakbysmy znajdowali si$ 

w srodku emocjonuj^cej akeji. 
Centrum dowodzenia znajduje sie 
na Enterprise, gdzie na mostku 
kapitanskim obok kapitana prze- 
siaduje android Data (nawiasem 
möwige, poczutam si? dowarto- 
sciowana faktem, ze przesuwa si? 
on po mostku na takim samym fo- 
telu na kötkach, jaki mam w do- 
mu). Aby pokonac Sorana, musi- 
my poslugiwac sig inteligencja 
i wyprzedzac jego ruehy. Wysyta- 

walki, ktöry paseezek za co odpo- 
wiada. A trzeba je kontrolowac, bo 
oznaczajq one stan naszego statku 

i sygnalizuJE) zniszczenia.. Majg tak- 
ze wptywac na to, czy wyjdziemy 
zwyci§sko ze starcia, bo w ten 
sposob sg röwniez przedstawione 
wrogie jednostki. Raz spröbowa- 
tam na niskim poziomie trudnosci 
niezbyt przejmowac si$ malejgcy- 
mi wskaznikami i miarowo naci- 
skajac klawisz Fire rozgromitam lehea. Wkrötce okazuje sif ( ze do- 
Igcza do nich takze uznany wiele 
lat temu za zaginionego. dawny 
dowödca Enterprise-B, kapitan 
James T. Kirk (czy ktos jeszcze pa- 
ntffta, ze T jest od Tiberius?). Juz 
chyba nikt nie wgtpi, ze biedny So- 
ran nie ma zadnych szans, bo dwa 
„pokolenia" dzielnych kapitanöw 
na pewno dadzg sobie z nim radg. 
Ale za nim do tego dojdzie, to ty, 
dzielny graezu, musisz tak pokie- 
rowac dziataniami zatogi Enterpri- 
se, zeby powstrzymac szalonego 

naukowea. 
my za nim swoieh ludzi, ktörzy na- 
razajgc zdrowie zapobiegna trage- 
dii, jakg jest zniszczenie przez nie- 
go kifku systemöw planetarnych. 

Twörcy gry zamierzali dokonac 
bardzo ambitnej rzeezy. Produkt 
ten jest bowiem potgezeniem DO- 
OM-klona, przygodöwki i symula- 
tora kosmieznego. Kiedy wykryje- 
my cos niepokojgcego na plane- 
cie czy innym obiekeie, mozemy 
tarn wystac kogos z naszej zatogi. 

Podczas wykonywania misji 
otoczenie przedstawione jest jak 
w strzelaninach 3D, czylf mamy wi- 
dok z oczu bohatera. Nasz wysfan- 
nik z reguty ma rozwigzac jakas za- 
gadke. ale takze musi walczyc 
z natarczywymi przeciwnikami. 
Moze ich zneutralizowac za pomo- 
cq speejalnej broni, ale trzeba 
uwazac, bo gdy nastawimy jq na 
zbyt niski poziom energii wysyta- 
nych pocisköw, to wroga tylko 
ogtuszymy (ale buble robig w tej 
Flocie), Godny pochwaty jest fakt, 
ze na kaidym z trzech poziomöw 
trudnosci zdarza si? nam wykony- wac rözne misje majgce doprowa- 
dzic nas do tego samego celu. Ta 
cz§sc gry jest nawet ciekawie zro- 
biona. Wpfywa na to migdzy inny- 
mi zröznicowanie tematyczne za- 
dah. Jednym razem musimy odna- 
lezc rannych naukowcöw, kiedy in- 
dziej wydedukowac, gdzie Soran 
ukryt svvoja grozng zabawk$, za 
pomocg ktörej zamierza zniszczyc 
kolejng planet?. Kazda misja jest 
inna takze dlatego. ze biorg w niej 
udziai rözni ludzie z odmiennymi 
charakterami, np. inaezej zacho- 
wuje si? bojowy Riker, a inaezej 
przyjacielsko nastawiony Data. 
Z przykroscig musz? stwierdzic. 

ze twörcy STG nie zadowolili si? 
dobrym opracowaniem misji. 
Chcieli jeszcze dodac do swego 
dzieta elementy walki w kosmosie. 

Nie wyszto im to jednak na dobre. 


A ja zawsze uwaza.tam, ze jak cze- 
gos nie mozna zrobic dobrze, to le- 
piej nie robic tego wcale. Ta cz^ sc 
gry jest bowiem wyraznie niedo- 
pracowana. W czasie starcia widzi- my na monitorze rozne cz^sci stat- 
köw oznaezone za pomocg jedena- 

stu pionowych pasköw i naprawd$ 
trudno zorientowac si? w ferworze flotg kilgoriahskg. Kto wie, moze 
w niedalekiej przysztosci zostane 
dowödcg Enterprise? 

Muzyka podkresla niekiedy na- 
piecie chwili, chociaz nie jest ona 
zbyt dobrze dobrana. Po prostu 
co pewien czas odgrywany jest 
fragment mrozgcy krew w zytach. 
niezaleznie od sytuaeji. w ktörej 

znajduje si? nasz bohater. Po 
pewnym czasie muzyka nie robi 
juz na nas zadnego wrazenia. Mito 
jest natomiast postuchac odgry- 
wanej na koniec muzyczki z filmu. 
Oczywiscie musicie pami^tac, ze 
tak naprawd? STG wyglgda dobrze 
jedynie na szybkich komputerach. 
W innym przypadku przyjemnosc 
z graniajest niewielka. 

Pozostaje pytanie, czy 
takie potgezenie gatunköw, 
jakie obserwujemy w STG, 
mogto si? udac. Mysl?, ze 
tak. Jezeli tylko dopraco- 
wato by si? poszczegölne 
elementy uktadanki, efekt 
bytby z pewnoscig lepszy. 
Odnosz? wrazenie, ze Pro- 
dukt ten moze w peini za- 
dowolic jedynie mitosni- 
köw serialu. Bo czy nie jest 
mito choc przez chwJl? poczuc si? 
jak Jean-Luc Picard? 

Krupik 

Microprose DYSTRYßüTOR RC - IPS CEIMA: -P° 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANY 

PC WIH'95 Min. Pentium M, 16 MB RAM 

OCEIMA: 5/nO 

low, ktöre wykonujq swoje zadania. 
Jeäli przyjdzie ci eskortowac bom- 
bowce, b^dziesz musiat zaczekac 
na nie we wskazanym punkcie, one 
operuj^ z innej bazy. Gdy juz zbli- ogon przeciwnika posfugu- 
j^cego si§ samolotem star- 
szego typu. Godnym prze- 
ciwnikiem F-22 sg dopiero 
nowsze maszyny. Najgroz- 
niejsze samototy to Su-37 
i MIG 1-42. Oczywiscie 
sam sprz$t to nie wszysiko. 
Kilka razy zdarzyto mi si§ 
prowadzic dtugq walke ko- 
fowq z naprawd? twardym przeciw- 
nikiem w samolocie MIG-29. Gdy 
zostaniesz juz zaatakowany rakie- 
tami, jedyny ratunek w chaffach 
i flarach oraz w przemyslanych ma- 9kwietnia 1997 roku odbyta si§ 
roll out (dla zwyktych smiertel- 
niköw: premiera) najnowsze- 
go mysliwca firmy Lockheed - Mar- 
tin F-22 Raptor. Ma on zastqpic 
w USAF samolot F-15, jako mysli- 
wiec przewagi powietrznej. Przeni- 
kajgce od kilku lat do prasy facho- 
wej skgpe informacje o F-22 pod- 
grzewaty atmosfer§ woköt tej ma* 
szyny. F-22 jako mysliwiec czwar- 
lej generacji zostat skonstruowany 
przy wykorzystaniu najnowszch 
technologii; konstrukcja typu ste- 
alth, wektorowanre ciggu i calkowi- 
cie cyfrowe sterowanie wszelkimi 
systemami awioniki. Prawdopodob- 
nie kazdy maniak lotnictwa wojsko- 
wego zadat sobie pytanie: jak si? 
takim czyms lata? Niestety, o He nie 
jest si$ pilotem-obtatywaczem 
{F-22 nie wszedt jeszcze do stuz* 
by), jedyng szansg jest symufacja 
komputerowa. Pierwszg pröbq 
przyblizenia rnozliwosci F-22 byl 
symulator firmy NOVALOGIC 
(SS'42), ktöry niestety okazat si? 
byc tylko strzefaninq. Ale to byto po- 
nad pol roku ternu. Obecnie na ho- 
ryzoncie pojawit si§ nowy produkt 
Jest to symulator iF-22 , firmy IN- 
TERACTIVE MAGIC. Przypomn? 
tylko, ze w ostatnim czasie IM wsfa- 
wito sif catkiem przyjemng gr§ 

iM1A2ABRAMS(SS'46). GLOWA W CHMURACH Gra zawarta jest na dwöch pty- 
tach CD. Na kazdej z nich 
znajduje si§ inna kampania. 
Wybierac mozna mi^dzy 

Ukraing a Bosniq. Konflikt 

ukrairiski jest od poczgtku 
do kohca wymyslony. Za- 
wierucha zaczyna si§ w mo- 
mencie, gdy w niedalekiej 
przysztosci wojska Rosji 
wkraczajg na tereny Ukra- 
iny, aby bronic praw mniej- 
szosci rosyjskiej. Kampania 
w Bosni ma nieco innq ge- 
nez$. Wszystko zaczyna sie, gdy 
wojska ONZ opuszczaj^ tereny by- 
tej Jugostawii, po wyga^ni^ciu 
wszystkich walk w tym rejonie. 
Zmienia sie prezydent Bosni 
i w krötkim czasie Bosniacy wszczy- 
najq awantur? przeciw Serbii i Chor- 
wacji, ktöre rzekomo dokonujg czy- 
steketnicznych i represjonuj^ osoby 
pochodzenia bosniackiego. W tym 
czasie wywiad amerykariski odkry- wa duze zgromadzenie wojsk w re- 
jonach przygranicznych i ogtasza 
stan pogotowia dla swoich oddzia- 
töw w Niemczech i WtoszecK Gdy 
wojska bosniackie wkraczajcj do 
Serbii i Chorwacji, aby „bronic" swo- 
ich krajanöw, zaczyna si§ zabawa. 
Prezydent USA oswiadcza, ze na- 
stgpil moment, atfy ostatecznie za- 
koriczyc ten bezsensowny konflikt 
i w porozumieniu z ONZ kieruje do 
Boäni amerykariskie wojsko. Twoim 
zadaniem jest wspierac pozostate 
jednostki znajduj^ce si§ w rejonie 
operacyjnym. Jako dowödca eska- 
dry, kierowac b?dziesz zespotem od 
dwöch do czterech samolotöw. 

newrach. Ciekawostkg w i F-22 jest 
to, ze ukonczenie kampanii wcale 
nie wymaga odniesienia zwyci«^ 
stwa. Oczywiscie najlepiej dac lup- 
nia wojskom Bosni, ale wystarczy 
na tyle utrzymac je w ryzach, zeby 
negocjatorzy ONZ mieli czas na wy- 
muszenie rozejmu na rzqdzie Bo- 
sni, Mozna tez zostac pokonanym 
przez Bosniaköw, co röwniez spo- 
woduje zakohczenie kampanii. 

INTERACTIVE MAGIC zadbato 
o zestaw misji szkoieniowych. Jest 
ich co prawda niewiele, ale za to 
Musisz patrolowac wyznaczone 
obszary, czasem eskortowac ze- 
spöt B-52, wymiatac obce samoloty 
i atakowaö cele naziemne. Misje 
odbywaj^ si§ wedtug sprawdzone- 
go schematu: Start, dolot do punktu, 
w ktörym mozna zaczqc wykony- 
waö zadanie, zadanie i powröt do 
bazy. ile podczas startu niewiele 
si§ dzieje, to w powietrzu zoba- 
czysz na radarze kilka grup samolo- zasz si? do linii trontu, warto zasta- 
nowic si? jak^ taktyk^ przyjgc. Nie 
ma na przyktad sensu atakowac sa- 
molotöw znajdujgcych si§ daleko 
od linii frontu. Najlepiej skupic sie 
na wrogu stanowi^cym bezposred- 
nie zagrozenie dla ciebie lub prze- 
szkod? dla powodzenia misji. 

Podczas lotöw patrolowych 
i eskortowych dobrze jest utrzymac 
wysoki putap, aby nie martwic si? 
rakietami ziemia-powietrze krötkie- 
go zasi^gu. Gdy atakowac b?- 

dziesz cele naziemne, warto zejsc 
nisko nad ziemi§ jeszcze daleko 
przed celem i wylgczyc radar, aby 
wykorzystac wtasciwosci stealth 
F-22. 

W prowadzeniu walki pomaga 
nie tylko bogate wyposazenie tego 
supersamolotu. Przede wszystkim 
jest to niebywale zwrotna i szybka 
maszyna. Bez specjalnego wysitku 
mozna wejsc w walce kotowej na 
mozna je w duzym stopniu modyfi- 
kowac. Mozna röwniez grac po sie- 
ci, czy kabel/modem. Zabawa od- 
bywa si§ wtedy na trzy sposoby: 
dogfight, capture the flag i coopera- 
tive mode. Do dyspozycji jest röw- 
niez rozbudowany edytor scenariu- 
szy, ktörymi mozna dzieliö si§ 
z przyjaciötmi. Do iF-22 dolgczono 
szczegötowq instrukcj§, kart§ refe- 
rencyjn^ z rozktadem klawiszy i ma- 
p§ obszaröw na ktörych odbywaj^ 
si§ walki. DRAPIEZNIK Gdy tylko wzbijesz si? w powie- 
trze i wykonasz pierwsze ruchy 
dr^zkiem, od razu zauwazysz z ja- 52 
k$ precyzjg mozesz sterowac 
swoim F22. Jesli posiadasz ja- 
kies do£wiadczenie w lataniu te- 
go typu zabawkami szybko na- 
uczysz si$ wykorzystywac mozli- 
woäci swojego samclotu. Pano- 
wanie nad maszyng ulatwia znacz- 
na iloöö informacji, jaka dociera 
z otoczenia samolotu jak 
i z przyrz^döw poktado- 
wych. Dzi^ki 

wekto- 
rowanemu, 
ciggowi t ' samolot prowadzi 
si§ jak po sznurku. Do- 
piero w skrajnych fazach lotu 
trzeba liczyc si§ z kaprysami sa- 
molotu. Ale to tylko zwi^ksza re- 
alnosc symulacji. Systemy awio- 
niki zachowuj^ si§ bardzo natu- 
ralnie. Radar moze zgubic cel> 
gdy wykonywane s^ gwattowne 
manewry. Niektöre samoloty po- 
stuguj^ce si§ urz^dzeniami ECM 
potrafig same znikn^c z radaru 
i zwalic na gtow? kiika podiuz- 
nych problemöw. 
Osobn^ sprawg jest modelo- 
wanie terenu w iF-22. Tak jak 
wszystkie obiekty w catej grze, 
jest to tröjwymiarowy model. 
Twörcy gry zatozyli jednak, ze 
o ile samolot F-22 operowac ma 
gtöwnie z putapu sredniego i wy- 
sokiego, to nie potrzeba umiesz- 
czac wielkiej liczby detali 
w obiektach naziemnych. Uznali, 
2e i sam teren nie musi wygl^dac 
ekstra z niskiego pufapu. Nato- 
miast z wysokosci kilku tysi^cy 
stop wyglgda on po prostu slicz- 
nie, Trzeba przyznac, ze takte 
rozwi^zante moze wzbudzic kon- 
tra wersje wsröd niektörych gra- 
czy. Z drugiej strony jednak 
w czasie intensywnego grania 
w iF-22 nigdy nie miata miejsca 
sytuacja, w ktörej musiatbym 
zejsc nizej. Kazda gra wykorzy- 
stujgca akcelerator 3D zyskuje 
mocno na wygltjdzie, a engine 
gry ma kilka klatek na sekund? 
wi§cej do zaoferowania. Podob- 
nie jest z iF-22 . Tekstury wygl^- 
daj§ swietnie. Nawet gdy leci sie 
nad samg ziemi^, animacja jest 
ptynna i pozwala na wykonywa- 
nie bardzo delikatnych manew- 
röw przy duzych pr^dkosciach. 
Z pomocg akceleratora 3Dfx, 
kazdy samolot czy obiekt na- 
ziemny obficie dymi, gdy jest 
uszkodzony. Przelot przez chmu- 
ry powaznie ogranicza widocz- nosc, ale nie odbywa si§ to 
kosztem szybkosci -, 
z jak§ generowa- ^\ 
na jest grafi-[ 

ka, Sy- M 

mulator 
iF-22 nie fa- 
woryzuje je- 
dynie posia- 
daczy kart ty- 
pu Monster 
3D. Dzieki te- 
rnu, ze gra dzia- 

ta pod Win- 

dows'95 i wykorzystu- Optymaln^ konfiguracj^ dla 

iF-22 wydaje si§ Pentium 200, 

32 MB RAM i 3Dfx. Jednakze 
i bez akceleratora mozna smiato 
w t§ gr§ pogrywac. Dzi§ki Df- 
rectX, engine iF-22 samodzielnie 
rozpoznaje rozdzielczosci z jakimi 
pracowac moze karta graficzna. 
Na Pentium 200 rozdzielczosc 
640x480 wydaje si§ najlepsza. 
Dia Pentium 133 nalezy jednak 
znaczn§ cz^sc detali usun^c. 
Jest jednak pewien h aczy k. 
Z trudnej do zrozumienia przyczy- 
ny iF-22 najwi^cej wymaga od 

program bez przerwy grzebie po 
dysku, dostownie co kilka, kilka- 
nascie sekund zapala si? lampka 
twardziela. Jest to o tyle denerwu- 
j^ce, ze gdy zaczniesz wchodzic 
w przechyf, akurat wtedy gdy 
komputer zacznie mielic twardzie- 
lem, mozesz obudzic sie nagle le- 
c^c prosto w stron§ ziemi. Nie ma 
z tym problemu, gdy leci sie pro- 
stym kursem na duzej wysokosci. 
Sytuacja staje sie tym bardziej 
dokuczliwa, im wi^cej zdarzeh 
odbywa sie jednoczesnie. Szczy- 
tem jest walka powietrzna z jed- 
noczesnym wykorzystaniem 

wingmanöw. Kazda pröbka 
dzwi^ku, fragment tekstury, czy 
diabli wiedz^ czego jeszcze, po- 
woduje przy ich odczytywaniu 
chwilowe wstrzymanie wyswietla- 
nia akcji na ekranie. Jest to nie- 
stety bardzo powazny dyskom- 
fort, momentami; podwazajqcy na- 
wet sens stosowania akceleratora 
3D. Niestety, nawet najbardziej 
smiate pröby zmiany konftguracji 
sprz^tu i oprogramowania nie 
przyniosiy oczekiwanych zmian 
w zachowaniu iF-22. Problemy 
z optymalizacj^ na takq skal§? 

Mozejakisbug? 

. Jay Wilbur (wspöttworca QU- 
AKE'a) powiedziat kiedys, ze two- 
rz§G now^ gre ma sä§ dwie mozli- 
wosci: albo zoptymalizowac j^ tak, 
aby chodzita znosnie na przeci^t- 
nym w danej chwili komputerze 
domowym, albo sprzedawac tf 
je Direct3D, posiadacze innych 
akceleratoröw röwniei b§d$ mo- 
g!i skorzystac. 

Odgtosy pochodz^ od orygina!- 
nych silniköw zastosowanych 
w F-22. Oprawcy dzwi^kowi iA 
pozyskali je z pierwszej r^ki, czyli 
od firmy Pratt&Whitney, produ- 
centa tychze. Nie mniej naturai- 
nie brzmi^ odgtosy aerodyna- 
miczne i dzwi^ki pracy urz^dzeri 
pokfadowychu Gdy przelecisz bli- 
sko innego samolotu, ustyszysz 

jego silnik, czasami mozna tez 
ustyszec odgfos dziatek, ktörymi 
przeciwnik strzela z niewielkiej 
odlegtosci, natomiast jego odde- 
chu ustyszec juz si^ nie da. Piloci 

b?d^cy z tob^ w eskadrze meldu- 
j^ wykonanie kazdego polecenia 
przez radio. 
systemu dyskowego komputera. 
Nie dose, ze zalecana maksymal- 
na instalacja wymaga grubo po- 
nad 500MB (takl ponad pi^eset 

megabajtöw) to jeszcze wszystko 

niemitosiernie wolno si§ taduje. 
Na tym nie koniec. Podczas wy- 
konywania misji dowolnego typu, gr$ za $5000 i dotgezac do kazde- 
go egzemplarza gry maszyn^ na 
ktörej mozna j^ odpalic. Osobi- 
scie, jako klient, wol? t§ pienwsz^ 

mozliwosc. LADOWAMIE Chocraz nie umiem si? przy- 
zwyczaic do ciqgtego szu- 
rania twardego dysku 
i stop klatek na ekranie, 
zachowatem ogölne do- 
bre wrazenie. Spora por- 
cja dobrej zabawy i facho- 

wych klimatöw dla mania- 

köw wojskowych symula- 
cji lotniczych. iF-22 to 
gra zdecydowanie powy- 
zej sredniej, warta swojej 
ceny. 

LMK 

Interactive Magic 

DYSTfiYBUTOfi PC - MMKSOFT CEIMA: -P° 

TERMIN WVDANIA PL - NIEZNANY 

PC WIN'95 Min. Pentium 100, 16 MB RAM 

DEMO: CD OB 
OCEIMA: 6/10 
53 ■ „Czy to QUAKE czy nie QUAKE?- 
> - chciafoby sie zapytac widz^c HE- 
XEN 2. To, ze RAVEN SOFTWARE 

zakupila od ID caty wykorzystany 

w QUAKE tröjwymiarowy engine, jest 

faklem. Ale gdy scenariusz, grafika, 

projekty pomieszczen i postaci oraz 

wszystkie pozostate detale stworzone 

sq od nowa, a wspölny jesl tylko kawa- 

tek kodu poruszajgcy pikselami. mamy 

zupetnie now$ gr$. Ale to nie koniec, 

bo RAVEN zadbal o wiele iechnicznych 

i koncepcyjnych innowacji, wprowa- 

dzaßc do programu QUAKE rzeczy, 

o ktörych nie snito sie ukfadom sca- 

lonym. Jednak poröwnari i odniesieri 

unikn^c sie nie da, wi?c sto- 

wo na Q bpdzie w niniejszej 

recenzji padac az za cz^sto. f 

* 

Nie trzeba ttumaczyc. czym 

wogöle jest HEXEN. A HEXEN 

2? Osadzona w swiecie fan- 
tasy fabuia jest, jak w kazdej 
grze zrecznosciowej, wla- 
sciwie nieistotna. chociaz 
warto przez chwile spojrzec 
na intro. by dowiedziecsi?. ' 
o co walczymy. Chwila uwagi wy- 
starczy. by zapoznac s«e z rol$ jed- 
nego z czterech Odkupicieli, ktörzy, 

mimo ze dawniej byli wrogami. zjed- 
noczyli swe sity przeciwko Eidolonowi 

-trzeciemu z Serpent Rideröw, spraw- 

cy masakry zgotowanej mieszkaricom 

Thyrion - Krainy Swiatla. Nie trzeba 

lepszej motywacji, kto zna gry HERE- 

TIC i HEXEN, od razu wychwyci tu 

znajome nutki. Koncept nie grzeszy 

oryginalnosci^. gdyz walka b?- 

— i dzie trwata do momentu, gdy 

giöwny Ziy padnie trupem. 

Owe cztery postacie, ktöre sq 

zdolne przeciwstawic sie Eido- 

t lonowi, to Nekromanta. Pala- 

) dyn, Krzyzowiec \ Pani Assas- 

1 sin. Kazda z nich ma swe uni- 

kalne zdolnosci. np. Zaböj- 

czyni bezszelestnie sie po- 

rusza, Nekromanta potrafi 

) zabierac mordowanym prze- 

ciwnikom sile i zdolnosci ma- 

giczne. Krzyzowiec z tatvvoscia od- 

najduje tajne przejscia, z kolei Paladyn 

jest bardzo odporny na ciosy. a niektö- 

re potrafi nawet absorbowac w postaci 

korzystnef energii. W trakcie gry bo- 

hater zyskuje doswiadczenie. Wa- 

Igc mieczem. szyj^c z kuszy 

. czy plujqc czarami. postac 

uczy si? celnosci i skutecz- 

nosci. a im dalej zajdzie i im 

wi?cej odkryje, tym staje si? zwin- 

niejsza. moze dalej i wyzej skakac. 

Zwifkszaj^ sie tez zdolnosci magicz- 

ne. odpornosc oraz chy- 
zosc kroku. Ale nie zapomnijmy tez o kieszeni 
X wykorzystywanej jako maga- 
~~ j zyn na przedmioty. Opröcz 
I zwyktych artefaktöw, daß- 
J cych takie zdolnosci. jak tele- 
" portacja czy nietykalnosc, sq 
to zwykfe „przygodöwkowe" ten swoisty protoköt ze 
spotkania z HEXEN 2, trudno 
oddac wciskajqce w oparcie 
krzesla wrazenia spowodowane wido- 
kiem lec^cego na mnie Upadtego Anio- 
ta, czy böl szyi wycigganej przy sko- 
kach przez rozpadlin?. 
c. W grze przemierzamy w te i z po- 
wrotem cztery scenerie, zupelnie röz- 
ne. Zaczynamy w klimatach srednio- 
wiecznych, na bezfitosnym pustkowiu. 
w otoczeniu zimnych muröw zamku. 
Tarn tez odb^dzie sie finatowe starcie 
z Eidotonem, ale po drodze przyjdzie 
przemierzyc tereny greckie, rzymskie 
i egipskie. Tarn doplero nastepuje 
prawdziwy popis zdolnosci architekto- 
nicznych twörcöw gry, doskonatosci 
tröjwymiarowego kodu QUAKE oraz 
prawdziwego smaku, z jakim udekoro- 
wane sq wn^trza. Trzeba jeszcze do- 
dac. ze HEXEN 2 opröcz catej swojej 
bogatej tresci, przede wszystkim 
wspaniale wyglqda. Grafika jest czy- 
sta. ostra. dopieszczona w kazdym 
szczegöle i jakas taka wyrazna - a to 
kolejne zaprzeczenie zatechtych piw- 


Najwi^cej wysiiku przy tworzeniu tej 
gry kosztowaly projekty budowli oraz 
map. Tutaj mozemy garsciami czerpac 
i plawic si? w tym, czego tak rozpaczli- fanty. ktöre nosi si? przez jakis czas, 
by w konkretnym miejscu spozytko- 
wac w chwalebnym celu. 
tym. co sig dzieje w fantastycz- 

nym swiecie. dowiadujemy sip z wisza- 

cych na scianach tabliczek oraz 

z ksiag. Zazwyczaj zawierajq wiesci al- 
bo niejasne. albo apokaliptyczna rza- 
dziej wskazöwki - co zrobic lub gdzie 
zajrzec. I nie ma zartöw, w paru miej- 
scach mozna utkngc. Zagadki wymy- 
slono bardzo zamotane, ale o dziwo, 
sg one przyst^pne nawet dla nieuwaz- 

nego gracza. Pierwszych kilka , 

kroköw zwykle wykonuje sii 
nieswiadomie. bowiem jak i 
w kazdym DOOM-klonie, tak 
i tu taktyka polega na drobia- i 
zgowej penetracji pomiesz- 
czen. Przedmioty zbiera sig 
wi^c mimochodem, dopiero 
pözniej przychodzq refleksje, ^ 
co z nimi zrobic. W chwilach. 
gdy wszystkie znaki na scia- 
nach i ziemi swiadcz^. ze 
ugrz^zies na dobre. oddaj sie 
pracy intelektualnej. okaze sip. ze po- 
trzebny jest juz tylko krok by zagadk? 

rozwiazac. 

Dzieki takim szczegölom. gra nabie- 
ra cech lekkiego RPG. wtasnie takiego 
jak DIABLO czy zrecznosciowe ro- 

le-playing spotykane na konsolach, 
I wlasnie dzieki temu staje si? intere- 
sujgca i v/ci^gaj^ca. ba, wr^cz nie po- 
zwalaj^ca si? oderwac. Jest to bowiem 
przede wszystkim akcja - wszystko 

dobre. co udafo si-e wytworzyc w gtöw- 
nych DOOM-klonach. jest wtasnie 

tutaj. Pisz^c beznamietnie « .nari w 


wie brakowafo w QUAKE. Levele sq 
przeogromne i rozbudowane. z wieJo- 
ma tajnymi przejsciami. Mozna sie au- 
tentycznie zgubic! Id? o zaktad, ze 
w projektowaniu gry maczat palce 
spec od antyergonomii. czyli utrudnia- 

nia zycia spieszgcemu sie cztowieko- 
wi. ktöry nie moze znalezc tego jedne- 
go pokoju. gdzie widziat zamknigte 
drzwi. Ale w HEXEN 2 wyzyli sie takze 

prawdziwi architekci. Wszystkie te 
sklepienia. kolumnady. witraze, 

kruzgankL. s^ dokladnte 
1 takie. jakie powinny nicznych klimatöw z QUAKE, gdzie na 
ekranie dominowaty odcienie czerni. PO CONANIE Krotko mowfgc: siekiera w dton i na 
oslep! Prawie wszystko opröcz scian 
da sie tu rozwalic. tawy, stoty, krzesta. 
niewinne pötki z ksi^zkami. skrzynie. 
beczki - z trzaskiem rozpadaj^ sie na 
kawatki. Wspaniale ttukq sie okna, przy 
czym te najwieksze mozna druzgotac 
po kawatku. podziwiajac jak pi^knie 
uktada sie na podfodze swiatto rzuca- 
ne przez wyrqbane dziury. Nawet bez- 
bronna owieczka, pasaca sie spokoj- 
nie na face, zbyt wspaniale rozpada sie 
na krwawe kawaiki, by mozna byto da- 
rowac jej zycie. 

Jednak tarn, gdzie zaczyna sie P ra " 
ca, konczy sie przyjemnosc. A robota 
jest ciezka. bo bron nie siuzy tu do po- 
kazywania sity. tylko do walki o zycie. 
Nawet najmniej grozne. zdawatoby sie, 
pajaki, sa wystarczajqco jadowite, by 

pozbawic nas zycia. gdy w roztar- 
gnieniu zapomnimy spojrzec 
"\ na podlo- MTS1I 
ge. Nie jest fatwo, gdy na po- — 
czgtku ma sie tylko pi?sci. Ale [ 
nawet wyszukane bronie za- 
wioda. gdy nie jest sie czuj- 
nym, tym bardziej. ze im dalej, 
tym trudniejsze i odporniejsze 
sg potwory. Zwykli ryce- 
rze-tucznicy. diabty i golemy 
to peslka, gorzej gdy spotka 
si? jaguarotaka albo skorpio- 
na. Czasem nie wystarczy rzu- 
cic magicznym granatem, by 
powalic najzwyklejszego kamiennego 
golema, a co dopiero gdy spotka si? 
jego grozniejszy odpowiednik, Bez 
opanowania sztuki walki, czyli taktyki 
skutecznych ataköw i szybkich uni- 
köw. bezpowrotnie traci sig zycie, Dla- 
tego palce lewej reki co krok laduja na 
klawiszu F2-Save. *? 
■ '[ilVI^/lillilTf Rok temu nawotywalismy do ku- 

powania Pentiumöw, przestrzega- 

jgc, ze inaczej na 

Gwiazdk? nie da 

si^grac. Dzispo- 

dobna sprawa 

jest z akcelerato- 

rem 3Dfx - aby 

möc naprawde 

podziwiac pi?k- 

no gier, takich 

jak HEXEN 2, 

3Dfx jest ko- 

nieczny. Wysoki 

koszt karty moze 

si$ jednak zwrö- 

cic w nieoczeki- 

wany sposöb - 

dzi?ki wysokiej jakosci grom. Majac 

na pokfadzie akcelerator mozna za- 

spokoic si$, wybieraj$c kilka do- 

brych tytutöw, ktöre wystarczy na 

tygodnie. A jednym z takich pewnia- 

köw jest wtasnie HEXEN 2. Tego nie 

trzeba ttumaczyc, wystarczy raz je- 

dyny zobaczyc wersj? GL-HEXEN, 

aby zakochac si£ na zawsze. Albo 
lepiej nie, bo potem juz nie da sie 
patrzec na „normalne", skacz^ce i piksele, rwqcq si? animacj? i ziemi* 

ste tekstury. 


Dzisiaj wszyscy sg zgodni, ze QU- 
AKE z punktu widzenia pojedynczego 
gracza byt kl^sk^, zas wieczny zywot 
zapewnit mu wspamale rozwi^zany 
multiplayer. W HEXEN 2 autorzy majg 
nadzieje na eksplozj? radosci wszyst- 
kich maniaköw sieci. bowiem zaim- 
plementowano GuakeWorld 2.0 i moz- 
isko pitkarskie, petne wsciekfych kibi- 
cöw, rozdajgcych ciosy na lewo i pra- 
wo. Kusze, granaty i mrotane czary 
nie rat u ja sytuacji. Robi si? po prostu 
drftwo i nieciekawie. Jesli jednak 
Mos si? przefamie i przekona do mul- 


tiplayera, to nie beda to wete 
rani QUAKE. Llii! lilil 

Y 
. <ȣ liwosc uczestnictwa 32 graczy. Ale 
panowie, zapomnieliscie o jednym! 
Gdy w QUAKE hasam po korytarzach 
z wyrzutnig rakiet pod pachg. czuje 
si? wolny jak taczanka na stepie i mö- 
ge siac rakietami. gdy tylko zauwaze 
jakis ruch na horyzoncie. Natomiast 
w HEXEN 2 walczy sig gtöwnie 
w zwarciu, na miecze i inna szlachet- 
n$, sredniowiecznq broh. Z deathmat- 
chowej areny powstaje wöwczas bo- Notk§ genealogiczn^ zo- 
stawitem na koniec, zamiast 
tradycyjnie, na poczgtku. 
! Gdyby nie powstat QUAKE, 
nie bytoby tez HEXEN 2. Hi- 
storia zacz^ta si$ dwa lata 
temu, gdy ID SOFTWARE 
oderwato si? od APOGEE 
i przyszto do GT INTERACTI- 
VE z projektem QUAKE. APOGEE sig 
nie zatamato i wyskoczyio z DUKE >' { - l 7 * *t I ^ \ \ v- 1 


NUKEM 3D. zas ID z du- 
zym opöznieniem wym$- 
czylo to, co miato zrobic 
juz duzo wczesniej, no i udato si?. 

Ale los zemscit si? na uciekinie- 1 
räch i ID prawie sip rozpadto. 
Wczesniej jednak RAVEN SO- 
FTW AR E zarezerwowat sobie 
prawo do uzycia engine QUAKE 
w drugiej cz^sci HEXEN, nato- 
miast jeszcze inna firma, wyro- 
sta z zespotu autoröw DUKE 
NUKEM, przygotowata dwa pa- 
kiety misji do QUAKE. Na tym 
catym zamieszaniu skorzystata 
jeszcze inna firma - ACTIVI- 
SION, ktöra na przestrzeni roku 
z sennego wydawcy dwöch tytu- 
töw na rok, zamienila si? w ziejg- ' . 
cego ogniem potwora. ktöry rna 
teraz pod swoimi skrzydtami nie 
tylko QUAKE 2 i HEXEN 2, ale 
LITTLE BIG ADVENTURE 2, \ 
NETSTORM, NIGHTMARE 
CREATURES, DARK REIGN i SIN. 

Wracamy na ziemi?, ze- 
by zabrzmiat ostatni 
akord. HEXEN 2 mögt- 
j by uchodzic za drugq J 
1 cz^sc QUAKE i spokoj- 
nie odniostby sukces - 
1 ale nig nie jest. Mam na- 
dziej^, ze zostanie odebra- 
ny jako odrebna, niezalezna 
i zupetnie inna gra. DO- 
OM-klonöw niby jest duzo, 
ale tak naprawd? od czasöw 
DUKE NUKEM 3D nie ma 
w co grac. Dlatego proponuj? zapo- 
mniec na chwil? o bozym swiecie 
i zanurzyc si? w swiat HEXEN 2. bo 
naprawd^warto, 

Maränei 

Raven/Activision DYSTRYBUTOR PC - OPTIMUS BIS CENA: -°° 

TERMIN WYDANIA PL - PAZ02IERNIK 

PC DOS/WIH'95, 3dfx Min. 486 DX2/66, 8 MB «AM DEMO: CENA: N"l=l" ID X 
Archiwum X jest bar- 
dzo dobrym symbo- 
lem korica XX wieku. 

Fascynacja ufoludkami, jakiej uiegli 

wszyscy wielbiciele serialu, to przy- 
kfad boomu nie majgcego sobie röw- 
nych w naszej historii. Jak grzyby po 
deszczu zaczynaj^ powstawad filmy 
o tematyce ufoludziej, pojawiajg sie 
ksigzki oraz oczywiscie gry. Nieta- 
twego zadania, jakim jest przedsta- 
wienie w miar<? wiarygodnego boha- 
tera o zielonym odcieniu sköry, pod- 
j§ta si§ firma ADVENTURESOFT, 
klöra uraczyta nas dwoma cz^sciami przygöd mtodego czarodzteja Simo- 
na. Gra zawierala spor^ dawke hu- 
moru, miafa ciekawy scenariusz 
i przez niektörych poröwnywana byta 
do wielkiego hitu LUCASARTS- SE- 

CRET OF THE MONKEY ISLAND. 

SIMON THE SORCERER docze- 
kat si§ wtasnie drugiej cz§sci, zas 
trzecia ma ukazaö si? w 1998 roku 
(czyli juz catkiem niedtugo). Obecnie 
rodzice matego Szymona postano- 
wili uraczyc nas przygodami ofiaro- 
watego Feebla. Wcieiimy si? w po- 
stac ufoludka, ktöry przypadkiem zo- 
stanie wplgtany w czterokompakto- 
wej walk? z uzurpujqcym sobie pra- 
wo do wtadzy na jego rodzimej pta- 
necie mözgiem Ornnibrainem, w na- 
stfpstwie czego spowoduje prze- 
wröt nie maj^cy sobie röwnych. ORWELL Sytuacja na ptenecie Feebla nie 
jest zbyt optymislyczna. Kto czytat 
„Rok 1984" Qrweila, natychmiast 

rozpozna ten klimat. Wszfdobyl- 
skie kamery monitorufäce zycie 
mieszkancöw na catym globie (oraz 

w okolicznych systemach), bardzo 
surowy kodeks, wyznaczaj^cy kaz- 
demu wyrazne miejsce w spote- 
czeristwie oraz bezlitosnych wyko- 
nawcöw woli Omnibraina - czamo 
odzianych s^dziöw, prokuratoröw 
i katöw w jednej osobie. 

Omnibrain jest wfadc^ bezlitosnym 
i okrutnym, za jego sprawg na planecie 
panuje terror. I w to piekto wteSnie zo~ 
staje rzucony gracz, bez zadnego przy- 
gotowania, moze poza catkiem efek- 
townym intro. 

Myslicie, ze rodzice sq. dla 
was okrutni, nie daj^c grac 
na komputerze po godzinie 
22? Ze sg niedobrzy, bo za- 
bierajq klawiatur§, kiedy nie 
chcecie odrabiac lekcji? To 
zagrajcie w FEEBLE FILES. JESTEM FEEBLE Feeble jest naukowcem. 
Troch? zwariowanym, ale in- 
.' 
WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 2 

GRY KOMPUTEROWE 

CD-ROM PC, DYSKIETKI PC 3,5", AMIGA, 

ENCYKLOPEDIE, StOWNIKI, 

PROGRAMY DO NAUKI JEZYKÖW OBCYCH, 

GRY TELEWIZYJNE 

"l- NINTENDO 64 

WYPOZYCZALNIA GIER TV f 

NINTENDO 64, SEGA MEGADRIVE 2, 
SEGA GG, GAME BOY 

TEL. 827-87-73 CZYNNE: PON. - SOB. 8-20, NIEOZ. 10-17 
MUS1S2 WYSI 
NA3PR2VST 

ZADWÖflCEM 1 

KAlDYTRAMWAJ 

W KIERUNKU PRAGI 

---© 


W-WA 
CENTRALNA 

0W0R2EC teligentnym, praworz^dnym 
oraz uczciwym i ma tylko 
jedno hobby - lubi odwie- 
dzac Ziemi?. Czasami stra- 
szy ludzi w nocy, wypala 
swoim latajgcym spodkiem 
kota na polach, ale to 
w gründe rzeczy porz^dny 
chtopak. Ma jednak pecha. 
Podczas pewnej wyprawy 
jego statek zostaje uszko- 
dzony, a co gorsza, Feeble 
przypadkowo niszczy tez obserwa- 
torium swojego wydziaiu do spraw 
badan kosmicznych. Te dwa „dro- 
biazgi" stanowiq bardzo powaine 
wykroczenia w kodeksie, ktöry jasno 
okresla, co mieszkaricom planety 
wszechobecny Omnibrain} zmienia- 
jgc sie w towarzysza. Tak oto Feeble 
rozpoczyna kariert bohatera, ktöry 

dokona wielu odwaznych czynöw 
prowadz^cych ostatecznie do kon- 

frontacji z samym mözgiem i jego 
wolno, a czego nie. Feeble, ktöry 
ztemat ponadto jeszcze kilka innych 
kretyriskich przepisöw, ma przed so- 
b$ ponur^ perspektywe resocjaliza- 
cji na pianecie Cygnus Alpha. Jak 
kazdy prawy obywatel, Feeble moze 
jedynie westchn^c i poddac si? woli 
tyrana Omnibraina. Jednak cudow- 
ny przypadek sprawia, ze poznaje 
Deiores, rebeliantk? walcz^ z re- 
zimem Omnibraina. Nasz bohater 

daje si$ porwac jej urokowi i przyt$- 
cza si§ do ruchu oporu, z lojalnego 
obywatela (jak wszystkich nazywa 


praw§ r§k§ (sie!). Na koniec dowie 
si? tez, kto naprawd? ukrywa si? za 
wolg Omnibraina. HEJ, PRZYGODO FEEBLE FILES to przy- 
godöwka w jak najlepszym 
tego stowa znaezeniu. Duzo 
tadnych, wyrenderowanych 
lokaeji, ponad 60 osöb, 
z ktörymi mozna nawi^zac 
konwersaej?, masa przed- 
miotöw oraz wielowgtkowy 
scenariusz. Poza tym daw- 
ka swiezego humoru, liczne 
nawi^zania do serii SIMON THE 
SORCERER (np. w salonie gier Fe- 
eble musi pograc na automacie 
z prostymi grami logicznymi zwiq- 
zanymi z przygodami Szyrnona 
z poprzednich gier ADVENTURE- 
SOFT). W fabut? zgrabnie wplecio- 
no komizm sytuacyjny, odrobin§ 
melodramatu oraz stuszn^ spraw? , 
w imi§ ktörej walczy nasz bohater. 
Ta mieszanka powinna trafiö w gu- 

sta zwolenniköw wysokich lotöw 

rozrywki umystowej. 

Akcja gry rozgrywa si? 
na powierzchniach przeröz- 
nych planet, w röznych sro- 
dowiskach. Feeble bardzo 
cz§sto zmienia swöj ströj 
(przebiera si§ mi?dzy inny- 
mi za przedstawicielk§ ptei 
przeciwnej) . Co ciekawe, 
nasze poczynania w grze 
sledzi speejalny komputer 
osobisty, ktöry informuje 
nas o kolejnych narusze- 
niach przepisöw Omnibra- 
ina. Catkiem zabawnie jest potem 
przeczytaö o wszystkich (zapisywa- 
nych na biez^co) przewinieniach 
naszego bohatera. Przynajmniej 
mnie to Smieszyto. JAK Cl^ WIDZA FEEBLE FILES jest bardzo staran- 
nie przygotowan^ gr$. Grafika 
i dzwi?k nie spadajg ponizej normy. 
Grafika jest pseudo-tröjwymiarowa, 
dzwi^k czysty i wyrazny, a lektor pod- 
ktadajqcy gtos bohatera dobrze 
wczuwa si? w rol?. Ponadto w grze 
pojawia si? duzo tadnych animaeji, 
niezle wspotgraj^cych z cat^ reszt^. 
Na tym tle troche szwankuje antma- 
cja ruchu naszego bohatera w obr§- 
bie ekranu; w czasie w^dröwki do wy- 
branego celu Feeble cz^sto wymija 
niewidoczne dla nas przeszkody, 
choc dociera na miejsce bez wi?k- 
szych ktopotöw. Skoro juz mowa 
o chodzeniu, to czasami sa ktopoty 
ze znajdywaniem weise do pomiesz- 
czeri (np. do kryjöwki rebeliantöw). 
(nie zawsze zgodne z ludzk$ logik^, 
ale przeciez Feeble nie jest cztowie- 
kiem) i nie raz$ swoj^ sziucznosciq. 
Grze na plus zalicza si§ tez nieli- 
niowoSc scenariusza oraz bardzo 
dobrze oddane sylwetki psycholo- 
giczne niektörych postaci (np. SAM 
- rebeliancki psychopatyczny ro- 
bot-morderca czy luzacki, t?py 
cztonek ruchu oporu nalezqcy do ra- 
sy zmiennoksztattnych; no i oczywi- 
scie Delores - twarda, nieprzejed- 
nana, ale bardzo oddana sprawie). 
ile na poczqtku Feeble'a nie da- 
rzytem zbytniq sympatig, kilka 
wspölnych przygöd wystarezylo, 
abym go polubit. A naprawd§ mito 
jest grac postaci^, ktörg si? lubi. 

Banana Split 

Adventuresoft 

DYSTRYBUTOR PC - NIEZNANY CEIMA: -P° 

TERMIN WYDAHIA PL - NIEZNANf 

PC DOS/WIN'95 Min. 486 PX2/S6, 8 MB RAM 

OCEIMA: 7/lO 57 

Ostatnio swi^cg triumfy tytuty 
pokr^cone, wielouiytkowe 
i f^czgce w sobie kilka gatun- 
köw naraz. Artykut ten jest nie tylko 
recenzj^ samej gry, ale tez instmkcjg 
dla laiköw, jak majg pisac recenzje. 

Zaczynac powinno sie w miar§ 
mozliwoäci i okolicznosci od niewiele 
möwigcego wst§pu, ogölnikowo 
okreälajgcego temat recenzowanej 
gry. Mozecie wykorzystad na przy- 
kfad familiarn^ konstatacj§ w rodza- 
ju: „mozna byto si? spodziewaö, \z 

BROKEN SWORD doczeka sie kon- 
tynuacji" lub przypomniec mitym czy- 
telnikom, ze kiedys istniato coi takie- 
go jak INDIANA JONES AND THE 
FATE OF ATLANTIS, do czego 
BROKEN SWORD 2 jest dose po- 
dobny. Uwaga - wstepöw nie powin- 
no si§ przeciqgac ponad rniar§. 

1. Zaraz po wst^pie trzeba rzucic 
gar^ö ogölnych uwag bez wnikania 
w detale, na ktöre przyjdzie jeszcze 

czas. Recenzent nie powinien za- 
pewne odkrywac kulmfnacyjnych 

momentöw gry, takich jak np. fakt, ze 

„Smoking Mirror" nie jest wcale zad- 

nym „dymiqcym lustrem", tylko ideal- 

nie wypolerowan^ ptytq obsydianu, 

w ktörej szamani Majöw uwi^zili bo- 

gazta-Tezcatlipoca. 
Jeszcze gorzej, kiedy recenzent 

zdradzi zakoriezenie gry, czyli roz- 

wigzanie intrygi, co w tym wypadku 
oznacza odnalezienie po przebyciu 
wszystkich zdradliwych putapek 
w stylu Indy'ego, zaginionej pagody 
Majöw w sercu potudniowoamery- 
kanskiej dzungfi, gdzie oczekuje 
zgraja szubrawcöw, psubratöw, 
W2gl§dnie ztoczyricöw o fajdackich 
metrykach, nie wspominajgc o szefie 
tego kr?gu towarzyskiego, ktöry 
strzeze pilnie pi^knej przyjaciölki 
gföwnego bohatera. 

Umieszczenie takich informaeji 
zaraz po wst^pie moze grozic zlin- 
czowaniem autora przez rozwäcie- 
czon$ publicznosc, bo przeciez ktöz 
cheiaiby wiedziec na pocz^tku seria- 
lu, co stanie sie z Olgierdem Halskirn 
w ostatnim odeinku. 

2. Natezy natorniast obowi^zkowo 
- dowcipnie i ze smakiem odkrywac 
tajniki gry, wykorzystujgc stopniowa- 
nie napi?cia i atrakeji. Wypadatoby 
wi$c zn$cic zbtazowanych, niech^t- 
nie brnqcych przez teksty czytelni- 

köw informaeji ze gtöwny bohater- 
George Stobbard po przybyciu do 
Paryza staje si$ äwiadkiem porwania 
Nicole - swej uroczej (bardziej sek- 
sownej niz w pierwszej cz^ci itp.) 
partnerki. 

Teraz cata sztuka pofega na wy- 
eksponowaniu dynamiki akeji po- 
przez ef ektowng j ej prezentaeje : 
George wyrusza w poscig za pory- 
waezami, uwalnia Nicole L. Cholera, 
dziura w scenariuszu, bo nie wiado- 
rno z niniejszego tekstu po co, ale 
oboje wyruszaj^ do Ameryki Laciri- 
skiej w poszukiwaniu prastarego ka- 
mienia obrz^dowego Majöw, ktörego 
röwniez poszukujg porywaeze i tez 
nie wiadomo dlaczego... Zabieg ten 
ma na celu pobudzic ciekawosc czy- 
telnika i zainteresowac go fabutg gry. 
Dlatego trzeba w tym miejscu prze- 
rwac i ogl^dnie zmieniö temat, zeby 
nie spalic zamystu budowania napi§- 
cia. S3 na to dwa sposoby: 

a) nadehodzi najlepszy moment, 
by uderzyc w memuary \ odkryc za- 
wrtq, barwng histori? powstania gry, 
najlepiej si^gajqc do biografii jej 
twörcöw z uwzgl^dnieniem zamito* 
wari ich przodköw do trzeciego po- 
kolenia wsteez. I tak: grup? REVO- 
LUTION znamy juz z czasöw gier 
amigowych, kiedy to zapodawata 
cuda w rodzaju LURE OF THE 

TEMPTRESS i BENEATH THE 
STEEL SKY. Pöttora roku temu ci 
brytyjscy chlopcy, pod dowödztwem 
weterana produkeji gier Charlesa 
Cecila, stworzyli BROKEN SWORD, 
ktöra to gra jest kamieniem milowym 
w dziejach gier przygodowych i ktö- 

rej kontynuaeji wreszeie si? docze- 
kalismy, by drz^eymi palcami niniej- 
szym m zrecenzowac jako jedni 
z pierwszych na swiecie, co dobrze 
wptynie na sprzedaz pisma i da au- 
torowi szans§ na podwyzk?. 

b) wylaö na czytelnika ogrom 
uezue, wrazen i przezyc dostarezo- 
nych przez produkt REVOLUTION. 
Zachwalac profesjonalizm, miod- 
nosc, grafik? i nowatorstwo (elemen- 
ty ? ktörych w grach przygodowych najace si§ w umi^sniona pu- 
p? dzikusa czy opisem sity 
wdzi^köw Nicole przy okra- 

daniu londynskiej wystawy. 

Wariant „a" nalezy rozwiq- 
zac przywotaniern atmosfery 
gry (prawie zawsze jest 
mroczna, w przeciwnym ra- 
zre mozna o tym nie wspomi- 
nac) i przekonac czytelnika, 

ze taka interpretaeja klimatu jest je- 

dynie stuszna, gdyz zostala dogt^b- 

nie zbadana. 
Wariant tt b" trzeba zwienezyc 

uogölnieniem, nazywaj^c Charakter 

tak sfabularyzowanej gry. 
3. Teraz najkarkotomniejsze, bo 

wypada podac garäc suchych f 

töw tak, aby czytelnik nie zrezygno- 


dot^d nie byta) oraz pfynn^ anima- 

cj§, Wypadatoby wspomnieö o wiel- 

gachnych terenach, ktöre opracowa- 
no w najdrobniejszych detalach. 
Wskazane jest zakreSliö ogrom trudu 
i przyjernnosci kryjgcych si§ w roz- 
grywce, a nast^pnie przycigö such^ 
informaejg, ze autor ukoriezyt tego 
kolosa w 3 dni, co lakonieznie, ale 
dobitnie swiadezy o jego profesjona- 
lizmie i poswi§ceniu. Podai^c prze- 
pis na dramatyczne ukoiiczenie 
ostatniego poziomu wypada zataic 
fakt dwöch zalamah nerwowych, 
czterokrotnej lektury instrukeji 
i dwöch telefonöw do autoröw gry 
z rozpaczliwymi btaganiami, co robid 
dalej. Niech BROKEN SWORD 2 bf- 
dzie typowym przyktadem gry, w ktö- 
rej recenzent moze btysnqc wiado- 
mosciami zwyktym smiertelnikom 
niedost^pnymi, np. sprawozdaniem 
z ataku George'a na spodenki wrzy- 
wat z lektury przed uptywem 12 se- 
kund. BROKEN SWORD 2 to gra 
przygodowa i klasyczna, w ktörej 
graez schizofrenieznie {patoJogie 
pobudzajg wyobrazni?) steruje na 
przemian pi?kn^ Francuzk^ i pi?k- 
nym Amerykaninem. On kr§ci si§ ra- 
czej po dzungli, jej kr?cenie tym 
i owym lepiej wychodzi w Europie. 
Celem obojga jest odnalezienie 
trzech kamieni Majöw zanim dokona 
tego ekipa tejdaköw, ktörzy chc^ na 
„dymigcym zwierciadle" przywotac 
Majowego boga smierci. Jesli jedna 
z postaci skonczy swöj „poziom", 
gracz przejmuje wöwczas rol§ dru- 
giej, by zrobic to samo. Calo66 po- 
segmentowanych przygöd miesci 
si? na 2 kompaktach i... trzeba za- 
brac trzeci kamieri. 

4. „Rozrywka nade wszystko* 
przyswieca wszystkim czytelnikom 
pism growych i nie wolno w zad- 
nym wypadku tego zmieniaö. Trze- 
ba podad dane techniczne 
o dzwi^ku, grafice, engine 30 itp. 
w tonie podsycaj^cym gtöd rozpu- 
sty< W sytuacjach awaryjnych, za- 

wsze mozna posiuzyc si§ nie- 
Smiertelnymi okresieniami typu: 
grafika wspaniata, muzyka swiet- syntez, grze brakuje elementöw 
symulatora i platformöwki r bo tych 
bardzo brakowato mi podczas za- 
bawy. Razi ponadfo miatkosc hi- 
storyjki (pieprzona popkultura). 
Cz^sö pierwsza koncypowana byta 
dose powaznie, emanowata wielk^ 
tajemnicq Templariuszy, dwöjka 
natomiast jest zbyt ludyczna 
i w duchu parodii Indiany Jonesa, 
w ktörej prözno by szuka6 szczyp- 
ty realizmu czy eschatologii. 

Teraz trzeba si? asekurowaö, na 
wypadek gdyby gra odnioste Swiato- 
wy sukees. Wady mog^ byc uzna- 
wane przez niektörych za zalety i rni- 
mo ze nikomu podobac si? nie mo- 
gg, to na pewno sg taey, ktörym sie 
spodobajg. Zawsze cos si§ znajdzie, -I fc? r r\7s 
na, dzwi^k perfekcyjny, aura nie- 
samowita, lepszych nie widziatem. 
5. Podkresfajgc swöj autorytet, 
nalezy nast^pnie wytknqc wady. 
Jesli nie wrdzimy zadnej, gra nam 
si§ podoba, a nie wypada dac 
10/10, boto nieprofesjonalne, trze- 
ba dac w klepsydrze 8/10 i pröbo- 
wac to uzasadniö uzywajgo slow 
„niestet/ 1 i „jednak". Od kontynu- 
aeji BROKEN SWORD oczekiwa- 
fem nieco wi§cej niz tylko dysku 
z informaejami, pozbawionego ja- 
kich£ niespodzianek na miar§ XXI 
wieku. Wprawdzie mito, ze autorzy 
przydzielili postaciom cienie i zro- 
bili tyle przestrzeni, ale to za maio, 
zeby rzucic na kolana. W dobie 
wystarczy tylko cheiee cos wytknqc 

-prawda, rodzice i nauczyciete? 

6. Mam 7169 znaköw, a to stanow- 
czo za malo, zeby juz zainkasowaä 

petng wierszöwk^ za 2 strony recenzji, 
wi?c trzeba poröwnad gr? do jakiejs 
blizej niesprecyzowanej, najlepiej 
mentalnej rzeczywistosci, cigzaru by- 
tu, przedwczesnego wytrysku lub bö- 
löw poporodowych. Zwazywszy na 
niedojrzatosc ptciow^ odbiorcow, 
mozna si$ ograniczyö do poröwnari 
mniej ekwi I ibrysty cznych - np. pota- 
manych joysticköw, rozbitych monito- 
röw, notorycznych zwieszek, posypa- 
nych twardzieli. Trzeba jedynie uwa- 
zaö, bo nadmierna gorliwosc w wyli- 
czaniu uzasadni ocen$ 3/10, a nie 
8/10, co byloby w przypadku BS 2 

dalece niepozqdane. 

7. Po umiejetnej woltyzerce, czas 
przejsc do podsumowania, ktöre 
w zaieznosci od mtejsca, jakie pozo- 
stato, moze byö krötkie, celne i meta- 
foryczne lub rozlazte, pedantyczne 
i upierdliwe. W pierwszym przypad- 
ku potrzebna jest bfyskotliwa puenta: 
„BROKEN SWORD 2 jest wysmieni- tq. przygodöwkg, ale zawsze 
pozostanie kopi^ swego star- 
szego brata (w tym przypadku 
unikaj stowa: klon). Mlody ni* 
gdy nie ma lekko, wi§c warto 
by potrz^sn^6 kiesq, zeby mu 
ulzyc"... lub cos w tym stylu. 

W drugim przypadku obo- 
wi^zuje zasada: wszystko do wora 
i z recenzenta przeobrazamy si§ w pa^ 

cjenta wzi^tego psychoanalityka, pi- 

szgc: „matka mnie nie bita, ale brat 

i owszem, potem sikatem w majtki 
w przedszkolu i dlatego panieznie boj$ 
sie samolotöw" co w przetozeniu na 
swordowanie wyglqdac b§dzie tak: 
„BROKEN SWORD 2 jest bogato 
przyprawionym uzupetnieniem, ktöre 
z pewnosciE} nie przynosi poprzedni- i «*s^- 

< »• 'l ' r \ / / 7 S 
kowi ujmy, ale chluby tez nie za wiele. 
Jak zresztq bytoby to mozliwe, skoro 
jest prawie taki sam, tyle ze tu i öwdzie 
caikfem inny i w tym wta£nie skrywa 
si? paradoks post?pu, ktöry jak wiado- 
mo nie post^puje, tylko si? cofa. 
A w ogöle to BROKEN SWORD 2 jest 
dobry, choö podobny, ale nie za wiele 
wnosi, natomiast wyniesc nie nowego 
tez sie n 'e da, bo w tym roku to prawie 
zadnej konkureneji, choc co numer 
mamy przygodöwk? powyzej 8/10 
i dwa solutiony. Ostatnia nadzieja 
w MONKEY ISLAND 3, ale trzeba tro- 

che poczekac. Tymczasem REVOLU- 
TION zna sie na rzeczy i wie jak zrobic 
dobrq gr? przygodow^ (BROKEN SWORO 2), w ktörs nast§p- 
nie kazdy mitoänik przygodö- 
wek powinien zagraö i by«5 za- 
dowolony przez pazdziernik, 
listopad i grudziefi, bo po 
swi^tach moze wydadz^ cos 
lepszego, a na razie mitosnicy 
mog^ byc z BROKEN 
SWORD2dumni." 

Dobrze jest cz^sto powta- 
[r zac nazw§ recenzowanej gry 
tak, aby zasypiaj^cy czytelnicy nie 
stracili orientaeji i by byfo dla nich ja- 
sne t o czym od kwadransa bredzi re 
cenzent Proceder nalezy przeciqgac 
do chwili, az edytor tekstowy recen 
zenta wyäwietli pozgdang ilosö zna 
köw, co wiasnie za chwil§, na przyktad 
a nawet juz teraz, wyäwietlit mnie. 

Mamoulian 

Revolution/VIE 

OySTRYBUTOH PC - IPS CEIMA: -t» 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANV 

PC W1N'95 Mb. 486 DX2/66, 8 MB RAM 

DEMO; CD 5Q 
OCENA: B/IO 

59 


Twörcy przygodöwek od dtuz- 
szego juz czasu starajg si$ 
przyciggngc graczy najrözniej- 
szymf, dziwnymi pomystami. Ktoz to 
nie byt juz bohaterem przygodöwki? 
Nie musimy si^gac daleko, wystarczy 
zerkn^c do poprzedniego numeru SS 
na recenzj§ gry AN I MAL, w ktörej kie- 
rujemy kie+bask^ pepperoni. W VO- 
ODOO KID towarzyszymy chtopcu, 

ale od czasu do czasu wcielamy sie 
takze w jego ducha i w tej poslaci 

rozwiEjzujemy problemy. 

Nasz bohater nosi swöj tytutowy 
przydomek bynajmniej nie dlatego, ze 
jest fanem najnowszego chipu graficz- 

nego voodoo. Zostat on uwi^ziony 
przez zfego i podst§pnego Barona Sa 
turdaya trudni^cego si$ niecnym pro 
cederem zabierania ludziom dusz 
ktöre pözniej wi$zi na swoim statku 
Swojej czarnej magii uzyi takze prze- 
ciwko naszemu mitemu chtopczyko 
wi i... popetnit duzy bt^d. Nie od dzis 
I bowiem wiadomo, ze nie nalezy za 
■ dzierac z matymi i niewinnie wygl$ 
dajsjcymi chtopcami. Baron chyba 
jednak nie miat zbyt duzego do- 
swiadczenia z mtodziezq. Poza tym 

pochtongt go bez reszty pewien zto- 

wieszczy plan. Postanowit mianowicie 
zawiezc swych pasazeröw na wysp$ f 
z ktörej nikt juz nie ucieknie. I oto poja- 
wia si? przed nami zadanie: musimy 
tak pokierowac poczynaniami chlop- 
i ca, zeby nie tylko pokonaf Barona, am^m 


ale takze odnalazl kawatki mapy, ktöra 
pomoze wröcic mu do domu. 

Cata przygodöwka utrzymana jest 
w konwencji lekkiego horroru, bo nie 
brak tu zaröwno elementöw grozy, jak 
i czarnego humoru. dziwo, to pof^- 
czenie wyszfo catkiem dobrze. Poziom 
trudnosci zagadek jest wyröwnany 
a nie sq one zbyt skomplfkowane, mo- 
ze nieliczne. S3 to jednak problemy, straszny klimat. Musze sie przyznac, ze 

nie s^dzitam, iz VOODOO KID moze mi 
sprawic tak mifq niespodziank?. Okaza- 
to si§, ze krötka fabula nie przeszkodzi- 
ta mi w dobrej zabawie. Byta to mita od- 
miana po röznych „ambitnych" produk- 
tach, ktörych twörcy mySIg tylko tym, 
jak uniemozliwic ukonczenie gry. 

Dia tych wszystkich, ktörzy takze 
poddadzE} si§ urokowi VOODOO KID, 
przygotowatam krötki poradnik- MOJA KAJUTA Zdziwitem si§, gdy zamiast w swoim 
pokoju, obudzitem si$ na jakims ob- 
skurnym statku. Petno tu byto 
paj?czyn i podejrzanego ro- 
bactwa. Pierwszg osob^, ktörq 
spotkatem, byt dziwaczny lo- dy z wiadra i glinia- 
nego proszku z worka. To 
wszystko zmieszatem w for- 
mie na stole. W ten sprytny 
sposöb statem sie szcz^sli- 
wym posiadaczem glinianego 
medalionu. 

Postanowitem zwiedzic tak- 
ze drugq stron? pokoju. Nie 
bytbym sobg, gdybym nie 
spröbowat otworzyc skrzyni ze 
skarbami. Ufozyfem ukfadank$ przy 
zamku i zabratem cylinder r flet i tajem- 
niczq rzecz. W rogu pokoju zauwazy- 
tem liny, ktöre jednak po kazdym do- 
tkni^ciu zamieniaty sie w w$ze. Przy- 
pomniatem sobie star$ sztuczk? fakira 
i zagratem im na flecie. Rezultat byt \ 
S 


i « ■- 


-ni ktöre mozna rozwi^zac, wysilaj^c swe 
szare komörki, a nie bezsensownie 
uzywajgc wszystkich przedmiotöw. Je- 
zeli jednak oczekujecie od VOODOO 
KID wielu godzin gry, to mozecie srogo 
si? zawiesö. Produkt ten gwarantuje je- 
dynie kilka, najwyzej kilkanascie godzin 

zabawy, za to bardzo emocjonuj^cej. 
Ma na to wptyw takze fakt, ze do trady- 
cyjnej przygodöwki dodano jeszcze 
elementy fogiczne i zr^cznosciowe. 

Sterownik VOODOO KID 
powinien nosic tytut najlepsze- 
go przyjaciela mitosniköw 
przygodöwek. Zapomnijcie 
mozolnym przeczesywaniu 
ekranu w poszukiwanlu maiut- 
kich przedmiotöw. Tu nie b$- 
dziecie mieli tego rodzaju pro- 
blemöw. Jest to mitq odmian^ 
od gier, ktörych ukonczenie 
zabiera miesi^ce ze wzgl$du 
nawalk^zinterfejsem. 

Oprawa graficzna i muzyczna sq do- 
brze dobrane i wspöltworzg nieco * 


Ai 


y 
J-i H I 


■ '•' > L-JL 

> ^^ 


kaj. Od niego dowiedziatem si?, ze 
wszystkie obecne na statku istoty 
(a wi^c i ja) sg wi^zniami niejakiego 
Barona Saturdaya. Wygl^dato jednak 
na to, ze tylko ja bytem zywym cztowie- 
kiern,... Troch? mnie ta wiadomosc 
zmrozita, ale szybko si§ pozbieratem. 
Postanowitem uciec z tego pfzekl?tego 
statku-widma. 

W scianie zauwazytem dzwigni^, 

a poniewaz nie mam wzrostu koszyka- 

rza, przysungtem sobie do sciany 

skrzynk? i potem spokojnie uwiesitem 

si$ na dzwigni. Dzi$ki temu na dziura- 

wej podtodze pojawit s\q pomost, a na 

nim wiadro z wodq. Na stole lezafy pla- 

ny, z ktörych dowiedziatem si§, jak 

zrobic odlew medalionu. Po- 

szukatem odpowiednich 

sktadniköw, czyli wo- j wr§cz odwrotny, bo lina oplqtata mnie 
tak, ze nie mogtem nie zrobic. Cate 
szcz^scie, ze miatem öw tajemniczy 
przedmiot. Uzyfem go i dzif ki temu möj 
duch opu seit dato. Pomyszkowatem 
w pokoju zabitym deskami i dowiedzia- 
tem si§ ze starej ksi^zki, ze teraz mog$ 
rozkazywac w^zom. Spokojnie wröci- 
tem wi?c do data i zagratem na flecie. 
W ten wtasnie sposöb znöw statem si$ 
wolny. W zwoju lin znalaztem kose, kto- 
ra jak ulat pasowala do zepsutej drabi- 
ny stojqcej w kqcie. Jeszcze tylko po- 
mogtem lokajowi Barona, ktory szukal 
jego cylindra. Z wdzi^cznosci opowie- 
dziat mi, ze podty Sobota skierowat 
swöj statek w kierunku röwnie jak on 
podejrzanej wyspy, 2 ktörej nikt juz si§ 
nie wydostanie. Jedyne co mogtem 
zrobic, to odszukac kawatki starej ma- 
py, pokonac Barona i skierowaö statek 

na dobry kurs- Nie prostszego, zwtasz- 
cza ze lokaj podarowat mi pierwsze ka- 
watki mapy. Naprawitem drabin? i prze- 
dostatem si? na wyzszy pokfad. POKOJ CHIRURGA AMATORA W pokoju poprosft mnie pomoc 

uwi^ziony cztowiek (hm, czy na pewno 

byt on jeszcze cztowiekiem?), Nie 

za bardzo wiedziatem jak mu 

pomöc, N •••••••••■••• Vk. 
ale postanowitern pomysz- 
kowac w pokoju i nawet udato mi 
si? otworzyc luk (chyba wywotatem 
tym silny przeciqg, bo w dalszej cz^sci 
pomieszczenia spadio cos ci^zkiego). 
Zwiedzitem takze drugg strone pokoju. 
Ze statu zabratem nöz, a w starej ksiqz- 
ce przeczytatem legend? o magicznych 
butach. Ödestem nozem wisz^ lam- 
p$ i zabratem fa ze sobg, Zapalitem od 
niej swieezki na stole przy kracie, a po- 
tem tak zmieszatem ze sob^ röznoko- 
lorowy wosk ze swiec, by otrzymac taki 
sam kolor, jaki rniafa piecz?c. Dzi^ki te- 
mu wypuscitem uwi^ziong tslot? i otrzy- 
matem nast^pne kawalki mapy. SYPIALNIA ZIELONYCH LUDZ1 Tutaj byto troch? niebezpiecznie, 

bo na tözkach spali zombie. Wygladali 
tak, jakby mielf si§ obudziö nawet na gtem przedostac si$ dalej, 
bo droge zagradzafo mi cate 
sfado szczuröw, Musiatem zna- 
lezc jakis sposöb na pokonanie tych 
mitych zwierzqtek. Pod workiem ze 
zbozem byi wfaz, ktöry otworzytem 
fomem. Wyci^gn^tem z niego sprosz- 
kowane kosci i farieuch. Ten ostatni 
zawiesitem na haku i przeskoczytem 
dzi?ki temu nad zgtodniatymf zwie- 
rz^tkami. KUCHNIA Z szafki kuchennej zabratem srubo- 
kr^t, a potem pozwolilem na to, zeby 
ujawnit sie rnöj wielki talent kulinarny. 
Na stole wrzucitem do dwöch foremek sproszkowane kosci 

i galaretk? ze stotu. Dzi§ki temu po- 

wstato eiasteezko w ksztatcie papugi. 
Byc moze przyda mi si§, gdy b§d? 
bardzo gtodny. Na podtodze lezata 
dzwignia, ktör^ umiescitem w odpo- 
wiednim miejscu w tosterze i tasma 
zaez^ia si§ przesuwaö. Nast^pnie ulo- 
zytem prawidtowo trybiki maszyny 

(pomögt mi fakt, ze tryby te 

zostawity w maszynie drobne 
slady) i przejscie stanzte» 
otworem. Potozytem st? na 
tasmie i w ten sposöb przedo- 

statem do drugiego pokoju. JADALNIA Wyglgdafo na to f ze znala- 

ztem si§ w dziwnej jadalni. 
Wziqfem lez^cy na szafce 

mfotek i rozbitem drzwi kre- 

densu. Wyciqgnqiem z nrego rzecz po- 
dobnq do tej, ktöra pomogla mojej du- 
szy wydostac si? z ciata oraz wod§. Ta 
ostatnia bardzo przydata sie spragnio- 
nemu lokajowi r ktöry czekat na mnie 
przy kominku. Okazato sä? jednak, ze 
popetnitem bf^d. Lokaj zgasil ogieri 
w kominku, a mnie uwi^zit w zakl§tym 
kr^gu ognia (gtupi stugus!). Ale ja do- 
skonale wiedziafem, jak mog? uwolnic 
swojg dusze, Poszybowafa ona przez 
kominek do demonicznej tazienki. Po- 
f^czyta ze sob^ rury i woda zalata krqg 
ognia, Juz w postaci ludzkiej wdrapa- ciche skrzypni^cie deski w podtodze. 
Starafoc si§ zachowywac jak najei- 
szej, zabrafem ze skrzyni tom, a na 
drugg stron§ pokoju przedostafem si§ 
dzi^ki odeigtemu z choinki sznurowi. 
Tutaj, po rozgnieceniu kilku karalu- 
chöw, zostatem wtascicielern magicz- 
nych butöw. Nast^pnie pociqgngtem 
za dzwignif na szafie i ztozylo si$ föz- 
ko, pod ktörym znalaziem dwa zakoii- 
czenia topora. SKtADZIK Nast?pny poköj wyglgdat jak skia- 
dzik niepolrzebnych rzeezy. Nie mo- 

lem sie oo ''— 
drabinie na poktad. POKtAD Na pulpfeie lezala poduszeezka na 
szpileezki, a w beezee znalaztem pif§ 
Przy pomoey kabestanu zwinkern za 
giel tarasußcy przejscie na dziöb statku 
Nakarmiiem Kosciang Papug? eiasteez 
kiem i dowiedziafem si§ od niej, jak po 
konac Barona. Przypadkowo wszedfem 
w rozlany na poktadzie pudding i w ta- 
jemniezy sposöb przenioslem si§ na 
görny poktad. Tutaj szybko rozprawi- 
tem si§ z napastliwymi zombie i kiedy 
wröcitem tu jeszcze raz, statem si§ 
wtascicielern mydta (kosztowafo 

mnie to trochf zachodu). Podaro- 

watem je mitemu kapitanowi, ktöre- 
mu noga ugrzgzta w kracie na pokta- 
dzie. Dzi^ki temu 'bardzo szybko si§ 
uwolnit i odleciat, a ja dostatem od niego 
nast^pne kawatki mapy i przedmiot do 
wyzwalania duszy. Okazalo si? jednak, 
ze taka wymiana ma tez swoje ujemne 
strony: teraz ja znalaztem si§ w putapee 
trq;by powietrznej. I znowu przydata mi 
si? tajemnicza rzecz: rnöj duch urato- 
wal mnie z opresjL Poszybowal 
do kabiny samego Barona, 
znalazt w niej reszt? mapy 
i uruchomit kompas. Zainte- 
resowata go tez kolejna ma- 
giczna ksi^zka, wiszqcy na scianie 
worek z prochem oraz dztwny ptak 
w klatee. Ptaszek sprawit, ze rnöj 
duch obsypany zostat prochem 
i troche bardziej „zapalir si? do ca- 
tej sprawy. Mogtem teraz powröcic | 
do swojej dawnej postaci. i 

Znowu odwiedzitem görny po- 
ktad, naprawitem srnbokr^tem 1 
maszyn? do ostrzenia nozy. Pit^ j 
odpitowatem kijek z czaszkg i po- 
t^czytem go z koncowkami od to- 
pora. Caloäd wyostrzytem na ma- 
szynie. Statem sie wtascicielern 
pierwszego na swiecie haka do 
wspinaezki, ktöry zostat wyprodu- 
kowany domow^ metodg. Na doi- 
nym poktadzie potozytem 
map? na pulpicie i 
oczekiwatem kapita- 
na. Potem wszedtem 
na maszt za pomocg za- 
ostrzonych „toporöw" i ma- 
gicznych butöw. MAS2T Tutaj czyhat na mnie ] 
podty Baron, ale miatem 
wszystko, zeby go poko- 
nac. Obwi^zany lin^ pow^drowatem 
na rej?. Tutaj ukryta byta moja wosko- 
wa Jigurka, w ktör^ Baron powbijat j 
szpileezki. Dzi^ki temu trzymat mnie 
uwi?zionego na tym statku! Wyci^gnq- 
lem je za pomoeq poduszeezki do szpi- 
lek i laleczka rozptyn^ta si^l Bytem ] 
wolny! Jeszcze tylko musiatem poko- 
nac Barona. Ale pami^taj^c wskazöw- 
ki Papugi, nie mogtem przegrad 

Krupik 

Infogrames 

CENA!-P° OYSTHYBUTOR PC - MIR AG E 

TERMIN WYDANIA PL - HEZNANY 

PC DOS/WIN'95 Min. 466 DX2/66. 8 MB RAM 

DCENA: 7/^lD 

• 
to czesc druga opisu 
LBA2. N ie wchodz do 
statku, tylko wyjdz na ze- 
wngtrz i idz do windy. Przelec na 
drugg stron? i wyfgcz most, kie- 
dy juz tarn b?dziesz. Zabij straz- 
nika, zabierz klucz, otwörz nim 
skrzyni? i zgarnij jej zawartosc 
Strazniköw. ktörzy sie pojawig, 

zatatw przy pomocy mostu. Wra- 
caj do statku kosmicznego 
i startuj. Po wylgdowaniu b?- 
dziesz mögt skorzystac ze ska- 
fandra. Kiedy si? w niego prze- 
bierzesz, nikt nie bedzie wie- 
dziat, ze nie jestes obcym, wi?c 
mozesz spokojnie ze wszystkimi 
rozmawiac. Idz do budki, a kiedy 
juz nie b?dziesz miat na sobie 
skafandra, zaiatw straznika. Na 
pöfnocnej srianie jest mapa - 
rzuc na nig okiem, Dowiesz si? 
z niej gdzie jest Baladino. 
Wszystkie przyciski przetgcz na 
zielone i idz do celi, gdzie prze- 
trzymywany jest Baladino 
z kumplem. Teraz zwiewaj i pro- 
sto na wysp? CX. Okaze si? jed- 
nak, ze jestes skazany na krötki 
postöj na planecie Esmersöw. 
Kredy troch? popytasz. okaze 
sie. ze jedyna osoba, ktöra moze 
zabrac ci? na CX jest jakis stary 
pijak. W dodatku kaze ci slono 
za to zaptacic. Poszperaj 
w smietnikach i innych miej- 
scach az uzbrerasz 7 zlitos. Te- 
raz wal do kasyna i graj az b?- 
dziesz ich miat okofo 80. Z wy- 

granym kluczem idz do zfotego 
pokoju i zakr?c kotern fortuny. 
Czas na matg zemst? - znowu 
pozbieraj kas?, wröc do kasyna 
i graj az zdob?dziesz 75 - 80 zli- 
tos. Wracaj do pokoju i zacznij 
nawalac w goscia. ktöry tarn jest 
- nie bedzie tatwo. ale z pomocy 
zakl?cia ochronnego powinno ci 
si? udac. Po wygranej okaze si?, 
ze mogtbys pomkngc do nowe- 
go miejsca, gdyby twöj jetpack 
miat dostateczng moc, Wracaj 
do marynarza. ktöry zabierze ci? 
na wysp?, z ktörej podobno po- 
chodzi Ciemny Mnich. Straznicy 
rozpoznaja ci? i b?dziesz rnusiai 
przebijac si? na samg gor?, 
gdzie pogadasz z uchodzcg 
z wyspy, Powie ci on, ze gang 
Mike a (z baru w bazie) zabierze 
ci? na CX. 

Wracaj do bazy i w barze po- 
pytaj o Mike'a. Okaze si?, ze do- 
browolnie ci go nie wskazg - skop ich troch?. Kiedy wreszcie 
zabijesz straznika z kluczem, idz 
na göre do pokoju, w ktörym 
jest Mike. Okaze si? n ze on sam 
nie moze ci? zabrac, ale pewna 
osoba z hotelu na görze moze to ci? na CX. ale wtasciciel sklepu 
z upominkami jest tg osobg, 
ktöra moze. Dostaniesz pier- 
scieri, ktöry b?dzie dowodem na 
to, ze nalezysz do wrogöw 
Ciemnego Mnicha. Wracaj wi?c 
Idz do windy na Wyspie Fran- 
cosa. Przeskocz nad ptotem 
i przygotuj spluw?. Idz na za- 
chöd (tarn gdzie jeszcze nie by- 
tes) i wejdz do korytarza. Zabij 
strazniköw i strzel w wytgczniki 
tak, aby od lewej strony byty: 
göra, döt, göra, döt. Dostaniesz 
si? do portu. Szybko przelec do 
katamaranu i popfyri do windy. 
Kiedy tarn dotrzesz, znajdziesz 
si? na malutkiej wyspie z ogrom- 
nym, czteror?kim gorylem. Nie 
tylko save'owac i grzac w niego 
ile si? da. Kiedy go zatatwisz 
(khe, khe), zabierz klucz. Windg 
zjedz rfa dot. zabij naukowca 
i uzywajgc discreet mode rzuc 
kulg w duzy, czerwony przycisk. 
Pobiegnij do kopalni z prawej 
strony, przejdz jg i zbierz 
wszystkie klejnoty. Mozesz tez zrobic. Teraz pora na odnalezie- 
nie paliwa do jetpacka. Pogadaj 
z wtascicielem staeji, a potem 
popros taksöwkarza, zeby za- 
brat ci? na Refinery Island. Na 
miejscu okaze si?, ze wszyscy 
czegos szukajg. Pöjdz do przy- 
chodni i porozmawiaj z dziec- 
kiem - jakas mechaniczna sowa 
zabrata mu klucz, Kup wi?c kilof 

i wracaj do rafinerii. Tarn wyko- 
rzystujgc rur? sforsuj ptot i wtaz 
do srodka. Caty czas uwazaj na 
wyziewy. Otwierajgc i zamyka- 
jgc ich doptyw brnij az zoba- 
czysz klatk? z psami i nawozem. 
Wytgcz doptyw pary i zaiatw na- 
ukowca. Klucz r ktöry upuici 
mozesz zdobyc rzucajgc kulg - 
naprowadza si? na niego. Wez 
benzy ne. wyjdz z rafinerii i daj jg 
Baladino. Ten usprawni ci jet- 
packa tak, ze b?dziesz 

mögt juz dostac sie do 
hotelu. Zabij strazniköw 
pilnujgcych mostu, do- 
stah si? na tyty kasyna, 
przelec nad rzekg na dru- 
gg stron? i wejdz sciezkg 
na gor?. Hotelowy nie 
bedzie cheiat ci? wpu- 

scic - zabij go i zabierz 
mu klucz. Na mrejscu po- 
szukaj Johnny ego Roc- 
keta. Jest przy basenie - 
pöjdz za nim kiedy o to poprosi. 
On tez nie b?dzie mögt zabrac 

na rodzinng wysp?, idz do skle- 
pu i pokaz wtascicielowi pier- 
scien oraz kup Memory Revie- 
wer. Spotkasz si? z innymi rebe- 
liantami, ktörzy wyslg ci? z mi- 
sjg na Wysp? Francosa. Dosta- 
niesz od nich spluw? iaserowg. 
Udaj si? na Wysp? Uroczystosci 

(Island of Celebration). Wejdz 
na gör?. Obok budynku jest 
szczyt wulkanu. na jetpacku 
przelec nad lawg i zejdz po dra- 
binie. Z zakl?ciem ochronnym 

przelec do krysztatöw i oderznij 
kawatek przy pomocy kilofa. Za- 
raz po tym wracaj. Teraz twöj 
gun powinien byc juz zatadowa- 
ny na maxa. Nadchodzi czas ko- 
pania tytköw. znalezc pewng przydatng r?ka- 
wic? oraz fragment klueza. Teraz 
wyjdz z kopalni i poszuka] innej 
jaskini - jest w niej koles, ktöry 
poprosi ci? o zarcie. Przyrzgdzg 
ci je myszoludzie, ktörych znaj- 
dziesz dalej. W zamian dosta- 
niesz od goscia klucz do kaplicy 
Wlnicha. W niej znajdziesz faceta 
z dwoma chtopeami. dowiesz 
si?, ze aby porozmawiac z prze- 
woznikiem, musisz najpierw od- 
nalezc pewng pann?, ktöra na- 
uezy ci? jego piesni. Trzeba jg 
wi?c odszukac, nauezyc si? pio- 
senki i przywotac przewoznika. 
Wystarczy jeszcze dac mu 4 
klejnoty, a zabierze ci? na Mo- 
squiettes Island. Na wyspie wez 
klejnot i porozmawiaj z pierw- 
szym miejscowym, ktöry zabie- 
rze ci? do krölowej. Trzeba po- 
kazac jej pierscieh. w zamian za 
co obieca pomoc, o ile pomysl- 
nie przejdziesz test. Na arenie 

» » m m trzeba porozwatac metalowe ku- 
le - pod jedng bedzie klucz 
(mozna tez znalezc bron), Nie- 
stety, przez gtupi lest zabrakio 
czasu na rozmow^ z krölowg. 
poniewaz wtasnie rozpocz^f sie 
atak Imperium. Trzeba tazic i wy- 
bijac wszystkich wrogich zotnie- 
rzy - niestety krölowa zostata 
porwana. Czas wiec wracac na 
Wulkaniczna Wysp?. Po drodze 
z wyspy natkniesz si? na dziurg. 
ktörg mozna wyjsc. Potem wy- 
starczy przejsc most i zgarngc 
kolejny kawalek klucza. Latajg- 
cego stwora mozna zatatwtc tyl- 
ko przy uzyciu rgkawicy, ktörzj 
znalaztes w kopalnt - wystarczy 
odrzucac w niego ogniste kule. 
Ktedy juz padnie. optac goscia. 
zeby zawiozt ci$ na Wulkaniczna 
Wyspe- Po przeszukaniu pewnej jeröw skorzystaj z przejscia. Wy- 
spa CX. Wreszcie. Trzeba sie tro- 
ch£ pokr^cic, wejsc na gör§, do- 
stac do centrum i zarzngc cesa- 
rza. Skubany wcisngl jednak 
przycisk, ktöry spowodowat, ze 
ksi^zyc obrat kurs na planet?. 
Nie pozostaje nie innego, tylko 
wypadac st^d (po drodze zabie- 
rajgc mlecz cesarza), 

Wyspa Francosa. W wiosce 
wszyscy szukaj^ fragmentu klu- 
cza. Wybierz si$ na poszukiwania 
pewnej dziury umiejscowionej 
niedaleko domu, o ktörym möwit 
pies. Rozejrzyj sie po okolicy - 
niedaleko Burgermaster's. z pra- 
wej strony w matej skrytee jest 
klucz. Wröc do domu goscia 
i otwörz zamkni^ty schowek. 
W srodku znajdziesz notatke. 
ktöra pomoze ci odnalezc miej- 

glgdajqcego stwora. Wystarczy 
zmasakrowac go za pomoc^ 
mieeza w trybie agresywnym. 
No, wreszcie mamy wszystkie 

cztery ka- 

watki klu- 
cza i na- 
- prawd? nie- 
; zte fi rebal- 
le. Czas 
wi^c zaata- 
k o w a c 
j Swigtyni? 

I Ciemnego 

Mn icha 
mieszczgcq 
tijmm jaskini na wyspie okaze si?, ze 
krölowej tarn nie ma - zostata 

zabrana do Firmy Budowlanej 
na gtöwnej wyspie. 

Udaj si? tarn, wejdz do budyn- 
ku przez gtöwne wejscie i (jesli 
potrzebujesz kasy) zatatw mena- 
dzera. nast^pme przesuh na bok 
statu?. Bedzie tarn 150 zlitos. 
ktöre w dodatku zawsze si? od- 
nawiajg. Wracaj do kopalni z klej- 
notami znajdujacej sie niedaleko 

Firmy Budowlanej. Skorzystaj 
z pasa transmisyjnego. zabij ro- 
botnika pakuj^eego skrzynie 
i wtaduj sie do jednej z nich. Nie 
zapomnij jednak. zeby obie dzwi- 
gnie zostaty przefgezone na gor? 
- inaezej zostaniesz zamkni$ty 
na dobre. W baraku, po skrzy- 
niach przejdz do drabiny i dalej 
na dach. Stamtad mozesz prze- 
sköczyc na drugi budynek i wylg- 
dowac w celi wieziennej. Krölowa 
da ci klucz do podziemnego 
przejscia. Znajduje si? ono w sali 
tronowej na Wyspie Mosquiette - 
tron jest na kluezyk! Niestety, 
kiedy dotrzesz na miejsce okaze 
sip, ze oczekuje ci? niemila nie- 

spodzianka - dwöch oprychöw 
plus gobiin. Standardowo - za- 

klgcie ochronne, save'owanie 

i duzo smierci. Po pokonaniu fra- sce zakopania fragmentu. Tak wi?c stan przy drzewie, 
skieruj si? w stron? bazaru 
(tarn gdzie kupites kilof), 
przejdz w tryb sportowy 

i przebiegnij jakies 5-7 kroköw 
az znajdziesz si? na trawie. Od- 
wröc st? i uzyj kilofa. B?dziesz 
stat na matym ptachetku trawy, 
twarz$ do jakiegos drzewa 
i kamienia. Tutaj znajdziesz 
kolejny fragment. 

Ostatni kawafek musi 
znajdowac si? w posia- 
dtosci cesarza. Udaj si? 
wi?c tarn i zatatw strazni- 
köw mieezem. Jeden z nich 
b?dzie miat klucz, ktöry po- 
zwoli ci wejsc do srodka. 
Tarn wez klucz ze skrzyni 
i idz do drzwi na görze w pra- 
wym rogu ekranu. Idz przed 
siebie jak dlugo si? da, po- 
tem na $a^ gor? w lewo. 
az do momentu, kiedy zoba- 
czysz trzech mafych gosci 
przed podwöjnymi drzwia- 
mi. Zdob^dz klucz, wfaz do 
srodka i przedrzyj si? do Statut. 
Ta ozyje wypuszczajgc na swia- 
Ho dzienne nieprzyjemnie wy- 

Adeline/EA 

DYSfRrBUTOR PC - IPS CENA: -P° 

TERMIN WYDANIA PL - MIEZNANY 

PC DQS/WIW9S Min. Penti um 100. 16 MB RAM 

DEMO: si$ na Wyspie Uroczystosci. 
Swicjtynia jest w srodku göry - 
wystarczy wsadzic klucz i tatata- 
tatatata... nasz ulubieniec z cz?- 
sci pierwszej jest z nami znowu. 
To Funfrock byt Ciemnym Mni- 

ehern, ktöry wröcit 
z grobu czy cos ta- kiego. Czas wi^c odestac go tarn 
z powrotern. 

Idz tarn, gdzie podniosty sie 
stupy, skaez z jednego na drugi, 
potem na ksigzke, rami? i pro- 
sto do jaskini. Zobaczysz 
schwytanych czarodziejdw, Mo- 

nitory wytgcz w kolejnosci: 2, 1, 
4. 3. Teraz przesuh dzwigni^ 
a wszyscy zostana uwolnieni. 
Z wdzi^cznosci wywalg w bra- 
mie dziury, ktora pozwoli ci kon- 
tynuowac poscig. Spotkasz 
FunFrocka i rozpocznie si? po- 
scig, Jest dosyc prosty i w mo- 
mencie. kiedy juz goscia do- 
rwiesz - wrzucaj zakie- 

cie ochronne - sprö- 
buj rozwalic dranra, za- 
nim opusci dzieci, ale 
nawet jak sie nie uda, 
to trudno. Kiedy juz prawdziwy 
FunFrock (ten, ktöry nie swieci 
na czerwono) i cata reszta nie 
bedsj zyli. podejdz do dzieci 
i obejrzyj sobie outro jednej 
z milszych gier ostatnich mie- 
si?cy. 

Banana Splii 


Wniezapomnianym „Rejsie" 
Marka Piwowskiego, inzy- 
nier Mamoh grany przez 
nieodzatowanego Zdzistawa Makla- 
kiewicza wygtosil ponadczasowg, 
jak sie okazuje, sentencje, w ktorej 
zaznaczyt, ze lubi tylko te piosenki, 
ktöre juz zna r wi§c nie moze rnu si§ 
podobac rnelcdia, ktörg styszy 
pierwszy raz w zyciu. TALON SOFT 
na padole strategiczno-komputero- 
wym w petni dostosowat si? do Ma- 

moniowej maksymy i zamiast ryzy- 
kowac niesprawdzonymi nowoscia- 
mi, zaproponowaf siödmy tytul cy- 
klu BATTLEGROUND -tym razem 
BULL RUN, Pozostaje kwestia, czy 
slare szlagiery tych „artystöw* po- 
dobaty nam si§ az tak bardzo. BQL RAN Prezydent Lincoln (nie mylic 
z Clintonem) miat niesamowitego 
pecha do dowödcöw swej armii, 
ktörzy nie potrafili przeprowadzic 
ofensywy na Potudnie. W lipcu 

1861 roku armie spotkafy sie pod 
miastem Manassas (Bull Run), 
gdzte doszto do troch§ przypad- 
kowej bitwy. Trzynascie miesi^cy 
pözniej sprowadzony specjalnie 
gen. John Pope przedsi$wzi£}t 
wreszcie ofensywy, ktöra miate. 
byc przetomem w cafej wojnie 3*12 The Second Battle of Bull Run i ponownie start si§ w tej okoficy 
z rebeliantami. Bitwa przeszfa do 
historii, jako pierwsza powazna, przeciwnika? Wojna secesyjna 
obfitowata w epizody, ktöre odno- 
towano jako niezbyt chwalebne 
w dziejach or^za, za to liczba za- 
rzni^tych i okaleczonych budzi 
szacunek wsröd najwi^kszych 
specöw od mititariöw. Po amery- 
karisku, jednym stowem, wszyst- 
ko si? odbywato - duzo huku, 
z przytupem i rozmachem. A to, 
ze sztuka walki zostafa sprowa- 
dzona do poziomu barbarzyriskiej 
gtupoty lub co najwyzej wandali- 
zmu swiadczy tylko o tym, ze hi- 
storia lubi si§ powtarzac i dzisiaj battleground 

jak rowniez najkrwawsza, ale by- 

najmniej nie dfatego. ze zakres 
przedsi$wzi§tych dziaten byt tak 
znaczny. Röwniez nie dlatego, ze 
starty sie szczegölnie pot^zne ar- 
mie by trwac w smiertelnym usci- 
sku przez wiele tygodnt Bull Run 
po prostu staf si$ antyprzyktadem 
dowodzenia i sztuki wojennej. 
Szczegölnie po stronie Unü daly 
si§ zauwazyc nieodgadnione akty 
autodestrukcji i braku szacunku 
dla zycia zofnierzy. Jak inaczej 
wyttumaczyc przedsi?branie ata- 
köw wprost na linie uzbrojonego 
w brori palna (w tym artyleri^) sztuka wojenna znöw jest po- 
strzegana w kategoriach barba- 
rzyriskich. I bardzo dobrze. 

Wskute k st rat po niesionych 
przez obie strony pod BULL RUN 
wojna secesyjna wydtuzyta si$ 
przynajmniej o pöt roku - tyle cza- 
su zyskali stabsi wöwczas Konfe- 
deraci. Zanim uzupetniono ubytki 
w ludziach i przyst^piono do dal- 
szych dziatan, generat Lee odpo- 
czgt i poczul si§ na tyle pewnie, ze 
wyruszyt na Waszyngton. Przeto- 
mowa okazata si§ dopiero bitwa 
pod Gettysburgiem, ktörg na 
szcz$scie juz w serii wydano i nie mu 
b^dzie ona tematem.kolejnego od- 
cinka... ZWIEDtY BYK BULL RUN obejmuje oba epizody 

bitewne plus oczywiscie ponad dwa- 
dziescia dodatkowych scenariuszy 
wtgcznie z fikcyjnymi. W zasadzie 
okreslenie „battleground" odnosnie 

gry, wyczerpuje cat£j zawartosc me- 
rytorycznych wiadomosci. Niczego 
zaskakujgcego nie zaobserwowa- 
tem, moze poza tym, ze w NAPOLE- 
ON IN RUSSIA byio wyrazniej widac 
jednostki. Nie ma sensu powtarzac 
w koto Macieju, ze twörcy trzymaj^ 
si? jak pijany kierownicy, zaprojekto- 
wanych niegdys osmiofazowych tur 

wariantywnych z sekwencjami dla 

obu stron, zupeinie tak, jakby zegar* 
mistrzowskq precyzjsj przy konstru- 
owaniu etapöw boju chcieli dogonic 
konwencj? czasu rzeczywistego. 
Funkcjonowanie gry, system prze- 
mieszczania oddziaföw i nieszcz?- 
sny interfejs (kombhacja Ctrl, Alt, 
prawy przycisk myszy przy posuni^- . 
ciu) wyrnagaj§ cierpliwosci skazah- 
ca ( pilnikiem do paznokci przepito- 
wuj^cego kraty w oknach. Autono- 
rnia produktu pt. BULL RUN sprowa- 
dza si§ wi?c do nazwy, planszy intro 
i opakowania. Jesli chodzi o zawar- 
tosö, to caty schemat dziatan, wy- 
gl^d jednostek, a takze mapy zosta- 
ty zywcem przeniesione z poprzed- 
nich tytutöw i ich inwencj? mozna 
poröwnac do procesu odswiezania 
skarpet, bez uzywania wody. Mnö- 
stwo okienek, tryböw ukazywania 
mapy, z ktörych ani jeden nie jest 
dostatecznie uzyteczny i wreszcie 
nieciekawe przedstawienie ekspresji 
bitwy (strat, eksplozji itp.) mogtyby 
urajcowac najwyzej brydzystöw. 

W zamysle twörcöw, BULL RUN 
zapewne miat byc kolejnym teatrem 
zmagari w aurze lubianej i spraw- 
dzonej (czytaj: sprzedajgcej si?). 
W tym chytrym projekcie nie przewi- 
dziano tylko, co z tyrni, ktörym po- 
przednie odcinki nie wycisn?ty tez 
(czytaj; kasy). Mysl§, ze nawet 
wi^kszosc zwolenniköw ma prawo 
miec dosyc, bo ilez mozna mtöcic 
w to samo, tak samo i jeszcze raz. 
Przedsi§wzi§cie zdaje sif zostato 
obliczone jako sredniodochodowe 
przy minimalnych kosztach i miejmy 
nadziej§, ze wi^cej nie b^dziemy 
uczestniczyc w tego typu prakty- 
kach budzetowych. 

Decybetiusz 

Talon Soft/Empire 

DYSTRt-BUTQR PC - MARKSOFT CErMA: -P° 

TERMIN WYDANIA PL - NIE7MAMV 

PC WIW'95/WiH 3.1 Min. 486 0X2/66, 16 MB RAM 

OCEIUA: 3/nO 


Polskie gry komputero- 
we to rzadkosc. Wsröd 
nich gry strategiczne 
to jeszcze wi^ksza rzadkosc. 
Nie wi§c dziwnego, ze do 
kazdego krajowego produktu 
podehodzi si$ cz^sto z pew- 
r\% doz§ pobtazania, patrz^c 
przez palce na btgdy i niedo- 
ciqgni^cia, aby tylko nie ura- 
zic rodaköw. Cate szcz^scie, 
ze do tej grupy nie nalezy 
CLASH. Gra autorstwa znanej juz 
z LWA LEONA (opis w SS f 42) firmy 
LERYX LONGSOFT moze z powo- 
dzeniem konkurowac z biezgeymi 
przebojami. CLASH jest bowiem 
pelnowartosciow$ i pelnowymiarow^ 
gr$ strategicznq, ktöra moze nie 
podbije serc milionöw Amerykanöw 
(a sg juz plany wydania jej na Za- 
chodzie!), ale sukees na naszym 
rynku ma w zasi^gu r§ki. 

CLASH jest grg strategiczne roz- 
grywajgccj si? w realiach swiata fanta- 
sy. Rozgrywka toczy si§ w trzech röz- 
nych krainach o odmiennym uksztat- 
towaniu terenu i w röznych porach ro- 
ku: lecie, jesieni i zirnie. Twoje zada- 
nie jest proste; jako kröl jednej z wielu 
prowineji Karhanu masz za zadanie 
podbic cafy kontynent. Woköt tego ja- 
sno postawionego celu obracajq si? 
dwie kampanie oraz dwadziescia po- 
jedynczych misji, jakie masz w grze 
do wyboru. W misjach moze walczyc 
do pi?ciu graezy naraz, mozna wy- 
brac tez przeciwniköw sterowanych 
przez komputer, reguluj^c wysokosc 
ich inteligencji. Gra toczy si? w tu- 
rach, podezas ktörych graeze kolejno 
wykonuj^ swoje posuni^cia. 

Sterowanie oparte jest na syste- 
mie ikon, rozwijanego menu i okien. 
Obszarem dziafania graezy jest kon- 
tynent o wymiarze 200x200 lokaeji, 
co odpowiada ok. 30 ekranom gry 
w poziomie i pionie. Ponadto graez 
moze wybrac map?, na ktörej toczy 

si$ akcja rozgrywki (ponad 30 tere- 
tycznej. Do zadari graeza na- 
lezy wi§c przemieszczanie 
oddziatöw, rozgrywanie bi- 
tew i obl^zen, zarzqdzanie 
wtasnym zamkiem (wysta- 
wianie wojska, zbieranie po- 
datköw), wreszeie machina- 
wg, mimo ze w ostatnim okresie 
triumfy odnoszg przede wszystkim 
Strategie rozgrywane w czasie rze- 
czywistym, oferujqce graezom szyb- 
sz§ zabaw?. Rozgrywka etapowa na- 
tomiast, w odröznieniu od reaMime, 
daje czas do namystu, pozwala na 
cje dyplomatyczne. Do tego dochodzi 

jeszcze konieeznose rozbudowy wta- 
snego krölestwa o nowe zamki, straz- 
nice, drogi i mosty. Wraz z rozwojem 
technologicznym graez otrzymuje 
moziiwosc wystawiania nowych, bar- 
dziej zaawansowanych oddziatöw. 

Ciekawie rozwi^zane jest opero- 
wanie oddziatami. Wreszeie ktos 

wpadt na to, ze piechurzy mecz^ sie 

podezas marszu! Dlatego tez prze- 
mieszczanie oddziatu ma swojq cen? 
w postaci punktöw zm?czenia. Wy- 
eiehezone oddziaty musz^ odpoczy- 
wac, a jesli b§dziesz wymagat od 
nich kolejnych dziafari, mogg si§ na- 
wet zbuntowac! Tego rodzaju mite 
drobiazgi cieszg i swiadezq o tyrn, ze 
autorzy gry dbali o realizm dziatari. Bardziej doswiadezeni graeze z pew- 
nosci^ doceni^ takie peretki. 

Grafika prezentuje si? bardzo cie- 
kawie, chociaz nieröwno. Wspaniate 
s$ przede wszystkim drzewa (prawie 
jak z SETTLERS 2), !ecz blado na 
ich tle wypadajg brzegi jezior i drogi. 
Mozna zauwazyc w grafice pewne 
faseynaeje serig WARCRAFT, wy- 
starezy przyjrzec si§ przekrzywio- 
nym sylwetkom zamköw. Ich wn^trza 
z kolei luino nawi^zufe do drugiego 
zrödta natchnienia autoröw - HERO 
ES OF MIGHT AND MAGIC. Cieka- 
wym pomystem sq odgrywane ani- 
mowane scenki przy poszczegöl- 
nych czynnosefach, zwtaszcza ten 
maszeruj^cy oddziai z genialnie po- 
ruszajqcym si$ szkieletem! To powa- 
la na podtog? - dla mnie, w tej grze 
kosciotrupy rzgdzq! 

CLASH nie stanie si§ poiskq Stra- 
tegie wszech czasöw, lecz sympaty- 
köw nie powinno mu zabrakngc. 
Mam nadziej^, ze b§dzie on wyzwa- 
niem dla innych polskich firm produ- 
kujgcych gry, zach^cajgcym do pro- 
dukeji takze gier strategicznych. Nie- 
potrzebne sq tu bowfem zaawanso- 
wane animaeje, light-sourcing, cte- 
niowanie Gourauda czy inne progra- 
mfstyczne wygibasy. Wystarczy pa- 
ru trzezwo myslgcych ludzi z pomy- 
stem - a moze w tym wtasnie lezy 
cata trudnosc? 

Pejotl 

Leryx-Lonqsoft DYSTRYBUTOR K - 0PTIMUS S.A. CEIMA: -s» 

TERMIN WYDANIA PL - PAZDZ1ERNIK 

PC PPS Min. Pentium 75, 16 MB RAM 

DEMO: CD 5Q 
OCEINIA: "7/10 


nöw w 3 röznych sceneriach). Do ob- 
stugi wystarczy mysz. Wszelkie przy- 
ciski na ekranie Uustrowane s^ przej- 
rzystymi rysunkami, ponadto mozna 
uzyskac podpowiedz weiskaj^c pra- 
wy klawisz myszy. 

CLASH ogölnym przebiegiem roz- 
grywki miesci si? gdzies w potowie 
drogi mi?dzy tak uznanymi grarni, jak 
HEROES OF MIGHT AND MAGIC 
i WARLORDS - jest strategig etapo- bardziej precyzyjnq manipulaej? po- 
siadanymi jednostkami i zasobami. 
Jak zreszt^ widac, gry etapowe wei^z 
trzymajq si? moeno, o czym swiadezy 
ostatnio szum, jaki wszcz^to wokö! 
nowego WARLORDS 3. Tak wi§c 
CLASH pod tym wzgl^dem wcale nie 
stoi na straconej pozycji. 

Rozgrywka w CLASH toczy si? na 
trzech pokrywaj^cych si§ pfaszczy- 
znach: militarnej, ekonomicznej i poli- 

05 
1 DRAGON DICE to najpopular* 
niejszy na äwiecie system 
kosciany, wydany przez do- 
brze zapewne znang wszystkim mi- 
toänikom RPG firm§ TSR. Jego ak- 
cja toczy si$ w swiecie fantasy, za- 
rnieszkanym przez, no oczywtöcie, 

smoki oraz rasy elföw, goblinöw 

i krasnoludöw. Jak mozna si$ domy- 
6ltö, nie patajq. one do siebie wielkg 
mitosciq i ci^gle locz^ wojny o pano- 
wanie nad swiatem. W tej magicznej 
krainie o losach bitew decyduje nie 
tylko Sita or^za, ale röwniez pot^ga 
czarodziejöw, a w przypadku wyröw- 
nanych sit szal? cz?sto przewaza 
przywotanie ognistego gada. 

Podobnie jak w systemach karcia- 
nych, röwniez w „kosciankach" wpro- 
wadzona zostafa zasada podziatu ko- 
§ci na powszechne, unikalne i rzad- 
kie. Kosci powszechne reprezentuj?[ 
zwyktych zofnierzy i stanowi^ trzon 
armii, natomiasi do tych ostatnich na- 
lez^ pot^zne potwory oraz weterani 
mog^cy przes^dzic o losach starcia. 
Gra jest naprawd? fascynujgca i, tak 
jak z karciankarni, mozna si$ w niej 
pogrqzyc bez opami^tania. 

Jak juz pewnie zd^zyfiscie sie do- 
mySlie, pojawila si§ komputerowa 
wersja tej znakomitej gry. Jest ona 
dokfadnym odwzorowaniem pojedyn- 
köw toczonych przy uzyciu prawdzi- 
wych ko§ci i umozüwia tym samym 
zaröwno nauk$ gry, jak i doskonale- 
nie starych oraz opracowywanie no- 
wych strategii. Ciekawe, czy firmte IN- 
TERPLAY uda si? powtörzyc sukces, 
jaki odniöst komputerowy MAGfC: 
J THE GATHERING (opis: SS'45). OZYM TO SIE JE Trzon armii stanowiq roznej wietkosci 
szescioscienne kosci, reprezentuj^ce 
zofnierzy okre&onej rasy. Te wigksze 
przedstawiajq weteranöw oraz genera- 
töw, a wi§c wojowniköw lepiej wyszkolo- 
nych i mafecych wi^cej punktöw zycia, 
Najmniejsze reprezentuj^ zwyktych zof- 
nierzy, szeregowe mi^so armatnie o tyl- 
ko jednym punkcie zycia. Öpröcz nich 
wyst^pujq röwniez dwunastoscienne 
| kosci przedstawiajqce smoki oraz 
o6mio£cienne kosci potworöw (dost$p- 
ne tylko w rozszerzeniach). Na kazdej 
ze scianek znajduß si§ ikonki reprezen- 
tuj^ce mozliwosci jednostki. Oczywiscfe 
kazda posiada inny zestaw ikonek, st^d 
liczba potencjalnych armii jest bardzo 
duza, co podnosi atrakcyjnoSc DD. JAK TO SIE JE Na pocz^tku kazdy z graczy tworzy 
ze swoich jednostek trzy armie. Jednq umieszcza na swoim terytorium (armia 
obronna), drug^ w obszarze przygra- 
nicznym (zaczepna), a trzeci^ na tere- 
nie przeciwnika (grabiezcza). Nastep- 
nie gracze rzucajq kostkami reprezen- zmniejsza element losowo&ci, ale 
i tak jest on duzo wi?kszy niz w in- 
nych znanych mi strategiach. SMACZNEGO Komputerowa wersja DRAGON Di- 
CE na pewno jest wspanlalym prezen- 
tem dla wszystkich mitosniköw tej gry. 
Na szcz^scie pomyslano röwniez 
o tych, ktörzy do tej pory nie zetkn^li sie 
z DD. Do programu do^czona jest do- 
tu^cymi armie grabiezcze i ten, u kogo 
wypadnie wi^cej ikon ruchu, zaczyna 
gr? oraz ustala typ terenu pogranicz- 
nego. Daje to duzq przewag§, gdyz te- 
reny maj^ wptyw na rzuty, np. gobJi- 
nom duzo tatwiej chodzi sie po ba- 
gnach, wi?c ich armie przebywajgce 
na terenie tego typu podwajajq wyrzu- 
cone punkty ruchu. Poza tym kazdy ro- 
dzaj terenu daje inne mozliwosci ata- 
ku, np. na bagnach dominuje walka 
wr§cz, a wybrzeze umozliwia dtuzsze 
strzelanie. Ponadto na kazdym terenie 
znajduje si? budowla dajqca bonusy 
armii. ktöra jg zdob^dzie, np. äwiqtynia 
uniemozliwia rzucanie na gracza czar- 
nych czarow. Ceiem jest zdobycie 
dwöch budowli i ten, ktöry pierwszy to 

osi^gnie, natychmiastwygrywabitw?. KOSCI ZOSTAtY RZUCONE Nie da si? ukryc, ze udany rzut ko- 
scmi jest najwazniejszym elementem 
catej gry. Ze wzgl^du na duz$ liczb^ 
mozliwych rezultatöw, gra ma Cha- 
rakter o wiele bardziej losowy, niz* 
mozna by przypuszczac. Czasami 
zdarza si§, ze jeden szcz^sliwy rzut 
zadecyduje o losach catej bitwy, aie 
bywa i tak, ze stracimy wszelkie 
szanse na zwyci^stwo przez jedno 
pechowe „turlni^cte". Oczywiscie, 
odpowiednie utozenie armii znacznie ktadna instrukcja oraz zasady gry wraz 
z wyjasniaj^cymi trudniejsze zagadnie- 
nia przykladami. Reguty DD s§ stosun- 

kowo proste i wystarczy 
küka rozgrywek, by zo- 
stac „koäcianym gene- 

ratem". 

Zaletg jest mozli- 
wosc rozgrywania po- 
jedynköw zaröwno 
z komputerem, jak 
i z zywymi przeciwni- 
kami. Dost^pna jest 
opcja gry przez mo- 
dern (w tym tzw. null 
modern, czyli kompu- 
tery potqczone zwykfym kablem) 
oraz po sieci. Kolejnym plusem jest 
fatwy w obsludze edytor pozwalajgcy 
stworzyc wymarzon^ od dawna ar- 
mi§ i przetestowac jej skutecznosc 
w walce z hordami przeciwnika. 
Dzi?ki takiemu rozwi^zaniu mozna 
unikn^c zb^dnych wydatköw, gdy 
okaie si§, ze utozona przez nas ar- 
mia nie jest skuteczna i wymaga 
przeprojektowania. 

Jesli chodzi o minusy, najpowaz- 
niejszym jest brak kosci wyst^pujg- 
cych w rozszerzeniach do wersji 
podstawowej. Co prawda prace nad Cflk D«SI «■ PlHI 

*Or*t ntjltiple mite 
\ mi lug*/ *Lt*izi ' dot^czeniem tych zestawöw 
juz trwajq, ale jak na razie 
grac mozna tylko „podstaw- 
k^". Drugi zarzut dotyczy ko- 
munikatöw o dziataniach 
przeciwnika - sej one wy- 
swietlane zbyt szybko i cz§- 
sto nie nad^za si^ z przeczy- 
taniem wszystkich. Pözniej 
trzeba r^cznie sprawdzac, 
jakie szkody wyrzqdzity armie wro- 

ga, co jest czasochtonne i m$cz$- 
ce. 

Musz? röwniez zaznaczyc, ze gra 
kierowana jest przede wszystkim do 
wielbicieli koscianej DD i do graczy 

mtodszych. Miloänicy gierw stylu HAR- 
POON, PANZER GENERAL czy nawet 
C&C mog^ poczuc si? rozczarowani 
tym produktem i raczej nie przyznajq 

mu oceny wyzszej od przeci^tnej. 

W sumfe komputerowy DRAGON 
DICE jest produktem udanym, za- 

chowuj^cym wszystkie zalety orygi- 
natu I wciggajgcym na dtugie godzi- 
ny. Pami^tajcie jednak, ze prawdzi- 
wy smak zwyci§stwa mozna poznac 
tylko wygrywaj^c z zywym przeciw- 
nikiem, gdyz nie nie zastqpi emoeji 
towarzyszgcych kazdemu rzutowi 
prawdziwymi kosemi i widoku zaci$- 
tej twarzy rywala. 

Udanego ciur„ M ooops, turlania! 

C(w)alineczka Interplay DYSTRYBUTOR PC - CO Projekt CEIM A: -P° 

TERMIN WYDANIÄ PL - NIEZNANY 

PC DDS/fflM'35 Min. 486 DX2/66, 8 MB RAM 

OCENA: 7/1G 
SECHE! SERVICE «50 
tworzenia postaci pozwala 
wykreowac bohatera, ktöry 
w petni b^dzie odpowiadai 
wizji gracza. 

Tak jak pozostate MUDy, 
MERIDIAN 59 niesamowicie 
wci^ga. Zaangazowanie gra- 
czy najlepiej oddaje chyba 
fakt, iz odbyfo si§ juz wiele stu- MUDy juz od lat cieszq si? ol- 
brzymi^ popularnoscig. w In- 
ternetowym swiatku. Dia jed- 
nych sg one wspanial^ rozrywk^, 
a dla innych plagg zapychajqcg sfec. 
W Polsce, gdzie dost§p do Intemetu 
oferujq jedynie niektöre szkofy 
i uczelnie (bo kogo stac na prywatne 
konto i optat§ astronomicznych ra- 
chunköw za telefon?), MUDowcy $^ 
spotecznoscr^ niezbyt liczn^, ale za 
to niezwykle pr$zng. W chwili obec- 
I nej funkcjonuje juz kilkanascie pol- 
skich MUDöw i ci^gle przybywajq no- 
we! Wszystkich szerzej zaintereso- 
wanych MUDami odsylam do artyku- 
löw Aloha! Internet! w SS'35 i SS'37. 
Jedynq wadq MUDöw (dia niektö- 
rych zalet^) jest zupelny brak grafiki. 
Tak, tak! Cata rozgrywka toczy si§ 
w trybie tekstowym, tak aby nie ob- 
ci^zac dodatkowo sieci. Jednak 
ostatnio i ta bariera zostata przeia- 
mana, a statc si$ to za spraw^ 3DO 
i jej najnowszego produktu zatytuto- 
wanego MERIDIAN 59. 

M59 jest w petni tröjwymiarowym 
MUDem! Jesli chodzi o szat§ graficz- 
n^ to oczywiscie odstaje od przeciet- 
nego poziomu prezentowanego 
w „zwyczajnyclf grach, ale wcale nie 
tak bardzo, jak mozna by si§ spo- 
dziewac, Co prawda postacie i bu- 
dynki sg troch? szarpane, ale prze- 

ciez poczqtki zawsze sg. trudne. Po- 
za tym legendarny juz WOLFEN- 
STEIN 3D wygl^dat znacznie gorzej, 
a obecnie doomklony s$ jednym 
z najpopularniejszych gatunköw gier. 
Akcja gry toczy si$ w fantastycz- 
nym Swiecie o nazwie, a jakze, Meri- 
dian, Jak na razie nie jest on tak roz- 
legty, jak te w tekstowych MUDach, 
ale w koncu istnieje od niedawna, 
a poza tym rozrasta si§ w naprawd^ 
btyskawicznym tempie. W odröznie- 
niu od innych MUDöw w M59 nie ma 
scistego podziaiu na klasy postaci 
i w zwi^zku z tym nie istnieje gildie 
magöw, rycerzy... Zamiast tego gra- 
cze mog$ tworzyc wtasne gildie, sto- 
warzyszenia. a nawet zakony. Jak na 

razie istnieje ich kilkadziesi^t i caty 
czas powstaj^ nowe. Kazdy na pew- 
no znajdzie cos dla siebie. 

Bardzo ciekawie rozwigzano 
w M59 tworzenie postaci. W odröz- 
nieniu od klasycznych MUDöw, nie 

MERIDIAN 59 jest bezplainie 
doiqczany do wielu innych gier, 

a poza tym mozna go za darmo §ciq~ 
gnqc z Internetit: www3do.com/me- 

ridian. wybiera sie klasy postaci, lecz same- 
mu modyfikuje cechy bohateröw. 
Kazdy heros opisany jest 10 cecha- 
mi: 3 podstawowymi i 7 uzupetniajg- 
cymi. Do podstawowych nalezq: He- 
alth, Mana i Vigor. Natomiast cechy 
uzupefniaj^ce to: Might, Intellect, Sta- 
mina, Agility, Mysticism, Aim oraz 
sli chodzi o polskich graczy. 
Po pierwsze, trzeba piacic za 
konto, nie möwi§c juz o kar- 
cie kredytowej potrzebnej do 
jego zatozenta, Po drugre, po 
tqczenia z USA Sc} koszmar 
nie wolne i opöznienia (w In 
ternetowym swiatku nazywa 
ne LAGami) siegaj^ czasami 
^^^^ ^^^^^^^^^^ kilku minut. Jak si§ mozecie 
böwü! Takie rzeczy jak pojedynki domyslic, gra w takich warunkach mi- 
w obronie honoru wybranki serca, czy ja si§ z celem i pozostaje jedynie cze- 
wlasnego s§ na porz^dku dziennym. kac na powstanie lokalnego serwera 
Karma. Zaröwno Intellect jak 
cism wptywajs na szybkoäc, 
postab uczy sie nowych zakl?c, ale 

od pierwszej zalezy röwmez dosko- 
nalenie umiej^tnosci, a druga wptywa 
na odzyskiwanie punktöw Mana. Sta- 
mina okresla wytrzymabsc bohatera 

i wspötdziata z cechq Vigor. Otöz : je- 
sli postac posiada nisk^ wartosc tej 
cechy to szybko si^ m^czy i wolno 
wraca do petni sit. Z kolei jesli cecha 
Vigor bardzo si§ obnizy, to postacie 
o wyzszej wytrzymatosci b?d^ mniej 
odczuwaly skutki zmeczenia. Ostat- 
niej cechy - Karma - nie wybiera si$, 
jest ona okreslana przez czyny boha- 
tera i symbolizuje jego Charakter: zty, 
dobry lub neutralny. Jednak na usta- 
leniu poziomu cech tworzenie postaci 
si$ nie kortczy. Kolejnym krokiem jest 
wybör poczgtkowych umiej^tnosci 
oraz czaröw, a takze okreslenie wy- 
giqdu bohatera. Mozna nawet wpisac 
krötkg histori? jego zycia, okresliö 
äwiatopogl^d czy wyznawane zasa- 
dy. Te ostatnie informacje sg przydat- 
ne dla innych graczy, ktörzy na ich 
podstawie mog§ uzyskac petniejszy 
obraz twojego herosa. Tak szczegö- 
fowy, a zarazem swobodny sposob 
Zdarzaj^ s\q röwniez morderstwa. kra- 
dzieze, aczkolwiek o gwatcie jeszcze 
nie styszalem, ale wszystko jest 
pewniekwesti^czasu. 

Musz? uczciwie przestrzec wszyst- 
kich potencjainych graczy, ze oderwa- 
nie si? od MUDa jest niezwykle trudne. 
Ostatnio pojawity si$ nawet terminy mu- 
domania i mudoman, gdyz mitosnicy te- 
go gatunku gier potrafiq po kükanascie 
godzin bez przerwy siedziec 
przed komputerem. Na niektö- 
iych uczelniach i szkofach 
wprowadzono nawet zakazy 
gry w MUDy, gdyz zbytnio ob- 
ciqzato to siec. Poza tym nie 

mozna byto dopchac si§ do ter- 
minala, aby chociazby spraw- 
dzic poczt? r gdyz wszystkie 
byty non-stop zaj§te. 

MERIDIAN ma dwie po- 
wazne wady, przynajmniej je- lub rewolucj^ Intemetowg w Polsce. 
Niestety i na jedno, i na drugie zapew- 
ne przyjdzie nam dtugo poczekac, 
a na razie trzeba zadowolic si§ stary- 
mi, dobrymi, tekstowymi MUDami. 

C(w)alineczka 3D0 0YSTRYBUT0R PC - MIRAGE CEPUA: -9° 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANY 

PCWIM'85 Min. 486 DX2/66, 8 MB RAM 

DEMO: CD OS 
DCEIMA: 7/^ID 
6J 

Lord Delanov obudzit si? na 
piaszczystym brzegu. Z ostat- 
niej nocy pami^tal jedynie 
walke z rozszalatym morzem i mo- 
ment. kiedy statek rozbii si? o skafy. 
Gfowa bolafa go jak nigdy dot^d. 
Dziwne, Myslai ze w obecnym 
wcieleniu nigdy nie b^dzie go bola- 
fa. A jednak iupaio go w skroniach. 
I to strasznie. Nie jednak nie zmieni- 
fo faktu, ze musiat wyruszac na po- 
szukiwanie jakiegos zamku. Bez 
porz^dnej siedziby nikt nie uwierzy, 
ze jest poteznym Nekromantej. Nie- 
stety, okolica röznila si? znacznie 
od krainy, w ktörej mieszkaf. Juz 
z daleka zauwazyt intrygujgcg, rna- 
giczng barier?. No, no - pomyslat- 
chyba znajd§ tutaj wiele nowych, in- 
tryguj^cych rzeezy. Budowfe w xamk u: 

Ottarzwzamku Ne- 
krornanty, zwi^ksza 
umiej$tnosc nekro- 
maneji o 10%. Uwaga! Procenty te su- 
mujg sift tzn. dwa ottarze dajq +20%. 

Artefakty: 

Arm of Martyr - moc cza- 
röw +3, ale otrzymujesz 
ujemny modyfikator do mu- 
rale (tak jakby w armii byty martwiaki) 
Battle Garb - daje maksy- 
malne szcz^scie i morale 
oraz czar Town Portal 
Breast plate of Anduran - 
obrona +5 Broach of Shielding - redu- 
kuje obrazenia od czaröw Ar- 
mageddon i Ele mental Storm 
o 50%, ale zmiejsza moc czaröw o dwa 
Crystal Ball - doktadne 
informaeje o potworach, 
bohaterach i zamkach, 
ktöre znajdujg si? w poblizu herosa 
posiadajgcego ten przedmäot 
Gracze nie zd^zyli nacieszyc si§ 
jeszcze podstawow§ wersja HE- 
ROES OF MiGHT AND MAGIC 2 Zwolennicy rozgrywania dtuzszych 
przygöd b$dg mogli zmierzyc si? 
z przeciwnikami w czterech zupet- 
nie nowych kampaniach, w ktörych 
kazdy znajdzie dla siebie cos mite- 
go. Zadowoleni powinni byc zaröw- 
no zwolennicy podrözy morskich, 
jak i mitosnicy buszowania po wiel- 
kich kontynentach, amatorzy roz- 
wi^zari sitowych, ale takze osoby 
lubi^ce troch§ pogtöwkowac. 

W niektörych scenariuszach mu- 
simy wykazac sie nie lada umiej^t- chodzi o szczegöty... Poja- 
wity si$ nowe artefakty, bu- 
dowle i bohaterowie. W cza- 
sie rozgrywki mozna np. 
wtamac si§ do wi§zienia, li- 
cz$c na to, ze trzymani 
w nim nieszcz^snicy ch^tnie 
si$ do nas przytgcz^. Mozna 
werbowac do swoieh szere- 
göw stwory ognia, wody, 
ziemi i powietrza. Niektöre tereny 
zabezpieezone sq magicznymi ba- 
rierami, ktöre znikajß, kiedy podamy 
odpowiednie hasto. 

Dopracowano takze opraw^ 
graficzng i muzycznq gry. Sty- 
chac spiew ptaszköw, piski wie- 
wiörek, szum lisci w lesie, a zam- 
ki rzucajq. cieri. Od czasu do cza- 
su mozna natkn^c si$ na tabliczki; 
ze stosownymi napisami, np. 
„uwaga na piratöw". Szkoda tyl- 
ko, ze w dalszym ciggu nie usu- 
(opis w SS'48), a juz pokazaf si§ 
dodatek do tego przeboju, zatytu- 
towany THE PRICE OF LOYALTY. 
Na pewno kazdy domysla si§, ze 
znajduj^ si? w nim nowe i ciekawe 
scenariusze. Ale to nie wszystko, 
nosciami. Czasami budzimy si§ na 
brzegu kamienistej plazy i jedyne 
co mamy, to garstka wiemych zot- 
nierzy u boku. Innym razem nie 
mozemy byc pewni zwyci^stwa, 

posiadajgc nawet pi^c zamköw, 
poniewaz nasi przeciwnicy 
nie nalezg do sfabeuszy. 
Szczegölnie przypadf mi do 
gustu scenariusz, w ktörym 
pod^zamy tropem uwi?zio- 
nego bohatera, kierujqc si? 
wiadomosciami wysytany- 
mi przez niego w butelkach, 

W THE PRICE OF LOY- 
ALTY zachowany zosta* kli- 

mat, ktöry znamy z wersji 
podstawowej. Jezeli zas ni^to kilku niedoci3gni$6, mi^dzy 
innymi tego, ze nasze jednostki 
w ogöle nie potrzebuj^ pokarmu 
ani zotdu, a kobiety czasami 
sportretowane s^ jako siwobrodzi 
magowte na koniach, Te szcze- 
göty nie zmieniajg jednak faktu, 
ze mitosnicy HOMM2 otrzymali 
wspaniaty prezent na ostodzenie 
pocz^tku roku szkolnego. 

Krupik 

New World Computing 

DYSTRYBUTUR PC - MIRÄGE CENA: -po 

TERMIN WYDANIA PL - MEZHANY 

PC DQS/VtflN'95 Min. 486 0X2/56. 8 MB RAM 

OCEIMA: S/IO Heart of Fire - redukuje ob- 
razenia od „ognistych" cza- 
röw o 50%, ale podwaja od 

„lodowych" 
Heart of Ice - redukuje ob- 
razenia od Jodowych" cza- 
röw o 50%, ale podwaja 

od „ognistych 11 

Heimet of Anduran 

-moc czaröw +5 

Holy Hammer 

- atak +5 

Legendary Scepter 

- wszystkie cechy +2 

Masthead 

-szcz^scie i morale pod- 
czas walki na morzu +1 
Spade of Necromancy 

- zwi^ksza umiej§tnosc 
nekromaneji 

Spei I Scroll 

- mozna rzucac czar Fire- 
ball 
i Sphere of Negation 

- uniemozüwia rzucanie 

czaröw w czasie walki 
Staff of Wizardry 

- moc czaröw + 5 

Sword Breaker 

- obrona +4, atak +1 

Sword of Anduran 

- atak +5 Miejsca do odwiedzenia: 

Alchemist's Tower - za 250 
sztuk ztota alchemik zabiera 
jeden przeki^ty artefakt 

Arena 

- zwi^kszenie wybranej 

umiejftnosci 

Barriers 

- magiczne bariery broniq- 

ce przejscia 

|Hut of Magi - mozna ob- 

serwowac tereny widziane 

Iprzez Eye of Magi 
I Jail - tutaj czeka na ciebie 
luwigziony bohater 
Mermaid - morale +1 Sirens - zyskujesz do- 

swiadezenie, ale ginie 
Icz^sc twojego wojska 
Stahles - daje wi^cej 
punktöw ruchu (tylko 
do koncatygodnia), 
szkoli kawaleri^ 

|Tents- tutaj mozesz 
otrzymac hasto otwierajqce 

barier? 

Nowe wojska do zwertw w anla : 

jAir Elemental 

-za500 sztuk ztota Earth Elemental 

- za 500 sztuk ztota 

Fire Elemental 

-za 500 sztuk ztota 

Water Elemental 

-za500 sztuk ztota 

Ghost 

-za 1000 sztuk ztota 
GS 


Pierwszy OUTPOST juz z za- 
tozenia m'iat zawojowac 
swiat. Chwytliwa tematyka 
podboju kosmosu, zaangazowany 
konsultant z NASA, rewelacyjne AI 
komputera i przede wszystkim 
otwarta architektura gry, do ktörej 
miano dodawac kolejne elernenty, 
rozbudowujgc srodowisko, w jakim 
poruszai si? gracz. Jak si? okazato, 
göra urodzita mysz. Mimo wielkich 
ambicji projektantöw. gra okazata 
sie nre do grania. REWOLUCJA... Drugie podejscie do tematu na- 
stgpito z zupetnie innej strony, 
SIERRA nie od dzis usituje zabty- w ostrym konflikcie z Edenem, 
oprotestowujgc wszelkie ederiskie 
posuni^cia. Nawet oferta technolo- 
gicznej pomocy ze strony Edenu 
zostata uznana za przejaw arogan- 
cji. Konflikt zaognitsi§... 

Grafika OUTPOST 2 nie jest wy- 
nikiem ewolucji. Zostata catkowicie 
wymieniona, aby przypominac ry- 
sunki typu C&C. Obecnie gra pra- 
cuje juz w trybie high-color, acz- 
kolwiek wersja 256-cio kolorowa 
zostanie dotgczona z uwagi na po- 
siadaczy stabszych kart graficz- 
nych. Niewiarygodnie wzrosta ilosc 
elementöw graficznych, jakie maß 
wystepowac w OUTPOST 2. Sam 
teren odtwarzany b§dzie ze zbioru dach i futurystycznym 
uzbrojeniu. 

Poprawiono takze inter- 
fejs uzytkownika, zmienia- 
fec hierarchiczne tabelki na 
proste manipulacje myszg. 
Obstuga gry jest teraz tak 
prosta, jak wycelowanie 
rnysz^ i wcisnif cie jej lewe- 
go przycisku. Zmieniono tez 
przebäeg rozgrywki. Obec- 
nie gra oparta jest na szere-i 

gu misji, w ktörych do wypeinienia 
s§ scisle okreslone zadania. ile 
pierwszy OUTPOST niczego nie 
wymuszat i stawiai przed graczem 
tylko jeden cel (wybudowanie stat- 
ku kosmicznego) to obecnie zadaii 

sn^c na rynku gier strategicznych, 
tyle ze jakos bez wi^kszego powo- 
dzenia. OUTPOST 2 ma byc za- 
pewne recept^ na murowany suk- 

ces. Klony COMMAND&CONQU- 

ER sprzedaj^ si? przeciez bardzo 
I dobrze. Ci z was, ktörzy widzieli 
pierwszg cz^sc OUTPOST za- 
pewne b$dq s\q dziwic. Ja röw- 
niez, gdyz lata praktyki przyzwy- 
czaily mnie, ze drugie cz^sci gier 
zwykle s§ rozwini^ciami cz^sci 
pierwszych. Jak jednak si§ okazu- 
je marketing jest wazniejszy od 
zwietrzatych przyzwyczajeh. 

Fabuta OUTPOST 2: DIVIDED 
DESTINY bierze pocz^tek kiika lat 
po wydarzeniach z pierwszej cz?- 
£ci. Pierwotna kolonia Eden podzie- 
lita si? i powstat nowy oböz zwany 
Plymouth. W Edenie realizowano 
Projekt przystosowania planety do 
wymagari ziemskich organizmöw. 
Kolonia Plymouth pozostawate 2000 röznych fragmentöw. 50000 
klatek animacji wykorzystane zo- 
stato przy ponad 80-ciu röznych 
budowlach, szescdziesi^ciu pojaz- do wykonania b^dzie az w nadmia- 
rze. Przed graczem stojg trzy ro- 
dzaje rozgrywki: kampania (Cam- 
paign Game), swobodny rozwöj 

(Colony Game) w stylu 
pierwszego OUTPOST 
oraz gra wieloosobo- 
wa, Ten ostatni sposöb 
rozgrywki dopuszcza 
u czest n ictwo nawet 
szesciu osöb. Graö 
mozna przez kabel, 
modern, siec LAN lub 
Internet LECZ NIE REWELACJA OUTPOST 2 to ak- 

cja, taka jak w COM- MAND&CONQUER, choc byc moze 
nieco wolniejsza, to takze drobia- 
zgowe zarz^dzanie zasobami. Wy- 
dobywanie surowcöw, przewozenie 
ich do hut, stamtgd do fabryk, pro- 
dukcja i budowa. Mamy tu takze roz- 
wöj naukowy i koniecznosc dbania 
o zywnosc i mieszkania dla ludzi. 
Nie jest to wi$ c typowa strategiczna 
zr^cznosciöwka. Wymaga ona od 
gracza zagl§bienia si§ w szczegöly 
zarzqdzania koloni^ i wykonywania 
setek drobnych czynnoici. 

Opröcz strategii, autorzy OUT- 
POST postanowili chyba nauczyc 
graczy postugiwania si§ mysz^. 
W innych grach, by postawic gdzies 
budynek, wystarczy wybrac go 
z menu i wskazac kawafek wolnego 
terenü. W OUTPOST nie ma tak ta- 
two'. Najpierw kükasz na specjalnym 
pojezdzie i wskazujesz mu drog§ do 
fabryki (drugie klikni^cie), teraz kli- 
kasz na fabryk^, wybierasz rodzaj 
produkcji, zatwierdzasz (jeszcze 
trzy kolejne klikni^cia). Czekasz az 
ci sie wybuduje, znöw wchodzisz do 
fabryki i wskazujesz budynek, ktöry 
chcesz zatadowac. Teraz wycho- 
dzisz z fabryki i juz jest tatwo. Kli- 
kasz na pojazd, wskazujesz mu, 
gdzie ma jechac, a nastfpnie wyta- 
dowujesz budynek. Prawda ze try- 
wialne? Ja jednak gry, ktöre zmu- 
szajq mnie do takiego grzebania 
w drobiazgach, zegnam krötkim; 
,Delete mafa", Tym niemniej, za- 
wsze znajdzie ss§ grupa graczy, ktö- 
rym to nie tylko nie przeszkadza, 
lecz ktörych wr§cz zach^ca do gry. 
W takim razie zapraszam do zaba- 
wy, gdyz OUTPOST 2 jak na gr? 
SIERRY przystato jest produktem 
soüdnym i dopracowanym 
do perfekcji. 

Najnowsze teorie eko- 
nomiczne rodem z Harvar- 
du wyraznie pokazuj^, ze 
zwyci^za na rynku ten, kto 
jest w stanie zapropono- 
wac jakis nowy produkt 
Przegrywaj^ zas ci, ktörzy 
skupiajg si? wyfgcznie na 

konkurowaniu w zakresie 
produktöw juz istniejg- 
cych. To wtasnie widac od pewnego 
czasu po strategiach SIERRY - tad- 
ne, z doszlifowan§ grafikg i niestety 
absolutnie bez nowych pomystow, 
Az zal sciska. 

Pejotl 

Sierra On-Line 

DYSTHYBUTOR PC - IPS CENA: -5» 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNflNY 

PC W1H'95/MT 4.0 Min. Pentium 60, 16 MB RAM 

DEMO: CD 47 
DCENA: a/lO 
G9 »f f*«*«if«M«tM MMIMMM« 
Jednym z twörcöw TOTAL AN- 
NIHILATION jest Ron Gilbert, 
ktöry zastynql za spraw^ 
MONKEY ISLAND 2. Tak, tak, ten 
facet niegdys pracowat dla firmy 
ELECTRONIC ARTS, ktörq porzucil 
dla HUMONGOUS, by teraz zajc|c 
si$ bardziej hardcore'owymi produk- 
cjami i wraz z CAVEDOG zrobic 
wfasnie TOLAL ANNIHILATION - 
gr§ strategiczn^ w czasie rzeczywi- 
stym, ktöra pozostawia wszystkie 
C&C-ktony daleko w tyle, a to dzi§- 
ki zastosowaniu engine'u 3D. 
Fabula TOTAL ANNIHILATION 

jest prosta jak lufa. W odlegtej przy- 
sztosci juz od niepami?tnych lat 
walcz^ ze sob^ dwa pot§zne mo- 

carstwa - Gore i Arm. Dfugotrwafa 

wojna wyczerpate sity obu stron, 
jednak zadna z nach nie mysli o ro- 
zejmie. Zgin^ty juz miliardy istnien 
ludzkich, tysiqce Swiatöw zostato 
doszcz?tnie zniszczonych, galak- 
tyczne zasoby surowcowe sq na 
wyczerpaniu. Normalnych ludzi za- 
stgpity organiczno-cybernetyczne 
maszyny, ktörych jedynym celem 
jest walka - na smierc i zycie. W tej 
wojnie po prostu musi zostaö wyto- 
niony zwycifzca. 
Jednak nie fabuta decyduje 
o miodnosci tej gry, a zastosowane 
w niej rozwigzania techniczne. En- 
gine 3D pozwolil na to, by wszystkie 
jednostki, budynki, a nawet pole bi- 
twy staty sie w petni tröjwymiarowe. 
W efekcie TOTAL ANNIHILATION 
ma sie tak do innych Strategie jak 
tröjwymiarowy QUAKE do ptaskich 
DOOM-klonöw. Ztozone z polygo- 
nöw jednostki s§ doskonale rende- 
rowane i animowane niezwykle 
ptynnie. To naprawd? tröjwymiaro- 
we modele, a nie sprite'y. Pojazdy 

krocz^, ptywaj^ i czofgaj^ sie w do- 

wolnych kierunkach, lufy czotgöw 
obracajq si<? jak po masle, nözki ro- 
botöw migajg jak skrzydetka koli- 
bröw, strzelaj^ce dziatka obracaja 
si$, a przelatuj^ce ponad nimi sa- 
moloty wykonuJ3 beczki, sruby i in- 
ne akrobacje powietrzne. Gdy si§ 
dobrze przyjrzec, mozna nawet zo- 
baczyc u mecha uzbrojonego 
w miotacz ognia malutki, zarz^cy 
si$ punkcik - ognik zaptonowy na 
kohcu broni, ztozony z jednego po- 
lygonu. Eksplodujgce pojazdy roz- 
padajg si§ na pojedyncze, poiygo- 
nalne fragmenty. To naprawd? robi 
niesamowite wrazenie, zwtaszcza 
ze wszystkie te sliczne „zabawecz- 
ki n poruszaj^ sif w rzeczywlscie 
tröjwymiarowym srodowisku, ^ 
Bitwy rozgrywaj§ sie na röznych 
swiatach - na iodowych planetach 
wsröd snieznych zasp i gor Iodo- 
wych, w tropikalnych dzunglach, 
w terenie wuikanicznym z rzekami 
gorgcej lawy, wsröd piasköw pustyri 
i ruin zapomnianych miast, na oce- 
anicznych wyspach. Krajo- 
braz jest naprawd§ urozma- 
icony i podnosi atrakcyjnosc rozgrywki. Zostat potraktowany jako 
samodzielna bitmapa, co z jednej 
strony jest swietnym poci^gni?- 
ciern, bo teren nie budzi w ten spo- 
söb wrazenia czegos posktadanego 
z kostek, ale z drugiej strony odbi]a 
si? to bolesnie na wymogach pa- 
mi^ciowych (16 MB RAM to abso- 
lutne minimum). Najwazniejszy jest 
jednak fakt, ze: po 
pierwsze, mapy sg 
olbrzymie {niektöre 
tylko dla posiadaczy x— 
32 MB RAM) i, po dru- | 
gie, kazda wyröznia si§ | 
swoim specyficznym [ 
uksztattowaniem teren u, 
co wymusza zastosowa- 
nie odr^bnej taktyki. 
W swiatach TOTAL AN- 
NIHILATION göiys^na- 
prawd§ görami, dofiny 
dolinami, a wqwozy wq- 
wozami. Tak wi$c na 
jednym miejscu mog$ sie 
znatezc dwie {lub nawet 
wi?cej) jednostki, tyle ze na 
röznej wysokosci. Trzeci 
wymiar nie tylko widac, ale 
ma tez on olbrzymi wpfyw 
na prowadzenie walki. Po- 
jazdy z trudem przedzierajq 
si? mi^dzy drzewami, zwat- 
niajg gdy pokonujg wznie- 
sienie, przyspieszaj^ gdy 
maj3 z görki. Swoje nadw^- 
tlone jednostki mozesz ukryc przed 
rakietami wroga za wzgörzem lub 
za zakr^tem jakiegos jaru, gdzie 
dosiegn^c ci? moze tylko - uwaga 
-ogien artyleryjski. Tak, pociski ar- 
tyleryjskie poruszaj^ si§ po parabo- 
licznej trajektorii lotu, a wi^c mogg 
razic cele ukryte za wzniesieniami, 
zastoni^te przed ogniem bezpo- 
srednim. Co ciekawe, fizyka niektö- 
rych swiat6w oddzialuje na tor lotu 
pocisköw, ograniczajqc ich zasi?g, 
za6 sita wiatru moze znosi-ö pociski 

tak, ze nie dosi^gn^ one celu. Jest 
to dodatkowe urozmaicenie, ktore niesamowite zröznicowanie sprz$- 
tu. Jednostek i budowli jest jak lodu 
- ponad 150 rodzajöw, czyli po ok. 
75 przypada na kazd^ ze stron. 
W dodatku twörcy gry zapewniaj^, 
ze bfd^ rozprowadzac nowe rodza- 
je pojazdöw za posrednictwem In- 
ternetu, za darmo (www.cave- 
dog.com). Ale i tak jednostki sg bar- 
dzo röznorodne - Igdowe, wodne 
i podwodne, no i oczywiscie po- 
wietrzne. L^dowe dziel^ si? na po- 
jazdy i mechy. Te pierwsze to rözne 
czoigi, pojazdy opancerzone, jeepy 
itp. Bardzo ciekawie prezentujg si§ 
mechy, a wtasciwie KBOTy (Kinetic 
Bio-Organic Technology) - prze- 
ogromne roboty obwieszone naj- 
rözniejszymi siejqcymi zaglad § 


podnosi realizm rozgrywki i kaze 
nam na nowo dostosowywac si? do 
(niby) znanej juz sytuacjr. 

W 50 misjach (po 25 scenariuszy 
dla Core i Arm, rozgrywanych line- 
arnie w postaci kampanii) TOTAL 
ANNIHILATION zobaczyc mozesz miotaczami btyskawic i röwnie 
ämierciono6nymi rozpylaczami ku- 

lek. Rodzajöw rnechöw jest cata 
masa, oczywiscie kazdy typ ma in- 
ne cechy i wygl^d. Szkoda tylko, ze 
jednostki s^ w grze widziane z göry, 
z pewnego oddalenia, co w przy- 
padku rnechöw stanowi probte m, 

gdyz graficznie sg do siebie bardzo 
podobne, co znacznie utrudnia 
orientacj§ w grze, Moze ci sie wi§c 
zupetnie tatwo przydarzyc, ze po- 
mylisz sobie pot^znego Zeusa z ja- 
kim^ kurduplasem, ktöry z ptaskim 
kwikni^ciem marnie zakohczy swo- 
jq. egzystencj? pod gqsienicamf 
pierwszego napotkanego nieprzyja- 
ciel skiego czotgu. 

Swoje jednostki nie tylko mozesz 
posytac do boju ze znienawidzo- 
nym wrogiem pojedynczo, ale röw- 
niez zgrupowane w formacje, co 
bardzo utatwia orientacj? na polu 
bitwy. Ja na przyktad tworz? od- 

dziafy ztozone zawsze z jednostek 
tego samego typu. Na przyktad: 
ci^zkie pojazdy i ci^zkie mechy, 
lekkie pojazdy i lekkie mechy, arty- 
leria wzgl^dnie jednostki speqalne, 
jak okr^ty nawodne, podwodne Itp. 
Jeden klawiszowy shortcut rezer- 
wuj§ zawsze dla dowödcy, ktöry 
w grze jest wtasciwie twoim alter 
ego. Dowödca to zreszt^ kolejna 
ciekawostka. Chodzi tu o jednostki 
ktöra pod wieloma wzgl^dami jest 
specyficzna, moze np. stac si§ nie- 
widzialna czy uzyc swej megapu- 
kawki, ktörej hukni^cia nie przetrzy- 
ma zadna jednostka ani budowla. 
Uwaga: trzeba sie z ni$ obchodzic 
nad wyraz ostroznie, bo wybuch to- 
warzyszgcy temu pukni^ciu jest tak 
niszczycielski, ze opröcz nieprzyja- 
ciöf moze skrzywdzid twoje wlasne 
jednostki. Dowödca moze tez na- 
prawiac uszkodzone maszyny i me- 
chy, wlewaj^c w nie zyciodajn^ 
energi§, ktörg pozyskuje z röznych 
wraköw, kamieni i innych przedmio- 
töw poniewieraj^cych si§ tu i öw- 
dzie na polu bitwy. Ponadto mozna 
sobie ustawic gr§ tak t ze ze smier- 
cig dowödcy z mety si§ przegrywa. stara i dfugo watkowana gra KKND 
miata podobny mechanizm, nie- 
mniej tu to rozwigzanie wywarto na 
mnie wi^ksze wrazenie. Oczywiste 
jest tez to, ze kiedy uzyskasz nad 
wrogiem liczebn^ przewag$ i dajesz 
mu niezle w kose, moze si? zaez^c 
strategieznie wycofywac albo rzucic 
do beztadnej ueieezki. Sympatyczny 
moment wyst^puje tez wöwczas, 
gdy mamy do czynienia z wykorzy- 
stywaniem przez wrogie jednostki 
specyfiki poszczegblnych rodzajöw 
broni, np. artyleria razi twoje oddzia- 
ty ukryte za wzgörzami, do zwalcza- 
nia danej jednostki wyspecjalizowa- 
najestjakasinnaitd. 

Naprzeciw sztucznej inteligencji 
komputera stoi twoja wtasna mö- 
aby strzelaty po rozwazeniu sytu- 
aeji, aby nie wahaty si? przed sciga- 
niem wroga itp. Dodatkowym plu- 


sem jest mozliwosc wyboru rodzaju 
sterowania - mozesz si§ zdecydo- 
wac na typ a'la WARCRAFT lub a'la 
RED ALERT. 

TOTAL ANNIHILATION jest 

doskonaty nie tylko pod 

wzgl§dem nowatorskich 

rozwi^zari techniez- 

nych, ale tez i oprawy 

^graficznej i dzwi^ko- 

..' wej. Efekty dzwi^ko- 

we i muzyka grajjg Do tworzenia jednostek i budowli 
potrzebny jest pozyskiwany z odpa- 

döw metal, zbierany za pomoc^ 

peejalnego pojazdu. Ponadto po- 
rzebna jest energia, uzyskiwana 
elektrowni stonecznych i wiatro- 
ch. Budujgc rozne obiekty moz- 
na podniesc wydajnosc zaktadu 
produkcyjnego czy skonstruowac 
konwertory, ktöre umozliwiajs za- 
mian§ energii w metal lub odwrot- 
nie. Kazda budowlajest inna, zlozo- 
na z wielu elernentöw i, oczywiscie, 
tröjwymiarowa, 

Bardzo waznym aspektem kazdej 
gry strategicznej jest sztuczna inteli- 
gencja nieprzyjaciöL W TOTAL AN- 
NIHILATION aJgorytmy Sl wyglgda- 
jg bardzo ciekawie. Nieprzy- 
jaciela spotykasz najcz§- 
sciej w grupkach, jesli oczy- 
wiscie nie chodzi o strate- 
gieznie rozlokowanych 
osobnlköw strzeg^cych 
przel^czy czy innych w^zto- 
wych punktöw. Nie jest to 
zreszt^ nie nowego, bo juz zgownica. Teoretycznie po- 
winno ci to zapewniac prze- 
wage w zakresie strategii 
i taktyki, jednak w praktyce 
na niewfele to si§ zdaje, gdyz jak 
w kazdej strategii rozgrywanej 
w czasie rzeczywistym tak i tu kom- 
puter jest od ciebie szybszy i mo- 
zesz przegrywac tylko dlatego, ze 
nie nad^zysz z klikaniem - przynaj- 
mniej dopöki si§ nie wyrobisz. Na 
szcz§scie, abys mögt mu pod tym 
wzgl§dem chod troch? doröwnaö, 
mozesz zachowanie si§ swych jed- 
nostek w jakiä sposöb predefinio- 
waö - na przyktad ustawiß ich reak- 
cje tak, by nie odplacafy ogniem, 
aby utrzymywafy swoje pozycje, nie jak zroznicowanie elernentöw 
krajobrazu. Efekty graficzne s$ nre- 
samowite - te wybuchy, ta anima- 

cja modeli; ech, zeby 
POLANIE to mieli. War- 
to -zauwaiyc, ze roz- 
dzielczosc mozna usta- 
wic od 640x480 do na- 

wet 1280x1024, co za- 
pewnia wprawdzie do- 
skonale przejrzysty ob- 
raz sytuaeji na polu bi- 
twy, ale niesamowicie 
spowalnia gr§ (nawet 
Pentium 166 wymi§ka). 
Ale w podstawowym try- 
bie i tak wszystko wyglg- 
da slieznie, nawet w 256 
kolorach i bez akceleratora 3D. I, co 
wazne, chodzi dose pfynnie nawet 
na minimalnej wymaganej konfigu- 
raeji sprz^towej, Rzecz jasna, 
w TOTAL ANNIHIUTION mozna 
pograc po sieci. 

Panowie (i Panie)! TOTAL ANNI- 
HILATION jest przetomem, kamie- 
niem milowym w dziedzinie gier 
strategicznych rozgrywanych w cza- 
sie rzeczywistym, i temu po prostu 
zaprzeczyc nie mozna. Takiej gry 
dotqd jeszcze nie byto, co bynaj- 
mniej nie oznacza, ze nie pojawi^ 
sie nasladowcy. W kazdym razie 
obeenie jest to numer 1 i kandydat 
na hit sezonu. Miesigce wysmienitej 
zabawy w najlepszym gatunku. 
I Mamoulian 

GT Interactive 

-_oo w uszach az mito, kolorystyka jest 
wysmienita, projekty modeli zastu- 
guj^ na najwyzsze uznanie, podob- DYSTHYBtfTOR PC - LEM 

TERMIN WYOAHIA PL - NIE2MANY 

PC WIH'9S Min. Penttam 100, 16 MB RAM 

DEMO: CD 49 
OCENA: 8/1Q 

J1 
£6fif§88ffii$ 
ßlif ffifftft 

g III 1611 I f AH>a 
chwili. kiedy poj^cie : gry 
strategiczne" kojarzy sig 
1 coraz bardziej tylko z ko- 
lejnymi klonami COMMAND & C0- 
NQUER. ze swiecq mozna szukac 
swiezych pomystöw. Gdzies pogi- 
n§ty skomplikowane Strategie - 
obecnie zostaty przewaznie proste 
fabutki. konwencja czasu rzeczywi- 
stego. realizacja 3D, rfczne stero- 
wanie kazds jednostk^ czy budyn- 
kiem. Pozornie nawicjzujgcy do tego 
nurtu TONE REBELLION jest jednak 
pröbg przeiamania impasu. Autorzy 
z LOGIC FACTORY dotgd znani byli 
wsröd fanöw gier strategicznych 
wyt^cznie z tytutu ASCENDANCY - 
dose konserwatywnej gry w stylu 
MASTER OF ORION, juz tamta pro- 
dukcja pokazata. ze team designe- 
röw stac na wigeej. niz tylko powie- 
lanie znanych elementöw. Mimo, ze 
ASCENDANCY nie okazat si? gr$ 
wybitng, po umiarkowanym jej suk- 
cesie, autorzy z LOGIC FACTORY 
postanowili zaryzykowac i wymy- 
slic cos zupetnie nowego. 

Pozornie TONE REBELLION jest 
jeszcze prostsz^, jeszcze tatwiej- 
szq propozycjg dla jeszcze mtod- 
szego odbiorey - jej trudnosc nie 
polega jednak ani na obsludze ani 
mampulaeji niewielk^ liczb^ bu- 
dowli czy jednostek. Polega nato- 
miast na odpowiednim planowaniu 
posuni^c. wyborze momentu i kie- 
runku ataku, rozsgdnym gospoda- 
rowaniu zasobami. czyli w sferach 
typowych dla dobrze zaplanowanej 
gry strategicznej. ROMANTYZM W poczgtkach swiata istniat wy- 

spiarski swiat, szybujgcy w bezkre- snej prözni. Swiat ten 
zaludniaty magiczne 
lataj^ce istoty - nie- 
winne i czyste. We 
wszystkich swoieh I 
dzieiaeh uzywaty du- | 
chowej substaneji zwa- 
nej Brzmieniem (Tone) 
Brzmienie byto 
wszystkim, co znaty 
Latacze (Floaters). To 
ono dawato im zycie, 
byto energig napedzajgcq ich dzie- 
ta, wreszeie, byio materiatem, 
z ktörego wznosity swe budowle. 
Latajqce istoty nie znaty pojgcia 
zia, jednak ono istniato w formie . • - ■■ 

'2189' ä'jp- .- •• :■:; a: ■-.!■;•- ..- + e = !-.. ;. £V .:,-;- ■ : - ■;" 
r - ■ - ? M potgznego Lewiatana (Leviathan). 
W swej btogostawionej niewiedzy 
Latacze nie mogly przewidziec 
nadciqgafäcego zagrozenia. Jak 
kryj^cy si? w cieniu padlinozerca. 
Lewiatan pozerat Brzmienie i röst 

wzmaeniany jego energiq. 
W pewnej chwili nadeszto 
nieuniknione, Lewiatan stat 
si? na tyle silny, by dtuzej 
nie tolerowac konkureneji 
Lataczy w dostepie do du- 
chowej energü. Sita ataku 
byta straszna. Mieszkancy 
wyspiarskiego swiata oka- 
zali sie catkowicie bezsilni 
wobec moey agresora. ty wroga. Musisz wi?c mg- 

W drze zuzytkowac resztk? 
j Brzrnienia pozostatg w two- 

jej fortecy, by rozwin^c kil- 
I ka budowli (produkuj^cych 

materiat budowlany i krysz- 

taty energü) umozliwiajg- 
cych utrzymanie budynku 
d wojowniköw.W ten sposöb 
' bgdziesz mögt si? obronic 
przed wiszgeymi ci juz nad gtowE) 
zwiadoweami przeciwnika. 

Przed tobg dtuga i powiktana 
droga do zwycigstwa. Nie wystar- 
czy pokonac wroga militarnie, nale- 
zy takze zbierac z poszczegölnych 
plansz rozrzucone artefakty i dopa- 
sowac je do odkrytych mistycznych 
budowli. Tylko w ten sposöb odkry- 
jesz fragmenty zapomnianej juz 
wiedzy, zyskasz kluez do odkrycia 
tajemnicy Lewiatana i sposöb na je- 
go pokonanie. Droga ta wiedzie jed- 
nak az przez pi$tnascie röznych 
swiatöw. ktöre musisz odkryc 
i przebadac. Kazdy z nich kryje 
w sobie jakies tajemnice. ktöre rnu- 

sz^ byc przez ciebie rozwiktane. Im 
wi^cej budowli budujesz. im wi^cej 
swiatöw odkryjesz. tym bardziej Le- 
wiatan b^dzie zaniepokojony twoim 
istnieniem i b^dzie wysytaf przeeiw- 
Po wiekach snu pozostali przy 
zyciu Latacze budzg si? na szczqt- 
kach swojej planety. Kataklizm 
przezyty cztery wioski, umieszezo- 
ne na czterech röznych fragmen- 

tach strzaskanego swiata. 

Millenia roztaki spowodo- 

waty. ze Latacze nie s^ juz 
jednq rasq, lecz czterema: 
Obroricöw f Mistyköw, Po- 
szukiwaczy i Daj^cych Zy- 
cie. Kazdy z klanöw rözni 
si$ wyglgdem, budowlami 
jakie moze wznosic, spe- 
cjalnymi umiej^tnosciami 
i czarami, jakie jest w sta- 
ll nie wykorzystac. Rozpo- 
■^ czynajeic grg musisz wi^c 
wybrac klan r jaki ci najbardziej od- 
powiada - b^dziesz jego przywöd- 
cq w nadciqgaj^cym starciu z Le- 
wiatanem. 

Na poczgtku gry znajdujesz si? 
na pustym Igdzie, z kilkoma tylko 
Lataczami-robotnikami. Mimo. ze 
wokö) jak okiem siegngc rozei^ga- 
jg si^ tylko bezludne pustkowia, 
nie ma czasu do stracenia. Lada 
moment mogq si? pojawic forpocz- 

Logic Factory DYSTRYBUTOR PC - NIEZNANY CENA: -F" 

TERMIN WYDANIA PL - NIEZNANY 

PC WIN'95 Min. Pentium 60, 16 MB RAM ko tobie coraz wi$cej zastfpöw, 
ztozonych z coraz silniejszych sJug ciemnosci- PRAKTYKA Sama walka nie jest zbyt brutalna, 
nie ma tu krwi ani walaj^cych si? po 
podtodze flaköw. Nie wymaga tez by- 
najmniej geniuszu Napoleona czy 
Cezara. Przeciwnicy, bezrozumne 
istoty stworzone moeq Lewiatana nie 
sg speejalnie wyrachowane. Lec<? ku 
twemu terytorium niezym cmy do 
swiatfa. Z rzadka wychodzi im jakis 
skoordynowany atak - choc oczywi- 
scie zmienia si$ to wraz z poziomem 
trudnosci. Tym niemniej trudnosci^ 
jest przede wszystkim umiej$tne kie- 
rowanie wtasnymi jednostkami 
w ataku. Nie mozna sie wszak za bar- 
dzo odsfonic. bo grozi to kontrata- 
kiem wroga, ktöry jest w stanie naro- 
bic nieztego bigosu na zapleczu. 
Trzeba wtedy rozdziefac sity, gonic 
za wrazym plugastwem w gtgb wta- 
snego terytorium. Walka na dwa 
fronty zawsze jest przykra i dobre 
zwyczaje nakazujg jej unikac. 

Najwazniejszym problemem 
w trakeie rozgrywki jest zactiowa- 
nie precyzyjnej röwnowagi pomi^- 
dzy ilosciq zwyktych wyrobniköw 
(lataczy, ktörzy przenoszq budulec 
dla wznoszenia jednych budowli 
i krysztaty konieczne dla funkcjo- ^ %T|f X 

nowania fnnych) a ilosci^ wojowni- 
köw. Poniewaz raz postawionego 
budynku juz nie mozna zniszczyc, 
trzeba uwazac by w ferworze walki 
nie zafundowac sobie zbyt wielu 
wojowniköw. W momencie, gdy ro- 
botnicy nie nadgzg z dostarczaniem 
zaopatrzenia, zotnierze szybko sta- 
n$ si? jedynie miesem armatnim. 

Liczba elementöw, j-akimi moze 
manipulowac gracz, nie jest specjal- 
nie wielka. Obstuga gry nie b^dzie 
wi^c stanowic zapory przed mniej 
doswiadczonymi graczamL Problem 
lezy raczej w inteligentnym wykorzy- 
staniu tych elementöw, Planowanie 
nie dotyczy tylko wtasciwego doboru 
i rozmieszczenia rozmaitych budowli 
(ktörych zres2t^ wcale nie jest zbyt 
wiele), lecz takze przewidywania roz- 
woju wypadköw w walce. ile obro- 
na jest praktycznie bezstresowa, to 
atak jest tym elementem. ktöry po- 
woduje najwä^cej strat. zamieszania 


i koniecznosc dtugotrwalego uzupef- 
niania zapasöw energii. PODSUMOWANIE Chociaz TR jest przeznaczona dla 
jednego gracza. moze w pet- 
ni funkcjonowac jako gra 
wieloosobowa. Oferuje bo- 
wiem mozliwosc wspölnej 
zabawy kilku (maksymalnie 
czterech) graczy przez Inter- 
net, siec obstugiwang proto- 
kotem IPX. modern lub ka- 
bel. W grze wieloosobowej, co jest pewna nowoscig. gracze 
wcale nie wysbfpuß przeclwko so- 
bie. Wszystkie klany muszg wspöt- 
pracowac, aby pokonac Lewfatana. 
Oczywiscie walki mi$dzy graczami 
sa dozwolone i na pewno beda sie 
przydarzac, chociazby ze wzglgdu 
na szczuptosc jedynego surowca - 
Tone. Jednak catkowite wyelimino- 
wanie ktöregos z graczy, oznacza je- 
dynie mniejsze szanse zwyci?stwa 
dla pozostatych. Bratoböjcze walki 
wyniszcz^ klany, a Lewiatan przyb^- 
dzie w peini swej pot^gi - i nikt mu 
sip wöwczas nie przeciwstawi. 
TONE REBELLION dose dobrze 

pasuje do nasilajgcej si$ ostatnio 
maniery produkeji coraz prostszych 
i tatwiejszych strategii. Prostota ob- 
stugi, niewielka liczba budowli, czy 
rozkazöw, jakie mozna wydac swoim 
jednostkom, ustawiajq t? gr? w roli 
„strategii dla kazdego". Takze czysto 
•antastyczna fabuta, w zamierzeniach 
miata byc przyjazna dla wszystkich 
fanöw gier, Jak jednak pokazuje do- 
swiadezenie. najwi^ksz^ popularno- 

scig ciesz^ si? gry maj^ce jednak 
pewne odniesienia do naszej historii 

lub terazniejszosci: CIVILIZATION, 
czy nawet blizsze gatunkowo COM- 

MAND & CONQUER i WARCRAFT na- 
wigzywaty wtasnie do elementöw 
znanego nam swiata (ostateeznie 
ktöz z nas nie wie co to Ork czy Elf), 
Catkowicie fikcyjny, od A do Z po- 
wstaty w wyobrazni twörcöw. 371M 171 b VA \\Miw YihwmnT- TONE REBELLION, raczej 

nie bgdzie wystarczajqco sil- 

nym magnesem. Jednak TR 

prawdopodobnie przebije 
popularnosc poprzedniego 

produktu LOGIC FACTORY- 

gry ASCENDANCY (250,000 

sprzedanych egzemplarzy), 

gdyz jest gr^ praktycznie dla 

kazdego. Wysoko ponad 

— sredni^ wybija sif wszakze 

dopieszezona grafika oraz mroczna 

muzyka, znakomicie podkreslajgca 

odrealniorcj atmosferg tej nieskom- 

plikowanej strategii. 

Pejotl 

premierowe gry na krazku CD 
Mr. Tomato - gra platformowa. 
•Szesnascie poziomöw 

•Mnogosfi rozmaitych przeciwniköw 
■Cztery rodzaje grafiki 
•Muzyka prosto z CD Dark Moon - typowa strzelanka. 
•Dwanascie poziomöw 
•Trzy urozmaicone rodzaje grafiki 
•Setki przedwniköw i przeszköd 
•Znakomite efekty dzwiekowe Autka - szalensfwo 
matycn czterech kötek. 
■Dwadziescia moeno 

urozmaiconych toröw 

•Miny, rakiely, plamy oleju 
• walka o przetrwanie 
•Mozliwosc gry przez 
dwöch graczy 

jednoczeSnie na tym 
samym komputerze 
•Znakomite efekty 
dzwiekowe TYRIAN 

KOSMOS 
CA STARSHIP 

ISLEOFTHEDEAD 
SSSM 
INT.TENNIS 
FRANKENSTEIN 
BS WRESTLING 
SPY MASTER 

BALLTRIS Krazek <M 

peien 

zabawy!!! ArALO«3 /T/AAlf* Qla&dic Dziesiec 
gier w 
kazdym 
zestawie! SOLTYS 
MEGA BLAST 
STALOWE NERWY 
INT. SOCCER 
OP. COMBAT II 
THE MACHINES 
SINKORSWIM 
ARNIE II 
KARZEL 
FUNNY FRUITS 

F7a J PC 

CD-flDH, in/ PC 


1 ■ 

AD2044 - 2 krqzki doskonalej 
multimedialnej przygody opartej na 
scenariuszu Juliusza Machurskiego do 
filmu SEKSMIS JA! Gra wyrözniona 
zostata wieloma nagrodami za 
najlepsz^ polsk^ gr^ przygodowq! 
(Gra tylko pod WINDOWS95) Niepowtarzalna okazja zdobycia 
wiedzy w przyjemny i Jatwy sposöbl 
Nauka aktualnych przepisöw, testy 
psychomotoryczne, wiele innych opejij 
Aktualne testy egzaminacyjne' 

• oe^iy tekst ustawy o ruchu 
drogowym 

• zasady przeprowadzania 
egzamfnu pailslwowego 

• pytania egzamtnacyjne kalegorii 
A, B, C, D, T 

• sprawdzian wiadomo§ci w 
formie lestöw 

• taeznie ponad 2000 pylart i 300 
iluslracji KURS PRAWA JAZ0Y 

TESTY iHAJOHOSCi 
= "•. KOOIKSU DROGQWEßO 
IV MY*\*>¥ Gry dost^pne we wszystkich dobrych sklepach komputerowych oraz w sprzedazy wysylkowej. 

Ceny gier 3w1- 69z», AD2044- 120zf, Classid- 69z*. Classic2- 69z], Prawo Jazdy- 44zl 

Pizy zamöwieniu poniiej 1O0zf do^cznej ceny gier doliezane sa^koszty wysylki 5z(. 

Naszadres; LKAVALON. skr. poezt. 66, 35-959 Rzeszow 2 

Zamöwienia moina röwniez skladaö przez internet: 

http://www.lkavalon.com e-mail:zakupy@lkavalon.com 

Na zamöwieniu nalezy podac swöj dokladny adres z ködern pocztowym oraz typ komputeraP 


o i mamy kolejnq Strategie 
w czasie rzeczywistym. Na 
szcz^scie jednak produkt 
GAMETEK nie jest tylko jedn§ z licz- 
nych, mniej lub bardziej üdanych ko- 
pii WARCRAFT czy COMMAND&CO- 
NQUER. Wprowadza bowiem ele- 
menty niespotykane w obydwu po- 
wyzszych tytutach oraz par£ fajnych 
jednostek (hip hjp dla Sy-Demona). 
] bardzo klimatyczne przerywniki. 
Swietny dzwiek. Doskonatg grafik§. 
A jednym z programistöw jest koles 
o nazwisku Zofnieryk. HISTORIA LÜDZI "Ostatnia faza procesu dostoso- 
wania atmosfery Marsa do ludzkich 
potrzeb zakoriczyta si§ okoto roku 
2100. Btyskawicznie na powierzchni 
czerwonego globu wyrastac zacz^ty 
pierwsze kolonie (...), natrafiono tez 
na pierwsze ujscia Petry-7, ktöra 
(...) okazaia si? bardzo wydajnym 
zrödtem energii. (...) Wraz ze zdoby- 
waniem nowych terenöw ludzie na- 
trafili na ruiny pradawnej obcej cy- 
wilizacji. A zaraz potem - na wrogo 
naslawionych przedstawicieli innej. 

(...)" Cyt za; DARK COLONY; 
W przygotowaniu; SS'48. autor: nie- 
znany. NASZA HISTORIA Nasz rodzinny glob zostat spusto- 
szony w ogromnym konflikcie. Nie 
nie byfo w stanie sprostac niszczy- 
cielskiej sile, jakg w zaslepieniu sami 
na siebie sprowadzilismy. Planeta 
stata sie miejscem. w ktörym zycie 
i nielicznych. ktörzy oealeü) stafo sie 
piektem. Na szcz^scie bylismy juz 
wtedy na tyle zaawansowani, ze 
opröcz umiejptnosci sprowadzania na siebie zaglady. opanowalismy 
röwniez technologie umozliwiaj^ce 
nam podröze miedzygwiezdne. Ci, 
ktörzy ocaleli, weszli na poktady 
czterech gigantycznych statköw ko- 
smicznych i wyruszyli w nieznane; 
tak rozpocz^t si<? nasz wielki exodus. 

Pi^cset tat pözniej nasze jed- 
nostki natrafity w trakeie gwiezdnej 
w^dröwki na bt$kitny glob, na ktö- 
rym panowafy warunki zblizone do 
naszych, rodzimyeh. To byt poczg- 
tek okresu Wielkich Przygotowan. 
Okazato si?, ze planeta spetniataby 
wszystkie nasze wymagania, gdy- 
by zamieszkujgce jq istoty nie za- 
nieezyseify srodowiska. 

Mieszkahcy bt^kitnej planety sa- 
mi zdali sobie spraw? z zagrozenia. 
Wyruszyli wi?c w kosmos i podjgli 
decyzjg o kolonizowaniu... czerwo- 
nej planety (Marsa), ktöra... juz od 
pewnego czasu byta naszg bazg 
wypadowg. Nie wykrywszy naszej 
obeenosei zaczgli zmudny proces 
dostosowywania warunköw tarn 
panujqcych do swoieh wymogöw 
zyciowych. A my czekalismy... 

Jest rok 2137 i Mars stat sie juz 
t^tni^cym zyciem miejscem. Miesz- 
karicom bt^kitnej planety udato si? 
zrobic to r co nam zajgtoby wiele 
wi^cej czasu. Przy okazji udato si? 
im wykorzystac Petre-7, bardzo 
efektywne zrödto energii oraz doko- 
nac wielu przetomowych odkryc. 
Cafy czas kontrolowalismy ich dzia- 
tania* Wreszcie zdecydowalismy 
sie wkroczyc i przejgc we wladanie 
czerwon$ planet?; nie mozna prze- 
ciez pozwolic, aby doprowadzili jq 
do stanu niebieskiego globu... DWIE RASY Grajcjc w DARK COLONY graez 

zmuszony bgdzie opowiedziec sie 
po stronie szarych (zwsjcych sie- 
bie Taar) lub ludzi. Przyjdzfe mu 
kontrolowac albo pi^kne, gene- 
tycznie wyhodowane istoty sza- 
rych, albo tez bezduszne i zimne 
maszyny ludzi. Oczywiscie w tym 
przypadku wybör b^dzie prosty. 

Walka odbywa si? w sposöb 
znany z innych strategii w czasie 
rzeczywistym; nasze jednostki po- 
ruszaja si$ w sposöb tradycyjny. 
mozemy je grupowac, wyznaczac 
im marszruty przy pomoey röz- 
nych punktöw docelowych, upgra- 
deowac ich zbroje oraz or^z (tak 
jak w WARCRAFT) itd. Niektöre 
jednostki mogq röwniez (nieco po- 
dobnie do czarowniköw w WAR- 
CRAFT) korzystac ze specjalnych 
ataköw (wspaniaty dar naszego 
dzielnego Gorrema to atak epide- 
miologiczny; S.A.R.G.E.tych n?dz- 
nych, bezwfosych mafp razi nas za 
to swoimi granatami napalmowy- 
mi). Ponadto i Gorrem, 
i S.A.R.G.E potrafi^ krasc pienig- 
dze z baz wroga. co powoduje, ze 
stajq si? bardzo wartosciowymi 
jednostkami. Jak jednak zblizyc 
si^ do pozycji przectwnika, aby 
niezauwazalnie zw^dzic troch? ka- 
sy, pozostaje stodka ich tajemnica. 

Z powodu dosyc ograniczonej 
ilosci jednostek ofensywnych (tak 
na dobrg spraw? to walki toczy si? 
przy uzyciu czterech jej rodzajöw), 

_ gra bardziej przypomina 

partif RISKa, niz tradycyj- 
ny Strategie w czasie rze- 
czywistym. GENETYKA I MECHANIKA Nasze dzielne, wyhodo- 
wane w drodze dtugolet- 
nich mutaeji stwory sq do- 
skonale przystosowane do 
zadah bojowych. Uzbrojeni 
w miotaeze plazmy szarzy 
wojownicy, nie stanowig ■ moze potegi. dziafajac 
I w pojedynk^, ale tez sg 
w stanie niezle przetrzebic 
szeregi wroga, gdy dziafajg 
w wiekszej grupie. Ich zale- 
t? jest to, ze potrafig radzic 
sobie z jednostkami lataj^- 
cymi. Ich zatosnym odpo- 
wiednikiem po stronie wro- 
ga sg zotnierze. Na drugim 
miejscu stoi duma naszych hodow- 
cöw - Sy-Demony. Szybcy, zwinni 
i pot^zni siewey smierci. Ich spe- 
cjalnie stworzony uktad kostny zo- 
stat spreparowany w ten sposöb, 
ze na ramionach przebija skör^ 
i staje si? smieretonosnq bronig. 
Dwie bio-kosy, pot^zne zakrzywio- 
ne ostrza, jakie w ten sposöb po- 

wstafy czynig z Sy«Demona praw- 
dziwego morderc? ludzi. Ludzka 
odpowiedzig jest mech - dwunogi, 
kroczqcy, uzbrojony w szybko- 
strzelne dzialko. robot. Jest dosyc 
grozny. ale za to, podobnie jak 
nasz Demon, zupetnie nie radzi so- 
bie z atakami z powietrza. 

Dalej jest Atril. Ten gigantyczny, 
wazqcy ton? stwör sieje spusto- 
szenie w szeregach przeciwnika 
przy pomoey miotanych worköw 
sluzowych. Bron ta jest niezwykle 
efektywna przeciwko piechocie 
i innym naziemnym jednostkom. 

Niestety, Atrile sq dosyc powolne, 
majej niezbyt moeny pancerz i nie 
radza sobie z jednostkami latajcjcy- 
mi. Ludzie wyposazeni s^ za to 
w samobiezne mozdzierze, Najlep- 

sza broni^ s^ Gorremy - atakujc* 
przy pomoey fal mözgowych (co 
czyni ich swietnymi zaböjcami zot- 
nierzy), mogg tez rozrzucic swoje 
rodniki epidemii. Ten drugi atak, 
dziataj^cy na danym obszarze, mo- 
ze byc jednak stosowany tylko 
okresowo - po jego jednorazowym 
uzyciu, trzeba zaezekae az do po- 
nownego (samoczynnego) natado- 
wania si? wskaznika broni (tak jak 
mana u czarowniköw, ze po raz 
trzeci przywotam tu WARCRAFT). 
Odpowiednikiem Gorrema u ludzi 
jest cyborg S.A.R.G.E. Kolejng jed- 
nostkq ofensywnc|, pefniaeg jednak 
przede wszystkim funkcjg zwia- 
dowcz^j jest Ortu. Postuguje si^ on 
wybuchowymi zarodnikami. Jest to 
jednak broh dosyc staba, a w do- 
datyku mata grupka piechoty szyb- 
ko daje sobie z nim rad$. Ludzie 
dysponujg w tym przypadku bliz- 
niaezo podobnym Ospreyem IV. 

Trudno pominqc Xenoworta. 

Jest to stwör, ktörego zadaniem 

jest obrona wazniejszych lokaeji. 

Xenowort moze si$ przemiesz- 

czac. ale pelni? swoieh mozliwosci 

wykorzystuje, kiedy jest ufortyfi- 

kowany w podtozu. Staje 

sie wtedy staejonarng wie- 

zyczk$ obronna. strzelaja- 

cg ze swojego miotaeza 
plazmy do kazdej zblizajg- 
cej si? jednostki. Firestorm 
u ludzie odpowiada jego 
wfaseiwosetom. Z kolei 
Slom to organizm sktadajg- 
cy si? z wieikiego pojemni- 
ka wypetnionego wodo- 
rem. Normalnie jest cafko- wicie bezbronny, ale wy- r* * 
sfarczy, ze zakopie sie 1 f 
w poblizu jakiegos ucz^sz- ! 
czanego przez fudzi przej- J 
scia. zeby stac si? zaporg 
nie do przebycia. Wybuch 
jaki powoduja kroki wro- 
giej istoty woköi miejsca 
jego spoczynku, natych- 
miast zabija piechot?, a in- : 
ne pojazdy ci?zko uszka- t ^ 
dza. Wystarczy jednak ■■■ 
ustawic kilka Slomöw jeden za 
drugim, aby nie nie mogto pomi?- 
dzy nimi przemknac. Slom ginie po 
kilku wybuchach. Slom ma jeszcze 
jedn^ zalete - nie reaguje na kroki 
przyjaznych istot Ludzie majg po- 
dobnie dziaiajacego Sentinela. 

Do naszej dyspozycji pozosta- 
je röwniez Zisp - genetycznie 
zmutowany szary wojownik pet- 
ni^cy funkcje medyka i inzyniera 
genetycznego oraz Brozaar - i \mn istota przetwarzaj^ca Petr^-7. 
Brozaar potrafi röwniez prowa« 
dzic wykopaliska w wyznaczo- 
nych do tego miejscach. U ludzi 
te same role graja Medi-Craft 
oraz Exploiter. POMROCZNE KOLONIZOWANIE Wifkszosc zapowiedzi spetnita 

si? - mamy cykl noey i dni, do- 
wödcöw wptywajgcych na morale 
swoieh zotnierzy oraz artefakty 
pradawnych obeych. I noc i dzien 
trwajg osiem minut. Podczas no- 
ey zwi^ksza sie zasigg widzenia 
szarych, zas w dzien przewage 
majq ludzie. Dlatego tez w zalez- 
nosci od pory (oraz strony jaka 
si£ wybiera) warto jest albo umac- 
niac swoje pozycje, albo tez prze- 
prowadzac ataki. Na mapte widzi- 
my tylko to, co w danej chwili wi- 
dzg nasze jednostki, tracac kon- 
takt wzrokowy z przeciwnikiem. 

Inaczej niz tradycyjnie zostato 
rozwigzane budowanie bazy - 
dostawiamy tylko kolejne seg- 
menty juz istniejgcej budowli, 
Jest ich pi?c - jeden odpowie- 
dzialny za przetwarzanie wydo- 
bywanej Petry-7, drugi za wyklu- 
wanie podstawowych jednostek. 
trzeci za doswiadezenia gene- 
tyczne, czwarty za wykluwanie 
bardziej ztozonych organizmöw, 
a piqiy za wytwarzame jednostek 
postugujgcych si$ umiejptno- 
setami mentalnymi - Gorremöw 
oraz Zispöw. 

Styl gry nie odbiega od zwy- 
czajowych - trzeba szybko do- 
rwac sif do zrödef Petry-7, osfa- 
niac je w trakeie wydobywania i po zebraniu odpowiedniej ilosci 
kasy rzucic stty do walki. Koniec. 
Dowödcy sq mitym dodatkiem. 
Na samym poczgtku gry mozemy 
wybrac imi$ swojego wodza, ktöry 
odtgd b?dzie towarzyszyl graezo- 
wi w kazdej misji. Dowodca jest 
szybszy, ma lepsza broh i w ogöle 

jest sprawniejszy od zwyklych zot~ 
nierzy. W dodatku ma czasem 
mozliwosc zagrzewania swoieh 
wojowniköw do walki. Wtedy, ci 
{choc obosieczna) maszynka do 
mietenia mi^sa. 

Te artefakty nie majs jednak ta- 
kiego znaezenia jak Portalis - 
brori ostatecznej zagtady. Jest to 
lataj^cy talerz, niszcz^cy jednym 

przebywajacy w zasi^gu jego gto- 
su na k rot k i czas stajg si$ groz- 
n i ej s i . Po n a dto d o wödea m oze 

wzywac na pomoc statek trans- 

portowy itd. W miar$ sukeesöw 
nasz dowodca b?dzie awansowat, 
dostawal medale i jego prestiz b?- 
dzie röst z misji na misjg. 

Ostatni^ ciekawostkg sg arte- 
fakty. W niektörych misjach moz- 
na natknge si? na miejsca, w ktö- 
rych $3 poukrywane bronie wy- 
produkowane wieki temu przez 
obeych. Wystarczy tylko wystac 
na takie miejsce Brozaara, aby 
ten je przej^t. Bronie te majg 
ograniezony czas dziafania, choc 
szj potpzne. Tektaara pomaga 
kontrolowac marsjanskg faun^. 
Maktor to bardzo praktyczna mi- 
na, Solaris - potfzna, jednorazo- 
wa soczewka kierujqca na obiekt 
promieii stoneczny, Lunatek z ko- 

lei stuzy do siania zametu w sze- 
regach wroga, bo zaktöca fale 
mözgowe oraz Kaox - wspaniata strzalem stabsze i dwoma - 
wszystkie inne jednostki. Potrafi 
on sam doleefee do bazy ludzi 
i zetrzec j^ w proch. Jeszcze 
w zadnej strategii w czasie rze- 
czywistym nie byfo tak pot^znej 
broni. Portalis jednak bierze 
udziaf dopiero w ostatniej misji 
i wcale nie jest zbytnim utatwie- 
niem. Ludzie bowäem dysponuja 
tarn czterema bazami, z ktörych 
jedng, jedyng baz$ Taaran atakuja 
nieustaj^cym strumieniem. Trze- 
ba wi?c bardzo ostroznie balan- 
sowac miedzy atakami na prze- 
eiwnika a zostawieniem Portalisa 
do obrony wtasnego zaplecza. 
W tej misji konieczne bywa zabi- 
cie powyzej tysiqca wrogowü! Lu- 
dzie w ostatniej misji majg röwnie 
pot^znq bron - Esgaard. 

Öliczna grafika, duze i wyrazne 
sylwetki postaci oraz fotoreali- 
styczne eksplozje - to wszystko 
sktada si$ na bardzo udanq gr? - 
przynajmniej pod wzgl^dem es- 
tetycznym. Walkom mozna przy- 

patrywac sie naprawde dtugo. 

Poza tym bardzo tadnie zostaty 

odwzorowane ruchy zaröwno 
mechanicznych jednostek ludz- 
kich jak i zmutowanych wojowni- 
köw szarych. Do tego, 
misje sg poprzetykane 
bardzo nastrojowymi, 
bardzo, bardzo krwa- 
wymi i bardzo, bardzo, 
bardzo dobrymi anima- 
cjami. Odgrywana z kom- 
paktu muzyka (10 utwo- 
röw) brzmi dosyc obeo 
i nie zawiera zadnej tech- 
niczno-shitowej r^banki. 
Jednym sfowem - oprawa 

DARK COLONY (tgcznie 
z chtodnymi menusami) 
wypada na medal. 

Z dodatkowych opeji gry mamy 
trening i opej? multiplayer. To 
wszystko w potaezeniu z rözno- 
rodnymi misjami, wygodnym sys- 
temem sterowania, mozliwoscig 
produkeji seryjnej, bogata fauna 
i florq oraz paroma nowatorskimi 
pomyslami daje produkt napraw- 
de godny uwagi. Z wad wymienit- 
bym moze zbyt matg röznorod- 
nosc jednostek, problem z ich 
zmian^ (kiedy wydajemy komus 
rozkazy i cheemy zaczgc stero- 
wac jakqs nowq jednostka. to po 
wskazaniu tej nowej, stary pojazd 
zaeznie zmierzac w jej kierunku; 
trzeba wi$c najpierw przerwac 
sterowanie poprzednia i dopiero 
wybrac now^). Ogölnie jest jed- 
nak klawo. 

P.S. Wreszcie ktos zauwazyt, 
ze Oni tak naprawde sa szarzy. 

Bnmum Spül 'S.A.R.G.E -U 

I E17£* 

TS KJliä 
Gametek/SSI DYSTRYBUTGK PC - LCM CENA: 

TERMIN WYDANIA PL - WHZESIEN 
PCWIN'95 Min. Pentium 90, 16 MB DEMO: -OD 
• # * • Po latach eksperymentöw 
i prob, ludzkosö wreszcie si$- 
gn$ta gwiazd. Niestety, ma- 
rzenia o kolonizacji bezkresnych ob- 
szaröw wszechäwiata szybko 
rozwiaty sfg, jak liscie na wietrze. 
Wyszto, ze liczba planet nadaj^cych 
si? do zamieszkania jest duzo mniej- 
sza niz przewidywano, a w dodatku 
wszystkie zamieszkane $3 przez in- 
teligentne rasy. Co gorsza, obcy röw- 
niez od dawna poszukiwali nowych 
swiatöw do skolonizowania. Walki 
zaludnione swiaty byfy bezceJowe. 
Pröby podboju planet zostatyby oku- 
pione zbyt duzymi stratami, a poza 
tym spowodowatyby takie zniszcze- 
nia globu, ze przestaiby on nadawac 
sie do zamieszkania. 

Wydawato si$, ze ludzkosö zmu- 
szona b^dzie zyc w tfoku na przelud- 
nionej Ziemi, gdy niespodziewanie 
statek zwiadowczy przyniöst radosne 
wie$ci. W sektorze C163/D672 znaj- 
duje si§ planeta typu ziemskiego, 
nadajqea si§ do kolonizacji. Natych- 
miast wystano flot$, aby strzegfa 

Edenu, gdyz tak nazwano nowy 
swiat, lecz utrzymanie odkrycfa w ta- 
jemnicy nie byto mozliwe. Wkrötce 
na orbicie rozgorzaty zaci?te walki 
pomi^dzy wszystkimi „inteligentny- 
mi" rasami. Jak byto do przewidze- 
nia, zadnej nacji nie udato si? zdobyc 
przewagi i konieczne stato si$ znale- 
zäenie innego rozwigzania. Po diu- 
gich rozmowach zdecydowano : ze 
kazda rasa wysle na planet? iden- 
tyczny statek kolonizacyjny z doktad- 
nie takim samyrn wyposazeniem 
i röwnq liczby cztonköw zafogi. Kolo- 
nizatorzy zostan^ pozostawieni sa- 
mym sobie i ta nacja, ktörej uda si? 
pokonac pozostate, zostanie wlasci- 
cielem planety. Na koniec kazdej ra- 
sie przydzielono sektor Iqdowania 
i wyscig planet? si$ rozpoczqt. 

W takt wtasnie swiat przenosi gra- 
cza kolejna strategia w czasie rze- 
czywistym, zatytutowana ENEMY 
NATIONS. Gra dzieli si$ wtasciwie na 
dwie fazy. W pierwszej, twoim gtöw- 
nyrn zadaniem jest rozwöj gospodar- 
czy kofonii oraz zabezpieczenie ztöz 
surowcöw. Drugi etap rozpoczyna si§ 
w momencie, gdy twoja kolonia jest 
juz w pehi rozbudowana i zabezpie- 
czona przed atakami, a ty jestes 
w stanie produkowac wozy bojowe 
bez przestojöw. Dopiero wtedy m- 
czyna si§ prawdziwa walka planet?. Podobnie jak w MASTER OF 
ORION (opis w SS'8) czy BATTLE 
AT ANTARES (SS'43) do wyboru 
jest kilkanascie ras, ale w EN infor- 
macje nich sq niekompletne, 
a Mendari zupetnie nie nie wiado- 
mo! Takie rozwi^zanie zwi^ksza ry- 
zyko zwigzane z wyborem obeej rasy 
i tym samyrn uatrakcyjnia gr§. Du- 
zyrn plusem jest mozliwosc wyboru 
liczby i rodzaju jednostek, z ktörymi 
rozpoczyna sie gr§, np. jedynie kilka 
cywilnych lub pokaznych rozmiaröw 
armia. Decyzja ta wpiywa na trud- 
n ose gry, gdyz w przypadku wyboru 
armii juz na pocz^tku rozgrywki n?- 
kajg ci§ watahy przeciwniköw. A na 
tym etapie gry utrata np, kopalni w$- 
gla rnoze okazac si§ tragiczna, gdyz 
surowcöw na wybudowanie drugiej, 
raezej juz nie wystarczy. Na koniec 
pozostaje jedynie ustalic wielkosc 
swiata oraz liezb? przeciwniköw 
i mozna oddac si§ rozrywce. JAK SOBIE POSCIELESZ... Najwazniejszg decyzja w grze 
jest wybor miejsca l^dowania. Nale- 
zy wzi^c pod uwage zaröwno do- 
st^pnosc surowcöw, jak i uksztatto- 
wanie terenu, z tym ze ten pierwszy 
czynnik ma decyduj^ce znaezenie. 
Najlepiej jest oczywiscie wylqdo- 
wac w poblizu ztöz wszystkich su- 
rowcöw oraz nieopodal lasu, ale tak 
korzystny uktad nalezy do rzadko- 
5ci. Jesli nie miates szcz?6cia, to 
wybierz miejsce w poblizu ztöz w$- 
gia i rudy zelaza, gdyz oba te su- 
rowce s^ niezb?dne do wytopu sta- 
ll b^dqcej podstawowym materia- czg na dtugo, a gtöd odwrödt juz 
losy niejednej wojny. Nast^pnie 
powinienes zbudowac tartak ? gdyz 
zuzycre drewna, szczegölnie na 
poczgtku, jest dose duze, a zapasy 
niewielkie. Kolejnym etapem jest 
zapewnienie sobie statych dostaw 
stali. W tym celu nalezy wybudo- 
wac kopalni^ w^gla, kopalni? rudy 
oraz hut? i to jak najblizej siebie, 
gdyz skröci to czas przewozu 
surowcöw, a tym samyrn przyspie- 
szy produkcj§. 

Po skonstruowaniu tych budyn- 
köw zapasy benzyny znajdg si? na 
niepokoj^co niskim poziomie i ko- 
nieczne b^dzie jak najszybsze 
zorganizowanie statych dostaw 
röwniez tego surowea. Na poczg- 
tek wystarczy jedna platforma 
wiertnieza oraz rafineria, oczywi- 
scie obok siebie, 

Postawienie wszystkich tych 
budynköw zapewni ci, przynaj- 
mniej na pewien czas, ci^gte do- 
stawy surowcöw. Jednak nie mysl, 
ze rnozesz sobie odpoczgc. Budo- wi^cej ich posiadasz, tym szybciej 
naukowcy dokonujq odkryc. 

Dopiero teraz masz chwil§ wy- 
tchnienia, gdyz twoje post^py 
ograniezone sg tempern prac ba- 
dawczych. Warto poswi^cic jg na 
eksploracje swiata, wysytajgc kilka 
pojazdöw zwiadowczych. Oczywi- 
scie, caty czas trzeba dbac wa- 
runki zycia kolonistöw, zapewniac 
mieszkania, biura oraz - najwaz- 
niejsze - zywnosc. Jesli masz wol- 
ne dzwigi r to postaw kilka bJoköw 
mieszkalnych, biurowcöw i farm na 
zapas. Dobrg inwestycj^ s^ röw- 
niez nast^pne kopalnie i platformy 
wiertnieze, gdyz juz niediugo b$- 
dziesz potrzebowaf duzej ilosci wy- 
dobywanych w nich surowcöw. Ko- 
lejne odkrycia umozliwi^ ci budow? 
coraz to nowoczesniejszych i wy- 
dajniejszych fabryk uzbrojenia 
oraz pot?zniejszych jednostek bo- 
jowych. Konieczna jest röwniez bu- 
dowa bunkröw, gdyz po rozpocz§- 
ciu dziatart zbrojnych jednostek 
jest ciejgle za mato, a kolonia musi 


Dc'jtruyrr ,1« 
m 


sn ' RTT-J ■ 

1 ■ t 4Hffl\ ♦ w *^. I .^ösesi I .1 e t e? v^. Tulni 


. | m ' (■l^W^n^^. ■». ffHlb^Klir-wvM tem do produkeji wszelkiego rodza- 
ju wozöw bojowych. 

Po udanym Iqdowaniu musisz 
natychmiast rozpoczgc rozbudow? 
koionii. Pierwszym budynkiern, jaki 
postawisz, powinna byc farma, 
gdyz zapasy zywnosci nie wystar- 
wa koionii dopiero si§ za- 
cz?ta, a do petnej samowy- 
starczalnosci jest jeszcze 
daleko, W obecnym Sta- 
dium rozwoju najpilniejsze 
^^^ staje si? zwi?kszenie do- 
staw energii oraz przyrost liczby 
kolonistöw. Pieiwszy problem po- 
winny rozwigzac jedna lub dwie 
elektrownie w^glowe, a drugi kilka 
bloköw mieszkalnych i biur oraz 
nowe farmy. Kolejnym wgskim 
gardtem jest zbyt mata liczba ci?- 
zaröwek transportowych oraz 
dzwigöw budowfanych, wi§c trze- 
ba wybudowac fabrykf produkujq- 
cq te pojazdy. Poza tym jedna ko- 
palnia w^gla juz nie wystarcza, 
gdyz zaopatruje ona zaröwno 
elektrownie jak i hut$. Konieczne 
b^dzie röwniez postawienie nowej 
platformy wiertniezej. 

Jednak to nie koniec ktopotöw. 
Nawet pobiezna analiza obecnego 
stanu koionii ujawni dwie niepokojg- 
ce sprawy. Po pierwsze, nie posia- 
dasz zadnych instalacji militarnych, 
a po drugie nie rozpoczqtes jeszcze 
badan naukowych. Musisz jak naj- 
szybciej nadrobic zalegtosci. Na po- 
cz^tek wystarczy jedno centrum ba- 
daweze, ale w mrar$ mozIiwoSci 
warto stawiac nast^pne, gdyz im fl ■M»k 


- 
•mmi byö broniona. Juz niedtugo twoje 
ostedle powinno byö w petni samo- 
wystarczalne i gotowe do nadeho- 
dzqcej wojny. TAK SIE WYSPISZ Jesli sprawnie i szybko doprowa- 
dzites koloni? do obecnego stanu, 
to masz szanse na zwyci^stwo. Mu- 
sisz jednak si? spieszyc, gdyz prze- 
ciwnicy na pewno nie b$dg czekac. 
Jesli do tej pory nie przeprowadzi- 
tes rozpoznania, zröb to teraz. 
Szczegölnie istotne jest odnalezie- 
nie kopalni i platform wiertniczych 
przeciwniköw, Poniewaz buduje si? 
je tarn, gdzie sq surowce, wi^c nie- 
ktöre z nich b?dg oddalone od koio- 
nii wroga i tym samyrn gorzej strze- 
zone. To wtasnie one powinny byö 
celem twoich pierwszych ataköw. 

Röwnie takomym kqskiem sq elek- 
trownie oraz farmy, ale te s$ naj- 
cz^sciej pofozone w poblizu cen- 
trum kolonii i niezwykle trudne do 
zniszczenia. 
W ENEMY NATIONS widac do- 

ktadnie, ze podstaw^ sukcesu 

w wojnie jest sprawnie dzialajqca 
gospodarka. Odci?cie doptywu ropy 
bardzo szybko unieruchamia jed- 
nostki przeciwnika, tak ze 
mozna do nich strzelac jak 
do kaczek. Przerwanie do- 
staw rudy unieruchamia hu- 
ty, a bez stali nie mozna bu- 
dowac nowych jednostek 
i remontowac uszkodzo- 
nych. Zniszczenie kopalni 
w?gla wyt^cza z gry nie tyl- 
ko huty, ale i elektrownie, 
chyba ze wrög zd^zyt posta- 
wic n atomöwki\ Pozbawio- 
ne energii elektrycznej fa- za. Zniszczenie elektrowni wymaga 
silnej armii i b?dzie okupione duzy- 
mi stratami, gdyz stojq one w cen- 
trum kolonii i s$ dobrze strzezone. 
Poza tym zawsze trzeba jeszcze 
zniszczyc te jednostki przeciwnika, 
ktöre zd^zyf juz wyprodukowac i by6 
w stanie obrontö sie przed kontrata- 
kiem w przypadku niepowodzenia 
pierwszego natarcia lub ataku ktöre- 
gos z pozostafych wrogow. 

go, wystarczy zostawic kilka jedno- 
stek, aby dokoficzyty dzieta, a reszte 

wyslac na nast^pnego. W miar? moz- 
liwosci warto przeprowadzaö ataki 


bryki przerywajg produkcje i masz 
przeciwnika jak na tacy. Wybörcelu 
uderzenia zalezy od potozenia wy- 
zej wymienionych budowli, ale kaz- 
da decyzja ma swoje Stabe strony. 
Zniszczenie kopalni nie unierucbo- 
mi wroga natychmiast, gdyz zawsze 
ma on jaktes zapasy, a poza tym 
moze miec dost§p do drugiego zto- Grupy uderzeniowe warto jest 
podzielic na dwie podgrupy. Zada- 
niem pierwszej, skfadajgcej sie 
z jednostek o duzej sile ognia (He- 
avy Rover, Rocket Launcher, Ato- 
mizer...), b$dzie niszczenie budowli 
i umocnien. Druga, w sklad ktörej 
powinny wchodzic szybkie i zwrot- 
ne jednostki (Destructor, Spotter, 
Nfortar...), odpowiedzialna bfdzie 
za eliminacje wrogich maszyn przy- 
jezdzajgcych na ratunek 

atakowanym budynkom. Kluczem 
do sukcesu jest szybkie 
zniszczenie jednostek strzeg^cych 
budowli, gdyz nadjezdzajgce pöz- 
niej pojedyncze maszyny, nawet 
bardzo pot^zne, nie s$ duzym za- 
grozeniem dla kilkunastu twoich. 

Eliminacj§ przeciwniköw nalezy 
prowadzic stopniowo, ale systema* 
tycznie. Po n unieruchomieniu n jedne- z kilku stron. Nawet duzo silniejszy 
wrög moze w takim wypadku ponieiö 
znaczne straty, gdyz b^dzie musiat 
dzielic sity, a Sci^gaj^c jednostki 
w jedno miejsce odstania inne. Takty- 

ka ugryz i ucfekaj byta stosowana 

w wielu wojnach i z powodzeniem. SNY CZY KOSZMARY? EN posiada znaczne wymagania 
sprz§towe. Na P100 z 32 MB RAM 
gra wlokta si? niemitosiemie. Przy- 
spieszenie uptywu czasu spowodo- 

wafo natomiast przeskoki zegara co 
30-60 sekund. Jak mozna si$ do- 
myslic, rezultaty byty optakane: a to 
w centrum kolonii pojawiaty s\q nie 
wiadomo skgd wrogie jednostki, a to 
wtasne oddziaty znalazty sie nagle 
w srodku Sit wroga itp. Jest to jedy- 
na powazna, choc niestety dokuczli- 
wa wada gry. Pozostate zarzuty do- 
tycz^ kitku szczegöföw, ktöre nie 
majq wptywu na przebieg rozgrywki, 
ale psujq jej ogölny obraz. Otözjed- 
nymi z pierwszych mozliwych do 

opracowania wynalazköw s§ radio 
i radar (!), co nie bardzo pasuje do 
epoki lotöw mi^dzygwiezdnych. To 
tak, jakby w czasie drugiej wojny 

swiatowej odkrywa6 kofo i proch. Po 

drugie, zupetnie pomini?to problem 
przesytania energii i benzyny. Elek- 
trownie po prostu produkuj^ energ^ 
i tyle. Nie trzeba prowadzic zadnych 
linii energetycznych i jedynym spo- 
sobem odci?cia dopfywu prqdu do 
fabryki/kopalni jest zniszczenie 
elektrowni (lub fabryki). Jesu chodzi 
o benzyny, to nie ma potrzeby tan- 
kowania pojazdöw. Wystarczy ze 
raf ineiia po prostu wytwarza paliwo, 
Poza tym r jesli skoriczq si§ zapasy, to pojazdy jezdzg nadal, tyle ze wol- 

niej. 
Powyzsze niedociqgni?cia spra- 

wiajg, ze gra traci na realizmie. 

Przy tak duzym 
nacisku na odpo- 
wiedni rozwöj ko- 
lonii, pomini^cie 
tych elementöw 
znacznie uprasz- 
cza zaleznosci 
pomi^dzy sif^ ar- 
mii i efektywno- 

sciq gospodarki. 
W rzeczywistosci 
pot^ga armii nie 

zalezy wytgcznie 

; od mocy produk- 
cyjnych, ale takze od sprawnego 
systemu zaopatrzenia, a tego ele- 

mentu w EN nie ma. 

Oczywi&cie EN oferuje röwniez 
mozliwosd zabawy w kilka osöb, jed- 
nak na troch§ innych zasadach niz te 
spotykane dotychczas. Otöz po roz- 
pocz^ciu gry, nie ma mozliwosci za» 

trzymania upfywu czasu, Jesli w mo- 1 

mencie startu nie byto ch§tnych do 
zabawy lub ktöryä z graczy zrezy- 
gnuje w trakcie gry, to rol^ t$ przej- 
muje komputer. W kazdej chwili do 
gry moze przyt^czyö si? dowolna 
osoba, o ile tylko nacja, ktörq chce 
kierowac, nie jest prowadzona przez 
innego gracza. Takie rozwigzanie 
pozwala np. ominqc poczqtkowg fa- 
z§ gry i przyf^czyc si? dopiero» gdy 
kolonia b^dzie juz rozwini^ta. Nieste- 
ty, ma to swojq cen?, gdyz komputer 
najlepszym strategiem nie jest. 

W sumie ENEMY NATJONS nie 
wnosi nie nowego do strategii w cza- 
sie rzeczywistym, ale takze zbytnio 
nie odstaje od poziomu innych gier 

tego typu. Jest ona rzetelnie wykona- 
na, a uproszczenia nie s$ az tak ka- 
rygodne, tym bardziej, ze pojawiajg 
si? one we wszystkich grach nalezq- 
cych do tego gatunku. Tak naprawdf 
jedynym powaznym minusem sg wy- 
magania sprz^towe, ktöre zapewne 

znacznie ograniez^ kr^g odbiorcow. 

C(w)alirteczka Windward Studios Inc. DYSTRYBUTOR PC - NfEZNUlY 

TERMIN WYDANIA PI - HIEZMAMY 

PCWir95 Min. 486 0X2yB6, 8 MB RAM 

DEMO: CD 4P 
OCEIMA: B/iO 
11 V 82-300 Elblqg, 
ul. Skrzydlata 1a 

http://mm.lanser.com.pl 
lYfi Ü *** N 

Spreeoax tfeUlicina 

Tel. 0-55 33-59-44 

JEDYNY W POLSCS „ , J^;- - ** 

Tel. 0-55 33 61 36 

JCTEM WYSYtKOWEJ /STKöfSe 

O-aa 33 93 b5 

SPRIBMZY RATALNiJ NAGRAJ SW0JE zamowienie \ 

.*. lacyjna 3Z-onowa konsola do gier. 
W xestawfe joypad, kabel pofa,cxoniovry 
do TV poprcex gnlexds Chirvch lu» Euro, 
instrukcja w Jezyku polskim, 1 rok 
gwarancji. 

Aby rarnöwiö Play Slatlon Wplat 

79 Kl na adres firmy LANSER, pozostafa 

kwole zaptacisz prxy odblorze 
Playstation» 
konsola 3Ä- brtowa, päd, 
kable podtqczeniowe, dysk 
demo, instrukcja w jezyku 
polskim 

j.w. + jedna gra 
Stricker 96 
ProWrestling 3D 

j.w. + jedna gra do wy boru: 

Mechwarrior2 

Stea! Harbinger j 

j.w.. 

Rage Racer <PL> 
Rally Gross <PL> > Nowa atrakcyjna oferta sprzedazy 

> Darmowe materiaty reklamowe 

> Wysokie rabaty 
r Mozliwosc negocjacji cen 

> Terminy ptatnosci 

> Najwiekszy wybör produktöwj 

> Konkursy dla sklepbw * atrakcyjnymi 
nagrodaml 
i ir upuj^c konsoie wra 

z inna dowolna gra 
zymujesz jednorazow 


odatkowego rabatu 
5 -"• 

Najnowsza, re welacyjna 

64 brtowa konsola do gier. 

Zestavv zawiera jedego pada analogowego, 

kable taczacez TV, 1 rok gwarancji. 

ANcesoria i 
Nintendo 6 


1 


rljCT^ajTfcQQ ■jf^?II\fCjH r^ f 


111 d 


Memory Card 


59 tl 
94 sl 


I /atevät 
Super Päd 
Fun Päd Plut 


114x1 


Super Päd Plus 


114 El 


3D Shark Päd Pro 


134 d 


Jtreads Shark 


204x1 


Manetlca Lotnlcxa 


294 il 


Klarownica 


294 xl 


Memory Card Plus DC4) 


119d osi^pn Blatt Corp* 

Fl Pol« Position 

Haxen 64 

Lylat Wara-Storf o* «4 

MuMRactog Champ. Lpazrtz.) 

Super Mario 64 

Supar Mario Karl 64 

Killer Inetinct Gold 64 

Pilot Wlngs 64 

Wave ftaesr 

Star War» 

Tu rok 
Wybrane tytuty 
Sony PlayStation: 

Actus Soece-r 07 

Adldas Power Soccer 97 

Agent Arnatrong 

A IV Evolution Global 

All Star Soectr 

Aroa 31 

BaMblazer Champion« 

Battle Station 

Broken Halix 

Bubsy 3D 

Bug Ridora 

Carnage Hearl <PL> 

City ol Lost Chlldren <PL> 

Command & Conquar 

Contra 

Crash Bandicoot <PL> 

Crock [pazdxlernfckl 

Crusader: No Remorse 

Crypt Killer 

Dark Forces 

Darkläght Conflict 

Deathtrap Dungeon 

Oestruetlon Derby 2 

Dia Hard Trllogy 

Discworld 2 

Epidemie 

Exhurned 

Fantastlc 4 

Fatal Fury 

FIFA 97 

Fighting Force (pazdzJernik) 

Final Fr.rUsy VII (listopad) 

Formula 1 97 <PL> 

Q-Police Cpaxdxlerntkl 

Hard Boiled 

Hawan's Gate 

Harc'a Advanture 

Herkufe* (paxdxiemlk* 

Hexen 

Hypor Final Match 

Inder) pendence Däy 

Int er. Superstar Soccer 97 

Joe BTow 

Kings of Fighters 9 5 

Litttö Big Adventure 

Machine Hunter 
Magic The Gathering 
Maas Deatruction 
Mechwarrior 2 
Mega Man 8 

Mega Man Battlo Chasse 
Micro Machines V3 
Midnirjht Run 

Monster Truck 

Molo Racer 

Motor Mssh 

Nanotek Warrior 

Nascar 98 (pexdziemlk) 

NBA In tha Zone 2 

NBA Life 97 

Nead For Speed II 

NHL Open loa 

Nightmare Creature (paxdx,) 

Nota 

Nuclear Strike 

Oddw.; Abe's Oddysce 

Ovar Bio od 

Ovarboard (paidziernik) 

Pandemonlum 2 (paidx-)i 

Pandemonium 

Perfect Wespon 

PGA Tour 98 

Pltfall 3D 

Porsche Challange 

Ray Storm 

Ray Tracas 

Rabel Assoult II 

Resident Evll 2 (llstopad) 

Raturn Flrs 

Rlot 

Sentiert <PL> 

Soul Bilde <PL> 

Street Rghter EX Phat (pazdx) 

Slreet Racer 

Super Pang Collection 

Syndleate Ware 

Takkon 2 <PL> 

Tenki <PL> 

Tiger Shark 

Tebal No. 1 

Tom Haider 2 (llstopad] 

Tcmb Raider 

TotaJ NBA 97 

Transport Tacoon 

Vandal Hart» 

Ju rassle Park 

V-Rolly <PL> 

Warcraft II 

Wargods 

WCWVSTha World 

Wlng Commandar |V 

Wing Ovar 

X-COM 3 Apocalypse 

XöViua 3D Oferta miesia.ca na 


PlayStation: 


programy w c 


enie 


99 zl 
Air Cambat Platinium 


Tekan Platinium 
Wipeout Platinium 
programy weenie 


149 zt 
Strike 96 
Pro Wroslling 
Socoer 97 
Steel Harblngar 
Olymplc Soccer 
programy w cenie 


159zr 
2Xtreme <PL> 
PO'ad 
Tempost 3D 
Suporsonio Racer 
Jet Raider 
programy w cenio 


169 z! 
Rawen Project 
Twlated Matal 2 <PL> 


Project Oworkin 
Impact Raclng 
Black Down 


:enie 


progr amy w t 


179 zl 
KJng"sFiald<PL> 
NHL Face Off 
Samurai Shadow 
Rally Cresa <PL> 
Speedster <PL> 
programy w cenie 


189 z* 
Rage Racer <PL> 
War ha m nie r 
Polecamy akeesoria do 


PlayStation 
a? t5 


ard 


89x1 


l^tryMAwn 


Memory C 


Kabel RFU 


119 zt 


Multi Tap 


189 zl 


Kontroler Standard 


109 zi- 


KwKJUM9rAnak>go«ivy 


129x1 


Mysx 


129*# 


Analogowy Joystick 


279x1 
70x1 


n/tTBM& 
PS Super 1 


>ad 


PS Pro Päd 


89 ll 


Joystick Arcade 


204 xt 


Program Päd 


134 zl 


WomoryCard 


84 et 


Memcry Card Plus 


174x1 


Light Gun 


114 zl 


Klerownica 


294 zl 


Märletka lotnlci* 


234x1 


CD Game System 
Cleaner 


91 zl 


Controler Station 


64x1 


Controler Station 


69zl 


CnjaMaTaaaaaaT Stäben 79af 


Unk Cable 


69xt 


Extension Ca tale 


39x1 


Pistole! Predator 


139x1 


Torba 


139 zl 
Wybrane tytuly na 
Saturna: 

Atlantis Ipazdziernlk) 
Bomber Mon 
Command and Conquar 
Ct-oc (paidilernlkl 
Dark Savlor 
DarkHghl Con1 
Digital Plnball 
Dlacworld 2 
Dragon Force 
Fighters Mega M 
Fighting Vipors 
Formula Karts 
Last Bronn llistopadl 
Madden NFL 98 

ManK TT^^^_ 

MeohwarrJer 2 
Mr. Bonos 

NHL 98 Ipaxdzfernikl 
Nlghts Warriors 
Nights 

Resident Evll 

Saga lourlng Car 

(llstopadl 

ShlnlgTheHoly Ark 

Sonic 3D 

Sonic Jam 

Street Flghtar Alpha 2 

Swagman 

The Cr ow 

Tomb RaWer 

Trash tt 

Trico Gokka Mugentan 

Tunel B1 

Jurasslc Park (llstopadl 

Virtual Pool 

Warcraft II 

Wlpoout 2097 

WorldWilde Soccer 98 

(pazdziernlk) Oferta miesiqca na 
Sega Saturn : 

programy w cenie 
139 zl 

Battle Monster 
Bleck Fire 
Blam Mae hin« Head 
Daytona USA 
Chan War 
Hl Oetan 
Hlway 2O00 
Impact Raclng 
Primal Rango 
Vlrtua Raelng 
Lemmings 3D 

programy w cenie 
149 zi 

NBA Jam Extreme 
In The Hunt 

Off World Interceptor 

Olympic Soccer 

StarFlghtar 3O00 
Street Racer 

programy w cenie 
159 z» 

Sega Rally 
Vlrtua On 
Hexen 

Doom programy w cenie 
169zfi 

Panzer Dragon II 
Pebble Beach OoH 
Plnball Graffiti 
Spot Goes To Hollywood 

programy w cenie 
179zi 

Alhlete Kings 

Gun Grtfon 

Grin Run 

World Wide Soccer 97 

programy w cenie 
189zl 

Allen- Trylogy 
NBA Live 97 
NHL 97 

Ylrtua Flghter Kids 
Bug Too 

programy w cenie 
199 z» 

Amok 
Area 51 

Die Hard Arcade 
FIFA 97 

Die Hard Trylogy 
Vlrtua Cop 2 
\flrtua Flghter 2 Akeesoria do 
SegaSaturn: 

Conteollar Sega RF-Unrt iNTf&k? 119 zl 

119cl Super Päd 8 
Eclipse Päd! 74x1 
95 xt 

144z« 

Memory Card Plus 154 xj 
Starter KM 154 z« 

Game Shark + Memory 
Card 224 sl '- Terminator Päd 64 xf 

Veyager Päd 74 zt 

Explorer Päd 79 rt 

Pistolat Predatorzl 139 zl 
Torba 139x« 
SegaSaturn 
Game P " 32-bitowa 

konsola do gier. 

W zestawie joypad. 

dysk domo» kabel do 

podJaczenla do TV 

z Euro-Scart, instrukcja 

w jezyku polskim, 

1 rok gwarancji. 

Aby zamowld koosole wplac 79 zt 

n& adres firmy LANSER, 
pozostata kwote zaptacisz przy odolorze EGA SATURN 

karta pamieci rl^^ 
.t-X SEGA SATURN 

+ karta pamieci 789 zf zestaw: konsola + gra do wyboru: 
Primal Range - pojedynek dinozauröw 
Lemmings 3D - logiczna 
Battle Monster -bijatyka wrJ . SEGA SATURN 
+ karta pamieci 

♦ Sega Rally 

♦ Päd Terminator 963 zr_! ^•Vv2? 
B1, Virtual On, 

Doom. 
Olimpic Soccer 

upujac dwle gry - 

Päd GRATIS 
WmfmRß 


> Najwi^kszy wybör asortmentu 
w Polsce 

> Nowosci 

> Co miesiac oferty speejalne 

> Fachowa obstuga 

> Od 1 X darmowa wysytka 
katalogu produktöw do 
wszystkich zaintereso wanych 

> Katalog zawiera opis 
produktöw, cent?, oferty 
promocyjne, zapowieefzi Ceny podane bez kosztöw przesytkl 
V 
Tema! numeru; Tekkön 3 - raport z pola boju 
GRV UIDEO I KONSOLE 64 strony o honsolach... HE0> Piszemy 
o honsolach... NE0> Piszemy o grach... NEO> 

Piszemy o automatach... NEO> Gramy 
i pomagamy grac... NE0> Rozooczynamy nouiy 
sezon szhofy Przetruiania... NEO> DruKulemy 

plaKaty... NEO> ooisulemy nouiosci z USA 

i Japonii... NEO> Rozu/alamy uiszystko... NEO> 

Podalemy su/ieze tiosy... NEO> Ooisulemy 

sprzet... neo> Rzadzimy neo> szuhai w kioskach w oazdziepniku... neo> 32 Dity PSMa + 32 Dity saturna 

+ 6a Dity Nintendo 6a + 8 Qltöui GameBoy a 
+ automaty= 6a strony neo> Rzaozi tym Guiasn... neo> Guiasn 
JB: Oczywi- 
scie ze wspöt- 
pracujemy; zad- 
na gra z Niebie- 
skim nie moze Aby podtrzymac trady- 
cj9 SONIC, musielismy 
wpompowac w gre 
mnöstwo sekretnych 
przejsc z bonusami. o wyprodukowanym przez 
1 NINTENDO, MARIO KART 64, 
takze SEGA przygotowuje sig 
do wyscigöw ze swoim bohaterem 
w roli gtöwnej. W przeciwieristwie 
jednak do pojazdöw mechanicznych 
znajdujgcych si§ w MARIO KART, 
bohaterowie SONIC R poruszajg si$ 
na wlasnych tapkach, a jak wiadomo, 
SONIC jest niezmiernie szybkim ko- 
lezkg. Oto wywiad z Johnem Burto- 
nem - szefem zespotu TRAVELLERS 
TALES, ktöry przygotowuje gr$. 

SS: Czy mögfbys powie- 
dziec cos o sobie * 

io Travellers Tales? 

JB: Zespöl 

TRA- 
VEL- 
LERS 

TALES 
powstal 7 
lat temu - 

pierwsz^ , 
nasza gra 
byl wy- « 
dany <— sip obejsc bez ich 
udziafu. Dostatismy 
od nich rozrysowa- 
ne wszystkie trasy 


i uwagi; dzi^ki ktö- 
rym nasza praca sta- 
la sip tatwiejsza. Oni po 
pro- 
stu wiedza 

jak robic do- 

b r e 7 
p rzez 

PSYGNOSIS 

w wersji na kompu- 

ter Amiga LEANDER. Z ostatnich na- 

szych tytutöw wymienälbym MICKEY 

MANIA, TOY STORY i SONIC 3D. 

Przy SONIC R zajmuj? si? opracowy- 

waniern koneeptu gry, jestem tez 
gtöwnymprogramistq. 

SS: Czy wspöfpracujecie z legen- 
damym zespotem SONIC TEAM? CD 06 
SS: Kiedy zostato za- 
decydowane, ze na$t?pna 
gra w ktörej pojawi sip SONIC to 
beda wyscigi? 

JB: W swoim czasie pracowali- 
smy nad szybkim, tröjwyrniarowym 
engine do Salurna, na bazie ktörego 
mogtyby powstac wyscigi. SEGA za- 
proponowata nam kontrakt na nowsj 
grg - wyszlismy z naszym pomystem 
wyscigöw. 

SS: Moze sukees MARIO KART 64 
miai wpiyw na fp decyzjp? 

JB: Byc moze... rnnie MARIO 
KART 64 rozezarowat. Na pewno jest 
tarn cate mnöstwo ukrytych tras i bo- 
nusöw, ale osobiscie nie moglem 
znalezc zadnego. Biorac tez po uwa- 
g? moc Nintendo 64 wydaje mi si§, 
ze ta gra byla dose staba grafieznie. 

SS: Zostawmy w spokoju inne 
gry. Powiedz nam cos o SONIC R! 

JB: Z przyjemnoscizj. Nasz 
tröjwymiarowy engine zo- 
stat tak zaprojektowany, aby 
dac graezom jak najwiecej 
swobody. Mamy tu do czy- 
nienia z prawdziwym pota- 
czeniem wyscigöw i tröjwy- 
miarowej platformöwki - 
graez nie musi przez caty 
czas pozostawac na trasie! 

czymy do gry. Najwi$ks2e powody 
do dumy przynosi nam woda, w ktö- 
rej odbija sie cate otoczenie i efekt 
„cross fading . 

SS: Jako. ze tworzycie zaröwno 
na PlayStation jak i na Saturna po- 
wiedz, jakie sß moone i slabe punkty 
obu konsol. 

JB: Na PlayStation bardzo tatwo 
jest programowac, ale szybko okazu- 
je si$, ze wlaseiwie wykorzystalo si? 

juz cafg moc maszyny i trzeba stoso- 
wac przerözne sztuezki, aby wycig- 

gnqc jeszcze wi^cej. Saturn to 

bardzo skompiikowana ma- 

szyna. jesli chodzi o pisa- 
nie gier, ale gdy dobrze wy- 
korzysta sie wszystkie sie- 
dz$ce w nim procesory i za- 
prz^gnie je do röwnolegtej 
wspötpracy to mozna z niej 
wycisngc jeszcze wi?cej. Aby graeze nie zgubili sie, przygoto- 
wu jemy malq mapk?, ktöra uiatwi 
orientaeje Planujemy pi^c olbrzy- 
mich plansz, z ktörych kazda 
mozna b^dzie ukonczyc korzy- 
\ stajgc z röznych sciezek, SS: 
> Pytanie dyktowane przez 
ciekawosc: czy zobaezymy 
w grze doktora Robotnika? 
JB; Tak, na pewno - Ro- 
botnik zawsze jest glöw- 
nym przeciwnikiem Sonica. B?dg tez 
Knuckles , Amy i Tails. Kazde z nich 
wiefe potrafi - np. Tails umie latac, 
a Amy jezdzi samochodem. 

SS: To, co uderza w SONIC R to 
znakomita gralika (30 klaiek na $e- 
kundp). Czy bylo warn trudno uzy- 
skac tak wysoki poziom ? Z czego je- 
stescie najbardziej dumni? 

JB: No cöz, po prostu tak wyszlo. 
Jesli przyjdzie nam do gtowy jakis 
ciekawszy efekt, to na pewno go wta- 
SS: W taklm razie, czy SONIC 
R möglby byc identyczny na konsoli 
firmySony? 

JB: Zastosowanie techniki „cross 
fading" spowolnitoby gre o jakies 10 
klatek animaeji na sekund?. Podob- 
nie efekt lustra na wodzie, ktöry jest 
praktycznie niemozliwy do osiggnie- 
cia na PlayStation. 

Saturn ma takze lepsze cieniowa- 
nie Gorauda. 

SS: Jaka jest przewidywana data 
wydania peinej gry? 

JB: 20 Hstopada 1997. 

Dzi§kujemy za rozmowf 

V [ oczekiwaniu na VIRTUA Fl- 
GHTER 3 (figuruje na liscie 
wydawniczej firmy SEGA 
obejmuj^cej poczqtek 1998 roku) 
czas umili LAST BRONX - konwer- 
sja z auiomatu. ktöry stworzyta gru- 
pa AM3 b?d^ca do niedawna w cie- 
niu AM2. a ostätnio zdobywaj^ca co- 
raz wi?kszg popularnosc. To brutal- 
ne mordobicie rozgrywa si$ w futu- 
rystycznym Tokio, gdzie na ulicach 
krölujq przestepcze gangi, zas 
uzbrojeni przywödcy walczg ze sobq 
o wfadz?. Czyzby odpowiedz SEGA 
na SOUL BLADE? Automat LAST 
BRONX to jeden 
z najlepszych fighte- 
röw, jakie sie ostat- 
nio pojawtty. p!u- 
sach i minusach Sa- | 
turnowej konwersji 
przekonamy sie juz 
niebawem; na razie 
zas przedstawiamy 
wywiad z szefem ze- 
potu odpowiedzial- 
nego za konwersji - I 
AkinobuAbe. si?tego ogromna 
liczba graczy, 
wifc zdecydowa- 
lismy si? popra- 
cowac nad tym. 
mimo ze stworzy- 
to to nowe wy- 
zwania. 

SS: Jakie byfy 
komentarze gra- czy y 
AA: Bardzo 

podobaty im si? 
w LAST BRONX wi?ksze niz w in- 
nych tröjwymiarowych mordobi- 
ciach postacie. Bardzo podobaty 
si? tez tekstury twarzy i ubrari, nie 
spodziewano sie az tylu detali gra- 
ficznych. Najbardziej jednak jeste- 
smy dumni z faktu, ze ludziom a 

SS: Pierwszy pubficzny pokaz 
gry miat miejsce podczas Tokyo 
Game Show, zas nastfpny juz na 
targach E3 wAtlancie. Jak wyglada- 
fy reakcje graczy? 

AA: Na szcz^scie dla nas reakcje 
byty bardzo pozytywne. Ch^tnie tez 
wystuchalismy kornentarzy, ktörymi 
zechcieli sie z nami podzielic gra- 
cze. Dia przykfadu, podczas Tokyo 
Game Show pokazywalismy wersje, 
w ktörej nie byto smug swiatta zo- 
stawianych przez broh. Domagata 
strasznie podobata sie animacja 
postaci - w koricu korzystalismy 
z danych wykorzystanych pod- 
czas produkcji automatu. 

SS: Obok gry byta karteczka 
z napisem 30% - czy to znaczy, ze 
konwersja byta gotowa dopiero 
w jednej trzeciej? Jak posuwajq 
sieprace? 

AA: Tak, podczas targöw E3 po- 
kazalismy bardzo wczesng wersjg 
gry. Od tamtego czasu udato nam 
sie dokonczyc prace nad wszystkimi 
postaciami i ttami. W tej chwili kon- 
czymy efekt „motion blur" czyli roz- 
mycia, ktöry b$dzie pojawiac sig 
podczas szybkich ruchöw. Zacz^li- 
smy tez opraeowywac dodatki. ktöre 
b^dq jedynie w wersji konsolowej, 
nie znalazty si? na automatowej ze 
zrozumiatych przyczyn. 

SS: Czy w grze b§dq znajdowac 
s/p renderowane filmiki? Japohska 

* t wersja LAST 
BRONX zajmu- 
je dwie ptyty; 
jest tez kilkuna- 
stominutowy 
animowany 
film oraz tre- 
ning, podczas 
ktörego posta- 
cie demonstru- 
jq swoje mozli- 
wosci. 

AA: Na pew- 
no b§dzie ren- 

derowane intro i zakoriczenia dla 
kazdej postaci - jest to cos, co 
spodoba si? fanom wersji automa- 
towej a jednoczesnie pozwoli przed- 
stawic swiat LAST BRONX nowym 
graczom. Jesu zas chodzi o drugi 
kompakt, to europejska dywizja SE- 
GA jeszcze o tym nie zadecydowaia. 

SS: Wydaje sip, ze potqczenie 
rynku automatöw z rynkiem konsoi 
w pewnym momencie napotyka na 
spore trudnosci. Co mozesz nam 
o tym powiedziec? 

AA: Najbardziej röznicuja te 
rynki sami uzytkownicy. Podczas 
gdy do salonöw gier przychodz^ je- 
dynie hardcore'owi gracze, ktörym 
nie trzeba wyjasniac o co chodzi, 
w grze na konsolach jest inaczej. 
Musimy przygotowac Saturnowg 
wersjg w taki sposöb, zeby przycig- 
gnac do niej röznych ludzt. tym 
myslelismy od poczgtku - staramy 
si? przygotowac konwersj? tak, aby 
kazdy mögt zagrac w LAST BRONX. 

SS: Jak przedstawiaja sif dodat- 
ki obecne w wersji na Saiurna? 

AA: Na razie nie 
mamy w planach 
dodania nowych 
postaci. Dotq- 
czylismy jed- naK opcj? 
w ktörej moz- 
na wfgczac 

smiesznebronie- 
na przyktad wielkg 
ryb§, model poci^gu 
czy tez wachlarz. 

SS: Z czego w LB 
jestescie najbardziej 
dumni? 

AA: Przy projekto- 
waniu mordobic na i 
konsole Saturn 
zawsze trzeba byto wybierac mig dzy wysokg 
rozdzielczoscig a tröjwymiarowymi 
ttami. W konwersji LAST BRONX 
udato nam si? uzyskac obie rzeczy! 

SS: Moze ja kies przeslanie do 
europejskich fanöw LAST BRONX? 

AA: To b§dzie doskonata kon- 
wersja z automatu; dodamy jednak 
wiele rzadkich opcji. Naszym celem 
jest gra dla wszystkich. Zespöi 

AM3 nigdy was nie za- 

wiedzie! 

« * # 


Wyproduko- 
wany przez fir- 
me Diamond 
Multimedia ak- 
celerator trze- 
ciego wymiaru 

Monster 

3D jest niewqt- 

pliwie dosko- 

natym nabyt- 

kiem dla 

wszystkich Pe- 

Cetowych gra- 

czy. Sposröd 

wszystkich 

kart opartych 

na chipach 

3Dfx to wtasnie 

Monster 

3D stat sie naj- 

popularniejszy 

- doskonale 

wie o tym f irma 

Diamond, ktöra 

swq najnow- 

sz^ karte 

dzwiekowq 

nazwata 
Monster So- 
und, tworzqc w ten sposöb 

rodzine M po- 
twornych" pro- 

duktöw. W kazdym, nawet nowoczesnym 

komputerze PC znajduje si? procesor 
- serce komputera. PeCet zostat tak 
skonstruowany, ze wszystkie iü- 
strukcje nieustannie przeplywajq 

przez procesor. Zafözmy, ze podczas 
uruchomienia zaawansowanej gry 
3D procesor zaczyna byc wykorzy- 
stywany na 100%. W takim przypad- 
ku podczas gdy 70% z calej mocy 
procesora zostaje skierowane na ren- 
derowanie grafiki, kolejne 15% Powszechnie uzywane karty 
dzwiekowe z rodziny SoundBlaser 
nalezsj do grupy ostro chfonqcej zy- 
ciodajn^ moc procesora. Znajomy 

programista stwierdzit nawet, ze pei- 

na obshiga karty SoundBlaster (mu- 
zyka, efekty dzwi?kowe i Joystick) 
potrafi zjesc nawet do 30% mocy 
procesora ! Powinniscie wiedziec 
o co chodzi - czy czasem czytaj^c in- 
strukcj? nowej gry nie zauwazyliscie 
gdzies maJej notatki, ktöra skromnie 
go, co hjczy si§ oczy wiscie z plynniej- 
szym dzialaniem gry. W jaki sposöb 
powstaje „Potwomy Dzwi^k"? Przede 

wszystkim jest to jedna z pierwszych 

(nieprofesjonalnych) kart dzwigko- 
wyeh, ktöra zajmuje slot PCI w kom- 
puterze, przez co transfer danych we- 
wnqtrz komputera odbywa si? z o wie- 
le wi?ksz$ pr?dkosciq niz to raiato 
miejsce w przypadku slotu ISA. Po 
drugie, sercem Monster Sound jest 
chip Freedom 5600, ktörego nazwa 
möwi sama za siebie (oczy wiscie wol- 
nosc dla procesora...). Dodatkowo 
karta jest wyposazona w akcelerowa- 
ny port joysticka» ktöry po raz kolejny 
odciqia procesor. Sama akceleracja 
dzwi?ku/joya to jeszcze nie wszystko. 
Monster Sound standardowo wyposa- 
zony jest w dodatkowy modut Wave- 
Table, na ktörym znajduje si? zapisa- 
ne 2MB instrumentow Midi (synteza 
WaveTable jest kompatybilna z Gene- 
ral Midi i kartami firmy Roland), dzie- 

ki czemu mozna pozegnac si$ z piska- 
przypada na odgrywanie dzwi?köw 
(a pozostate 15% na calzj reszt?). 
W ten sposöb procesor jest niepo- 
trzebnie zajmowany przez funkcje* 
ktörymi powinien zajmowac si§ 
sprz^t. Sytuacja taka nie ma miejsca 
np. w konsolach, gdzie w srodku pu- 
dla siedzi 5 procesoröw - kazdy 
z nich odpowiedzialny jest za co in- 

nego (procesor graficzny, dzwieko- 
wy, koprocesor). Aby utatwic zycie 
uzytkownikom komputeröw PC 
(i autorom gier) wymyslono wlasnie 
akceleratory - dodatkowe procesory, 
ktöre przejmuß na siebie funkcje 
zrzucone wczesniej na proce- 
sor. proponuje Jesu gra dziata za wolno, 

proponujemy wyhjczyc dzwi?k"? 

Nadszedlczasna... 

■ Akcelerator dzwi$ku 

Do tej pory spotykalismy jedynie 
akceleratory graficzne - Monster 
3D jest wtasnie takim akceieratorem, 
ktöry przejmuje od procesora funkcje 
generowania grafiki. Monster Sound, 
podobnie jak Monster 3D jest takze 
akceleratorem - tyle ze dzwi^ku. 
Monster Sound przej- 
muje za- mi wydobywanymi przez poczciwego 
SoundBlastera. Najwi^cej pteni?dzy 
jednak przyjdzie uzytkownikowi za- 
placic za technologi§... 

■ Aureal A3D 

Nowa technologia A3D firmy Aureal 
pozwala karcie na generowanäe trojwy- 
miarowego, pozycjonal- 
nego dzwi?- sz 
^^ danie wy- 

twarzania dzwi^ku od 

procesora i tym samym odci^za i ku.Nieczasnazagl?- 

bianie si? w technolo- 

gi$; wystarczy obejrzec 

(i postuchac) kilka przykladowych 

dem dofyczanych do zestawu, aby na- 
prawd? uwierzyc, ze to dziala. Oczywi- 
scie przy standardowych dwöch gio- 
sniczkach, stoj^cych z obu stron monito- ra, praktycznie nie slychac röznicy; wy- 
starczy jednak podtgczyc drug^ par? pie- 
cyköw (Monster Sound ma wyjscia na 4 
gtosniki!) i ustawic je tak, aby stanowi- 
sko osoby siedzqcej przy klawiaturze 
znajdowab si§ posrodku. Twörcy syste- 
mu A3D widocznie zdawali sobie spra- 
w? z ciasnoty polskich mieszkari, bo- 
wiera opcjonalnie mozna wf^ezyc spe- 
cjalny tryb sluchawek, ktöry znakomicie 
sprawdza si? w praktyce. Za przyklad 
niog^ tu postuzyc dolqczane do zestawu 
gry OUTLAWS, SIM COPTER i TI- 
GERSHARK. Najlepiej zilustruje to 
OUTLAWS, tarn tez A3D znajduje pole 
do popisu. Zamykajsjc oczy ze sluchaw- 
kami na uszach mozna zagifebic si$ 
w swiat dzwi^kow, wylawiajqc powoli 
okrzyki przeciwniköw dobiegaj^ce z ty- 
tu , z boku i . . . z göry ! Praktycznie na pod- 
stawie dzwi^köw mozna wytowic pozy- 
cj? nieprzyjaciela, aby poslac mu celn$ 
kulk?, Testowalem OUTLAWS, korzy- 
sta#c z obydwu Potworöw - Monster 
3D i Monster Sound; bylo to jedno z naj- 
ciekawszych doswiadczeri. gierkowych 
na PeCecie Jakiego miaiem sposobnosc 
doznac w ciggu ostatnich kilku 
miesi?cy. 
TIGERSHARK i SIM COPTER nie 
przynoszq ze sobq rewolucji na miar? 
OUTLAWS, jednak przyjemnie jest 
w TIGERSHARK slyszed, jak swiezo 
odpalona torpeda majestatycznie prze- 
suwa si? w stron? statku przeciwnika. 
Möwiqc krötko - System tröjwymiaro- 
wego dzwi^ku A3D ma szans? zrewolu- 
cjonizowac gry PeCetowe . Do konca ro- 
ku ma jeszcze ukazac si§ kilka gier wy- 
korzystujqcych A3D, w tym: TUROK, 
FORSAKEN, DARK PROJECT, MA- 
GESLAYER, JEDI KNIGHT, DARK 
VENGEANCE, TANARUS. Nieco 
pözniej zapowiadane s$; GOLGOTHA, 
SIM CITY 3000, TUROK 2, CRIME 
CITIES, MECHWARRIOR 3. Umowy 
z firmq AURAL podpisafy takie firmy 
jak WESTWOOD, VIRGIN, UBI 
SOFT. TECHLAND (!), SONY, SIER- 
RA, RAVEN, PSYGNOSIS, PROBE, 
INTERPLAY. GT INTERACTIVE, 
MICROPROSE, EIDOS, ELECTRO- 
NIC ARTS, ACTMSION, RED ORB 
I ACCLAIM, czyli wtasciwie wszystkie 
licz^ce si§ w tym biznesie. Wypada je- 
dynie czekac na nowe tytuJy ! 

■ Uzytkowanie 

Monster Sound jest kamj sprz?towo 
kompatybiln^ jedynie z driverami Di- 

rect-X. Oznacza to, ze wszystkie gry ko- 
rzystaj^ce z pakietu Direct-X (a scislej 
möwi^c z wchodzqcego w jego skiad 
systemu Direct Sound) s$ dopalane 
sprz?towo przez t^ kart?. Uruchomienie 
z dzwi^kiem innych niz Di- 
rect-X-owych gier jest mozliwe za po- 
moc$ emulatora karty SoundBlaster, ktö- 
ry uruchamia si? jedynie w DOS-owym 
okienku Windows'95. Monster Sound po 
prostu nie dziala w systemie DOS. Gdy- by nie to, pierwszy polecifbym jej seryj- 
ne montowanie w nowych komputerach. 
Firma Diamond przewidziata i ten stan 
rzeczy; Monster Sound da sig bez naj- 
mniejszych problemöw zainstalowac 
obok obecnej wczesniej karty dzwi^ko- 
wej. Czekajqc na lepsze czasy (i nowe 
gry) nalezy podpi^c do Monstera znajdu- 
jqcym si? w komplecie kablem, starq kar- 
te, dzi^ki czemu nie trzeba rozstawiac 
kolejnej pary giosniköw. 

Instalacja karty przebiega baz zad- 
nych problemöw. Na plycie CD doda- 
wanej do karty, opröcz driveröw znaj- 
duje si? kilka uzytecznych progra- 
möw; mi?dzy innymi wspomniane 
wczesniej dema, playery oraz panel 
sterowania karty. To wtasnie tarn prze- 
i4Cza si? tryby pracy (2 gtosniki / 4 
gtosniki / sluchawki) i ustawia inne 
pozyteczne opcje. Podczas kilku dni 
uzytkowania karta zachowywala si§ 
nienagannie, nie powoduj^c zadnycli 
ktopotöw. Emulacja SoudBlastera 
dzialala przyzwoicie we wszystkich 
grach, ktöre daly si§ otworzyc 
w DOS-owym okienku. Jednak po 
wyjsciu z Windows'95, Monster So- 
und automatycznie staje si? martwy. 

■ Podsumo wanie 

Monster Sound to karta wyprzedza- 
jqca nieco epok?. W tej chwili istniejq 
trzy gry (i demo czwartej - GOLGO- 
THA), ktöre wykorzystujq jej mozli- 
wosci, a to zdecydo wanie zbyt malo, 
jak na t? cen^. Czy Monster Sound 
podbije serca graczy podobnie, jak 
zrobtf to Monster 3D? To zalezy jedy- 
nie od developeröw i szybkosci , z jakg 
b?d^ pojawiac si? nowe aplikacje ge- 
nerujqce trojwymiarowy dzwi?ic. Zle by si? stalo, gdyby tak dobra karta zo- 
stala zapomniana, zas pot?zne mozli- 
wosci w niej drzemi^ce pozostaJy nie 
wykorzystane. Cho^ w tej chwili 
Monster Sound to jedynie ciekawost- 
ka; kto wie, czy za pöt roku nie stanie 
si? nowym standardem. 

Marcin K. Görecki 

■ W pudetku 

Karta Monster Sound 3D 

Plyta CD z driverami 

Peine gry: OUTLAWS, SIM 
COPTER, TIGERSHARK 

Kabel do podpi?cia starej karty 
dzwi?kowej. 

Flash Bios umozliwia samodziel- 
ny Upgrade chipa. 

■ Zalety 

Akceleracja dzwi?ku i portu Joy- 
sticka. 

Technolog ia A3D daje efekt tröj- 
wymiarowego dzwi?ku! 

Modul Wavetable. 

Dobre przetworniki; czysty dzwi?k. 

Flash Bios umozliwia samodziel- 
ny Upgrade chipa. 

■ Wady 

Niewiele tytuiöw wykorzystuj^- 
cych technologi? A3D. 

Bezuzyteczna w DOS. 

Kompatybilna z SB tylko przez 
emulacj?. Dystrybutor: „Ab" 

50-427 Wrodaw, ul. Krakowska 82 
tel . (0 7 1 ) 342 20 6 1 do 66 

fax (0 71) 342 60 85 
Cena{zVAT):775zt 
...ChevroleH Corvetfe rözni si? od Trobanta prawie wszystkim, pomimo ze obydwa sq 
samochodami. Podobnie najnow&zy akcelerator grariczny Diamond Monster 3D 
oparh/ na chipach 3Dfx rözni sie prawie wszysfkim od pozostatych akceleratoröw. 

»Po uruchomieniu jalciejkolwielt gry napisantj na 3Dfx od razu rxuca st^ w oczy 
wysolca raxdiiolciosc, wygladzon« fakstgry / brak jakkhkolwivk roztaiqcycK $i^ 
pikseli oraz superszybka i ulfraptynna animacja... Diamond Monster w tej chwili v,% 
jest bez dwöch zdan najlepszym akceleratorem 3D na rynku, a Vfziqwszy pod 
uwag? zapowiedzi gier na najblizszy rok - raczej na pewno nim pozostanEe.' * 
Secret Service 6/97 s.70 WW4* ^% ft 

Cena pronecy/na waina do wycxmrpanfa zapa*6wz M Jm 5r Zf 
Cena z wlrczonym podaikiem VAT, 
Blizsze informacje: http://www.action.com.pl 
$k TSS^iw ul. Ciolka 35 pawilon 4, W-wa 

tel. (O 22) 36 23 13, O 602 230 906 

http://www.action.com.pl SECRET SERVICE #50 83 Legenda gto- 

si, ze pierwsze 

jajko spadlo 

z kosmosu 

i szybko zacz§- 

lo sie rozmna- 

zac na caiym 

swiecie. Tak 

naprawde 
sprawcq cate- 

go zamieszania 

jest f irma Ban- 

dai, znany na 

calym swiecie 

japonski produ- 

cent zabawek. 

Koncernowi 

ostatnio nie 

wiodto sie naj- 

lepiej. Zapo- 

wiadano juz f u- 

zje z elektro- 

nicznym gigan- 

tem - SEGA. 

Sprawy nabraly 

innego obrotu 

w listopadzie 

1 996 roku, kie- 

dy to na rynku 

ukazaty sie nie ■ 
poparte zadnq kampaniq re- 
klamowq ja- 
jeczka Tama- 
gotchi. Do chwili obecnej w samej Japonii 
sprzedano juz prawie 10 milionöw tej 
zabawki, ana pölkach wcujz jej brakuje. 

■ Ale ja ja ! 

Tamagotchi to wirtualne zwierzgt- 
ko zamieszkuj^ce cieklokrystaliczny 
wyswietiacz, umieszczony w plastiko- 
wym jajeczku na laricuszku, umozli- 
wiajqcym przypi^cie go. Raz wlqczo- 
ne jajko nigdy si? nie wyfqcza i dziata 
az do wyczerpania baterii. Pierwsze 
oryginalne Tamagotchi jest kurcza- 
kiem, a pod wyswletlaczem s$ trzy 
przyciskL Sluz^ one kolejno do zy- 
wienia, zabawy oraz ogölnej opieki 
i sprawdzania samopoczucia naszego 
podopiecznego. sniej zakoriczyc zycie. Obserwowanie 
zmian zachodz^cych w organi- 
zmie naszego pupila w zaleznosci od 
staraii to w sumie najwi?ksza atrakcja. 
Srednia wieku Tamagotchi to 12 tat, 
czyü 12 ludzkich dni. Rekordzisci 
w Wielkiej Brytanii dochodz^ juz do 

25, a absolutny raistrz hodowai swöj 

ideat przez 35 dni. Na kazdego jednak 
przychodzi jego pora. Röwniez na ku- 
raki-cy fraki , W japonskiej wersji, na 
ekraniku pojawia sie aniotek, a na 
przyklad w angieiskiej Tama wraca na 
rodzinn^ planet?. Na Intemecie poja- 
wily si? wirtualne cmentarze, na ktö- 

rych mozna poczytac, ile iyt czyjs Ta- 
ma i jak bardzo kochal go jego wfasci- 
ciel. Dlugo rozpaczac nie trzeba, bo biericöw. Efekt koricowy pokarze, kto 
byi lepszym opiekunem. 

Röwnolegle z cal^ gorijczkq produk- 
cje swoich wersji jajek rozpocz?li 
Chiriczycy. I na naszym rynku wigk- 
szosc stanowi^ modele Made in China. 
Podstawowa na pierwszy rzut oka röz- 
nica to cztery przyciski, ale dalsze za- 
sady sq podobne i nie zauwazylem 
wi^kszej röznicy. Nie wiem jednak, 
czy zastosowany chip jest röwnie czuly 
na warunki stworzone przez opiekuna. 
Opröcz kurczaka moze byc piesek, 
rybka, panda, dinozaur i kot. 

8 dni z iycia mojego Tamapieska: 
Dzien 1. Zaczeto si$. Po ok. godzi- 
nie pojawilo si? cos przypominajzjcego 
psaiodrazuusn?to. 

wystarczy Po odbez- 
pieczeniu bloka- 
dy baterii w ma- 
lym pudeleczku rozpo- 
czyna si? zycie. Urzqdzenie na \ 
wstepie prosi o podanie aktual- ' 
nego czasu, bgdzie to potrzebne to 
prowadzenia dalszego zycia. W po- 
czqtkowej fazie na ekranäe znajduj 
si? tylko jajko, ktöre juz po paru godzi 
nach zaczyna p§kac i pojawia sie 
zgrabny ptaszek. Od tego mementu za- 
czyna sä? dla nas prawdziwe, ci^zkie, 
doroste zycie. Gdy tylko mafy ujrzy 
swiatlo dzienne, zaczyna drzec dziöb za 
zarciem. Pierwszy posiiek i juz lepiej, 
ale jeszcze trzeba zadbac o wlasciwe 
warunki temperaturowe, a po jedzeniu 
odbyc obowiqzkowq zabawij. Zeby ku- 
rak nie wyrösl na gl^ba trzeba go syste- 
matycznie uczyc. Chwüa odpoczynku, 
a juz piszczy, zeby posprzqtac po stra- 
wionym obiedzie. Gdy zasnie oczywi- 
scie nalezy zgasic swiatlo. 

Ozym skorupka za mlodu... 

Opieka nad malym Tama to nie by- 
le jaka zabawa, ale prawdziwy obo- 
wiqzek. Zwierzak regularnie ok 21.00 
idzie spac, a wstaje glodny dwanascie 
godzin pozniej. Trzeba regularnie go 
karmic, sprzqtac po nim i zabawiac - 
w przeciwnym razie nie wyrosnie na 
prawdziwego koguta. Wskazana jest 
takze wtasciwa dieta i systematyczna 
nauka dyscypliny. Karmienie chipsa- 
mi i nadmieme rozpieszczanie moze 
doprowadzic do tego, ze nie b§dzie 
rozwijai si? wtasciwie i moze wcze- 
wci- 
po 

ej 

stro- nie pudelka 
i gorqczka zaczyna si? od poczqtku. 

■ Jajko madrzejsze od kury 

Caiy swiat kompletnie na tym punk- 
cle oszalal. W Japonii, USA i Angln 
brakuje TamaJajek w sklepach, a na 
czarnym rynku ceny gdzieniegdzie si?- 
gajg nawet kilkuset dolaröw. Razem 
z nimi rozwin^f si? caly przemysl pa- 
mi^tek i gadzetöw z wizerunkiem Ta- 
ma. Zwariowaty nie tylko dzieciaki, ale 
takze cala masa doroslych. Zaganiane 
pracq bizneswomen nie majq prawdzi- 
wy ch rodzin, ale wirtualny podopieczny 
stal si§ idealnym ujsciem dla instynktu 

macierzynskiego. Nie b?d§ sie tu dalej 

rozwodzit, dodam tylko, ze to bardzo 

fajna zabawa, ale po trzeeim zwierzaku 

juz si? troch? nudzi. Mlodzi sadyäci 
urzqdzajg juz zawody, kto szybciej 
wykonczy swojego zwierzaka, W Japo- 
nii wymyslono juz kolejne pokolenie 
Tamagotchi (Tamagotchi 2?). Tym ra- 
zem maj^ to byc dinozaury z mozliwo- 
§ciq podlqczenia dwöch urz^dzeri. Moz- 
na wtedy spotykac si? ze znajomymi 
i skonfrontowac przez kabel swoich ulu- Dzien 2. Wczesna pobudka. Piesek 
jest glodny. Nakarmitem mlekiem, bo 
jeszcze mlody. Pobawilem si?, potre- 
sowatem i tak jeszcze kilka razy - la- 
twizna. Wieczorem minfto dokiadnie 
24 godziny, czyli 1 rok tamapsi. Mita 
niespodzianka, Jajo zagralo mi Happy 
Birthday, 

Dzien 3. Pobudka. Ale nabrudzil. 
Zanim wstalem, zdqzyl juz cztery razy. 
Ale zaraz! Troch? si? zmienil. Urösi 
i nabral ksztaltöw, juz widac uszy, Do 

diety dodalem mi§so. 

Vmn 4, Pobudka, sprzqtanie i jesc. 
Je coraz wi^cej i stal si? bardziej wy- 
magajqcy. Coraz trudniej go zabawic 
a trzeba to robic coraz cz?sciej. 

Dzien 5. rany, jaki wielki! To chy- 
ba Rotweiler. Na sniadanie zjada juz 
trzy udzce, wypija dwie butelki mleka. 
Postanowilem pierwszy raz dac mu ry- 
b?, do tej pory wydawato mi si? to 
dziwne. 

Dzien 6. Jesc, bawic si§, uczyc, 
sprz^tac. I tak w kölko co pars godzin. 
Dbam o to, aby wszystkie wspöiczyn- 
niki byly caly czas na maksa. 

Dwn Tu To juz kon, a nie pies. Ma 
siedem lat i wazy 48 kilo! 

Dzien 8. Wieczorem nie uslyszatem 
urodzinowej melodyjki. Co si? stato? 
Patrz?. Czyzby wyswietlacz si? po- 
psut? Nie, to na ekranie pojawil si? 
aniolek. nie ! Möj Tama nie zyje ! Ja- 
kie bt§dy popelnilem? Byc moze dawa- 
lem mu jesc nieregulamie, moze za du- 

zo, a moze powinien jesc wi^cej ryb? 
Krötka zaloba i od pocz^tku. 

Joseph Tamaopiekun Dostarczyh ACTION, Warszawa 

ul. Cioika 35. paw. 4, tel: 36 23 13 

Cena:ok.65zl 

Wjinagania: Duzo czasu i cierpliwosci 84 
roczna gwarancja 

serwis SONY w cafym kraju 

polska instrukcja obslugt 


-GRY 

- AKCESORIA 

SEGA S ATI RX 
NINTENDO 64 


- SPRZEDAZ WYSYEKOWA Przykladowe ceny gier: 


DESTRUCTION DERBY 2 


-209 z» 


DIE HARD TRILOGY 


-209 z» 


FIFA "97 


- 209 z» 


GEX 


-189 z» 


LOADED 


-178 z» 


MORTAL KOMBAT TRILOGY 


- 209 z» 


PANDEMONIUM 


- 209 z» 


RESIDENT EVIL 


-189 z» 


SIM CITY 2000 


-199 z» 


TEKKEN 2 


- 189 zl 
- WYSYEKOWA WYPOZYCZALNIA GIER 

01-019 Warszawa ul.Nowolipki 14/37 

pon.-pt 8 30 -16 30 tel. (022) 636-1004 fax. (022) 636-9335 

skr.pocz. 35/z 05-200 Wofomin Li Sony PlayStation Nintendo 64 PC-CD 

Warszawa * 

ul. Marszatkowska 28 

tel. 628-52-69 U nas J<upisz 
- Najbogatsza oferta gier i akcesoriöw na konsole PSX i N64 

- Gry i programy edukacyjne na PC ' * 

- Niskie ceny, rabaty dla stalych klientöw 

- Sprzedaz detaliczna i hurtowa 

- Skiep w centrum miasta - tatwy dojazd, parking * MediaSoft Bürger King Kino LUISA 
M f±fHfi**&l Ivtarsalkowska 

rvV.-fro 


postaö, w ktör^ przyjdzle c\ si? 
wcielic. Standardowo sg to: elf, 
krasnolud, rycerz, mag itd. - do 
wyboru masz jeszcze specjalizacj? Po wykonaniu zadania, na two- 
jej drodze pojawi sie tajemne 
przejscie, umozliwiajgce bez- 
pieczny powröt do miasta. Tylko 
w miescie jestes bezpieczny, po- 
niewaz chronic ci$ jego mury 
i przyjaznie nastawiona ludnosö. 
Gadaj^c z miejscowymi, dowiesz 
sie wielu ciekawostek. Na przy- 
kfad, gdzie mozna tanio kupic 
zbroj$ r kto komu ostatnio sktepaf 
mask§, ile kosztuje dziara na kfa- 
cie itd, W sklepach i karczmach Nie tak dawno miatem przy- 
jemnosc recenzowaö W PO- 
TRZASKU - propozycj? 
z dziedziny role-ptaying, niejakiej 
LK. AVALON, a tu znowu niespo- 
dzianka! Kolejna gra, ktörej tresc 
i forma wyglgdajg obiecujgco. Tym 
razem przenosisz sie w peten stwo- 
row, magöw f niewyjasnionych za- 
gadek, swiat fantasy. Z legendy za- 
wartej w intro dowiesz si$ rzeczy, 
ktöre nie sg niczym odkrywczym, 
ale z pewnosciq pomog^ ci w doko- 
naniu ewentuainego zakupu... 

Swiat zöstat opanowany przez 
sity Chaosu, co oczywiscie przetra- 
wiono juz w tysi^cu innych gier. Je- 
go wybawcg mozesz zostac tylko 
ty, czyli humanoidalny twör spre- 
parowany przez grup? ocalatych 
magöw. Warto wspomniec, ze 
Chaos jest wytworem zjednoczo- 
nych sif zfa, ktöre pröbujg zawtad- 
nqc swiatem, a przy okazji go 
zniszczyö, zas ludzi ponabijac na 
pal. Ostojg dobra i pozytywnych 
wibracji w tych niezbyt przyjem- 
nych okolicznosciach jest mia- 
sto-baza, z ktörej bedziesz wyru- 
szai na kazdq wypraw^. Jednak 
przed sam^ walke} z „czarnymi" b§- 
dziesz miat przyjemnosc wybrac 
swego gacha. W tym miejscu nale- 
zy uwazad, aby „zawöd wyuezony" 
zgadzat si$ z rzeczywistymi zaleta- 
mi danej rasy, wyzyskasz maksy- 
malnie umiejetnosci twojego gost- 
ka. Na sam koniec wyswietli ri si? 
zestaw statystyk opisujqcych faga- 
sa, ktöre jesteS w stanie zmodyfi- 
kowac w celu osi^gni^cia jak naj- 
tepszych parametröw, 

Po akeepeie przychodzi czas 
wielkiej walki i zwierzeri Natalki 
oraz Majki Jezowskiej „Z dyskoteki 
pana Jacka". Twoje poczynania b$- 
dzie koordynowaf wielki Mag. Od 
niego dowiesz sie o czekajgcych 
misjach, przeciwnikach. On tez 
udzieli er niezb^dnych wskazöwek 
jak walczyc, czego si§ bac i co omi- 
jac. Z inicjatywy Maga przy pomoey 
speqalnego portalu zostaniesz 
przeniesiony w inny wymiar. mozesz zregenerowac nadszarp- 
ni$t$ energi§, wyieczyd rany, 
przespac si$ oraz zrelaksowac 
przy bronksie. W pocz^tkowej fa- 
zie kosztowania napoju bogöw 

twöj podopieczny czuje sif zna- 

komicie, lecz po pewnym czasie 
odezuwa nasilaj^cy si? böl gtowy, 
dlatego radz$ nie przesadzac ze 
zbyt obfitymi üosciami bursztyno- 
wego ptynu. W lochowo-koryta- 
rzowej eksploracji musisz prze- 
ciez byc na maksa swtezy. 

Gr^ obstugujesz w catosci 
myszk^, co jest utrudnieniem. 
Przyporz^dkowanie niektörych 
funkeji klawiatürze oszcz^dzifoby 
czasu i palca wskazuj^eego. 
W sumie walka jest banafem. bo ÄMIGA 500/1 ZOO, ZOTSKIETK! 
DYSTRYBVTOR-LK.Avalofi CEN^SS^ QCEIMA: 5/nO 
— I 

polega jedynie na klika- 
niu. Z cech charaktery- 
stycznych dla gry ro- 
le-piaying, zauwazytem 
kilka podstawowych 
czynniköw. Do czarowa- 
nia nie musisz kombino- 
wac z miksturami, Igcze- 
niem sktadniköw. Wy- 
starezy uzyc czaru i po 
ptokach. Oczywiscie 
itosc czaröw zwi^ksza si? wraz 
z rozwojem gry. Nie wszystkie po- 
staci majq ten sam potenejat 
i umiej^tnosci czarowania. Na 
przyktad czarodziej sypie sztuez- 1 
kami magiezkami jak z r?kawa !j 
w przeeiwiehstwie do wojowni- 
ka-ositka, ktöry jest niezastgpiony 
w walce wr§cz. Charakterem gra 
stara si? nawi^zaö do klasyköw 
gatunku jak EYE OF THE BE- 
HOLDER, czy DUNGEON MA- 
STER. Stuszny to zamyst, ale nie 
do konca trafiony, ze wzgl^du na 
nieumiej^tnosc podrabiania na- 
siadowanych wzoröw. Potwory 
nie sg takie straszne i fajowe, a lo- 
chy troch? nudzg monotoniq. Za 
to lepiej wypadaj^ zagadki logicz- 
ne, ktöre ratuj^ element walki. 
Czasem trzeba si? niezle nagto- 
wic, aby otworzyc przejscie, czy 
uruchomic zapadni?. Wydaje mi 
si^, ze logika i przygoda s$ jedny- 
mi z mocniejszych elementöw gry, 
ktöra moze przyci^gngö do kom- 
putera starych wyjadaezy. 

Oprawa graficzna i dzwi?kowa 
w DREENSHAR prezentuje si? 
przyzwoicie, aczkolwiek do wyso- 
konakJadowych czasowo i finanso- 
wo produkeji z Zachodu troch? jej 
brakuje. Ta gra moze sie podobac, 
bo potrafi oderwac graeza od rze- 
czywistosci. Na pewno utrafi w gu- 
sta zöttodzioböw, bo jest po polsku 
i nie posiada zbyt wielu skompliko- 
wanych operaeji w obstudze. Dia 
fachmenöw fabuta i miodnosc mo- 
ze byc za ptytka. Wydaje mi si§ 
jednak, ze cena i mnogosd misji 
zach^ci ci? do si?gni?cia po t? po- 
zycje, 

Wicik L.K. Avalon Pierwsze wrazenie 
w kontakcie z gr$ 
jest najwazniejsze. 
Na nim ksztattuje si§ cato- 
Sciowy wizerunek produktu. 
Duzo tez zalezy od intro 
i otoczki. Musi to byc cos in- 
trygußcego, wci^gajqcego 
kazdym drobiazgiem grafi- 
ki, fabuty, powinno ponadto 
zainteresowac gracza, aby 
nie czul, ze przedstawiany, komputero- 
wy swiat nie jest mu oboj?tny, Dzietem, 
ktöre spetnia postawione powyzej wy- 
magania jest z pewnosciq niemiecka 
platformöwka z elementami przygodo- 
wymi - ENEMY. Na pierwszy rzut oka, 
zerrtuje si$ podziaf gry na misje opa- 
trzone kodami. Przed rozpocz?ciem za- 
dania, zawsze bgdziesz miat przyjenv 
no§c zapoznac si§ z dyrektywami wy- 
dawanymi w j^zyku niemieckim. Nie 
martw si§ brakiem pasji poligloty, bo 
by skojarzyc ze sob$ przedmioty 
i czynnosci. Jednak najfajniej zrealizo- 
wana jest walka z typkami spod ciem- zostaniesz usatysfakcjonowany. Po- 
twierdzeniem wysokiej miodnosci ENE- 
MY jest dobra oprawa graficzna z licz- 


gra przypomina reweiacyjnq ANO- 
THER WORLD, poniewaz poruszasz 
si§ po systemie platform po^czonych 
ze sobg pionowymi przejsciami, zas 
sterowany przez ciebie bohater wyko- 
nuje szereg fajowskich czynnosci. 

Postac jest duza, dynamiczna, 
wspaniale zanimowana, co najlepiej od- 
daje jej ruch. Dzi^ki temu dobrze pre- 
niedtugo ma powstac angloj^zyczna 
wersja a za kilka lat moze i polska.... 

Misje zazwyczaj maj$ ^cisle spre- 
cyzowany cel, polegajqcy na dotarctu 
w pewne miejsce, aby na przyktad, 
wysadziö w powietrze nosnik energii. 
Zebys si§ nie pogubit w systemie kory- 
tarzy, pomocna okaze si? mapa, ge- 
nerowana i wyswietlana na ekranie 
wraz z odkrywaniem nowych miejscö- 
wek pefnych moich braci, ktörym nie 
chodzi o fors?. Ptaci si? szacunkiem. 
Na swej drodze spotkasz wiele prze- 
ciwnosci losu i wrogöw. Przeciwno- 
6ciami okazuj§ si$ zazwyczaj przej- 
scia czy elektroniczne zapory, ktöre 
dafe si§ sforsowad po znalezieniu od- 
powiedniej karty magnetycznej. Cza- 
sem trzeba troch? pokombinowaö, ze- nej gwiazdy. Nie mam na mysli walki 
wr^cz, kujawiaköw w kaloryfer itp. Ze- 

by miec czyste r$ce, wyposazony je- 
stes w spluw? nap^dzanq znajdowa- 
nymi na glebie nabojami. Samo strze- 
lanie to czysta frajda! W momencie 
oddawania strzaiu stajesz w rozkroku 
i oelujesz w odpowiedznio wybranym 
kierunku. Mozesz nie ruszaj^c si§ 
z miejsca wycelowac w sufit, w podto- 
g$ lub kr^cic pistoletem dookota wla- 
snej osi. Kazdy twöj rucb zaowocuje 
przesuwaniem sie na scianie cienia, 
ktöry nadaje grze naturalnosci, a mnie 
osobiscie wystrzeliwuje na Marsa. 

Gra nie ma szybkiej i wartkiej akcji, 
tak jak wi§kszosc platformöwek, co nie 
znaczy, ze jest gorsza. Jesli lubisz sma- 
kowaö takq rozrywk?, to z pewnosciq nymi efektami dzwi^kowymi i muzykg. 
Zdaj§ sobie spraw?, ze gra nie jest tez 
rewelacyjna, o czym nie zapomn§ przy 
ocenie, ale ze spokojnym sumieniem 
mog§ jq polecic kazdemu graczowi. 
Program nie jest dost^pny w sprzedazy 
detalicznej, o czym informujg szwajcar- 
scy twörcy. Mato kto chce teraz dystry- 
buowac amigowskie produkcje, wi§c 
autorzy rozprowadzaj^ ENEMY sami. 
Tym samym proszg was o zamawianie 
petnej wersji pod numerem faksu 0041 

71 27? 11 75 ' Wie* 

Anachronia 

AMIGA 500/1200, 

DVSTRYBUT0R - ANACHROMIfl CENA: -P° 

OCENA: 7/1D Strzelaninki nalezq do moich 
ulubionych gier, bo wystarczy 
wf^czyd komputer, wczytaö 
program i rozpoczyna si§ jazda na 
maksa! Zabawa jest tym lepsza, im 
wi^cej mozna rozstrzelac, zniszczyc, 
zdetonowac i spalic. Jednak nie kazda 
strzelanina musi byc tak ostra, zeby 
rozeinala wtosie z brody na pöt. Dia w pozqdanym kierunku. Jak si? domy- 

slasz, terenem twych dzfatart jest spo- 
re terytorium, wi§c zeby si$ nie pogu- 
bic, pomoeny okaze si$ radar z wyröz- 
nionym na czerwono wrogiem. Zazwy- 
czaj nie jest on zbyt natarczywy, lecz ktöra umozliwi ci zakup broni i urzg- 
dzen pomocniczych lub rozwijaj^cych 
mozliwosci techniczne stateezku. 

Do wyboru masz az dziesi?c ro- 
dzajöw broni o cenie wprost propor- 
cjonalnej do sity razenia. Pomysto- £&®-m 


wrazliwszego graeza, ktöry uwielbia 
w^chac w maju kwiatki na tqce, naj- 
lepsze sg gry w stylu QUASAR 
WARS. Ten produkt jest strzelanink^ 
usytuowan^ w kosmicznych realiach, 
widzian^ z lotu ptaka. Operujesz 
w niej stateezkiem sterowanym przy 
pomoey joya lub kiawiatury. W tym 
przypadku wygodniejsza wydaje si§ 

Dbyc klawiatura ze wzgl^du naskompli- 
kowanq i ztozonq obshjgf . Stateczek 
jest w stanie poruszac si? w dowol- 
nym kierunku. Wystarczy wychylid 
gatke do przodu lub skierowac kursor potrafi dokopac nawet lezgce- 
mu. Gra podzielona jest na 
misje. Po przejsciu danego etapu 
otrzymujesz kod, ktöry umozliwi kon- 
tynuacj? od dowolnego miejsca. 

Przed rozpocz^ciem kazdego eta- 
pu komputer poinstruuje ci§ i zapozna 
z zadaniami. Jesu nie spefnisz cho- 
ciaz jednego z wymogöw postawio- 
nych przez komputer, marny twöj los. 
Warto wspomniec, ze misje nie poie- 
gajg na biciu i zabijaniu. W QUASAR 
WARS nalezy pomyslec, czasem 
zdrowo pokombinowac. 

W zadnej misji nie wystarczy 

raz strzelic, czy zakr^cic si? 
dookota komina domu softysa 
i do widzenia, Musisz tez pa- 
mi?tac, aby zmiescic si? 
w scisle wyznaczonym cza- 
sie. Za poprawne wykonanie 
zadania otrzymujesz kabon?, wosc i mnogosc smierciono^nych po- 
cisköw wzruszyta mnie do tez „beztro- 
skq" w niszczeniu wrogich obiektöw. 
Wystarczy jeden przycisk fire, aby 
z celu pozostaty tylko zgliszcza. Dia 
„biednych" pomyslano o dziatku z nie- 
ograniezon^ iloscig naboi, ktöre na 
State zamontowane jest w dziobie sta- 
teezku. Nie mozna niestety zniszczy£ 
nim zadnego z obiektöw naziemnych. 
QUASAR WARS posiada bardzo 
■fajng oprawf grafiezn^ i animaej?. 
Kolorystyka idealnie oddaje zaprojek- 
»lHINUan PLOHCT CLOOIO HOULOCK 

lüiiöiZli^lrrl ii muiaiun 

»Mir ewnexiv oj mma* 
wäre oo wniTS, micc o towany krajobraz planety, na ktörej 

rozgrywa si§ akcja gry. Stateczek 
rzuca cieri, wybuchy oswietlajg okoii- 
ce w promieniu kilku kilometröw. Tak 
samo fajny okazuje si§ dzwi§k 
z wszechobecnymi wybuchami. 

W kategorii strzelaninek, QW wy- I 
röznia sif od reszty bogatg fabutg 
i podziatem na misje. Niekonwencjo- 
nalne rozwi^zania i brak pedu do 
niszczenta wszystkiego, co napo- 
tkasz na swej drodze, zach?ci z pew- 
noscig graeza wymagajqcego. Go- 
rzej bfdzie z graezem, dla ktörego 
najwazniejsze jest dac komus 
w pysk, przeskoczyc przeszkod$, czy 
spaliö napalmem kolejn^ wiosk§. 

Wkik Light Design AMIGA 500/1200 
DYSTRYBUTOR - NIEZNANY CENA: -P° OCENA: 7/nO Ml \H 8) UWAGA! 

kamplet 

plecak+bluza+T-shirt 

1 29!" 
69: Rozmiaryr 
1.2.9,4,9 
5.6 . L, XL 

.uniwersalny 
■ 

s A am 39; 90 
* j' . 
39; 90^ i / • 
• 

85 SECRET SERVICE #50 „Ztota* kolekcja koszulek konkurso- 
wych skfada si? obecnie z pt?ciu 
sztuk. Przypominamy, ze jest to kolek- 
cja limtoowana, ktöra niebawem skori- 
czy si? bezpowrolnie. Ponadto caly 
czas dost^pne s^; plecaki (nr 5 i 6), fi 
mowy T-shirt (nr 7) i bawetniana bluza 
(nr 8). ktöre z okazji wakacji mozesz za- 
möwiö w komplecie po atrakcyjnej cenie. 

Zasady zamawiania: 

Wy< :upon z s^siedniej slrony 

2. Zaznaczyc na nim numery 
wybranych produköw i rozmiary. 

3. P6j& na poczt?. 

4. Wyprtnki czerwony 
przei ! 

5. Przykletf kupon srodkowe 

6. Opfacic wokienku. 

7. Czekac. 

8. Odebrad u listonosza i dumnie nos 

$11 przesyfka nie nadejdzie w ciqgu 28 
dni, zadzwonid do redakcji 
tel i2>624-9M7wgodz. 
w dni pows; :e. 

ouu/ki praC w tomp 40'C, 

uiycim wybMmczy 
jmdowitych proaxkö w. 


49; 90 ZASADY 
PRENUMERATY: 

SECRET SERVICE mozna 
zaprenumerowac w jednym 

zdwöch wariantöw; Wariant 1 : 

6 x SECRET SERVICE* 

6 x SECRET SERVICE CD 

Zamawiajgc prenumerate 

szesciu wydan, ptacisz 

mniej nizzapi$c! 

Wariant 2: 

12 X SECRET SERVICE 

(ptacisz za jedenascie wydah) Wszystkie ceny dotyczqce 
prenumeraty zawierajij kosz- 
ty przesytki pocztowej. 

Wptat nalezy dokonywac 
na „czerwo nych p rzeka- 
zach pocztowych*\ dost$p- 
nych w kazdym urz§dzie 
pocztowym, Na odwrocie, 
w miejscu „na korespon- 
dencj$" (srodkowy odci- 
nek) prosimy przykleic wy- 
ci^ty z czasopisma kupon. 
Przekaz oraz kupon nalezy 
starannie wypetnic WIEL- 
KIMI LITERAML Pozwoli 
nam to unikn^c pomytek 
przy wprowadzaniu danych 
do komputera. Podanie 
niepetnych danych, jak 
röwniez bazgranie i skröty 
nazw mogg byc przyczyn^ 
kfopotöw w realizacji zamö- 
wienia lub je uniemozliwic. 

Prenumerata wysytana 
jest na 3 dni przed dostar- 
czeniem numeru do kio- 
05- .. m 

SS' 06 - 1 ,80 z! SS ' 07 - 1 ,80 zl 

SS'08 - 1 ,80 zl S S ' 09 - 1 ,80 zl 

SS 32 - 2,. zt SS'33 - 2,- zl 

SS r 37 - 2,50 zl SS'38 - 2,50 zl 

SS'42 - 2,50 zt SS'43 - 2,50 zl u*i«k<n»-£~2i sköw, co oznacza, ze docie- 
ra do czytelniköw w tym sa- 
mym tygodniu, co czasopi- 
smo do kiosköw. 

W przypadku jakichkol- 
wiek w^tpliwosci prosimy 
dzwonic pod warszawski rui- 
nier telefonu (0-22) 624-91- 
47 tylko w dni powszednie 
(godz. g^-ie 00 ). Wydawnictwo 
uwzgl^dnia reklamacje zgto- 
szone nie pözniej niz 60 dni od 
daty zamöwienia. Aby rozpoc?4c prenu- 
merat? od listopada, na- 
lezy dokonac wplaty do 
15 pazdziernika! Po tym 
term i nie zamöwienia 
pr/echodzq na nast^pny 
miesiac. Decyduje data 
stempla pocztowego. Pfyty CD S3 takze dostepne 
w wyznaczonych punktach 
sprzedazy na terenie catego 
kraju w cenach detalicznych. 
-US!1 Przekazy prosimy kierowac pod adresem: 

SECRET SERVICE 

00-800 Warszawa 66, skr. poczt. 21 

CENYPRENÜMERATY: 

Wariant 1; 6 wydah 

SECRET SERVICE + SS CD 

Wariant 2: 12 wydari 

SECRET SERVICE 1 1 9. 00 zt 
42. 90 zt UWAGA! ZAMÖWIENIA PRZYJMUJEMY 
WYtACZNIE w FORMIE OPtACONYCH 

PRZEKAZÖW POCZTOWYCH. NIE 
WYSYtAMY NIC ZA ZALICZENIEM! KUPON ZAMÖWIENIA. oryginai LUB XERO PORZ^DNIE PRZYKLE1C DO PRZEKAZU! 
WYPELNfC, PODUCZYC I OPLACIC NA POCZCIE. X 1 

O 

TD 
O 

i 

r c5 i 

n 

"E 

© o 

3 

nq. o-^ 3 3 
DOGÜ XX 
X X 

OG 

I I I 

XXX 

000 fc r^ DOOOIIODO C\J CO TT ff <0 nj cd 
-*: j£ j£ j£ 

N IM IS N 

uf in co in c C « w * 

5 8 =* ra n S 3 

» s! co aaaGaooQO L J tti-fi:* _ SS'16 - 1,80 zt SS' 27 - 2,- z< SS'28 - 2,- zt 


SS'34 - 2,- zl SS'35 - 2,- zl SS'36 - 2,50 zl 


SS'39 - 2,50 zl SS'40 - 2,50 zl SS'41 - 2,50 zl 


SS'44 - 2,50 zl SS'45 - 3,- zl SS'46 - 3,50 zl 

skr. poczt. 21, tel. (0 22) 624-9147 Archiwalne kompakty SECRET 
SERVICE CD dost^pne s§ w bar- 
dzo atrakcyjnych cenach, a z uwa- 
gi na to, ze ich ilosc jest ograniczo- 
na, nalezy spieszyc si? z zamawia- 
niem. UWAGA! Nalezy pami^tac 
o dodaniu kosztöw przesytki. 

KOMPENDIUM 1 jest czasowo 
niedostgpne. Przygotowujemy roz- 
szerzone i uzupelnione wznowienie. 

Prosimy o bardzo doktadne za- 
poznanie sie z nowym kuponem zamöwienia oraz przeczytanie cafej 
niniejszej informacji przed jego wy- 
petnieniem. 

Aby dokonac zamöwienia na nu- 
mery archiwalne, nalezy na kuponie 
oznaczyc krzyzykiem zamawiane 
numery SS, SS CD lub KOMPEN- 
DIUM WIEDZY. Nast^pnie, korzy- 
stajqc z zarnieszczonych cen, do- 
ktadnie wy liczyö naleznq kwot§ . 
KONIECZNIE DODAC KOSZTY 
PRZESYhKI wg tabelki. Wyliczonq PAMI^TAJ DODAC 


KOSZTY PRZESYtKI P0CZT0WEJ! 1 


od 1 do 2 szt. - 


1,20 Od Udo 18 szt. - 3,00 1 


od 3 do 4 szt. - 


1,30 powyzej 1 8 szt. -6,00 1 


od 5 do 8 szt. - 


1,60 SS CD 1-3 szt. - 3,00 1 


od 9 do 13 szt. - 


2,00 SS CD 4-6 szt. - 5,00 | KOMPENDIUM 2: 11,90 + 3,00 = 14,90 I kwot§ wpisac na przedniej (czer- 
wonej) stronie przekazu. Druki 
przekazöw dost^pne sg we 
wszystkich urz^dach pocztowych 
na terenie kraju. Wypefniony prze- 
kaz z przyklejonym kuponem opta- 
ciö na poczcie wpisuj^c WIELKIMI 
LITERAMI na wszystkich trzech 
cz^sciach swöj dokladny adres 
z ködern pocztowym, ulicq, nume- 
rem domu i mieszkania. 

Brak! w danych, zte obliczenie 
kwoty, bazgranie mog^ byö przy- 
czynq ktopotöww reafizacji zamö- 
wienia lub je uniemozliwic. 

W przypadku jakichkolwiek w^t- 
pliwosci prosimy dzwonic pod numer 
telefonu (0-22) 624-91-47 w godz, 
gco_-|goo w ^pj p 0WSZec j n j ei Redakcja 

iiwzgfgdnia reklamacje zgfoszone 
nie pözniej niz 60 dni od daty zamö- 
I 
I 
I 
I 
I 
I SS Ciy38 - 9, 90 zl SS CD'39 - 9,90 zt SS CD'40 - 9,90 zt SS CD'41 - 9,90 zt ■ wienia. 

Mozltwe jest röw- 
niez zakupienie ar- 
chiwaliöw osobiscie 
w autoryzowanym 
punkcie sprzedazy; 
Warszawa, ul. 2e!a- 
zna 69a, KIOSK 
„U SZCZEPCIA". 
SS CD'42 - 9,90 zl SS CD'43 - 9,90 zl SS CD J 44 - 12,90 zl SS CD'45 - 9,90 zl SS CD47 - 9,90 zt SS/KG B 89 

1989 
SERWISOMODERNIZACJEOLEASINGORATYOSERWISOMODERNIZACJEOLEASINGORATYOSERWISOMODERNIZACJEOLEASINGORATY 
KOMPUTERY DRUKARKI i 


Obudowa MM TOWB?, Wawiatura WIM95, FDD 1 .44 M3, 

ply& gL zuWadami INTH.® VX PCI, 8 MB RAM, konfluier EIDE, 

monitor SVGA COLOR 1 4"M/LR grafika 1 1VB PCI Trio64 V+, 

Centronics, 2 xRS 232, pamie£ CACHE 512 KB Zmiany konfiguracji: |^j HEWLETT PACKARD RrriqcRAM PROCESOR dysk twardy 
bezHDD 1GB 1,6GB 2,5GB 4GB 16 IVB EDO 
32JVBEDO 
64 MB EDO +71 
+251 
+655 

K5-P133 


1484 


1911 


2005 


2105 


2483 I 


U 


K5-P166 


1572 


1999 


2094 


2194 


2571 
K&P166 


1703 


2131 


2225 


2325 


2702 


3 

o 


IL 


K&P2M 


1696 


2123 


2 218 


2318 


2695 


K6-P233 


2063 


2490 


2584 


2684 


3062 


o® 


P-150 


1606 


2033 


2127 


2227 


2605 
S E 

2 3 


P- 1 66 z technotogi^ M MX ™ 


1761 


2189 


2283 


2383 


2760 


s i 


P-200 z technotogia. MMX ™ 


1827 


2254 


2348 


2448 


2826 


"■ (L 


P-233 z techndogia. MMX ™ 


2354 


2 781 


2 875 


2975 


3353 Moritory Beznrcritcra 
CCLOR15'Daytek 
CCLOR 17'Dayt(* -555 
+189 
+833 DJ 400L 

DJ 670C 
DJ 690C+ 
DJ 820Cxi 

DJ 870Cxi 
LJ6L 
LJ6P 
LJ6MP 
738 

874 

904 

1232 

1410 

2 948 

3 800 C&TXfam&Aonie IVS0036.22 

VWCiai1PLW3 
VW\D95CDPL +150 

+203 
+317 ML 3320 PL 
ML 3321 PL Okipaae 4W Oaser 600 dpi) 
Zmiana ptyty giöwnej Karty Grafik i Shuttle TX, 51 2C 
Atrend TX 51 2C 
ASUS VX, 51 2C 

ASUS TX97 51 2C + 83 
+83 
+72 

+266 S3-Virge 3D 2/4 MB DataExpert +57 

Diamond Stealth 3D 2/4MB +134 

MATROX Mystique 4MB SGRAM +467 
MATROX Millenium 4/8MB WRAM +806 I Panasonic 

KX-P115Q (9 igte) 
KX- P21 30 /24/oM 
KX-P3696 (9 iaiel) 
KX-P6300 (laser GDI 600 doi) 
KX-P6500 (laser 1200 doi) 1 206 
ennik podzespoiöw komputerowych (fragment oferty) PLYTY GLÖWNE 

PROCESORY KARTY GRAFIKI Shuttle Hot-555A,512C,VX 
Shuttle Hot-565,512C,TX 
Atrend TX, 5 12C 
FICTX,512C 
ASUSVX.512C 
ASUSTX'97 

DYS Kl TWARDE 
287 
374 
374 
420 
362 
563 K5-P133 

K5-P166 

K6-P166 

K6-P200 

K6-P233 

P150 

P 166ztech. MMX 

P 200 z tech. MMX 

P 233 z tech. MMX ÄMD^I 
264 
356 
494 
828 

1207 
391 
552 
948 

1495 1.0 GB Samsung 
1.2 GB Samsung 
1.6 GB Samsung 
2.1GB Samsung 

2.5 GB Samsung 

1.6 GB Seagate 

2.1 GB Seagate 

1.0 GB Caviar 
1.2GBCaviar 
1.6GBCaviar 
2.1GB Caviar 
2.5 GB Caviar 

3.2 GB Caviar 
4,0 GB Caviar 
dB? Seagate 
442 
488 
540 
586 
644 
561 
632 
460 
517 
632 
576 
747 
810 
1035 
MONITORY S3-Trio64 V+ 1 mb e-ram 79 

S3-Tri064V+ DataExpert 1MB E-RAM 88 

S3-Virge 3D 2/4 mb e-ram 116 

S3-Virge 3D DataExpert 2/4 MB E-RAM 138 

STB TSENG ET-6OOO2MBRAM 241 

S3-Virge 3D Stealth 2/4 mb e-ram 218 

MATROX Mystique 220 4Mbsgram 563 

MATROX Millenium24MB wram 914 

Diamond Monster 3D 4MB ram 598 MULTIMEDIA 
PAMIECI RAM SIMM 4MB EDO 
SIMM 8MB EDO 
SIMM 16MB EDO 
SIMM 32MB EDO 57 

94 
187 
396 MON0 14" 
Daewoo 14" 
Daewoo 15" 
Daewoo 1 5" multimedia 
Daweoo Daytek 1 5" 
Daewoo Daytek 1 7" 
Hyundai 14" 
Hyundai 1 5" 

Samsung 500b 15" 
Samsung 700 b 17" 

SONY100sx15" 
SONY100sf15" 
SONY200sf17" 
Philips 105b 14" 
Philips 105a 15" 256 

575 

805 

920 

770 

1437 

621 

851 

1242 

2185 

1265 

1552 

2 794 

1207 

1368 
WARSZAWA,ul.Bracka 

l.'fax (022) 625 40 09 

l./fax (022) 625 70 12 

STARACHOWICE, 

al. Wojska Polskiego 16 
(047) 274 03 89 
ul. Piotrkowska 270 p. 904 

t. ix (042) 81 89 72 
telJfax (042) 84 54 03 

• MLAWA , ul. DtUGA 2 
Wszystkie ceny bez podatku VAT I 

UBLIN, ul. T. Zana 38 a p.201 
teUfax (081) 525 81 11 

ß KIELCE, ul Sienkiewicza 78 
tel./fax (041) 66 27 37 CD-ROM 8 SPEED Samsung 
CD-ROM 1 2 SPEED Samsung 
CD-ROM 20 SPEED Samsung 
CD-ROM 24 SPEED Samsung 
Stacja Iomega Zip (wewn^trzna) 
Stacja Iomega Zip (zewnetrzna) 

SOUND SHUTTLE 48 Plus 
SOUNDBLASTER16PnP 
SOUND BLASTER AWE 64 PnP VE 
SOUND BLASTER AWE 64 PnP GOLD 
GLOSNI Kl ENCORE 203/1 0W 
GLOSNIKI ENCORE 301/25W 
GLOSNIKI ENCORE 401/100W 
GLOSNIKI ENCORE 120/1 20W 
GLOSNIKI ENCORE 160/240W 201 

227 

281 

316 

442 

569 

63 

161 

302 

667 

44 

71 

98 

115 

132 (023) 54 60 28 

# HURT Warszawa, ul. Jagiellonska 78, tel./fax (022) 614 53 19 • POZNAN, ul. Piekary 
telJfax (061) 852 42 23 

• RADOM, ul. Zeromskiego 1 
tel./fax (048) 63 31 94 

Sprzedai Wysylkowa 

Gier Komputerowych 

Termin realizaeji: 
TYLK0 5DNMU ta fi ^ mim uL Krzywa4 

05-077 Wesöfa 4 

kflfVarszawy 

tel: (0-22)7731982 

Sei. (0-90)297165 PMmSTAWiAMY FRAGMENT NASZEJ OFERTY: 
IBM PC Cenywzl Franko 

G an darf 

Isharlll 

Liga Polska Manager '97 - wln, 

Megalomanie 

Pofanie 

Skaut Kwatermaster 

Test na Prawo Jazdy 

Ullimate Soccer Manager 

Urban 

Worms 

IBM PC-CD ROM 

6W Hunter Killer 
Ace Ventura 

Adidas Power Soccer 
Asterix & Obelix 

Battleship 

Blood 

Capitalism Plus 

Carmagedon 

Cheesmaster 500D 

Clvilfzarlon II -wer. pol. 

Comanche 3.0 

ConquestEarth 

C^ow;Cityof Angels 

Dark Coiony 

Diablo 

Die Hard Trilogy 

Dungeon Keeper - wer. pol. 

Ecstatica II -wer. pol. 

F 16 Fighting Falcon 

Flying Corps 

Formufa I 

GtRacing'97 

Greal Bafties of Alexandria 

Guts 'N' Gurters 

iF 22 Air Superiority Fighter 

Imperium Galactica 

Independence Day 

Inforgames Pack 

Interstate 76 

KKND 

Little Big Adventure II 

Lords offne Realm II 

Lost ViKings II 

ManxTT 

Master of Orion II 

MDK- wer.pol. 

Wegapavk Vfl 

Mcnopoly 

Motor Racer 

MoloX 

NBA Live 97 

Needfor Speed (I 

Outlaws 

Pe rfect Weapon 

Plan Miasta Warszawa 

POD 

Privater II - Darkening 

Rednedc Rampage ... ■Scourge of Armaged.- mcsje doory Quake 

Sensible Worrd of Soccer 96/97 

Steel Panthers II 

Tales of Atlantis 

Terrasiöe 

Theme Hospital 

Tintin in Tibet 

Tomb Raider. 

Wages of War 

Ufo Enemy Unknown * X-Com Terror 

Worms II 

X-Com Apocaiipse 

X-Wing vs Tie Fighter 

AMIGA 

Dreenshar - Grzechy Magöw 

Funturatum 

IsharlN 

Liga Polska Manaqer '96 
Mistrz Polski "96 (AMIGA 600) 
Pinball Hazard 

Rajd przez Polske 

Sire-et Fighter II 

Total Football 

Waten Tower ( AGA) 

WaouS The Detective 37,00 
38,00 
44,00 
48,00 
28.00 
53,00 

4a.oo 

77,00 

34,00 
110,00 139,00 
122,00 

87,00 
147,00 
139,00 

1 3$!oo 

161,00 

1 39.00 
139,00 
139.00 

tel 
131.00 

tel. 
147.00 
13$, 00 
142,00 
141.00 
139,00 
147,00 
191,00 

Lei. 
139,00 
1 39.00 
1 39.00 

tel. 

tel. 
1 39.00 

1 39,00 
1 39.00 
142,00 
1 39.00 

lel. 
Tel.. 
139,00 
1 39,00 
181,00 
147,00 
1 39,00 
93.00 
139,00 
139.00 

tel. 

m 

1 27,00 

151.00 

lel. 

87,00 

87,00 

147,00 

lel. 

tel. 

1 39,00 

87,00 

138,00 

132,00 

78,00 

tel. 

tel. 

1 85,00 S6 r 00 
3$ 00 

41,00 
37,00 
37,00 
35,00 
30,00 
48,00 
43 r 00 
46 00 
36.00 Posiadamy w sprzedazy: 

SONY PlayStation 
NINTENDO 64 

w formie wyslkowej 

Wybrane tytury gier (w sprzedazy wysylkowej): 

Ultra 64: Blast Corps, Fifa 64, Internal. Super 
Soccer, Moria! Kombat Trilogy, Klier 
InstynktGold 64, Pilot Wings, Star War?, 
Super Mario 64. Super Mario Kart &4, 
Turok. Wave Racer Sony Playstation 

Alled General. Sattle Sport, 
Camag« Heart Crash 
BandioöOt Epidemie, 
Excalibur, Exhumed, Fatal 

Fury, Fifa'97,Indepondorvco 
Day, Ju rassle Park 2 - the 
Löst World, Mach Ina 

Huntar, Micro Machirves V3, 
Mortal Kombat Trilogy, 
Pandemonlum, Perfact 
Weapon, Player Manager, 
Porsche Chall., Raystorm, 
Ray Tracers, Real Bout, 
Reb-el AssauH2. Soul Blado 
Strike Point, SuiKodam. 
Syndicale Ware, TeWten 2 r 
Tenka. Transport Tycoon, 
Traah n, TotaP NBA '97, 
Tomb Raider, Twisted MeEal 
tV-Raliy 97. Warcraft 2. 
WarhammBT, X-Com (Wo 2) 
wiete Innycri ... Sega Saturn 

Alien Trilogy, Amok. Baku 
Baku. Bug, Command & 
Conquer, Crusader no 
Ramors© r Dar* Savlor. 

Daytona USA CCE. Die Hard 
Arcade. Dia Hard Trilogy. 
Doorn.Exchumed, Fifa *97, 
Fighting Vipets, Guardian 
Hero. Gun Griffen Loaded, 
Manu TT . MySt, NHL "97. 
Noed for Speed, Nighte, 
Panzef öragon II. Resident 
Avil. Sonic 3D. Sonic Jam. 
Soviel Sinke, Spot goes lo 
Hollywood, Street Fighter 
AJpha, Tha Crow, Tomb 
Raider. Torlco, Ultimate 

Mortal Kombat 3. VTrtu« Cop 

2 + Gun, Vlrtua Fightor 2. 
;Virtua Raang. World Wide 
Soccer '97, Worms i wiele innych ... Pelny katalog wysytamy pootrzymaniu zaadresawanej 
koperty zwrolrvej ze znaezkiem (prosimy podac typ 
komputera) oraz dotgezamy do kaidej przesylto.. 
PocSan» w ztotyof) ceny detalfcznQ Z9W>Qni& 

poöatek VAT 

Przesytka ptatna przyodbiorze(*f<osztywysyN<i). 

W przypadku braku tfanego tytuhi na rynku {konieeznose 
|sprowa<teerwa na zamowen/e; /emiin realizaejt moze ste 
■wydftjzyii. 

Zamöwienia oraz: wszelkie pytania 
przyjmujemy listownie, telefonicznie 

lub faxem pod numerem: 
(0-22) 773-19-82 lub (0-90) 29-71-65 . 
Firma Wysytkowa 
Wirtualny ^wiaH ^l ^ti Kupuj^c # f 
jedn^ gr? z naszej M 
oferty masz prawo do 
zakupu ponizszych tytiHow 
po promocyjnydi cenadi: Skrytka Pocztowa 25, 00-956 Warszawa 10 

tel./fax (0-22) 25-81-71 

Pracujemy Pn-Pt od 9 do 18 
Cronides of the Sword (2CD) • 39 
Teenagent - 29 z! 
Ready & Alert - 19 zf ^ SW1ECI Li 3 
CARMAGEDEON 

Brutalne wvkigi amo- 
chwJowe. Aby wygfac twöj 
samochöd zostal uzbfojony, 
by pomoc d wyeliminowac 
przeciwnikow. Na txasach 
nie musisz uwaiac na prze- 
chodniöw, kazdy roz- 
jeehany to boniisowe punk- 
ly. Cra (est w caloki po Fat 

SML 

EXTREME 

ASSAULT 

Zdominuj niebo i aemif 
swoim hclikopterem bojo- 
wym Sioux AH-2J orar 
czo^giem nowej generaqi 
T-l. Uhra szybka akcj?z& 
iiczegötow^. grafika jakiej 
do tej pory nie byfo. 5" 
wspanialycti mlsji, 6 oibrz 
midi stref operacyjnydi. m 
CONQUEST EARTH 

Conquest Eath to flrategk 
w aasie raeaywiÄyni^w 
ktörej mozemy opowic- 
düet sie po jednej ze stron 
- Ziemian lub Obcych. 
Wspaniala grafika w trybie 
SVCA w pot^czeniu z 
kilkudzteiecioma rnisjami 
daje olbrzymi^ jlo# go&iiT 
grania. 

GDPPROJBCT 

couflrnoni 

Zesraw tnrech alkowicie 
pobkich gier. Wspaniata 
strzelanina Katharsis, 
bajeanie kolorowa plat- 
forrnöwka Lew Leon oraz 
pierwsza polska przy- 
godöwka na CD 
Teenagent. 
m KEffBl 

Gra RPC polaczona 2e 
strategia w czasie rzeczy^ 
wistym gdzie zobaceva 

lochv z peripektywy nh 
wiadcy, 40 misji podezas. 
ktorych bedziesz bronit 
bogactw xgromarjzonych 
w lochaen przed cal^ 
armia, smiatkow. Gra jest 

ACEVBITUM 

Wciel si§ w posüc Ace 
Ventil rv, spieszace^o na 
ratunex zagrozonym 
zwiereetom. Przed tob^ 
sze^cxiziesia.t scenerii, tat 
egzotyanych jak krater 
wulkanu czy oezkresne 
obszary Anlarktydy Cra 
{est w ulosci po Polsku. Wirtualne Hity 
cmsraicKK 

SimQly na wesolo. Tak w 
dwöch stowach mozna okre^lir! 
nowa gr^ firmy Acelaim. 
Wcielasz si^ lu w postac zarqd- 
cy r ktörego podstawowym 
celem jest uszcz^sliwrenie 
mteszkarWw swojego osiedla. 
Fbza tym nalezy maksymalnie 
uprzykrzyf: zyde tym nie- 
wdzi^cznikom, ktörzy woleli 
zamieszkc u konKurencji. 
Nasyfaj na nich ztodziei, 
oprydiöw a nawet süy nadprzy- 
rodzorie, powoduj klfski zywidowe a wsz^stko to po to abv przekonac 
opomyeh , ze najtepszym miejscem do zyaa jest Twoje osiedle. 
x-Gonn Trzecia cz^f: wspanialej 
strategii, w ktörej po raz 
kolejny okazuje si^, ze obey 
nie dajq za wygran^ i zn6w 
probujq opanowa£ ble kitn^ 
planet?, jednak ich plany 
zostaß pokrzyzowane gdyz 
na ich drodze staje sfynny 
oddzial agentöw do zadafi 
specjalnych X-COM pod 
Twoim dowödztwem. 
Mozesz erat z pdziatem 
na tury jaK i w czasie rzeezy- 
wistym. Swietna grafika w trybie 
SVGA. 
W naszej ofercie znajdziesz rowniez: 

Gry i programy w wersji PC CD-ROM GRY 

688 (I) Hunter/Killer 

A.D. 2044 PL 
Albion 

Alien Trilogy 

Archimedean Dynasty 

Baba Jaga i zaezarowane g^si PL 

Blood 

C&C Red Alert 

C&C Counterstrike 

Gvilization LI PL 

Comanche 3.0 

Dark Coiony 

Destruction Derby 2 

Diablo 

Die Hard Trilogy 

DisCWOrld II {edycja kolekcionerska^ 99 A 

Dragon Lore 2 
Ecstatica II PL 

Fifa 97 

Fifa Soccer Manager 


137 zi 


Tel. 


Formula 1 (tylko Direx 3D) 


179 zt 


HOzf 


Flying Corps 


139 zi 


79 zt 


Heroes of Might & Magic II PL 


145 zt 


79 z\ 


lnterstate'76 


136 zt 


79 zt 


Inwestor PL 


125zt 


89 zt 


Katharsis PL 


59 zl 


135 zt 


KKND 


139zt 


145 zt 


Lords of the Realms 2 


138zt 


86 zt 


MAX. + Ready & Alert 


129 zt 


136 zt 


Master of Orion I] 


137 zt 


137 zf 


Megapak 7 


169zt 


Tel. 


Monster Truck (Psygnosis) 


Tel. 


99 zt 


Ms Close Combat 


109 zt 


139 zt 


Ms Monster Truck 


109 zl 


136 zt 


MDK PL 


135 z» 


99 zt 


NBA 97 


137 zt 


129zt 


Need for Speed II 


137zt 


129 zt 


Privateer II: The Darkening 


150 zt 


139zt 


Redneck Rampage 


135 zt Settiers II 

Settiers II - Nowe Misje 

Smurfv PL 

Speeaster 
Tneme Hospital 
The Crow 

Tomb Raider 

Wipeout 2097 (tylko Direx 3D> 

X-Wing vs. Tie Fighter 

PROGRAMY EDUKACYJNE 

3D Atlas pl. 

DK: Encyklopedia przyrody PL 

DK: |ak to dziala? PL 

Dyktando 

Encyklopedia PWN 

Euro + Pro. Pack 1+2+3 

Euro Plus+ Deutsch leveM 

Oksfordzka Encvkfopedia Htstori Swiata 
Stownik jezyka Polskiego PWN 119 zJ 
69 zl 
HOzt 
1 29 zl 
137zl 
119zl 
136 zl 
175 zl 
179 zl 144 zt 

169zl 
169zl 

95 zl 

199 zt 
375 z» 

205 zl 
110z! 

135 zl Co zyskujesz kupuj^tc u nas: 

Nie ptaci5z dodalkowo za przesylke, gdyz jest ona 
wlkzona w cene programu, 

Program olrzymufesz najp6iniej w 5 dni (roboczych) 

od äozenia zamöwienia, 
Kupujesz najtaniej! 
Ceny zawieraja podatekVAT, 
Placisz przy odbiorze przesylki. W SPRZEDAZY RÖWN1EZ KONSOLE: 

SONY PLAYSTATION 
SEGA SATURN 
NINTENDO 64 

ORAZ GRY I AKCESORIA NA TE PIATFORMY PEtNA OFERT 1-mamiKW» 
^^^^^ HURTOWNJA 
PROGRAMOW 

PC CDROM MULTIMEDIA 

wvbronq tytuty w ybronc tytaty 
11THH0UR 49d 

588 HUN7EB KILLER 149 d 

AIF.G0LD 139 zl 

ACE VENTURA PSIKTEKTYW 115 Jll 

ASTEBK «Oßa« B9d 

A-TIWN 364 

BmVAMOBSKA 149 d 

BLOQO 13S2I 

CAPITALfSUPLUS 139 K 

CMMAGEDON 3593« 

OVtAZATIQNIfPt 139-rf 

OVUZATON f CQLQNIZATIC« 79 d 

CLANDEST1NY 74 & 

COHANCHE3 139 d 

CCWW1KWQ RB)AL£frrcW«TEflSTnK£89Jj 

CWSADER MO REGRET 

C2ARQWWICAAGATA 

DARX COLONY 

DARKENING PRIVATER II 

DIABLO 

DlSCWORDIt 

DUKGEON KEEPER 

EXTREME AS^ÄULT 

F/A-H HÖRNET 

FATAL PACING 

FIFA SOCCER 87 

FIFA SOCCER MANANGEfl 

GASRiaKNIGHrS 

GRAH0PRM2 

GUTS'N'GARTERS 89U 
13921 
152 A 
13921 

9921 
149 rf 
1392* 49 zl 
139 zl 
149 il 
86 zl 
127 ri 
189 A 

HETOES GF MKBHT AHO WAüC 2 (rar PL| 148 zl 
IF-22RAPTOR 152 d 

WKPENDAHCE&AV 139 Zt 

WWESTOfllvwPLJ 12221 

K.KKD. 13921 

WKOIKOKOSZtwrPLJ 69 Ü 

LEW LEON |wr PL) 89 zl 

UTTLE8tGADVENTUHE2 149« 

L0NG8OWG0Ü) 152*1 

L0RCS0FTHEREALU2 13S zf 

MASTER OF WON II 139 zl 

M0K(verPU 13* d 

ȀGAPACK7 189 Zt 

UOWJPOLY 149il 

UOTORACER 138 d 

NSA UUE 97 139 d 

NEED FW SPEED 2 139 d 

*£TZONE 74 zl 

PERFECrWEAPON 139 d 

PftBMHA 65 d 
POW^*O^^TUCXffl>|w-PU 99 d 

POLANIE(verPL) B9d 

RALLY CHAWPON5HIP 127 d 

RAUY GHAMPONSHIP X MILES 69 d 

RISK 149 d 

ST0.RM. 49 d 

SCOftCHEO PLANET 39 d 

SEKRETYKmA<wrPL| 8Sd 

SCTTLERS 2 124 d 

SEFTLERS 2 MISSION 793 

SHERIQCK HOLMES II 49 d 

SIEHT HUHTB» 127 d 

SMANT 360 

SiWCITY 36 d 

SIMEARTH 38 zJ 

SlMFAftM 36 d 
SMURFOWE PRZEDSZKOLE (ver PL) 97 d 

SWHFY<WPL| 113 d 

SMURFYK0UK5 69 d 

SPIROU 89 d 

SYNOICATE WARS 74 zl 

THS SIMPSON CARTOON STUDIO 139 tf 

THEMEHÖSPnAL 139 fl 

TfcT 797t 

TOUS HAIDER 138 ri 

TOPGUN 68 zl 

TOTAL ANIMALS (W0RWS,DOG5,CAT) 149 ri 

T0JOE PRZYGOOY UUSZKIE7ERA imPU 113 Ü 30 ATLAS 


139d | 


ATLAS POLSKI 


129 zt 


DYKTANDO 


97 d 


ENCmOPEDIAKOSMOSU 


99d 


E\CVKLC?"!A.= =iV"OaV 
OPTIKUS PASCAl 


159 d 


ENCYKLQPED1APYVN 


2093 


ENC YKLOPEDIA SAMOCHODÖW 


B8d 


ENCYKLGPEDIA WSZECHÄWWTA 
OPT1MUS PASCAl 


159 d 


EURO PLUS t(ANGIOSKI3CO) 


359d 


EURO PLUS +(NI94IECKI2CDj 


179d 


EURO PLUS* BUSINESS ENGUSH 


179 d 


HISTORIA SWIATAOPTIMUS PASCAL 159 d 


JAK TO DZiALA QPTWS PASCAL 


159 d 


KUKUCZYCZYTAC 


Sflri 


LETSDRAW 


89d 


MOüS PIERWS2E A8C 


89ri 


NEW BEAT TRANCEMISSION 


89d 


SLOWNIK COLUNS WG-PQl / PQl-ANG 179 d OPROGRAMOWANtE CD-ROM 

TELEFONY : 

tel/fax (022) 33-08-09 
tel (0601) 22-50-96 

SONYPSX 

wybrane tytuty PROMOCJA 


PC CD ROM 


A.M.O.K 


tttf 


BROKEN SWOORO 


59 zl 


DEATK RALLY 


3921 


DOWN IN THE DUMPS 


69d 


DflAGON LORE 2 


S9d 


GENE MACMNE 


39zr 


HARVESTER 


59 d 


NASCAR RACING 2 


5921 


PHAWTASMAöORlA 2 


99 21 


R£ALtöWOFTHEHUNTING 


99 zf 


RaOADED 


S&d 


S.C.A.RA9. 


5&zf 


SANOWARRiORSlvefPL) 


6921 


SCORCHER 


W* 


SKYNET 


3& zT 


TOONSTRUCK 


S&2* AUTORYZOWANY DEALER 

SONY POMJJD SPRZEDA2 H U RTOWA 
naftaan KONSOLE 

AKCESORIA PlayStation UFQ»X-COM 

UWERAKIWNGMOÜN 

USNAWF1GHTERS1S97 

WAGESOFWAR 

WAR WIND 

W£RSALlrtfPL| 

X-WINGvsTlEFIGHTER 

X-CQM2 79 zl 

T:-;l jimcaiiffiiiiBiw«pismfrTr5U]iiimTAB 
nsmr amcuT uh-cuu uum lEHircuo 

QPROSRAMOWANIE 

W OFERCIE PONAD 100 TYTUtÖW 
COTYDZIEN NOWOSCl III 

&IURO HÄNDLOWE i SKLEP 

tödz ul.Piotrkowska 40 ADIDAS POWER SOCCER 97 


199 d 


AREA 51 


199 zJ 


BATMANFOREVEfi 


179 ri 


BATTLESTATIONS 


179 d 


6EDLAM 


2Ö9ri 


BLACK DAWN 


179 zJ 


BflOKEN SW00O 


179 zl 


BUSTAMOVE2 


179 Zl 


CASPER 


179 d 


CHESSMASTER 30 


179 d 


COMMAND&CONOER 


199 d 


COMPLETE DAVISCUP 


179 d 


CONTRA 


199 d 


COOL BOARDERS 


199 ri 


CRASH BANDICOOT 


209d 


CROSS RALLY 


209d 


CRUSADER NO REMORSE 


199 d 


CRYPT KILLER 


179 ri 


DABK FORCES 


199 d 


DESCENT 2 


199 ri 


DESTRUCTIONDERBY2 


199 d 


DIEHARDTRILOGY 


199 ri 


DISRUPTOR 


199 d 


DRAGON HEART 


199 ri 


i EARTH WORM JIM 2 


179 d 


EPIDEMIC 


199 ri 


i EXCALIBUR 


199 d 


EXHUMED 


199 ri 


! FIFA SOCCER 97 


199 d 


RMALDOOM 


179 ri 


FORMULA1 


189 d 


HEXEN 


199 d 


INCREDIBLE HULK 


179 S 


INDEPENDEP^CEDAY 


209d 


JETRiDER 


199 ri 


LEGACYQFKA1N 


1993 


UFEFORCETENKA 


209 ri 


LITTLE BIG ADVENTURf 


179 Zt 


LOMAX 


199 ri 


UEGAMAMX3 


209d 


MICRO MACHINES 3D 


209 z! 


MORTALKOMBATTRILOer 


199 d 


NBAINTHEZOWE2 


199 d 


NBA LIVE 97 


199 d 


NHL FACE OFF 9? 


199 ri 


NHL HOCKEY 97 


199 d 


PANCER GENERAL 2 


209ri 


1 PANDEMONIUM 


199 d 


PORSCHE CHALLENGE 


199 ri 


RAGE RACER 


209d 


RAVEN PROJECT 


199 zl 


REBELASSAAULT2 


199 zl 


SKELETONWARRIORS 


189 ri 


SOCCER 97 


199 d 


SOUL BLAOE 


209ri 


SPEEDSTER 


199 S 


SPIDER 


199 ri 


! STARWIMDER 


209 d 


SWA6MAN 


209ri 


SYMDICATE WARS 


209d 


TEKKEN 2 


199 ri 


THENEEOFORSPEED2 


209 d 


TOMB RAIDER 


199 ri 


TOTAL NBA 97 


199 d 


TRUSHIT 


209 ri 


UFO 2 


179 ri 


V RAU.Y 


209 d 


i WING COMMANDER IV 


209ri NINTEN 
64 III 129 Zl 
129 Zl 
139 d 
179 d 
149 d (042)32 9342 tel /fax FIFA SOCCER 1997 

INT.SOCCER SUPERSTARS 

MARtO 

WAPEO KART 

MORTAL KOMBAT TRILOGY 

PILOT WINGS 

SHADOW OF THE EMPIRE 

TUROK 

WA VE RACER Wszystkie podane w reklamie ceny s^ cenami brutto podanymi w nowych zlotych i dotyczg 
wylacznie spr^edaiy wysyfkowej w ramach SOFTWARE CLUB. Ceny zawieraja w sobie rabaty. POSZUKUJEMY ODBIORCOW 
HURTOWYCH NA TERENIE CAtEGO KRAJU. 

GWARANTUJEMY NAJKORZYSTNIEJSZE WARUNKI WSPÖLPRACY SPRZEDAZ WYSYtKOWA I DETALICZNA 

SKLEP FIRMOWY: 1 " 
WARSZAWA 
ULPOTOCKA14PAW.2 / PROGRAMY MOZNA ZAMAWIAC TELEFONICZNIE 

POD NUMERAMI : A - 

tel/fax (022) 33-08-09 H 
lel (0601) 22-50-96 
LUB ÜSTOWNIE : 
WARSZAWA 01 -652 uLPerfocka 14 pawilon 2 CZAS "c^OKiWMm rtRENIE Ml 2 P ZAPRASZAMY RÖWNIE2 DO SKLEPÖW: 

WARSZAWA DAN ul.tufcowska 2c paw.24 - GAME POINT ul.Wioany Ludöw 67 LODZ ACTION ul.Piotrttow&ka 40 
AMI PRO uLPrzybyszewddego 9 POZNAN EUREKA ur.27 Gwöriia (DOMAR) WtOCtAWEK SOFTLAN uLKaliska 75 a 
KIELCE MEDIAKOM ul.Mata 16 BIAtYSTOK MASTER BIT ul.Öw. Rocha 10 lok.211 SIERADZ CONAX ul.t-ofcietka 5 
10MZA FOX ul.Dmowskiego 1f StUPSK ZAK ELECT. ulSienkiewicza 1 KRAKOW OVER COMPUTERS ul.Dhiga 24 92 SS/KG B 
Uwaga, zanim zaczniemy! Tak s'm; 
rozp^dzilismy rohiuc ten numer. ze 
/abrakto nam stron. Dostownie. Dla- 
tego Abha, Tipsy, Helpy i inne dro- 
biazgi z KGB spadaj^ do nastcpncyo 
numeru. Wröcq w pdnej krasie 
i w nowych szatach. 

A dzisiaj zadyma. Hukn?ia nam 
pi^cdziesi^tka i przyszed! cxas na re- 
fleksje, ponadto nie przyslaliscie zbyt 
wielu pytan, wi§c bf dzie nietypowo. 

Decybeliusz 
• • • 

Na osialniej lekcji religii siostra wkon- 
na zrobSa nam wyklad na ternat dozwofo- 
nych i niedozwolonych gazßt oraz sekt, 
Wedtug niej (powotywola si$ na powagg 
Kosciola) do sekt nateiq: Prezydent RP, 
Tom Cnäs€ } Sharon Sione, Hilary Clin- 
ton y Prz^mystaw Saleta, Grzegorz Szamo- 
tulski, Wsröd mkazanych czasopism wy~ 
mienila „Bravo" (pokazato cycek), „Play- 
boya" (pokazuje laski) i „Secret Service", 
ötoi redaktorzy SS naleiq do sekty, pismo 
gadzi w HWf chrzeiciJQnskq, gloryfikuje 
przemoc. Mam czteroletniq siostr$, ona to- 
Uruje tylko DN3D i MORTAL KOMB AT, 
a zyje. Zapiszg si$ na etykf. NIEPQDPL 
SANY, Mystenke 

Siostra zakonna jest niewqtpliwie 
wyslannikiem ztego maga, ktöry przy pomocy jej podobnych chce przej^c 
wtadz? nad swiatem, a do tego potrzebu- 
je zniszczyc siedem sekt, zeby zabrac im 
siedem kiysztalöw potrzebnych do za- 
wladni^cia moc4 kosmicznej energii 
zgromadzonej woköl Ziemi. Jako sek- 
ciarze jestesmy wyj^tkowo perfidni, bo 
nie wyrözniamy si§ z tiumu - moze poza 

Hunterem, bo on chodzi w kapturze, pe- 
lerynie i stawia magiczne znaki 
w drzwiach autobusöw tak, ze nikt nie 
moze potem wejsc. W kwestii przemocy 
to raczej jestesmy jej ofiarami niz glory- 
fikatoraini, bo zanim przejdziemy po- 
ziom gry, pokonamy wroga, nakladzie- 
my komus po Ryu lub wyrwiemy ser- 
duszko z kr?goshipem, to obrywamy no- 
tofycznie i wielokrotnie, az obolaty cze- 
rep opada na guziki, niejednokrotnie tra- 
fiaj^c okiem w Joystick. Cöi, cierpienie 
uszlachetnia. 

t • • 

Czytam was od wrzesnia ubiegtego 
roku i zamierzam czytac dalej. Ogölnie 
pismo podoba mi si?. Wkurzajq mnie 
tylko recenye gier bfdqcych kontynu- 
acjq. Autorzy ZUttftfßSt skupic sif nad 
wtasciwq zßwariosciq gry } rozpisujq 
si$, co sqdz# o zjnianach, a czego nie 
sqdztf, h» odniesiemu do paprzedniej 
wersji. Co majqpowiedziec ludzk, kto~ OIPROGR^MOWMm OPTIMUS 
IPS 

MIRAGE 

Y.D.P. 

CD PROJ€KT 
^ COM!» PWN 

\A/SziP 
EDGARD 
1¥A pro 

TECHLAND 

MARKSOFT 

LK AVALON 
ALBION 

CD FACTO RY CD - ROMs i INNE 
BIURO HANDLOWE 

02-457 Warszawa 

ul. topuszariska 117/123 pok. 32 

tel. 022 863 70 44 - 47 w. 202 

tel. 022 863 79 56 

tax 022 863 79 56 

tel. 0-90 22 78 24 SHAREWARE 
Prowadzimy sprzedaz hurtowa i detalicznq, takte WYSYtKOW^. 
Poszukujemy odbiorcöw: hurtowych v sklepy, ksi^garnie. 

WYSOKIE RABATY! ny nie widzieti poprzedniej edycji? 
KRZYSZTOF, Umanowa 

Autorzy bofe si?> ze jesli napiszg 
tak, jakby w ogöle pierwszy raz wi- 
dzieli gr$, to automatycznie zostanq la- 
merami. Na kazdym kroku trzeba pod- 
kreslac swoje szerokie doswiadczenie 
w mikroswiatku gierczanym (patrz: re- 
cenzja BROKEN SWORD 2) i nie pa- 
mi^tac. ze dziatwa si§ starzeje i zajmu- 
je zakladaniem rodzin, a nie badaniem 
genezy co chwytliwszego hitu. No- 
wych czytelniköw mamy za$ mlodziut> 
kich, wciijz swiezych i nie majsjcych 
poj^cia o zamierzcWym roku 1994. Jak 
z tego widac, czas na reformy. 

• • • 

Przysytam warn dodatek do Rzecz- 
pospolitej z 23-29 sierpnia, te zastfpy 
ciotek sq coraz bardziej nudne. MI- 
CHAL, Smmotuty 

„Elektroniczna przemoc. Odrqbywa- 
nie gtowy, wyrywanie serca. Coraz cz$ m 
sciej siychac glosy krytyfd, ze gry kom- 
puterowe propagujq przemoc. Produ- 
cenci gier odpowiadajq zwykie, ze swiat 
jest brutalny % a gry nie pökazujq rzeczy m 
wist&sä w sposöb bardziej drostyczny, 
niz tetewizyjne serwisy informacyjne. 
Niejest tojednak da konca prawdq> co- 
raz czf sciej bowiem w grach przemoc 
pokazywana jest bez zadnego uzjasad* 
nienia. Mozna nawet powiedziec, ze ta 

gatqz kultury masowej jest wyjqtkowo 
nasycona brutalnosciq, walkq i niena- 
wisciq. Fabuta nawet rtajprostszych 
gier pisanych z myslq o przedszkola- 
kach opiera sif na przemocy. W grach 
zabijanie jest gtöwnym celem prowa- 
dzqeym do zwycifstwa> a im wifcej tru- 
pöw tym lepszy koncowy wynik, Nowo- 
czesne techniki animacyjne pozwalajq jednak pokazywac w grach przemoc 
z niespotykanym dotqd w historii roz- 
rywki naturalizmem. Krew, wnftrzno- 
sci y rozbryzgujace mozgi - oto najczf- 
sciej oglqdane sceny. (...) Na ekspono- 
waniu przemocy programisci zßrobili 
jednak majqtek („MORTAL KOMBAT 
3" byta jednq z najlepiej sprzedawa- 
nych gier pod koniec 1995 roku). (...) 
Miodziezy brutalnosc si§ podoba, co 
skwapliwie wykorzystujq programisci. 
W grze I HAVE NO MOUTH BUT 
/ MUST SCREAMjednym z bohaterow 
jest hitlerowski oprawca, lekarz z obozu 
koncentracyjnego, torturujqcy wif£~ 
niow. W postac tego lekarza wciela sif 
wiasnie gracz* lnny gtosny tytul 
PHANTASMAGORIA (a takze PHAN- 
TASMAGORIA 2) prezentuje sfilmo- 
wane sekwencje bestialskich mordow, 
ktörych nikt nie powinien oglqdac po 
stttym obiedzU. To wszystko tojednak 
dopiero poczqtek, (...) Maja powstac 
specjalne kluby, do ktörych mtody czto- 
wietc bfdzie wchodzit z karabinem (mo~ 
ze takze z pita mechamcznq?) i mordo- 
wat elektrötiicznych przeciwniköw. Bf- 
dq to postacie tröjwymiarowe, poruszß- 
jqce sif jak iywi lud&e. Czy Z takiego 
seansu wychodzic bfdqjeszcze normal' 
rre dzieci?". 

Prawda, ze stodko byc psycholem? 
Z pewnoscii} nikt normalny z takiego 
salonu nie wyjdzie, poniewai nikt nor- 
malny tarn nie pöjdzie. Nie ma juz Iu- 
dzi normalnych - norma jest relatyw- 
na. Wszyscysmy walnieci, poznajmy 
si?. Poza tym uwazam, ze powinnismy 
sie tolerowac - jedni lubiq barbie dru- 
dzy mangi, a jeszcze inni woI§ oglqdac 
gto&ne wypadki samoehodowe. Pod 
wzgl^dem oceny moralnej gracze na- bijajgcy kas§ producentom chorych 
gier nie rözni«} si? od bogobojnych 
czytelniczek kolorowej prasy bruko- 
wej, nabijaj^cych kabzy paparazzinv 
Wszyscy chcq krwi, nikt nie chce tylko 
byc jej dawcq. Geneza growej psycho- 
zy bierze si? z chatupniczej refleksji, 
ze lada moment praktyki znane dzie- 
ciarai z gier zostan*} (juz zostaly?) 
przeniesione do rzeczywistosci poza- 
wirtualnej, bo przemoc i bestialstwo 
spowszednieji} tak, ze malo kto b^dzie 
zdolny do oceny swiata w kategoriach 
moralnych- Temu, kto zauwazy u sie- 
bie, ze nie robi mu roznicy, gdzie mor- 
duje, proponuj? natychmiastow^ wi- 
zyt^ u psychiatry ? zanim b^cizie zmu- 
szony ziozyc jg na Rakowieckiej, 

Kwestia mordowania na ekranie wy- 
daje si? byc chwytliwym tematem pra- 
sowym. Dostalismy takze artyku! 
z Trybuny Slgskiej, pt. „Krew na ekra- 
nie", ktöry dotyczy nie tylko gier, ale 
i SS. „To, ze nastotatki mordujq nie 
budzijui wielkich emocji } powszednie- 
jq tez kolejne czarne marsze. (...) Oczy- 
wiscie, nie wszyscy mtodzi ludzie zßbi- 
jajq. Nie wszyscy wymuszajq haracze 
czy bijq ki je in basebalhwym. Wielu 
wystarcm müa zabawa, chocby gra 
komputerowa. A gry przedstawüt np, 
ciekawe, kohrowe i rodzjme pismo Se- 
cret Service. (...) Czytajqc Secret Servi- 
ce trudno sif oprzec wraieniu y i* ten 
magazyn redagujq psychopaci dla psy- 
chopatow. Ate jednoczesnie ci, ktorzy 
w nim piszq, z pewnosciq sq profesjo- 
nalistamL Tworzq teksty Iekkie f tatwe 
do czytania i cz?sto dowcipne. Co sif 
vresziq przyczynia do skojarzenia kosz- 
marnych gier z sympatycznq rozrywkq 
i przyjemtwsciq. (...) Zapewne nawet najbardziej odrazajqca gra kompute- 
rowa nie zwkhnie trwale psychiki nor- 
malnego mtodego cztowieka. Tylko czy 
normatni mtodzi ludzie w ogole sif 
w to bawiq" - puentuje Klaudia Mi- 
chalak, zapewne mtoda dziennikarka. 

W co si? bawicie rozkoszni psychole? 
Z powyzszego tekstu wynika, ze nie wol- 
no pokazywac drastycznych gier ludziom 
starszym, gdyzci nie sqodporni na ich od- 
dzialywanie. Wynika takie, ze jestesmy 
profesjonalnymi psychopatami. Sekta. sa- 
tanizm, choroby psychiczne... tego juz za 
wiele, nawet jak na nas. Stan dzisiejszy 
naszych rozbryznietych po mözgoczasz- 
kach szarych komörek kaze nam si? poka- 
jac. Wi^cej nie b?dziemy opisywac zgni- 
tych produktöw chorej cywilizacji Zacho- 
du ani wyobrazni zautoraatyzowanego, 
zöltego W&chodu. B^dzierny stronic od 
ociekaj^cych juch^ amerykariskich strze- 
lanin, zwichrowanych japonskich mordo- 
bic i por^banych angiel&kich przygodö- 
wek. Od nast?pnego numeru zajmujemy 
si? tylko szlachetnymi. chrzescijaiiskimi 
i edukacyjnymi programami ;) 

• • f 

W wakacyjnym wydaniu SS znalazt 
sif list czytelnika Jaro, dotyczqcy pew- 
nego artykuiu wpismie „Uroda" na te* 
mat przemocy wsröd miodziezy. Autor 
listu wyrazat sif o redaktorach tego pi~ 
smajak o gtupkach f ktorzy bez powodu 
czepiqjq sifjego ulubionych gier, Wca~ 
le nie bez powodu. Ja jesiem przekona- 
ny o tym, ze te gry powodujq brutal' 
nosc. Ty, Decybeliuszu, jestes tego do- 
skonalym przyktadem. Swiadczy o tym 
twoja odpowiedz. Gdybys nie widziat 
REDNECK RAMPAGE, nigdy nie 
przyszioby ci do gtowy uskuteczniuc go 
na Marszalkowskiej. Przeciez gdyby !• 
SPRZEDAZY 
WYSYtKOWEJ 

iL a w ciqgu 14 


zamow 
02-903 Warszawa 
ul. Powsinska 40/24 
tel./fax (22) 42-93-68 nujdonqs. ■H 8 ZAMOWIENIE 

ZAMAWIAM 
ZAZNACZONE GRY Nazwisko i imi? Kod r Miasto r Ulica, Nr Domu i Mieszkania, Telefon (podpis Rodzica / osoby dorostej) 

Ratne przy odbiorze plus koszty wysylki AMIGA H r cp □ 

D 

□ 
D 

a 

G 

a 

rr 
~j 

D 
D 
D 

D 

D 

□ 
□ 

□ □ 
□ 

a 

Q 

a 

u 

a 

a 
a 
a 
a 
o 
n 
□ 
□ 
a 
n 
□ 
□ 
u 

a 
□ 

D 
□ 

C 
D 
D 

a Agent Czasio ... 

Aifabet Sm«rci A5DÜ. 
AJfabeiÄm»röAl2M 

Alfred Chicken A1 200- _.... 

AAen 6r«Kl 3D A1200 ™ 

Allen Target „ 

American pQfcer+Da.ta Disk 

Andromeda.,..^ _..,..„ 

A/nie — _ 

Amiö ? ■„ ,...„-,„,;,„„ 

AlIaMl Jl Qa ■>iii|itniiil||Btln||i|lfill t* umwino 

Be-zKornpromisij50O*.6OO,l200-...„„ 

Blinky's Sca^ School- 

Body_SLGal.AiaOO.. 

Biyd2 M 4»».mj«.* w * 

&udokan 

Vft' V*rt*U* 'IT 1' Uli |i"llnMI1lMIHIi: ülllll rilll 11 

Coala _. — ,....._—. — ....... 

Craay Cars 2 ... 

Cyber Kick«. 
Cytierforce... 
Dan Wilder.. 

Date Girl _„ 

Qat* Girl AI 200 

DocCr&c'sAdv.ASOO 
l3omar»-Grzechy Ardana. itttttififim niiff^tttii » **-»-■"■ »-■- f — - *T-~w-w* _ "T7 »»■*• !■••• < n 111411*111 ii imvi ii iiii .- -*,* ..—* T ,„-.** „ ,„.. -^tff-i Dragonslona 

preenshar Oöelo Magöw 

Edd the Dudt 2 

EkspGrynvenl DeHin — 
Energy Mover..„_ 
Ep« 

E**s ™*. 

wÄpiffTG r i. . i ^ 

F- 1 Tornado AS00 
F-29 RaUtliat« ■ First Samurai. — 

Forest DufnO^-,. «.„,.«—. ,..„. .,„.„...„ 

FtK8«t Dijmb Forever... 

Frarttenst&in A500 „ 

Fianfeo-The Crazy Revenge 

Furrtvrsium A500+ ,,.^™.™.™», 

Gear Works 

Gielda Swiatowa.. • ■-*-*-•*•-*•«. GtoomAiaw..- -.. 

GtoomDeLuxeA1200.. 
Guardian A1 200 ........ 


.25.00 
.39.00 

.39.00 
..^4.00 

.,-99.00 
...29.00 
..^0.00 
...13.00 
...17.00 
...25.00 
...29.00 
...17.00 
...34.00 
...17.00 
...80.00 
...25.00 
18.30 
15.00 

88.00 
-19-00 
...17.00 
...29.00 
._20.00 
...28.00 
...28.00 
...17.00 
...17.00 
...34.00 
...18.30 
...35.00 
...35.00 
...17.00 
...34.00 
...24.00 

.25.00 
..59.00 
...49.00 
...17.00 
...17.00 
...38.00 
...28.00 
..^9.00 
..Ä90 
...17.00 

.24.00 
...39.00 
...15.00 
...24.00 
...59.00 
...61.00 
...33.00 U MaroW's Wission 43.00 

□ HermdaK2 JWB^....," u „ n .,. T „ 36.00 

aMeiimfall2A12O0 -.... 36.00 

n Heilos'era..,. ,31.00 

□ Hkjh Seas TrarJ. A1200 „....51 .00 

a Hokej na Lodzle — 17.00 

a tnlercalaris — ~ 38.00 

□ International Soccer 25.00 

□ International Tennis A500 17.00 

□ Isha* 3 A500+.WO *. .41,00 

□ Jaguar XJ220 24.00 

□ Jarrws Pond 3 A 1 200 ,. m »...59 .00 

□ Janosik 15.00 

aJurajsWSen „ 50.00 n Kajko i Kokoaz .. 


H-u* ...39.00 

16.00 L_i Mfl3 S IdDfÖi kii mlniiiilUl 1***1 in*n*»tii**jnm**i iÜVjD J 

□ Kosmobit 1B.00 

riLiDKC ....- ... .— j.U : J D Lasermania2 _ 17,00 

□ Last SoW«r — .14.00 

a Lazarus 29.00 

Q Legends A1200 ...........61.00 

D Liga Poteka Manager 29.00 

□ Unhs-GoH..„„ „„ .,.,.....„,....„..,.16.30 

n Lost in Mine 54.00 

□ Magic Baus ,.„ „„„ „18.00 

O Magic Coins _ — 13.00 

...54,40 

,.,52.00 

....25.00 

,.31.00 ,..- a Manhunter 2 San Fnsco. 

□ Meari Artrias...... 

a Mega Blast „ m _ 

a Matal Kom&at .,.. 

a Mcasto Smterci. . 29.00 

□ MBd ....- - — 38-00 

O Mistrz PoteltP96500+.60ö t 12ÖO 37.00 

U Mnemciron ...» ,.—.......,.,,15.00 

ü Mr Tomato 29.00 

nOIlmpiada«..- 29.00 

□ Oscar A5G0 „..,32.00 

„...24.00 
24.00 

59.00 
.55.00 nOulto Lunch A1200 ..._ 

D OveiWII A1200 

l\ PechOwy Prezen! .. 

□ Pinoail Hiusions A1200 ...... .„ m ^ ^^ ^^ ^ _ f Ifl V T"T 1"»TTT I j Pirvkie....™. 

□ PoteWattü. 
D Portergeist , 
aPrimalRageAl20Ö.. 

□ ProTe>nnisTour2..... 
a Project BattlafieW ■UHU »"*>» .,..,.18.00 
25.00 

■■ »■■■■ ■jm i iwUiüw 

98.00 

...,.28.00 

25.00 LJ lrf ™ W(l nviTMllliritii Irin tt li 1 il mlin Iiiiiiiip 

:.i Rajdprzez Polske 

□ HallyChamp.A6W.1200. 

□ Reversi 

pRisky Woods 

H Hoad Rash 31.00 

59.00 

-«-tfl"lMm4ötU0 

-17.00 

...18.30 
...18.30 


GSen 

□ Sfnk <k Swm 
DSkarabeusz'Pakiel .. —" ...29.00 

...55.00 
„.17.00 ö Skarb Temolahusjy.™,.-.....— ...-»..59.00 

□ Skaut Kwatermistrz „1, 29.00 

□ Sketelön Kraw A12Q0 39.00 

DSenuä 17.00 

D Soccer Sup. A500+.600 .60.00 

□ Soccer Suoerst. A1200 .60.00 

cSpeedway Manager 2 „ 29.00 

u Speris Legacy A1 20ö _ ßS.Ofl' 

□ SSOrm Master 5QQ+,60Cl t 1 200 ......3000 

D Street Hassle .9.00 

D Summer Camp „.. 15.00 

□ Super Stardust A1200 -..„ 60.00 

D Super Taekwondo Master. , 3S.Ü0 

D Super Tennis Cnamps .............. ,,..,, ...... .J9 I .00 

DSyzyf . „ 17.00 D Tag Team Wrestling A500 1700 

ü Tajemnlca Bursztyn.Komnaty 30.00 

DTeo 15.00 

L Tne Games.. _. ., ......25.00 

D Titanic Blinky — 17.00 

□ Total Camage A1200,,, „.,., „,. ,22,00 

D Total Football _ _4fl.O0' 

.- 30.00 

.....23.00 ••*■ fttrt --* D Traps S Treasuras.. 

n Trolls A500 

D Trolls A1200 5600 

C Truck Raring ..,..,. ,..,., J .. M 17.00 

„... . 3ft.00 '"*» D Tyran 500* ( 600,1200 

D(JbekA12QQ , .....51,00 

a Universe „.^ , iL- 4Ä.00 

G Uridbin 2 5».00 

aVabank „.„ 17.00 

G Vital Ughl „.._ 18.00 

a w Ponariu .„..„....,.... 3&.00 

D Wacuä theDetectfve 35.00 

O WatChtower A1200 »„...„......4« ,00 

n Wild West 17.00 

OWizkid 18.00 

OWoHchild - 50.00 

o World Rugby Manager „ 17.00 

O Worlds Of Legand ..„...„.^..-...„..„54.00 

O Worms OirtactOJS Cüt A1200 100.00 

aZombie „......., 17.00 

EDUKACYJNE I U2?rTKOWE 

DABCChemü 59.50 

D AMIStownik Ang-Pol. Pol-Ang 22.00 

DAMIStownikNiem-Pol.Pol-Nfem 22.00 

UAMITEKSTGOLD 44.50 

o AMfTEKST Mint 12.00 

DAsysten? . ;, .i . ,. . M l ..r n »,..».. .„14.00 

DAsystentPRO 25.00 ciBrainFodder 

D Digi Booster 

□ Edukaqa 

n FIRMA v.6.5 ............ 

n Rskus_ 

Q Geoarafia....... ........... — -- 


-- » _._, □ Geogralia PolskS — 

c Geornelria dla kaztfago «- 

D Hiperst.ang-pl.pl-ang.50O+.600 

□ Historia kl,9... ™ 

DHisEoriaszk.p-*-licld.1„.. 

O je^.AngieisW ,.„.,...„., 

Q Jez,Nierrilecki 

n Korepetytor z FüryW...™.^ 
D Korepetylor z GranrJ.Pof .. 

□ Nauka Jazdy.... 

D Növäpalnl IV „.......,„.»»..».... 

D Onogral-Slownik J.Polskiego . 

üürtografia «... 

D Pisarz 3.Ö «. 

□ Pitagoras W.5-8 Podsl ..._ ..,.,..- 

D PJtagoras Uc.M.1,2 

□ Pitagoras üc.W.3,4,.,.„..„........_^_™„ 

D Pitagoras Matura 

□ PieneiaiiXim „.„,„ 

Ü Potonista. 

□ Program Eksperta Gteld „,„. 

G Super Bull 500*.1-3 kl-PodsL„. 

D Super Memo V.3.0A 

D Telexpres ...... 

DWJsteiac.,., ***_.. ^v. G You and Me ang ....... 

n You anrj Me franc 

D You and Me mem. ^™,„. CD32 ...30.00 
..55.00 
-.30.00 
.140.00 
...34.00 
...14.90 
...10.00 
...21.00 
...22.00 
...30.00 
...14.90 
-35.00 
...35.00 
...28.00 
..58.00 
...39.00 
...49.00 
...15.00 
...22.00 
...47.00 
...25.90 
..25.90 
..25.90 
...25.90 
...13.00 
...39.00 
...50.00 
...32.00 
...49.00 
.28.00 
..19.00 
...35.00 
...35.00 
...35.00 l: Alfred Chicken 

p All Terrain Raang 

D Chaos Engine 

DFeans 

GFirefiilce 

D Legends .„— .—— 

GO/öriulI*-l.unar-C 

D Pinban l Hustens 

□ Speedoafl2 

□ Speris Legacy 

□ Strip Pol. .............. ..... .. 

DWhizz... '"■"•"—""■ M ~ J . .-.. . >•*! 1+ II ■ >■* «^-•■-■««•*** ••»•»***•» * ...24.00 
...60.00 

..37.00 
...71.00 
...37.00 
...61.00 
...24.00 

..58.00 
...43.00 
...95.00 
.,.31.00 
...49.00 Sony PlayStation 

tel. 0-601 202-118 
e-mail: sagita@polbox.com ..120.00 
..150.00 
..200.00 
..190.00 G Allan Trllogy. 
D Gas per ...... 

Q CommandÄConquer (ang. 

] Contra- — ~™ ™_.™_ 

I Cool Boarders ,.,™«,.,,«~™™,.,.™„,.19C.QQ 
: Crash Bandteoot 200.00 

^^J WlWlf »»!■*«••• IMI4H1MII 1' IM II II ••*«• I.IU .um.** M !•>• I OViUW 

□ Destruclion Dwbyll 195.00 

] Die Hard Tnlo-gy 200.00 

CDIsruptor 150.00 ..--. 190.00 

180.00 

...500.00 

190.00 E Exhumed. — ,, — „,_ „. 

: FIFA 97 

] Formula 1 ..,.,„ 

_ Hexen _ „ 

D Jurasslc Park: The Lost World 190.00 

□ Legacy ol Kaln (ang.) ..„ 190.00 

G Little Big Adventurc ... . — .190.00 

D Micro Machines v.3 190.00 

] Modal Kombat Trilogy - 195.00 

._ j Np/^ ^lf -ftiitiiriTTitirrttniHinninifiiiiiiiruirnHUiVV 

; NBA Jam Extreme.. _..150.00 

] Needfor Speed II....— .- —195.00 

] NHL 97 ™ . -.180.00 

D Pandemonlurn! „ ..180.00 

□ Porsche Challenge .— 190.00 

i J naQtT riaCGl ..iMrtw » 4*> h im***« wi miiut n ^-fcUU^ UU 

G Rebel As?«utt II (ang.) „ -..200.00 

DRe-Loaded 150.00 !*"T"« I I WCCW 9/ IllllltUlllllUIll fl 

H Soul Blade... 
D Soviel Strlke 

Star Gladiator 

] Street Fighler Alpha 2 
Q Sulkoden ...... ,..^ M ...... 

G SyrwHcale Wara (eng.) 

:T«W»ft2«. 

D TTgershark 

. Tokyo Big hwayBatüe 

: Tomb Raider 

DTotaJ NBA'97 

DVandalHeads™. 
GV-Rally 

DWiwrtll.« i*tti imu* iiiiMi niM44t* I "•" Pll tllflllHtll II tlllT 1t ■ IUI 200.00 

.210.00 

..180.00 

-t50.00 

,150.00 

...190.00 

-'-210.00 

..,.200.00 

180.00 

..195.00 

200.00 

■ ■ II llttlVl l-l i 1 I 1 I 1J1J1 \fi\J 

.195.00 Ulf IT .-.»- *- I •« *<• •■irii-«M«*** ifttftftim 1 .J95.00 
...200.00 

JWng Commander IV (ang.).... 200.00 

3 WlpWlrt 20 97.«„.....„. ....» ......_.-. 1 95.00 

G Worms 1 50.00 

KONSOLA SOMY PLAYSTATION TEL 111 11 11 1 i iiih muhb rrrtni rrnirmii" I I nie bylo ialdch gier,filmow itp., mniej 
osöb by chciato dcdoiyc tym, kförzy 
majq odmienne zdanie. Takie gry f na- 
wetjesti nie czyniq mordercami, to po- 
budzajq agresjf. Cos rnusi w tym byc... 
ANTYKOMBATMAN, Warsmwa 

„jzekl baca, macajqc kiszk? stolco- 
w$. Przysiegam, ze wi?ksze zagrozenie 
dla otoczenia stanowi? po lekturze 
„Urody", a uskuteczrriac wtedy mam 
ochot? cokolwiek, byJe nikt nie prze- 
zyt. W koncu bycie psychopatij do cze- 
gos zobowiqzuje :) 

• • • 

Chodzf do ticeatnej klasy o profilu in- 
formatycznym, gdzie od pewnego czasu 
mam wqtpliwq przyjemnosc uczfszczac na 
lekcje jednego pana - niepnyjernnego 
i wysmiewajqcego potencjalne umiejgtno- 

sci dziewvzat w obcowaniu z tymi beztito- 
snymi maszynami. Öw mficzyzna twier- 
dzi, ze przysrfysmy do tej klasy tylko ze 
wzglfdu na chtopcow, bo „nie innego nam 
w gtowach". Nie twierdzf, ze tak wredni sq 
wszyscy osobmcy ptci odmiennej. Po- 
przedni nauczyciel byifajnyjednak wfyk* 
szosc chtopcow, gdy dowiaduje si$, ze SS 
to rnoja utubiona lektura, pairzy na mnie, 
jakbym prenumerowata „Playboya"* Bar- 
dzo pruprasmm i ale czy to jest fair? Pro- 
szf o przeczytanie na gtos mojego zdania 
w redakcß i stanifcie Krupika po mojej 
stronie. CORNELIUS, Chwaszczyno 

Odpowiada Knipik; Nie przeczytali- 
smy na glos, bo od miesiaca warczy nam 
pod oknami koparka i wlasnych mysli nie 
slychac. Odnosnäe kobiecej solidarnosci 
to musz? stwierdzic, ze pan od informa- 
lyki zapewne ma problemy osobowoscio- 
we i kiopoty z samoocen^. Za to z ocenq 
innych nie ma najmniejszych ktopotöw. 

Dawno skonczyiy si? czasy, kiedy ko- biely byfy od garow i siedzenia w domu, 
chod czasem trudno uprawiac komputero- 
wq rozpust? na swiezym powietrzu (Kru- 
pik na znak protestu, solidarnosci, czy jak 
tarn wolisz, wyszlaza m^z i obci§ia wfosy 
— Dec). Teraz wreszde zauwazono, ze 
kobieta i m?zczyzna s^ sobie röwni i maj^ 
röwne prawa. Co dziwne, wi?kszosci gra- 
czy, a pisz? to s^dz^c po przemiiej kore- 
spondencji w siech to bynajmniej nie 
pizeszkadza. Ja czuj? si? zupeinie nor- 
malnie, mam r^czki, nözki i glöwk? (jako 
jedyna„.-Dec), Szanujmy to, ze kobiety 
czasami nie äicg czytac pisemek „dla 
dziewczqf \ ale w tym czasie pograj$ so- 
bie np. w DUNGEON KEEPER. 

• • • 

LIST MIESIACA 

Czesc f ostrzegam, ze sprawa jest 

doscdziwna. Pewnego wieczoru mpro- 
siient kolezunke do douiu i gralismy na 
zmianf w WIPEOUT 2097 na PlaySta- 
tion. W pokoju bylo ciemno. Telewizor 
mam duiy i gtosny. W pewnym mo- 
mencie koleymka po prostu zemdUda! 
BardzQ sie wystraszytem. Problem po- 
lega na tym, ze ona znowu chce grac. 
Chftnie bym z niq pograt i nie tylko, 
ale wiem, ze takie gry powodujq u nie- 
ktorych os&b utratg swiadomosci i boj§ 
si$, ze znowu odleci. MARCIN ZWA- 
NY TAKlE JEZUSEM, Nysa 

Sq dwie mozliwosci - albo WIPE- 
OUT 2097 nie nadaje sä? na gr? wstgp- 
n4, albo wyjqtkowo si? nari nadaje. Mu- 
sisz sprawdzic, czy kolezanka mdleje 
bezwiednie czy t premedytacj^. Pierw- 
szy wariant jest gorszy, bo kolezance 
b?dzie mogf po-möc tyiko lekarz, drugi 
lepszy, poniewai tylko ty b?dziesz 
mögl poprawic jej samopoczucie. 
Wskrzeszone z martwych, Supery 
zyjq, szukafqc nleustannle swiezej 
krwi. Ponizej znajdziecie owoce wl- 
zyf w dwoch punktach honorowego 
krwiorfawstwa i par? elektöw przy- 

padkowego ugryzienia sif w r^ke. 

Decybellusz 

• • • 

- pytania: Co jest lepsze, wino 
czy kobieta? Hm, zalezy od roczni- 
ka,„; Dlaczego zabili tysego na ba- 
senie? Nie chciai oddac czepka; 
Jak dziala rosyjski spadochron? 
Jak poduszka powietrzna, przy 
uderzeniu...; Co w wojsku jest nie- 
mozliwe? Okopac si? w wodzie 
i przewröcic heim na lewg stron?!; 

- ze szkoly: Mangot - Otaku, fan 
mangi; mordoklep - müosnik mor- 
dobic; Nowe prawo niewazkosci - 
niewazne ile wazysz, waine ile mo- 
zesz wypic; Witkacy popelnü sa- 
moböjstwo, bo nie wiedzial co ro- 
bic; M^z Marty umarf po kilku la- 

tach spozycia malzehskiego; Rozni- 
ca mi?dzy krölem a prezydentem 
polega na tym, ze kröl jest synem 

swego ojca, a prezydent - nie; Mak- 

bet mial bardzo ci^zki koniec; Ska- 
wiriski nie zapalü latarni , poniewaz 
tak go zaciekawü „Pan Tadeusz", 

ze usnqi; Aleksander Wielki byi dlatego slawny, bo zafozyi wielkie 
reformy; Franciszek Jözef, opröcz 

kobiet klepat röwniez konie, pod- 
czas gdy inni klepaii bied§, 

- uwagi z dzienniczköw; Wy- 
nvany do odpowiedzi möwi, ze nie 
b?dzie zeznawal bez adwokata; 
PrzyniösJ do szkoty trutk? na 
szczury z zamiarem wypröbowania 
jej na wychowawcy; W czasie wy- 
scigu mi?dzyszkolnego umyslnie 
bieg! wolno, by, jak twierdzi, zy- 
skac na czasie; Wysiany po kred?, 
przyniösl slimaka; Po napisaniu 
kartköwki nie oddai jej, twierdz^c, 
ze zostawil j^ w domu; Na lekcji 
zaj?c praktyczno-technicznych 
umyslnie piecze ciasto bez m^ki; 

Zjada sci^gi po klasöwce; Naraza 
kolegow na smierc rzucaj^c kredkq 
po klasie; Wlal wod$ do kontaktu 

w pracowni fizycznej na lekcji pla- 
styki; Wklada kapiszony do kon- 
taktu, czym doprowadzü nauczy- 
cielk? na pogotowie. 

- konkurs: PAPUGA - Pierwsza Al- 
te matywna Partia Uzaleznionych Gra- 
czy Amatoröw; Precz z Partie Graczy 
Zjednoczonego Wszechsprz^tu, Wiwat 
WdW (Wszystko dla Wszystkich). 

-przekr$ty: ACE VENTURA 2 
- Halski szuka cörki; RESIDENT K: II SPRZEDAZY 
WYSYtKOWEJ 
SiGITA 02-903 Warszawa 
ul. Powsinska 40/24 
tel./fax (22) 42-93-68 
lankiet i wysljj, a w ciqgu 14 dni o 
\ amomom gry - / 
ZAMÖWIENIE 

ZAMAWIAM 
ZAZNACZONE GRY Nazwisko i imi^ Kod, Miasto, Ulica, Nr Domu i Mieszkania, Telefon ' * (podpis Rodzica/osobydorostej) 
Ratne przy odbiorze plus koszty wysytki PC 3-5" ftB C7 Dnl 7 htocy 40.00 

Ü Alien Bread 37.00 

□Alien Broed Tower Ass.... 7&.00 

DAmie2 _ 29.00 

D Aüiteücs rm „ 19.00 49.00 

29 CM) 

30.00 

16.30 

.......30.50 QBastion - .49.00 

- BaHte Iste.«. - ZÖ.00 

D9to(*Bo(0estin.y 

Q Body Slam Wresiling 

uJBruUllFootöaH 

D Budokan „„. „.__ 

üCarÄOrrvef m 

Cö-nag-:- 19.90 

□ Cracy Cars 2 „.™- ...20.00 

D Eksperymenl Delfin 5250 

SEpte 28.00 

- Evasive MB) . — «.- «.39.00 

DF-?9Reta]iator 39.00 

D First Samurai _ 28.00 

aFltppW„.,..™™,.™.. im ,„,.,...,.35.00 
^Fmnkenslem.. ...................... 29. SC 

□ Franko 37.00 

a Front Unes . 59.00 

DGandaü 33.00 

□ Gear Worte „ „ 15.00 

GHannibalPL 3900 

DMaroW'S Mission 39-00 

l. Harpocn 2 ..»,..» 49.80 

□ Heimdall 2 - 37.00 

OHigh Seas Trader 59.00 

cimpemjrti Galante.......... 20.00 

C Idemo ......„..^..^...«.»,.■...„.49,00 

Olnlemo • Special Edriion 59.00 

GimemaSNinja Rabbrts.. 1900 

Gimemational Socoer -29.50 

□ International Tennta—..™ 19."90 

Gfsha* 3 ™ 44.00 

3-jÄRjack Rabbit 3590 

~ Jazz Jack Rabbit 2 ......... 35.50 

OKA-50 Hokum.. 48.60 

DKallrö I Kokos2 .48.00 

□ Kük& Ray 50.00 

□ Kosmos 30.00 

□ Leisure Sun Larry 5 ... .40.60 

O Liga PoJsha Man.'97 WIN 48X10 

□ Lords öl itia Realm 59. 90 

u Manager Prätarski 20.00 

DMmltaBt -20:00 

g M&ga-Io-Mania 28.00 

DMicnael Jordan in Right 24.00 

QNoc _ ~AMQ 

CNomad * ......36.60 

D Opftralton Combat 2 ....20.00 

□Oscar ..- . .„. 3800 

□ Prnball lilusions 59.00 

upolanie....-.,,,- r ..,.,.,,.,„ 53.00 

DRailv Cbampionsnipa 38.00 

□ Sccfesh Open 37.00 

aSfcautKwaiermastsr 42.90 

□ Smuä 1 9.90 D Soqcer Superstars _. 60.00 

OSoftys -.. » 43.90 

O Storm Master.-. ™~ .30.00 

a Suicide Speed „....59.00 

üSwirus WIN ..39.00 aTaJernnicaStatuelki. 
qtfx.. . .2500 
,..5900 

a Tne Games ... 2400 

□ Tte Macftinea 29.00 

DTyrian „ „ ™ 4350 

Q Uftimate Soccer Manager 7300 

O Uröan_ — «_., 54.00 

OValhalla 19.00 

Q Virtuoso ...34.00 

□ Walls ot Rorrte 29.00 

□ Wwld Cup Year 94 7300 

□ World Rally Fever......... ...59.00 

EDUKACYJNE ( UiYTKOWE 

□ 3xLogicGamas 34.50 

□ Belfer - Rzyka W.6 46.00 

a Bndac 34.50 

□ Bnmr engitsh 3.0 win ..-.59.00 

GGeofifafia 34.50 

□ Geometria d!a kaidego .23.00 

□ Historie Szk.P+1 Uc. 34.50 

□ Histona PoJskJ 966- 1 795 WIN31 .M 
a HYPER ang-pi,pl-ang.W!N ...4900 

□ Izometn» ™ „._.50.öö 

aJezykArigielsW 34.50 

□J&yfcNiermeckl — 34.90 

aKorepetytor z Fizyki ....23.00 

D Koreperytor z Gram. JMsfego ..28.00 

r^ Korapetyior z M'storfi .^8.00 

GLitarki Cyfertd v.3.0 ,.„,..„ 35.00 

cMatematyka lll-IV 25.00 

D Matematyka Vll-Vlll™ 50.00 

QMatamatyka Vll-VIII-tecz.wst.. 39.00 

GMatma 1-4 Uc 79.00 

C Matmanla 37.50 

üMatrrvlä 1-3podst„.„._...._36.00 

D Mrstrz Arytineryki 25.00 

G Optyka .-...-. 36.00 

□ Ortografta-PRO 25.00 

aOrtoroania.. «._ 34.50 

□ Pitagora» 1. 5-8 WIN 49.00 

D njagorts 1 gkp>«n Jo Lc. WIN ..49.00 
D Pitägoras 3. ÜC-'l-ll WIN -49.00 

□ PftagOfas 4. UC. III- IV WIN ...49.00 

D Ptegoras 5. Matura WIN 49.00 

c Ranety Wyobraini , 48.80 

c Potonlste azttp.-Hegz 4o Uc. ,35.00 

D POP English „u^ 49.00 

O Test na Prawo Jazdy 48.00 

OTESTY-Historia Nainowsza..50.00 

DTESTY-HistOTia Oo6lna 49.00 

nTESTY-Matematyfca 50.00 

O TESTY-Swiat Wspötezasny.. 50.00 

DTröjrnianKwadratovvy ....aooo 

DUtarflkL.....««,.,......... .«..,, 2500 

O UWadotcresowy pierw 60.00 

a UWadWspotrzerJnych 20.00 

C WleloSciany H jD gecn 90.00 PC CD ROM 

aBMlHuntor Killer 

□A4 Networks...... «..«.«!.,..... 

□ Absolute Pinfcall 

D Absolute Zaro 

□Ace Ventura-Psi Detektyw.. 

o Adlon Soccer 

G AD 2044 WIN '95...- 

DADCOP ..„ ... 


* '** r**»T« DAdmiralSea BaiUes „.. 

□ Ageo! Rittes 1846-1905.... 

OAge ot Sail 

DAS Wa/Tior II 

DAtien Breed Tower Assautt 

D Atore in thö Oark 2 ,..«... 

O Alone In the Dark TnloQy .... 

D AMOK ...- 

3 Assasin 2015 

□ Astertx&ObeliJC.. 

DATF 

OATFGoW. 

□ ATfalft ....... 

OAvalon Classic 1 

OAvaton Classic 2 

aAward Wmners No.1 

n Aielerotor ■ . j r r im. ■ 

o Bad Mojo-2yc»e karalucna .. 
n Bartiacruisfrf 3000.„ 

□ Batlleground-Antlelam 

D BatttegrourKf-Aroeny 

d BaniegpourKi-Geitysiw'q .. .. 
QBattfägrourtfJ-Shltoh 1862,.. 
C Battlegfounri'Watertoo.— ... 

EBattles in Time' _...„ 

i Bsttlcship o..™t 

DBeaats Ä BumpMns * 

OBig Red Racing 

CBiolorqe 

□Bitwv Poyvielr2fte shw 

C Blam! Maöurveriead 

CBIoodwings . (m . w „..„™„,m«, 
C8rainDead13..... 

□ Buried inline 

DCSCRedAksrt 

ccapiialism+ 

GCarmaoeddon.... „ 

□ Chaos Control _ 

□ Chaos ÜYerlcrrjB.... 

□ Chessmaste* 5000 W95 .,, 
- Chrono nasler. 

□ Crty o( Lost Chiktren _... 

□Civil War - 

CCrvilltl + Colonlzation 

□CrvifizatkMi2PL. 

DCtandesiiny m 

L_comanche30..... 

□ CornpleteOnside Soccer.... 

□Conquest Earth „„... 

□Counlerstr^e-fflisie K Red AJ«n 


139.00 
115.00 
..89,00 
.-49.00 
118.00 
..74.00 
11.0.00 

94.00 
138.00 
138-00 
134.00 
138.00 
.-99.90 
.-37.00 
145.00 
..89.00 
..58.00 
.84.00 
120.00 
138.00 
..36-00 

.69-00 
..69.00 
138.00 
113.00 
..85-00 
110.00 
-85.00 
115.00 
115.00 
115-00 
115.00 
115.00 

.95.00 

44.00 
142.00 
..49.00 
..39.00 
..25.00 
..85.00 
134.00 
..39.00 
1 05.00 
..85.00 
144.00 
138.00 
146.00 
..85.00 
..49.00 
135.00 
.-85.00 
128.00 
..96.00 
-77.00 
136.00 
.-74.00 

136.00 
139.00 
.144.00 
..83.00 - 
r. 

G 
□ 
□ 

Q 
□ 

□ 

n 
o 

□ 
□ 

□ 

□ D 
□ 
D 

D 
□ 

a 

D 

a 

a 

□ 

D 

O 
□ 
D 
□ 
D 
□ 
D 
D 
O 
D 
□ 
□ 

a 

D □ 
D 
rj 

g 
□ 

_ 

D 

c 
D 
□ 
□ 

I i 

□ Creatures.— 128.00 

Crusadar nc R&grei 49.00 

Cyber Judas 103.00 

Czarcwnica Agata 85.00 

D-Day American Invaders .,.-37.00 

Derk Colony »138.00 

Darfclight Corrflict ^...138.00 

Davis Cup Tennis 122.00 

Deathware ............... . mu ,..118.00 

Ue&atrilon .. ^,.,4,. ........... ..^ui 10. Uu 

Destiny..^ 138.00 

De&lmclion Derby 2 -99.00 

D$USPL 94.00 

Diablo 139.00 

Die Hard Tritogy WlN'95 136-00 

Dtscwortd Z«, 98-00 

ftmy'i Donald in CöldSIttdow.. 131.00 
Disneys Drironntli i NotreOtme .131.00 

Disney's Llon Klng._ 104.00 

DHsn^y's Po-cahc^ntaa 110.00 

Diswv'sTinwnÄPumbaWIH-ISI.OO 
Disney'» Toy Story WIN .„131.00 
Bsnw'sToy Story- /jiimßajk WH ..131.00 

Disneys Winnie tne Poon ..138.00 

Dreamweb ™™. »...44.00 

Dungeon Keeper PL 136.00 

Eainworm Jim WJN'9S ,126,00 

Ecslatica 2 PL.., 129.00 

Elk Moon Murder 1 19.00 

Eradicalor 113.00 

Exveme Pirftall - 39.00 

Eye ol tne BehoWer Hl 37.00 

P-16 Fighting Fatcon 138.00 

F/A-18 Hörnet 3.0 138.00 

Fable.,.-...,. «, 132.00 

Fallen Haven .„..„_ 138.00 

FatafRaäng 49.00 

FIFA '97....... ..138.00 

FIFA IntemaLSoccsr 39.00 

Rr* Wind ...» 65.00 

Fishing Fanatic ..._-..„... 113.00 

night ö! Amazon Queen 49.00 

Formiria 1 „ „._179 .00 

Fragile Ailegianca 85.00 

Front Unes..,..«.., ....„,... 73.00 

Grand Prix 2 , 127.00 

Great Baitles of Alesander .138.00 

Gry Karate shw » 55.00 

Gry Labiryntowe shw„ 25.00 

Gry Przygodowe shw 25.00 

Gry Sportowe snw m 25.00 

Gry Wirtualriö3DCz.1 Shw.. .25.00 

Guts'n Garters 138.00 

Harpoon aass. 97 WIN95 -139.00 

Harvester.. _ »«.,.«., .88.00 

Heimdall 2 35.00 

HelJcops 94.00 

Heroesof U&M2 PL_.^.144.00 

High SeasTfacter...,, „.„73.00 

IF22 Roptor 147.00 

IMlA2ADrams 139.00 

Imperium Gslactice™, «M a 
u 
Q 
G 
□ 
O 
D 
□ 
D 
D 
D 

D 
□ 

D 
D a 
a 
o 
o 

LJ 

□ 

a 
a 

a 
a 

D 
D 
D 

a 
n 

D 
D 

n 
□ 

D 

D 

D 
D 

G 

Q 

Q 

a 

a 

o 
a 

W 

a 

□ 
a 
n 
a 

D 

a 
a 

D 
□ 

M 
□ 

D independence Day ........... .138.00 

Intem.Rally Champfonshlp ....lel. 

Int-cr5tatc'76 .......— .............12^.00 

Inweslor ..... ....122.00 

Josephine Assasin ......79.00 

Kajko i KOKOSZ,..-.,....«,.» 68.00 

Katharsis 59.00 

KICKOFF96 88.00 

KiüInqTIme , , „„129,00 KW©,,-«-, ,....., „138 00 

Kolekcja oiar dla DOS shw .. 26 00 
Kolekciagier die WIN shw. ...25.00 

Korea - Langbow Mlsje 58.00 

Lasl Riles _„ 91 .00 

Lew Leon - esöö 

Little Big Adventure .„...39.00 

Linie Big Adventure 2. 1M.00 

Lords ol tne Realm 2 135.00 

Marco Poto „49 .00 

• ÜK PL.. »...■.•■... ,..—., .13' .00 

Mega Mon>h .65.00 

Met al Rage -.. 49.00 

Mitlenia— -....73.20 

Monopoty ...„....., ............ ,...1 44.00 

Moto X ,„..„,„.,...»,.,.^.-S3.00 

Navy Sinke 104.00 

N9A'97 ,™ .137.00 

NET20IV& .„. ......74 00 

Noc ^- .4900 

Nowy Teenagent PL 65.00 

'W ' 1 - ' « I/C IH4Mll44«lt*ttf IHf Hilf MtfSlTlVV 

Olympic Games .....94.00 

öwripic Soccer 94.00 

Onon Burg«. _„ 85.00 

U/SU*-! , iitniittrtHftiiHHi»rtt)i mmWtW 

Overthe Reich 111» 

Pertect Weapon .139.00 

Picture- Periect GoK 9$ 00 

Pinball 3D-VCR „79.00 

Pinball Conatr. KM 99.00 

Pinball IHuscns 79.00 

Pinbail World -79J» 

Plranha _ 37.00 

POD 126.00 

Potfwöjne Mopoty Bwla TUCH, .99.00 

P&lanie CD _»----, ,83,00 

Power Fl „.„.138.00 

Power Hoüse ...81 .00 

Privat&ar2-Th& Dartening .149.00 

Pro Pinball ha Web 94.00 

Pro Ptnnball Tlmeshocicl ..1i7.0Ö 

Psychilc D&tectiva..„. „„~.39.00 

Pyrolechniea .28.00 

Race Mania » , 65.00 

RALLY CHAMPIONSHIP.. 124.00 
RALLY CHAMP.-dodatt.10 toTOW ..64.00 

Rally Championship5 67.00 

Ravage DCX 1*7.00 DRoad Warrior ™^ 49.00 

DRobby 1 Pnyjaciel 84.00 

C Robby 2 MelaS 84.00 

aSandwarnora-PL 69.00 

D Scorctef _.....™... 89.00 

Li Sattlers H-misi* do-atKowe .,69.00 

C Shodow Warrior 147.00 

C Shallshodc 85.00 

□ Srüffrloeh Hgtmes 2..-^, 49.00 

cshrockwave Assauit WIN'95.,3S.OO 
üSidelirw -.„ 65.00 □ SIMArt- - ....36.00 

□ SIM Earth.. 36.00 

□ SIMFarm ..„ 36.00 

□ Smocze Historie 85.00 

□ SmurfyKomite .-. ^..... 84.00 

□SmiirtyPL — - 110.00 

Q Soccer Staxs'96 -....85.00 

□ Speed Haste 39.00 

1 — ' SPSöv ri99l9tt«nin>n«niinnnalwT>W 

LiSpeedster.....».,....,...«.,.,....129.00 
3Splrou 84.00 

□ SS CD 50 19.00 

Q Star Rarvga/s —....44.00 

D Stars __. 138.00 

3ST0RM „..46.00 

□ Slriie ™™^„ — . ,^..129.00 aSU-27 Ranker ..„«,......„„138.00 

DSuper EF20O0 WIN'95 155.00 

Q Symulatory shw 25 .00 

a Syndwaie Wars .....„..„..^,..74,00 

. •ftIbK,..„.ini...™„ui.j,ii.„iti«:.UU 
□ Tactcom 57.00 a TFX ... ... - „..„.... .59 .00 

DTh» 1 1th Hour 49.00 

D The Wer College .73.00 

□ Thema Hospital . 137-00 

□Third Reteh ,„.,.,,„™,.™,„™.37-Q0 

□Tit.... 75.00 

n Time Gate-Knight Chase ..„.49.00 

□ Time Paradox ....65.00 

QTffTieWarriors - ....138.00 

GTmtin in Tibet 84.00 

D-TombRaider 136.00 

GTop Gry lOsfiw™ _..25.00 

C Total Aflimals...,™.™« — 149.00 

□ Total Mania.».- „...85.00 

□ Touche PL 112.00 

GTfOllS -»-.„.....„„85,00 

□ Tunnet B1 , — 58.00 

r: UFO U UFO II 77.00 

Dljnder aKBIing Moon 74.00 

CUnrvers* „ «„......».3S.00 

GUS Navy Rghters*97 138.00 

□ Virtual Tennis „ ..65.00 

□ wa^es ot War , „ 129.00 

□ Warcraft 2-EÄpansion Set 71 .00 

G Warlords 3 147.00 RealrnsoftheHaunting 99.00 

Röioaded 85.00 

Riddleot Runes , 59.00 

Rise oC Triad -«.-«..... ...37.00 CWersal 1885 PL 138.00 

G:Weiiands -. -- »85.00 

GWing Cornmander 2»™. 59.00 

CWinter Supersoorts 65.00 

RtsK.. ( ™,. m . M .,., n ,™„„™„147.00 □ WoWCup Year'94 (4gry) 73.00 D World Rally Fever 85.00 

□ WoMds ot Legend .„.....-29.00 

ü X-CQM Apocalypae 148.00 

D X-Wmg vs Tte Rghfcr 17-.5Ö 

GXS..... ,...™ ..138.00 a 
□ 
□ 
a 

D 
D 

□ 

c 

D 
Q 
□ 

□ 

a 

a 
a 

u 

a 

c 
a 

LI 

a 
a 
a 
a 

D 

a 
a 
a 

a 
D 
□ 
D 

a 
a 
n 

D 

L_ 

n D 

G 

G 

*— I 

□ 

G 
□ u 

n 
□ EDUKACYJNE I U2YTKOWE 

2-ga VVbjna Swatowa 69.00 

33 iektdfy do ?zXo*y Sredniej „33.00 

3D Atlas PL ,„.,139.00 

Atlas Swiata v.3.0 — »fiö.00 

Attas ol Europo .89.00 

BBZfi Da-nycn Gwpoäarczycn. 92,00 

Bibtiotaha Muzyka Shw ....25.00 

Btoltotelca Programisty shw .-25.00 
Czamuesw Cccweso: tita J^a ..94.00 

Domowy Astrolog .".....25.00 

Domowy Kompozytor 25.00 

Dyktando.... .95.00 

E-Teseher a.o »..«w.oo 

ElephaxVL.., 89,00 

Enqtiop. of Space and Univ. . 1 59.00 

EncyJclop- Broni... 66.00 

EncyWop. Kosnwsu Opt 99.00 

Encytdop. Maiarstwa ».„66.00 

Encyfclop. Przyrody 2.0 .66.00 

EncyKüop. Samochodöw 88.00 

Encytöop. Seksu — -, 91 .00 

EncyWop Sportu 88.-00 

Encyklop. Wuecnswiata Opt ..159.00 

EncyWop. Zw: Ssakf 138-00 

Rzyka, estr&nomia Shw 2&QQ 

Grecja ..— »~.... , ...59.00 

HistonaEu 1918-391 Kamp.Wrz. ..88.00 
Histona Swtata 2.0 66.W 

"■CO Kfl **+* *ata» u * ■[*-+**-* nu nii^.ivtfOt IM 

Let's Draw..»»™- ». 89.00 

Literat 2.0 WIN...™™.... ,£690 

Lulu i jej kslazka PL 84,00 

WaoiaJezytta - 55.00 

Mialirned.Plan Warszawy .....93.00 
Mutlimed.Si Arq-Poi-Ang ..144.90 
Wultimed.SI.Niöm-Pol-N«m..138.00 
Nijpleitnießze Miasia Swlata.-S9.00 
OksfordzöEncHslSw. v.1 PL 1 10.00 
O&ftxdzka £«.Hifl.Sw. v2 PL. 1 20. 00 

Prot.Henry-grarnatyfca .89.00 

Pjof.Henry-siownictwo 69.00 

Proste Dfogi ...........31.00 

FlakiPoisfii- 120.00 

Repetytonum z mat. fiz.chem.. 90.00 
Simpson Cartoon Studio..... 130.00 

Skarbiec Mur/Ka shw.... _»5.oq 

So*Tuk Coiinsa Angfl.PWi™ . 1 79. 00 
Stowruk Jcz.Poisiäeco PWN . 1 31 .00 

Smak Kuchni VVTosKief 180.00 

Smurlowe PrzedSiiiöle 1 ,.,.92.00 

Smurfowe Prredszkoie 2 92.00 

Smurlowe Przedazfcole 3. ...92. 00 
WIN'95 progr.grariczfie shw.^5.00 

WorirJ Translator A-P 1 45. 00 

Zarnek Kfölewsäd w W-wie..l20.00 
2emia weWezecnswiecie.. 120.00 EVIL - Prezydent debil; Wirus 
komputerowy; RED ALERT - 
Ostatni kieiiszek; BETRAYAL IN 
ANTARA - Krölewskie loze na 
Antaiöwce; MONKEY ISLAND - 
Praprzodek Robinsona Crusoe; 
DIE BY THE SWORD - Daj mi 
ten szort; TERRACIDE - Teraz- 
kwas; HUYGENS DISCLOSURE 
-Nagi Narz^d Genowy; BIG RED 
ADVENTURE - Wielka awantura 
z Czerwonymi; LANDS OF LORE 

- Lqdowisko Lory; KOALA LUM- 
PUR - Zulia z Australii, 

- sztachetne zdrowie; Granie 
w gry komputerowe prowadzi do 
padaczki, choröb umystowych 
i slepoty - Minister Giercowania 
i Opieki nad Internautami; 

-polityka: Otaku Polsku Walczylera! 

- varia: Wi^kszosc czytelniköw 
ma w nosie, czy Berger (bez obra- 
zy) myje z§by Blend-a-medem 
i czy mu od tego twardniej^ jajka; 

- wkurzony: Tak bardzo przypa- 
dliscie mi do gustu, ze postanowi- 
tem kupic „Kompendium Wiedzy 
2", Na ksigzk? czekatem 2 tygodnie 
i co? Dostatem... z czamo-bialymi 
obrazkami! Nie wierz? wlasnym 
oczom i id? do kolegi, ktöry posiada 
„KW2" i on tez nie ma kolorowych 
obrazköw. Co to ma znaczyc? Do- 
magam si? wyjasnieri na tamach 
SS. Listownie nie oczekuj? odpo- 
wiedzi, bo sprawa interesuje takze 
tego koleg?, a i tak warn nie podam 
mojego adresu. Na koniec wyjasni? 

- wci^z was kocham, tylko chwilo- 
wo jestem wkurzony; 

- reklama; Niektörzy m?zczyzni 
uzywajq zwyktych past do z?bow, 
myslqc f ze to takie m?skie. Ja wy- 
bratem past? kiwi. Mog$ jej uzy- 
wac codziennie, a moje z$by staj^ 
sie mi^kkie i puszyste, takie jak 
wiosy mojego psa. 

- rozwiqzanie: Z catego serca 
pragn? przeprosic za cz?sc mojego 
poprzedniego listu, w ktörym narze- 
katam nabrak „Anirriegaido" w Kra- 
kowie. Moje upragnione, z gory 
ukochane pismo mangowe dolarfo 
i to przed sam nos, bowiem na moje 
osiedle. A wi$c brzemi? czekania 
zostalo zrzucone...; Po pierwsze: 
„Animegaido" jest super tyle, ze 
w wi^kszosci kiosköw wiara nie wie 
czy to gazeta, czy pieluchy. 

- kontakty towarzyskie: Zabierz 
ode mnie te chore przeszczepy!; 
Jak we dwoje dogonic autobus; 
Bujaj silikony malenka! 

- z zycia wzigte: Konia obleciaiy 
slepaki , Ten chc^c si? uwolnic wlazt 
do rzeki i w pewnym momencie dal 
nura. Wszystkie owady, opröcz jed- 
nego polecialy do göry. Nagle sfy- 
chac znad powierzchni wody okrzy- 
ki: „Gienek, utop sukinsyna!"; 
Szedt sobie mamut przy skraju 
dzungli, nagle stratowalo go stado 
stoni. Pozbierat si$ nie bez wysilku 
i rzucil: - cholerni skinheadzü; 

Po wybuchu jßdrowym na 
uschni^tym kikucie ocalatego drze- 
wa siedzg. dwa szympansy . 

- Masz cos do jedzenia ? - pyta 
samiec. Samica podaje mu jabtko. 

- nie, nie b^dziemy tej idiotycz- 
nej historii zaczynac od pocz^tku! zapraszamy w godz. lO^-IS 00 
poniedziatek, sroda, piqtek 

tel./fax «« » • • • • zamöwienia na nowy bezplatny 

katalog ver. 3.0 (ukaze sie w sierpniu) 

przyjmujemy wytqcznie na kartkach 
pocztowych lub telefonicznie. 
Ponizsze ceny obowiazuja do odwotania M PION 

Armitage III #1, #2, #3, #4 45?zt 

Tenchl Muyo! #1, #2, #3, #4, 55fzi 

Moldiver #i, #2, #3 55?d 

ishffi Heidan#i,#2,#3, 
Green Legend RAN #1, #2, #3 49!°z) - *- 


NrW, mu in V0UMK4 '* ' J inalne i el.sk i dubbin eafcJ m Mrli, brat t antea 1 ■mttiiüw proMl ■>- r* itm um .^tj. Pi . 

palskajezycznE KOMIKSY 

Az Do Nieba . . i«i 7?. . t«2 8?zt . «i] 
Czarodziejka z Ksiezyca t»i 7 ^S\ J- 


m ^ 


/ / V / 4* r ^ 1 wmBM : Ific • 

.and Ihei» lels-an; "*" -• ti-j 15 - -• -f m r V. H-J< Wim» r Z Wi A Onjintl JHMiti &ii3^|ü« *+ti» C n-f 4C • 11 Suftni** A.D. VISION 

GunSmith Cats #1, «2 (sub) 59? 

Burn-Up W *1 (sub), #2 <dub) 59!°zf 

801 TTS AirBats #1, «2, #3 (Süb>. . 59!*rf 

Dragon Half (subj . . 59f zi 

Princess Minerva (sub) . . . 59f z» 
Super Atragon <dub) 59"zt 

Sukeban Deka #1 (sub) 59!°zi 

ffBl:iff!!Wff{!]WCTffl ROPIE ARCIANA RA PRZYGODOWA ^V ^ IM, Wersja angielska z p&Jnq polsfcq instrukc^ 

szczogo^ m SECRET SERVICE 44 fi 


t // 1 fl/ Un, «"i ' l»r*lm 


l /4 »Uli i>«0< do ceny produktöw nalezy dodac koszty przesyfki: 
1-3 szt. = cena produktöw + 4"zl 

4-6 szt. = cena produktöw •»- 8?zf 

7-9 szt. = cena produktöw + 12fzt 
dalej... obliczona. w ten sposob naleznosc prosiroy nadac 
na poczcie pod adresera firmy uzywaja.c „czerwonego przekazu pocztowego 

Uwagaül na oriwrocie przekazu prosimy podac zamawiane tytutyü! 
Wszystkie ceny dotyczq po|edynczych käset lub tomöw, a nie cafych seril 

Prosimy o bardzo czytelna podawanie swoich danych: imie, aazwisko, adres unraz 
z kodem pocztowym oraz wiek zamawiajacego. Szczegöry w katalogu tlrmowym. um 


skr. poczt. 74 
00-954 Warszawa 84 
oniewaz mista Root wyje- 
1 chat na zastuiony wypoczy- 
nek, na mnie spadt obowig- 
zek przygotowania materiatöw do 
biez^cego wydania Manga Room. 

M6j wybör padt na THE HAKKEN- 
DEN - seri$, ktörq Mr. Root niejed- nokorotnie zachwalat, przedsta- 
wiajgc jg jako epickg sag? (prze- 
wyzszajgcg rozmachem t? o Lu- 
dziach Lodu :), rozgrywajqcq si$ 
w feudalnej Japonii. Jak si? pöz- 
niej okazato, nie zawiodtem si$, 
otrzymatem bowiem jeden z naj- 
bardziej skomplikowanych filmöw 
anime, jakie dane mi byto widziec. 
Pierwszy epizod THE HAKKEN- 
DEN zatytutowany KALEIDOSCO- 
PE ma za zadanie wprowadzic wi- 
dza w niesamowity klimat tej opo- 
wiesci, co zresztg udaje si? zna- 
komicie. Cata seria sktada si? 
z 5 käset, na kazdej z nich znajdu- 
je sie po 3 epizody sagi. Cafosc 
wywarta na mnie naprawd? niesa- 
mowite wrazenie i wzbogacifa mo- 
jq znajomosc japohskiej kultury 
o novve, nie znane mi dotqd derno- 
ny. Pokrötce pozwol$ sobie stre- 
scic pierwszy epizod, poniewaz to 
wtasnie on najlepiej pokazuje, 
czego mozna oczekiwac po THE 
HAKKENDEN. 
W XXV wieku naszej ery naprze- 

ciw siebie stan^ty dwa pot^zne 
klany: Satomi i Anzai. Choc za 
sprawg tocz$cych si? kilka lat 
walk po obu stronach polegto wie- 
lu dzielnych samurajöw, zwycip- 
stwo powoli zacz^to si$ przechy- 
lac na strone klanu Anzai. Ze- 
pchni^ty do swej osady klan Sato- 
mi cierpiat gtöd i ponizenie. 
Wysytani do Anzai postahcy 
wracali w kifku kawatkach 
bqdz nie wracali w ogöle. Gdy 
pewnej nocy misja, ktörej ce- 
lem miaio byc pozbycie si? 
demonicznego przywödcy 
klanu Azai (a na ktora zostali 
wysfani najiepsi z pozosta- 
tych przy zyciu samurajöw Sa- 
tomi) nie powiodia si$ przy- 
wödcy klanu Satomi - Yoshi- 
zane ogarnia szaleristwo. W przy- 
ptywie rozpaczy oznajmia psu 
swojej cörki, ze jesli ten przynie- 
sie mu gtow$ Lorda Kagetsura - 
przywödcy Anzai, to odda mu za 
"~n$ ksifzniczk? Fuse. Ku zasko- 
eniu wszystkich niedobitköw to 
wtasnie pies Yatsufusa dokonuje 
tego. co nie udafo sig setkom sa- 
murajöw - zabija bossa klanu An- 
zai, tym samym zyskujgc ksi^z- 
niczk? Fuse za zon?. Mtoda para 
udaje sip do lasu, aby w spokoju 
wiese zycie pustelniköw... Pewne- 
go dnia jednak ma miejsce strasz* 
liwy wypadek, w ktörym Yatsufusa 
ginie, a Fuse zostaje smiertelnie 
ranna. Ksi?zniczka sama popelnia 
samoböjstwo, zas osiem pacior- 
köw z jej korali, ktöre otrzymafa ja- 
ko dziecko, nabiera magicznych 
wtaseiwosei i wznosi si? ku nlebu, THE HAKKENDEN 

Produkcja: A1C, Pioneer LDC. Inc. 
Wydawca: Anime Pioneer 
Scenariusz: Noboru Aikawa na 
podstawie mangi Bakln Takizawy 
„Nanso Satomi Hakkenden" 
Rezyseria; Takashi Anno 
Muzyka: Takashi Kudo 
Chara designer: Atsushi Yamagata 
Czas trwania: (dost^pne) 90, 90 
(zapowiedz) 57, 90, 90 min. 
Dystrybucja w Polsce; - 
Planet Manga wersja 
z angielskimi dialogami WJ* 
Cena: 55.90 ^ r saFC as» - -- 1 
.ÖOFCBBFCj 

aby w przysztosci dac zycie osmiu 
wojownikom. Mozemy si? jedynie 
domyslac. ze staio si$ tak dzi^ki 
wspaniatym cechom (wiernosc, 
lojalnosc), ktöre posiadata ksiez- 
niezka Fuse. 

W kolejnych epizodach sledzi- 
my losy osmiu wojowniköw, ktö- 
rzy na pocz^tku rozrzuceni po kra- 
ju, w koheu gromadz^ si$, aby sta- 
wic czota ztym demonom ngkajq- 
cym ludzkosc. Kazdy z samurajöw 
posiada jeden z korali oraz wypa- 
long blizn^ ktöra jest sladem po 
pierwszym zetknifeiu sie kamyka 
z ciatem. Na kazdym z paciorköw 
wyryty jest tez inny symbol - mi- 
tose, lojalnosc, brater stwo. Nie- 
jednokrotnie wojownicy spotykafe 
s\$ po raz pierwszy, stajac naprze- 
eiw siebie na ubitym polu i dopie- 
ro sytuaeja. w ktörej zauwaiajg 
u siebie podobne znamio- 
na, skfania ich do pojed- 
nawczych rozmöw. 
Film THE HAKKENDEN 
| powstat na podstawie 
ksi^zki „Nansou Satomi 
Hakkenden", napisanej 

w XIX wieku przez japonskiego pi- 
sarza, Kyokutei Bakina. Bakin byt 

pierwszq osobg w Japonii. klöra 
utrzymywata sie cafkowicie z pi- 
sania ksigzek. zas omawiane dzie- 
to powstawato przez 28 lat i liczy 
sobie 106 tomöw. Gdyby ktos 
chciat codziennie czytac jeden zapewne 
wiecie, wsröd ani- 
me mozna znalezc 
I niemal wszystkie 
| gatunki; poczaw- 
szy od romantycz- i 
nych komedii, 
przez filmy sensa- 
cyjne, az po cyber- 
| punkowe thrillery. 
Z pewn^ obaw$ podcho- 
dzitem do tej mojej, jakby 
nie byto, pierwszej recenzji 
anime.. Dlaczego? Powiem szcze- 
rze; nie ogUjdam SAILOR MOON, 
Tenchi i jego kumple dziataj^ mi 
na nerwy, zas Lum i jej brygada 
obchodzi mnie mniej niz zeszio- 
roczny snieg. Sposröd calego do- 
stgpnego anime na fazg wyzszych 
obrotöw wprowadza mnie niewie- 
przeciwnie - wymagaj^cy uwazne- 
go i otwartego na niesamowite po- 
mysty umystu. Ten film udowad- 
nia tez wszystkim przecrwnikom mitologii, kultury oraz obyczajöw. 
podana w atrakcyjnie animowa- 
nym sosie. Jesli ktos z was choru- 
je na japonskq kultury bez waha- 
nia polecam THE 
HAKKENDEN na 
dlugie zimowe wie- 
czory. Ostrzegam 
jednak. ze nie jest i 
to film fatwy w od- 
biorze - wr^cz ' 


anime, ze nie kazde 
dzieto z tego gatunku 

mozna bezpardonowo 
mieszac z btotem. 

Gulash 


_at tej opowiescl kom| 
przebicie sig przez hJansou Sato- 
mi Hakkenden' zaj^toby petne 6 
miesi$cy, Japonczycy uwazaj^ t$ 
ksfgzk$ za najbardziej kompetent- 
ne zrödto informacji o samura- 
jach, a zatem o swojej kulturze. 
Sam film jest pi^knie anirnowany 
w dojrzaty. mozna powiedziec, ze 
nawet dorosty sposöb. Umiejetne 
rzuty kamery przedstawiajgce ko- 
lejne wydarzenia wspaniale do- 
pein ia bogata kolorystyka. Choc 
nie brakuje scen walk i w odpo- 
wiednich momentach bryzgaj^cej 
strumieniamf krwi, same pojedyn- 
ki stanowi^ tfo dla mistycznej 
i bardzo interesujacej fabuty, ktö- 
ra z epizodu na epizod coraz bar- 
dziej sie rozkr$ca. Akcje uzupei- 
nia tez starojaporiska muzyka. 
ktora na dobrym sprz^cie robi 
wstrzgsajqce wrazenie. e fitrnow 

berpunk i wielkie, duze, olbrzyrnie 

i gigantyczne roboty), zas za naj- 

lepszy anirnowany film, jaki 
w zyciu widziatem, uwazam ; 
NINJA SCROLL Moze wta- 
snie dlatego (feudalna Ja- 
ponia, samurajscy wojowni- 
cy) ogl^datem THE HAK- 
KENDEN z mieszankg prze 
razenia i chorobliwej fasc 
nacji na twarzy. Ten film t 
prawdziwy przekröj wszyst 
kich chorych fantazji Japoi 
czyköw. Fantazji, ktöre ci$g 
sie za nimi od zarania ich dzii 
jöw, a ktörych ujscie mozeir 
oglgdac na ekranach naszych 
telewizoröw wtasnie dzi^ki ka- 
setom z anime. THE HAKKEN- 
DEN to takze spora (i gt^boka, 
wymagajqca skupienia A 

i uwagi) lekcja ich historii, f 

, 


<i 

^\ 
r c 
(C«*x3 
.^ # regulacja gloönoäcl 
f ) gniazdo sfuchawkowe 

AG wbudowany zasilacz regulacja ban/i/yd2wi$ku regulacja tonöw wysokich 
<0: regulacja tonöw nlskich 
[(((«• Surround AUS*, .s» 
«2*» «C>* s ^~~r^^ a * 4/6 Sprzedaz detaliczna: 

Blilntit COMPACT, ul. Sw. Rötfta 10: Ml«izcr ARTOM Bis ul. Sniadeckicli 25 ; Bftori; JOY COMPUTER, ul Momuszki 1«; ; Ci^ichna: EMPiK, al. H. M. P. 63/65; 
SuperMarkei REAL; .GOLDREGEN", al M. M. fc 11; Elfelu EMPiK, ul 1-go Maja 37; 6littt: AMI-CQMM. uL Waty Jagiellofiskie 1: Upli: JTC FEST. ul. Gniewska 21. 
ul, Ujej$fcie$o 17: Kilivitc EMPiK. ul. P. Skargi 6; GEPARD, ul. P. Skargr 6; CATOM - SDH „Skaibek" III p, ul Mickiewicia 4; Killet: ASCOM COMPUTER, ul. Mala 6, 
KnU*: CD PROJEKT, ul.Starowislana 65; JOY COMPUTER, ul. Greesörzecka 103; GIGA, ul. Wiäliclra 10; tute FOX COMPUTERS. uL Dmowskiego IF.ft Hit EMPiK, 
ul. Pfotrkcwska 31. MEGAMEX. ul. Piotrkowska 153; MIKRO. uL PiotrKowska 51; MPM.ul Zachodnia 21; Nnrr Mti JOY COMPUTER. uL Jagielonsfca 3: ttmt MPiK. 
ul, Ralajczaka 44; BI&K Computer, ul Wterzbieiicice 37; ON-LINE, ut. 3-go Maja 47; htm. HST, vi. Zeromskiega 4; toinit IMM VOBIS MICROCOMPUTER, 
uLPitsuckiego 34, ul.Usa-Kudi 1. ul. Zamkowa 13;»ilm Wafr MIKROLANO, ul. Narutcwicza 6:Szczitiff STAR COMPUTERS, ul. Parkowa7; SZTOBMLAMD.ul. Mazui$ka42, 
SuperMarkes REALTirMtai»: GAMßlT-TESAL, ul. B. Giowackiego 20; Tirifc EMPIK, ul. Wielkie Garbary 18;Imzivi: EMPiK MEGASTOR, rondo de Gaulte'a ;EMPiK, 
ul. Marszaikowska 116/122; CO PROJEKT, ul. Indyjsfca 25a. ul. Pereca 2: KOMPUTERLANOIA t uL Armii Ludowej 15:ULTRAMEDIA. ul. Nowogrodzka 4: CMR DIGITAL. 
al. JefOzolim£kJe 2: KOLT. ul. Grzybowska 30STATIM. ul. Barty^ka 20:WrMlav EMPrK, pl. KDiciuszki 21/23; DYSKLAND. OH FENIX 4p t Dtt. PODWALE, ul. Äw. Mikolaja 56; 
Zulim Gen EMPiK, ul, Boh. Wesler platte 19. Salory sprzedazy oraz firmy horaingu OPTIMUS S.A. Wybrane produkty w siecf skl&pöw VOBIS. 


Ab» dowiedziec sie wi$cej skontaktu) sie z MuffrStyfc 
ul. Kossakowskiego 42. 04-744 Warszawa Miedzylesie, 

tel. (022) 15-68-44. 613-39-04. lax 15-68-43, 
pncujemy od ponledzlalku do pi^tku w godz. 10-16 
IfaJtl-Styfc (est wytacznym Impurterem prodykföw umilc? 
l^rnaryngfcpolsfci. / 
Mui Sony zaprezentowalo PlayStation we wrze- 
sniu 1995 roku. Od tamtef pory sprzedano 
juz ponad dziesiec milionöw egzemplarzy 

tych konsol na calym swiecie. 

O tak wielkim sukcesie zadecydowaJy: 

- rewelacyjna tröjwymiarowa grafika; 

- oszalamiajqca szybkosc systemu 
(praktycznie wszysko dzieje sie 
w czasie rzeczywistym!); 

- krystalicznie czysty dzwi^k 

(jakosc odtwarzacza CD!). +*A 

Dolacz do najlepszychü! + +. 
S 
** ■J r* *- 

i http://www.tornado.com.pl 

CENTRALA WARSZAWA: 
ODDZiAL BYDGOSZCZ: 
ODDZIAL GDANSK: 
ODDZIAL KATOWICE: 
ODDZIAL KRAKOW: 
ODDZIAL LODZ: 
ODDZIAL POZNAN: 
ODDZIAL SZCZECIN: 
ODDZIAL WROCLAW: e-mail: tornado@tornado.com.pl 

ul. Kierbedzia 4, 00-957 Warszawa, tel./fax (22) 651-24-01, 41-00-56, 40-21-71 

ul. Emilii Plater 15, 85-664 Bydgoszcz, tel./fax (52) 400-800 

ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdaiisk-Wrzeszcz, tel./fax (58) 41-44-79, 41-62-91 

ul. Grabowa 3, 40-097 Katowice, tel./fax (32) 58-44-46, 58-62-59 

ul. Krölowej Jadwigi 33, 30-209 Krakow, tel./fax (12) 267-36-80, 267-16-56 

ul. Stefanowskiego 24, 90-537 Lodz, tel./fax (42) 36-78-82, tel. 36-20-14, 36-20-73 

ul. Latawcowa 17, 60-407 Poznan, tel./fax (61) 847-72-93 

ul. Babihskiego 31, 71-051 Szczecin, tel./fax (91) 83-43-68 

Plac Strzegomski 5/7, 53-681 Wroctew, tel./fax (71) 55-70-42, 73-54-42, 73-54-47 


3^Pr^VlM KL "6 3 £7/ 
Si? Wr . "**L <&0 uo ao *>- & qotäto ö,uö 30* U&A&t %MBI* ° 6% ' SONY <> COMP- JTER 

felKVl '^^ PlayStation Konsole PlayStation z oryginaln^ kart^ gwarancyjn^ obj^te 54 dwuletni^ gwarancj^.